Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické procesy, stavy a vlastnosti MICHAELA DUŠKOVÁ, V8A 25. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické procesy, stavy a vlastnosti MICHAELA DUŠKOVÁ, V8A 25. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Psychické procesy, stavy a vlastnosti MICHAELA DUŠKOVÁ, V8A

2 Psychické procesy vzájemné působení člověka a prostředí seznamování se s novými skutečnostmi dělení: 1)poznávací procesy – vnímání, myšlení, fantazie, řeč, představa 2)paměťové procesy - paměť 3)motivační procesy – motivace, vůle, emoce

3 Poznávací procesy Vnímaní = subjektivní odraz objektivní skutečnosti Počitek – obraz jednoho znaku vnímaného předmětu Vjem – výsledek počitků Gestalt psychologie - tzv. zákon pregnantnosti

4 Poznávací procesy Myšlení získáváme zobecňující poznání skutečnosti navazuje na vnímání využívá fantazii a paměť abstrakce x konkretizace indukce x dedukce analýza x syntéza generalizace srovnání

5 Poznávací procesy Myšlení poruchy: - ulpívavé myšlení - zabíhavé myšlení - nesouvislé myšlení - myšlenkové bludy

6 Paměťové procesy Paměť proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti krátkodobá x dlouhodobá mechanická x logická vizuální x akustická x sémantická Ebbinghausova křivka

7 Motivační procesy Motivace = hybná síla chování příčina činnosti, jednání člověka dělení: - vnitřní (potřeby, zájmy, cíle, postoje, přání) - vnější (pochvala, odměna) Maslowova pyramida

8 Motivační procesy Vůle = záměrné uvědomělé řízení činnosti umožňuje vědomou regulaci chování tzv. volní akt. souvisí s: - sebekontrolou - osobností člověka (charakter, temperament)

9 Psychické stavy = celkové psychické prožívání člověka v dané situaci ovlivněné prostředím a psychickými dispozicemi ovlivňují psychické procesy přechodné dělení: - stavy pozornosti - stavy nálady

10 Psychické stavy Pozornost = stav projevující se soustředěním vnímání a dalších psychických procesů na jeden jev související vlastnosti: selektivita, trvalost, intenzita, rozsah, přesouvání pozornosti dělení: - bezděčná pozornost - záměrná pozornost

11 Psychické vlastnosti = trvalé charakteristiky jedince, které jej odlišují od ostatních jedinců 1.schopnosti (hudební, výtvarné) 2.rysy osobnosti (submisivita x dominance, stabilita x labilita) 3.temperament (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) 4.Charakter (vytrvalost, odolnost)

12 Zdroje Vnímání [cit ] Dostupné z: Myšlení [cit ] Dostupné z: Paměť [cit ] Dostupné z: Vůle (psychická vlastnost) [cit ] Dostupné z: story story Psychické motivační procesy. [cit ] Dostupné z: nauka.studentske.cz/2008/03/psychick-motivan-procesy.htmlhttp://obcanska- nauka.studentske.cz/2008/03/psychick-motivan-procesy.html Helus, Z. Psychologie pro SŠ. Praha: Fortuna, Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003.


Stáhnout ppt "Psychické procesy, stavy a vlastnosti MICHAELA DUŠKOVÁ, V8A 25. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google