Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizikový proces a jeho řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizikový proces a jeho řízení"— Transkript prezentace:

1 Rizikový proces a jeho řízení
Přednáška k předmětu: Počítačová podpora řízení Rizikový proces a jeho řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 PPR1 Obor : E LS, 2015, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. aaaa

2 Obsah Rekapitulace (vazba na syst. dynamiku)
Sledované parametry výkonnosti Praktické ukázky Aplikace na příkladu Step by Step example Zkouškové otázky References

3 Procesy Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen. Leo Buscaglia
(řečník, profesor, Dr. Love)

4 Terminologie Definice procesu
Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy (EN ISO 9000 certifikace managementu kvality) Transformace (přeměna) vstupů (lidské práce, finančních zdrojů, materiálu, nemateriálních zdrojů, infrastruktury a dalších) na výstupy, které mají nějakou hodnotu (managementmania.com) Sequence of interdependent and linked procedures which, at every stage, consume one or more resources (employee time, energy, machines, money) to convert inputs (data, material, parts, etc.) into outputs (businessdictionary.com) A series of actions, changes, or functions bringing about a result (freedictionary.com)

5 Terminologie Technicko-ekonomický Druhy procesů Charakter procesů
Technologický proces Produkční proces Výrobní proces Chemický proces Technicko-ekonomický Charakter procesů Stochastický (aplikující rizika) Deterministický (známé chování)

6 Příklady procesů Brownův pohyb je náhodný pohyb mikroskopických částic v kapalném nebo plynném médiu. Náhodná procházka (provádění náhodných kroků obvykle stejné délky, ale různými směry) Chůze opilce (dtto) Model havarijního pojištění (bez havárie sleva, s havárií zdražení, nejistý počet událostí) Chování hráče v herně Výskyt počtu studentů v posluchárně Intenzita dopravy měřená v průběhu dne Teplota vzduchu měřená během dne

7 Měření výkonnosti procesů
Ukazatele výkonnosti Celkové náklady na proces Celková doba procesu Efektivita použití nákladů Průměrný zisk na pracovníka Počet neshod v průběhu procesu Náklady na reklamace Splnění termínů procesu Klíčové ukazatele výkonnosti Key Performance Index (KPI) Key Goal Index (KGI)

8 Klíčové ukazatele

9 KPI Indikátor (ukazatel) výkonnosti procesu, služby, organizace.
Použití pro strategické, taktické, operativní řízení. Druhy ukazatelů: Ekonomické ukazatele Ukazatele kvality Ukazatele výkonnosti procesů Ukazatele IT služeb Ukazatele zásob Jedná se o periodické měření ukazatelů a jejich porovnávání. KPI by měly splňovat podmínky SMART. KPI měří výkonnost procesů pomocí kterých se realizují cíle, KGI měří, jak se daří cíle dosahovat. Technika pro navrhování cílů S - Specific – specifické, konkrétní cíle M - Measurable – měřitelné cíle A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné managementmania.com

10 Properties of KPI A performance indicator or key performance indicator (KPI) is a type of performance measurement. KPIs evaluate the success of an organization or of a particular activity in which it engages. Often success is simply the repeated, periodic achievement of some levels of operational goal (e.g. zero defects, 10/10 customer satisfaction, etc.), and sometimes in terms of making success is defined progress toward strategic goals. Key performance indicators (KPIs) are ways to periodically assess the performances of organizations, business units, and their division, departments and employees. Accordingly, KPIs are most commonly defined in a way that is understandable, meaningful, and measurable. A KPI can follow the SMART criteria. This means the measure has a Specific purpose for the business, it is Measurable to really get a value of the KPI, the defined norms have to be Achievable, the improvement of a KPI has to be Relevant to the success of the organization, and finally it must be Time phased, which means the value or outcomes are shown for a predefined and relevant period. In order to be evaluated, KPIs are linked to target values, so that the value of the measure can be assessed as meeting expectations or not. Dictionary part: accordingly … proto meaningful … významný assess … ohodnotit S - Specific – specifické, konkrétní cíle M - Measurable – měřitelné cíle A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

11 Typical KPI Practise Marketing KPI KPI in Social Media
Number of new registrations on your web site Clickthrough rate on advertising (measures effectiveness of ad content) Analytics for measuring web site traffic; unique visitors to web site; return visitors; total impressions; video views; twitter followers; retweets; RSS feed subscribers; newsletter list subscribers Effectiveness of search engine optimization of web site content as measured by: position in search engine results on targeted keywords, traffic to landing pages, conversions from visits to landing pages, etc. Number, quality, and SEO (Search Engine Optimization) of inbound links to the web site Awards received (measures effectiveness of entries in the competitions) Company revenue and profitability (ultimate goals) KPI in Social Media Sales revenue Registered users Issues resolved and resolution rate Number of leads (per day, week, month) Cost of lead Cost of sale Revenue (per follower, lead, customer) Lifetime value of customers Support cost (per customer in social channels) Share of repeat customers Transaction value per customer Money in the bank, net profit. Dictionary part: clickthrough … proklik (rozd. klik) revenue … příjmy profitability … ziskovost site traffic … vytížení webu sales revenue … příjmy z prodejů

12 KGI Key Goal Indicators - Klíčové cílové ukazatele
předem nastavené ukazatele procesních cílů ukazují, čeho má být procesem dosaženo (definují cíl). Praktické použití Zatímco KPI ukazují, jak dobře fungují procesy, KGI ukazují, jak se daří dosahovat výsledků a cílů.

13 Goals, Objectives Co je Cíl (Objective)
Cíl definuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout. Aplikuje organizace, jednotlivec, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle navazují na poslání, formulovanou vizi. Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a identifikováno pomocí indikátorů či metrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Praktické využití cílů v organizaci: Cíle jsou podobně jako vize součástí motivačních faktorů v organizaci. Lze říci, že každá organizace musí mít stanoveny nějaké cíle, ať se jedná o dosažení obratu, zisku podílu na trhu, úrovně kvality služeb či úplně jiné cíle. Cíle v organizaci konkretizují vizi, pomáhají manažerům řídit a motivovat pracovníky. Stejně jako vize i společné cíle pomáhají sjednotit k naplnění. S - Specific – specifické, konkrétní cíle M - Measurable – měřitelné cíle A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

14 Final Chain Inputs Outputs Goals Process KGI Key indicators Indicators
Příklad: Developerský projekt - stavební materiály (Inputs) - realizace stavby (Process) - kvalita stavby, kontrolní dny (KPI) - kolaudace objektů (KGI) - prodej objektů (Goals) Key indicators Indicators Příklad: Výroba keramických tvárnic - suroviny (Inputs) - zpracování (Process) - sledování kvality výroby (KPI) - výsledný sortiment (Goals) - uspokojení poptávky (KGI) Příklad: Výroba automobilů - komponenty (Inputs) - montáž (Process) - sledování kvality výroby (KPI) - výsledný sortiment (Goals) - uspokojení poptávky (KGI) S - Specific – specifické, konkrétní cíle M - Measurable – měřitelné cíle A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

15 Zpracování XLSX „The Only Easy Day Was Yesterday“ The Navy SEAL

16 Literatura Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A Resource Book of Methods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002. Griffths, E., What is a model?, Decision Support Systém Resources Simon’s phase model and levels of articulation, 1960 Management Mania Kersten, G.E. and D. Cray (1996), Perspectives on Representation and Analysis of Negotiation: Towards Cognitive Support Systems. Group Decision and Negotiation, 5, Kos, Z., Dočkal, M., Rozhodovací procesy v ŽP, Systémy pro podporu rozhodování (DSS), 2009 Tichý, M. Ovládání rizika, C. H. Beck, 2006

17 Rizikový proces a jeho řízení
Závěr Závěr Rizikový proces a jeho řízení Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "Rizikový proces a jeho řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google