Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná arthrologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná arthrologie."— Transkript prezentace:

1 Obecná arthrologie

2 Spojení kostí slouží k pohyblivosti kostry
1) spojení plynulé – pojivem vazivem chrupavkou kostí 2) spojení dotykem – kloub

3 Spojení kostí pojivem 1) vazivem – námaha v tahu
a) syndesmosis – ligamenta (pruhy vaziva) páteř, mimo lebku b) sutura (šev) – lebka, místo růstu kostí sutura serrata = šev pilovitý sutura squamosa = šev šupinový sutura plana = šev plochý c) gomphosis = vklínění (zuby)

4 Příklady spojení vazivem
1. sutura serrata 2. sutura squamosa 3. sutura plana 4. gomphosis

5 Spojení kostí pojivem 2) chrupavkou 3) kostí (synostosis)
a) synchondrosis – převaha hyalinní chrupavky (sternum, baze lebky) b) symphysis – pevné, pružné námaha v tlaku i tahu vazivová chrupavka (discus interpubicus, discus intervertebralis) 3) kostí (synostosis) druhotně z vaziv. nebo chrup. spoje (kost křížová)

6 Spojení kostí dotykem = KLOUB
pohyblivé spojení plochy povlečené chrupavkou facies articularis (kloubní plochy) jamka kloubní hlavice capsula articularis (kloubní pouzdro) stratum fibrosum stratum synoviale – kloubní maz (synovie) cavitas articularis (kloubní dutina)

7 Zvláštní zařízení kloubů
labrum articulare (kloubní lem) rozšiřuje kloubní jamku disci et menisci articulares vyrovnávají nestejné zakřivení ploch ligamenta (kloubní vazy) zesilují pouzdro vedou, zajišťují a omezují pohyb bursae synoviales (tíhové váčky) dutinky, synoviální tekutina v místě tření šlachy mm. articulares brání uskřinutí pouzdra

8 Vývoj kloubu

9 Kloubní chrupavka většinou hyalinní bez cév (krevních i mízních)
bez nervů zvápenatělá chrupavka je průběžně nahrazována kostí růstová zóna kosti výživa difuzí z cév synoviální membrány v dospělosti neroste (opotřebení), ale je víc mezibuněčné hmoty

10 Cévy a inervace kloubů krevní cévy – rete articulare
k epifýze k pouzdru k synoviální membráně arteriovenosní anastomózy lymfatická cévní pleteň je v hloubce synov. membr. jde na flexorovou stranu kloubu inervace z nejbližších nervových kmenů vazivové složky – bohatá inervace synov. membr. – málo a jen vazomotorická vlákna chrupavka – žádná inervace

11 Pohyby v kloubech určující faktory – tvar styčných ploch a umístění svalových úponů v okolí kloubu klouby jednoosé, dvouosé a víceosé základní poloha (postavení) kloubu – základní anatomické postavení střední poloha (postavení) kloubu – nejvíce uvolněné kloubní pouzdro

12 Pohyby v kloubech hlavní pohyby flexe a extense abdukce a addukce
rotace (zevní, vnitřní) cirkumdukce (kroužení) rozsah pohybů je dán poměrem mezi plochami kloubní jamky a hlavice

13 Rozdělení kloubů A) podle počtu komponent klouby jednoduché
jen 2 kosti klouby složené více kostí než 2 2 kosti a discus či meniscus articularis

14 Rozdělení kloubů B) podle tvaru styčných ploch
kloub kulovitý (art. spheroidea) volný (arthrodia) omezený (enarthrosis) kloub elipsovitý (art. ellipsoidea) kloub sedlový (art. sellaris) kloub válcový (art. cylindrica) šarnýrový (gynglymus) kolový (art. trochoidea) kloub kladkový (art. trochlearis) kloub plochý (art. plana) kloub tuhý (amphiarthrosis)

15 1) Kloub kulovitý volný omezený

16 2) Kloub elipsovitý styčné plochy jako rotační elipsoid
pohyb – flexe a extenze kolem dlouhé osy a kolmo na to skluzné úklony, NE rotace

17 3) Kloub sedlový pohyb ve dvou na sebe kolmých směrech

18 4) Kloub válcový šarnýrový = válcový v užším slova smyslu kolový
osa pohybu kolmá k podélné ose kosti kolový osa otáčení je shodná s podélnou osou kosti

19 5) Kloub kladkový vodicí lišta vodicí rýha

20 6) Kloub plochý styčné plochy téměř rovné, za pohybu po sobě kloužou

21 7) Kloub tuhý styčné plochy jsou nepravidelné, zvlněné
nepatrná skluzná pohyblivost

22 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Obecná arthrologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google