Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antické Řecko – Kultura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antické Řecko – Kultura"— Transkript prezentace:

1 Antické Řecko – Kultura
Starověk Antické Řecko – Kultura Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02013

2 Literatura Antická řecká kultura ovlivňuje svět do současnosti nejen v literatuře. V Řecku se rozvíjela všechna odvětví literatury: eposy (hrdinské – Ilias, Odyssea; naučné) lyrika (milostná poezie – Sapfó, Pindaros, Alkaios; venkovská poezie – Hesiodos) próza (mýty, bajky, cestopisy) drama (komedie – Aristofanes; tragédie – Aischylos, Sofokles, Euripides) řečnictví (Demosthenes) vědecké spisy (více u kapitoly „Vzdělanost“) Velké množství literárních památek se nedochovalo. Předpokládá se, že množství děl bylo zničeno během likvidace starověkých knihoven v pozdějších dobách a podstatná část podlehla zubu času.

3 Homér 1) Busta autora eposů Ilias a Odyssea Homéra, která je k vidění v Britském muzeu v Londýně.

4 Mezi lyrické básníky řadíme Sapfó (2; vlevo) a Pindara (3; vpravo).
Lyričtí básníci Mezi lyrické básníky řadíme Sapfó (2; vlevo) a Pindara (3; vpravo).

5 Dramatici Aischylos (14; vlevo), Sofokles (15; uprostřed) a Euripides (16; vpravo)

6 Architektura V řeckých městských státech se stavěly stavby trojího druhu: náboženské (chrámy – athénská akropole s Parthenonem, Héřin chrám v Olympii, Apollonův chrám v Korintu) – sdružovaly se v náboženských čtvrtích veřejné (radnice, úřady, náměstí – agory, divadla - amfiteátry, lázně, kašny, knihovny, stadiony) obytné (paláce – viz minojská a mykénská kultura; městské a venkovské stavby – odlišovaly se podle výše majetku vlastníka) V průběhu vývoje antického Řecka se setkáváme se třemi slohy (lze je rozpoznat dle typu sloupů): dórský (nejjednodušší typ s jednoduchou hlavicí, málo zdobný, bez patky) iónský (zdobnější, štíhlejší dřík, hlavice zdobená volutami, má patku) korintský (nejzdobnější, hlavici obvykle zdobí akantové listy, má patku)

7 Slohy 4) Porovnání dórského, iónského a korintského sloupu (řazeny popořadě shora).

8 5) Posvátný pahorek Akropolis v Athénách.

9 6) Chrám Parthenon v Athénách, který byl zasvěcen bohyni Athéně.

10 7) Dnešní stav athénské agory.
Athénská agora 7) Dnešní stav athénské agory.

11 Sochařství Sochařství se rozvinulo v 7.století př. n. l., do té doby se tvořily pouze malé plastiky zvířat a bojovníků. S rozvojem architektury rostla potřeba výzdoby staveb, především chrámů – monumentální sochy, reliéfy. Sochy byly polychromované, aby působily realističtěji. Také se rozvinula volná plastika (nesvázaná s architekturou) - 6. století př. n. l. - typ kúros (jinoch) a koré (dívka) – strnulé sochy připomínající vznešené egyptské faraony. Mezi nejznámější sochaře patřili Myron (Diskobolos), Polykleitos (Doryforos), Feidias (Pallas Athéna v Parthenonu), Praxiteles a další…

12 Sochy jinocha (kúros; 8; vlevo) a dívky (koré; 9; vpravo).
Sochy kúros a koré Sochy jinocha (kúros; 8; vlevo) a dívky (koré; 9; vpravo).

13 10) Myronův Discobolos v současnosti k vidění v Britském Muzeu.

14 11) Socha Polykleita s názvem Doryforos.

15 Malířství V malířství se nám dochovaly především nástěnné malby – fresky, v palácích minojské a mykénské kultury. Motivy byly ornamentální, rostlinné a zvířecí. Malířské umění Řeků se dochovalo také v malbách na keramice různých tvarů. Známe mnoho stylů – krétský (živé barvy, propracované detaily) mykénský (ovlivněná Krétou, fauna, válečnictví) archaický (geometrické motivy) černofigurový (černé postavy na červenohnědém podkladu nádoby doplněné rytými detaily, v nichž opět vynikla přirozená barva nádoby) červenofigurový (v barvě nádoby byly ponechány postavy, detaily byly domalovány černou barvou)

16 Černofigurová a červenofigorová výzdoba
Pro porovnání detail černofigurové výzdoby keramiky (12; vlevo) a červenofigurové výzdoby (13; vpravo).

17 Vzdělanost V Řecku se rozvinula řada vědních oborů, některé zde dokonce našly své kořeny. Vznikala centra vzdělanosti, kolem kterých se pohybovaly významné osobnosti (Platonova Akademie v Athénách, Aristotelův Lykeion v Athénách, knihovna a Musaion v Alexandrii). Mezi nejvýznamnější vědní obory patřily: lékařství (Hippokrates, Asklepios - zbožštěn) matematika a fyzika (Pythagoras, Thales, Eukleides. Archimedes) filosofie (Sokrates, Platon, Aristoteles, Zenon, Epikuros a mnoho dalších) historie (Herodotos, Thukydides) zeměpis (Herodotos, Ptolemaios, Strabon)

18 Hippokrates a Asklepios
Busta Hippokrata (17; vlevo), který se proslavil svým přístupem k pacientům – Hippokratova přísaha, a socha Asklepia (18; vpravo), u něhž dodnes není jisté, zda byl předobrazem boha žijící lékař.

19 Přírodní vědy Na obrázcích vidíte Pythagora (19; vlevo), Eukleida (20; uprostřed) a Archimeda (21; vpravo)

20 Filozofové Busty Sokrata (22; vlevo), Platona (23; uprostřed) a Aristotela (24; vpravo).

21 Historie Na obrázcích jsou k vidění tzv. „otec dějepisu“ Herodotos (26; vlevo) a další historik Thukydides (27; vpravo).

22 Otázka závěrem 1) Charakterizuj literární činnost Řeků.
2) Popiš vývoj řecké architektury. 3) Přibliž hlavní postupy a motivy v řeckém malířství a sochařství. 4) Jmenuj vědní obory, které se rozvíjely v antickém Řecku. 5) Přiřaď k významným jménům myšlenky, které jsou s nimi v současnosti spojovány.

23 Literatura POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN

24 Obrázky 1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3) KOZLOVSKY, Stas. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4) STW. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5) SAVIN, A.. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13_Athens_54_View_from_Philopappos_-_Acropolis_Hill.jpg 6) HARRIETA171. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7) SALVADOR, Ken Russell. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8) SAINT-POL, Bibi. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9) MARSYAS. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10) F-E-CAMERON, Steve. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 14) GABOR. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 16) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 17) RUBENS, Peter Paul. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 18) PERNAK. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 19) GALILEA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 21) FETTI, Domenico. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 22) STING. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 23) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 24) STING. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 25) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 26) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Antické Řecko – Kultura"

Podobné prezentace


Reklamy Google