Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura antického Řecka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura antického Řecka"— Transkript prezentace:

1 Kultura antického Řecka
ZŠ Komenského 273 Chodov Kultura antického Řecka S2.1.5 ŠVP: vysvětlí pojmy spojené s dějinami a Řecka a doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj v historii Mgr. Miloš Volek

2 písmo antického Řecka Písmo Hláskové – Řekové jej převzali od Féničanů
Etruskové převzali písmo od Řeků Od Etrusků je převzali Římané – vyvinula se latina AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

3 Divadlo antického Řecka
Nejznámější v Epidaru Polokruhovitá jeviště – výborná akustika, herci byli jen muži – hráli i ženské role 20 – 40 tisíc lidí Hrály se komedie i tragédie Amfiteátry

4 Architektura antického Řecka
Stavitelství Několik stavitelských slohů – podle sloupů Dórský sloup Nemá patku, není zdobený, nejstarší sloh, kanelování – žlábkování, je to nejširší sloup Korintský sloup Má patku, žlábkování, hlavice zdobena listy. Někdy měly sloupy podobu ženské postavy – tzv. Karyatidy Iónský sloup Má patku, štíhlejší, hlavice zdobena volutou Foto: autor

5 Architektonické památky
Chrám v Aigíně Architektonické památky Artemidin chrám v Efesu AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

6 Architektura Athén Poloha: od jihu přístup k moři Centrem – Akropolis
Perikles Architektura Athén Poloha: od jihu přístup k moři Centrem – Akropolis Na východ stál Diův chrám Thémistoklés opevnil hradbami, vrcholný rozvoj za Perikla Přestavba Akropole Centrum agora, poblíž další svatyně (Héfaisteion); ulice (dromos) vedoucí k tzv. Dvojité bráně (Dipylon) Posvátný háj héroa Akadéma Lýkeion – škola, kde učil Aristoteles Název řec. Athénai, lat. Athenae

7 Sochařství Sochy z mramoru a bronzu v životních velikostech nebo v nadživotních Nahý mladý muž nebo oděná mladá dívka Sochař Myron – jeho socha Diskobolos AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

8 Věda Věda Velký rozvoj lékařství Hippokrates – Hippokratova přísaha
AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Hippokrtes Věda Velký rozvoj lékařství Hippokrates – Hippokratova přísaha Asklepios- patron lékařů Rozvíjení přírodních věd Archimédes – Archimédovy zákony Pythagoras – matematik, Pythagorova věta Astronomie – věřili, že Země je kulatá, věděli, že se otáčí kolem své osy a že není středem vesmíru Pythagoras

9 Náboženství Polyteismus – mnoho bohů
Zeus , Hádes, Poseidon, Áres, Pallas Athéna Řekové uctívali řadu malých i velkých božstev, přírodní jevy, stromy, … každý z bohů měl své kompetence stavěli bohům chrámy- jejich příbytky, bohové sídlili na Olympu okolo významnějších chrámů byly posvátné okrsky, které zahrnovaly i divadla a stadiony (nejznámnější Olympie, Epidauros nebo Delfy

10 Filosofie, Sokrates „Vím, že nic nevím“ Diogénes Platón
COPY OF SILANION. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JEAN-LÉON GÉRÔME. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LYSIPPOS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Rozvíjela se zhruba v období od 6. stol. př. n. l. do konce starověku. Starořečtí filosofové se považují za zakladatele západního vědeckého myšlení a mají pro filosofii dodnes zásadní význam, neboť otevřeli hlavní filosofické otázky a vypracovali základy filosofické metody. Už ve starověku se z filosofie vydělila astronomie, matematika Geometrie filosofové položili základy většiny dalších věd. Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského

11 literatura a vzdělání Slavná se stala jména dramatiků, jako byli Sofoklés, Aischylos nebo Eurípidés. Z dalších dějepisci Hérodotos a Thúkýdidés, jejichž historická díla byla pozoruhodná i z literárního hlediska. Démosthenés byl až do dob Cicerona považován za nepřekonatelného řečníka. Základním pilířem antické kultury bylo klasické vzdělání,, jehož se dostávalo všem svobodným Helénům, čímž se odlišovali od barbarů. Klasická doba tak položila základy západní civilizace, na nichž stavěly prakticky všechny následující generace. Foto: autor Foto: autor Foto: autor

12 Olympijské hry Sport První se konaly 776 př. n. l.
Aby byly uskutečněny, musel být celostátní mír Každé 4 roky, trvaly 7 dní Atletika, zápasy, koňské čtyřspřeží, běh, běh v plné zbroji, pěstní zápas, zápas ve volném stylu, pětiboj Byly zrušeny až do 19. Století (ve 20. st. přidány zimní)

13 Použité zdroje www.wikipedia.org www.dejepistruhla.estranky.cz
Zdroj obrázků: Není-li citováno jinak, jedná se o klipart sady Microsoft Office Helena Mandelová a kol. Dějepisný atlas –Pravěk, Starověk , Kartografie Praha P. Augusta , Fr. Kozák , Dějiny Starověkého Řecka a Říma , SPL Práce


Stáhnout ppt "Kultura antického Řecka"

Podobné prezentace


Reklamy Google