Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Komenského 273 Chodov S2.1.5 ŠVP: -vysvětlí pojmy spojené s dějinami a Řecka a doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Komenského 273 Chodov S2.1.5 ŠVP: -vysvětlí pojmy spojené s dějinami a Řecka a doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Komenského 273 Chodov S2.1.5 ŠVP: -vysvětlí pojmy spojené s dějinami a Řecka a doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj v historii Mgr. Miloš Volek

2  Písmo  Hláskové – Řekové jej převzali od Féničanů  Etruskové převzali písmo od Řeků  Od Etrusků je převzali Římané – vyvinula se latina AUTOR NEUVEDEN. http://antika.avonet.cz/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://antika.avonet.cz/upload.cs/e/e7495b64_b_0_alfabeta.jpg

3  Divadlo  Nejznámější v Epidaru  Polokruhovitá jeviště – výborná akustika, herci byli jen muži – hráli i ženské role  20 – 40 tisíc lidí  Hrály se komedie i tragédie Amfiteátry

4  Stavitelství  Několik stavitelských slohů – podle sloupů Dórský sloup Nemá patku, není zdobený, nejstarší sloh, kanelování – žlábkování, je to nejširší sloup Iónský sloup Má patku, štíhlejší, hlavice zdobena volutou Korintský sloup Má patku, žlábkování, hlavice zdobena listy. Někdy měly sloupy podobu ženské postavy – tzv. Karyatidy Foto: autor

5 Artemidin chrám v Efesu Chrám v Aigíně http://www.destinacie.sk/kaleidoskop/divy/k al_divy_plocha_efez.html AUTOR NEUVEDEN. http://antika.avonet.cz/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://antika.avonet.cz/upload.cs/0/03845814_b_0_aigina.jpg

6  Poloha: od jihu přístup k moři  Centrem – Akropolis  Na východ stál Diův chrám  Thémistoklés opevnil hradbami,  vrcholný rozvoj za Perikla  Přestavba Akropole  Centrum agora, poblíž další svatyně (Héfaisteion); ulice (dromos) vedoucí k tzv. Dvojité bráně (Dipylon)  Posvátný háj héroa Akadéma  Lýkeion – škola, kde učil Aristoteles Perikles http://lidstvo.blog.cz/1301/perikles-490- 429pr-n-l

7  Sochy z mramoru a bronzu v životních velikostech nebo v nadživotních  Nahý mladý muž nebo oděná mladá dívka  Sochař Myron – jeho socha Diskobolos AUTOR NEUVEDEN. http://academic.reed.edu/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://academic.reed.edu/humanities/110tech/bodylanguage/images/lar gest/diskobolos3.jpg

8  Věda  Velký rozvoj lékařství  Hippokrates – Hippokratova přísaha  Asklepios- patron lékařů  Rozvíjení přírodních věd  Archimédes – Archimédovy zákony  Pythagoras – matematik, Pythagorova věta  Astronomie – věřili, že Země je kulatá, věděli, že se otáčí kolem své osy a že není středem vesmíru Hippokrtes AUTOR NEUVEDEN. http://wikimedia.org/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/3/32/Hippocrates_rubens.jpg Pythagoras

9 Polyteismus – mnoho bohů Zeus, Hádes, Poseidon, Áres, Pallas Athéna  Řekové uctívali řadu malých i velkých božstev, přírodní jevy, stromy, …  každý z bohů měl své kompetence  stavěli bohům chrámy- jejich příbytky, bohové sídlili na Olympu  okolo významnějších chrámů byly posvátné okrsky, které zahrnovaly i divadla a stadiony (nejznámnější Olympie, Epidauros nebo Delfy

10 Rozvíjela se zhruba v období od 6. stol. př. n. l. do konce starověku. Starořečtí filosofové se považují za zakladatele západního vědeckého myšlení a mají pro filosofii dodnes zásadní význam, neboť otevřeli hlavní filosofické otázky a vypracovali základy filosofické metody. Už ve starověku se z filosofie vydělila starověkuvědeckéhofilosofii astronomieastronomie, matematika Geometrie filosofové položili základy většiny dalších věd. Platón Sokrates „Vím, že nic nevím“ Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra MakedonskéhořeckéfilosofiePlatonůvAlexandra Makedonského Diogénes COPY OF SILANION. http://wikimedia.org/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plat o_Silanion_Musei_Capitolini_MC1377. jpg LYSIPPOS. http://wikimedia.org/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Socrates_Louvre.jpg JEAN-LÉON GÉRÔME. http://wikimedia.org/ [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Jean- L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_-_Diogenes_- _Walters_37131.jpg

11 Slavná se stala jména dramatiků, jako byli Sofoklés, Aischylos nebo Eurípidés. SofoklésAischylosEurípidés Z dalších dějepisci Hérodotos a Thúkýdidés, jejichž historická díla byla pozoruhodná i z literárního hlediska. Démosthenés byl až do dob Cicerona považován za nepřekonatelného řečníka.Hérodotos ThúkýdidésCicerona Základním pilířem antické kultury bylo klasické vzdělání,, jehož se dostávalo všem svobodným Helénům, čímž se odlišovali od barbarů. Klasická doba tak položila základy západní civilizace, na nichž stavěly prakticky všechny následující generace. barbarů Foto: autor

12 Olympijské hry  První se konaly 776 př. n. l.  Aby byly uskutečněny, musel být celostátní mír  Každé 4 roky, trvaly 7 dní  Atletika, zápasy, koňské čtyřspřeží, běh, běh v plné zbroji, pěstní zápas, zápas ve volném stylu, pětiboj  Byly zrušeny až do 19. Století (ve 20. st. přidány zimní) http://www.behej.com/clanek/1500- historie-behani-na-naho

13 www.wikipedia.org www.dejepistruhla.estranky.cz www.dejepis.com http://www.google.cz/images http://historie-sveta.blogspot http://www.google.cz/images Helena Mandelová a kol. Dějepisný atlas –Pravěk, Starověk, Kartografie Praha P. Augusta, Fr. Kozák, Dějiny Starověkého Řecka a Říma, SPL Práce Zdroj obrázků: Není-li citováno jinak, jedná se o klipart sady Microsoft Office


Stáhnout ppt "ZŠ Komenského 273 Chodov S2.1.5 ŠVP: -vysvětlí pojmy spojené s dějinami a Řecka a doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google