Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antické Řecko – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antické Řecko – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02013."— Transkript prezentace:

1 Antické Řecko – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02013

2  Antická řecká kultura ovlivňuje svět do současnosti nejen v literatuře. odvětví literatury  V Řecku se rozvíjela všechna odvětví literatury: ◦ eposy ◦ eposy (hrdinské – Ilias, Odyssea; naučné) ◦ lyrika ◦ lyrika (milostná poezie – Sapfó, Pindaros, Alkaios; venkovská poezie – Hesiodos) ◦ próza ◦ próza (mýty, bajky, cestopisy) ◦ drama ◦ drama (komedie – Aristofanes; tragédie – Aischylos, Sofokles, Euripides) ◦ řečnictví ◦ řečnictví (Demosthenes) ◦ vědecké spisy ◦ vědecké spisy (více u kapitoly „Vzdělanost“)  Velké množství literárních památek se nedochovalo zničenoběhem likvidace starověkých knihoven podlehla zubu času  Velké množství literárních památek se nedochovalo. Předpokládá se, že množství děl bylo zničeno během likvidace starověkých knihoven v pozdějších dobách a podstatná část podlehla zubu času.

3 1) Busta autora eposů Ilias a Odyssea Homéra, která je k vidění v Britském muzeu v Londýně. Homér

4 Mezi lyrické básníky řadíme Sapfó (2; vlevo) a Pindara (3; vpravo). Lyričtí básníci

5 Aischylos (14; vlevo), Sofokles (15; uprostřed) a Euripides (16; vpravo) Dramatici

6 stavby trojího druhu  V řeckých městských státech se stavěly stavby trojího druhu: ◦ náboženské ◦ náboženské (chrámy – athénská akropole s Parthenonem, Héřin chrám v Olympii, Apollonův chrám v Korintu) – sdružovaly se v náboženských čtvrtích ◦ veřejné ◦ veřejné (radnice, úřady, náměstí – agory, divadla - amfiteátry, lázně, kašny, knihovny, stadiony) ◦ obytné ◦ obytné (paláce – viz minojská a mykénská kultura; městské a venkovské stavby – odlišovaly se podle výše majetku vlastníka) třemi slohy  V průběhu vývoje antického Řecka se setkáváme se třemi slohy (lze je rozpoznat dle typu sloupů): ◦ dórský ◦ dórský (nejjednodušší typ s jednoduchou hlavicí, málo zdobný, bez patky) ◦ iónský ◦ iónský (zdobnější, štíhlejší dřík, hlavice zdobená volutami, má patku) ◦ korintský ◦ korintský (nejzdobnější, hlavici obvykle zdobí akantové listy, má patku)

7 4) Porovnání dórského, iónského a korintského sloupu (řazeny popořadě shora). Slohy

8 5) Posvátný pahorek Akropolis v Athénách. Akropolis v Athénách

9 6) Chrám Parthenon v Athénách, který byl zasvěcen bohyni Athéně. Parthenon

10 7) Dnešní stav athénské agory. Athénská agora

11 malé plastiky zvířat a bojovníků  Sochařství se rozvinulo v 7.století př. n. l., do té doby se tvořily pouze malé plastiky zvířat a bojovníků. výzdoby chrámůmonumentální sochy reliéfy  S rozvojem architektury rostla potřeba výzdoby staveb, především chrámů – monumentální sochy, reliéfy. polychromované  Sochy byly polychromované, aby působily realističtěji. volná plastika kúros koréstrnulé sochy  Také se rozvinula volná plastika (nesvázaná s architekturou) - 6. století př. n. l. - typ kúros (jinoch) a koré (dívka) – strnulé sochy připomínající vznešené egyptské faraony. Myron PolykleitosFeidias Praxiteles  Mezi nejznámější sochaře patřili Myron (Diskobolos), Polykleitos (Doryforos), Feidias (Pallas Athéna v Parthenonu), Praxiteles a další…

12 Sochy jinocha (kúros; 8; vlevo) a dívky (koré; 9; vpravo). Sochy kúros a koré

13 10) Myronův Discobolos v současnosti k vidění v Britském Muzeu. Discobolos

14 11) Socha Polykleita s názvem Doryforos. Doryforos

15 nástěnné malbyfreskyminojské a mykénské kulturyMotivyornamentální rostlinnézvířecí  V malířství se nám dochovaly především nástěnné malby – fresky, v palácích minojské a mykénské kultury. Motivy byly ornamentální, rostlinné a zvířecí. malbách na keramice různých tvarů mnoho stylů  Malířské umění Řeků se dochovalo také v malbách na keramice různých tvarů. Známe mnoho stylů – ◦ krétský ◦ krétský (živé barvy, propracované detaily) ◦ mykénský ◦ mykénský (ovlivněná Krétou, fauna, válečnictví) ◦ archaický ◦ archaický (geometrické motivy) ◦ černofigurový ◦ černofigurový (černé postavy na červenohnědém podkladu nádoby doplněné rytými detaily, v nichž opět vynikla přirozená barva nádoby) ◦ červenofigurový ◦ červenofigurový (v barvě nádoby byly ponechány postavy, detaily byly domalovány černou barvou)

16 Pro porovnání detail černofigurové výzdoby keramiky (12; vlevo) a červenofigurové výzdoby (13; vpravo). Černofigurová a červenofigorová výzdoba

17 řada vědních oborů  V Řecku se rozvinula řada vědních oborů, některé zde dokonce našly své kořeny. centra vzdělanosti Akademie Lykeion Musaion  Vznikala centra vzdělanosti, kolem kterých se pohybovaly významné osobnosti (Platonova Akademie v Athénách, Aristotelův Lykeion v Athénách, knihovna a Musaion v Alexandrii).  Mezi nejvýznamnější vědní obory patřily: ◦ lékařství ◦ lékařství (Hippokrates, Asklepios - zbožštěn) ◦ matematika a fyzika ◦ matematika a fyzika (Pythagoras, Thales, Eukleides. Archimedes) ◦ filosofie ◦ filosofie (Sokrates, Platon, Aristoteles, Zenon, Epikuros a mnoho dalších) ◦ historie ◦ historie (Herodotos, Thukydides) ◦ zeměpis ◦ zeměpis (Herodotos, Ptolemaios, Strabon)

18 Busta Hippokrata (17; vlevo), který se proslavil svým přístupem k pacientům – Hippokratova přísaha, a socha Asklepia (18; vpravo), u něhž dodnes není jisté, zda byl předobrazem boha žijící lékař. Hippokrates a Asklepios

19 Na obrázcích vidíte Pythagora (19; vlevo), Eukleida (20; uprostřed) a Archimeda (21; vpravo) Přírodní vědy

20 Busty Sokrata (22; vlevo), Platona (23; uprostřed) a Aristotela (24; vpravo). Filozofové

21 Na obrázcích jsou k vidění tzv. „otec dějepisu“ Herodotos (26; vlevo) a další historik Thukydides (27; vpravo). Historie

22  1) Charakterizuj literární činnost Řeků.  2) Popiš vývoj řecké architektury.  3) Přibliž hlavní postupy a motivy v řeckém malířství a sochařství.  4) Jmenuj vědní obory, které se rozvíjely v antickém Řecku.  5) Přiřaď k významným jménům myšlenky, které jsou s nimi v současnosti spojovány.

23  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

24  1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Homer_British_Museum.jpg  2) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Sappho_Ramey_Louvre_RF157.jpg  3) KOZLOVSKY, Stas. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Pindar_statue.jpg  4) STW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png  5) SAVIN, A.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Attica_06- 13_Athens_54_View_from_Philopappos_-_Acropolis_Hill.jpg  6) HARRIETA171. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG  7) SALVADOR, Ken Russell. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Ancient_Agora_of_Athens6.jpg  8) SAINT-POL, Bibi. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/M%C3%BCnchner_Kouros_Glyptothek_Munich_169.jpg  9) MARSYAS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/ACMA_681_Kore_Antenor_1.JPG  10) F-E-CAMERON, Steve. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/SFEC_BritMus_Roman_021.JPG  11) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Doryphoros.jpg  12) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Herakles_Geryon_Staatliche_Antikensammlungen_1379.jpg  13) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Hoplitodromia_Louvre_CA214.jpg  14) GABOR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Aischylos_B%C3%BCste.jpg  15) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Aischylos_B%C3%BCste.jpg  16) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Seated_Euripides_Louvre_Ma343.jpg  17) RUBENS, Peter Paul. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Hippocrates_rubens.jpg  18) PERNAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Asclepius_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg  19) GALILEA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg  20) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Euclid_of_Megara.jpg  21) FETTI, Domenico. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Domenico-Fetti_Archimedes_1620.jpg  22) STING. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Socrates_Louvre.jpg  23) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Plato_Silanion_Musei_Capitolini_MC1377.jpg  24) STING. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Aristoteles_Louvre.jpg  25) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/AGMA_H%C3%A9rodote.jpg  26) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Thucydides-bust-cutout_ROM.jpg


Stáhnout ppt "Antické Řecko – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02013."

Podobné prezentace


Reklamy Google