Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antické Řecko Architektura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antické Řecko Architektura"— Transkript prezentace:

1 Antické Řecko Architektura
V této prezentaci je zpracováno převážně klasické období

2 Architektura archaického období
Poznamenáno vpádem Dórů Celková regrese Zánik opevněných akropolí, neexistence chrámů Megarony

3 Vývoj a hlavní prvky řeckého chrámu
Megaron ->Archaická svatyně->Chrám Prvky Cella / náos – pronáos - opisthodomos Různé typy podle počtu a rozvržení sloupů Antový chrám (distylos) Prostylos Amfiprostylos Peripteros Hexastylos Oktastylos Z původního megara vzniká cella, prodloužená o dvě předsíně (pronáa) se 4 sloupy vzadu a vpředu; později se cella ještě prodlouží a obklopuje sloupořadím i zvenku; nakonec se cella mění v trojlodí (je vevnitř ještě členěna řadami sloupů. Počet stupńů v stylobatu roste a sloupů přibývá. Antový chrám /distylos: v průčelí pouze dva pilastry Prostylos – 4 sloupy v průčelí Amfiprostylos – 4 sloupy v obou průčelích Peripteros – připojení sloupů po stranách Hexastylos – chrám se 6 sloupy v průčelí; nejčastější typ chrámu Oktastylos – 8 sloupů v průčelích

4 Architektonické řády Dórský Iónský Korintský
Podstava stylobates; nad ní sloupy portiku Znaky dórského sloupu Iónský Iónský sloup Má patku, volutovou hlavici Korintský Má patku, hlavici s rostlinnými motivy Příklady staveb: Delfy, Olympia (dórský); iónskýEfesos, Mílétos, Halikarnassos; Athény, Korint; korintský

5 Části a znaky sloupů: Patka – dřík – hlavice Dřík : kanelování, ukončen prstencem, pak echinos a na něm abakus

6 Další prvky dórského stylu
Kladí Architráv Triglyf Metopa Štít

7 Dórský chrám v Aigíně z doby 500-480 př. n. l
Dórský chrám v Aigíně z doby př.n.l.; Cornice – římsa; Akroterion; metopy, triglyfy; abakus; echinos; prstence; Kladí = architráv + vlys (to je pás, kde původně metopy a triglyfy); nad architrávem římsa a štít

8 Rekonstrukce dórského chrámu

9 Architektonické památky archaického období
Artemidin chrám v Efesu Héřina a Diova svatyně v Olympii Chrám v Aigíně Také na jihu itálie (Paesto) a na Sicílii (Agrigentum)

10 Rekonstrukce chrámu v Delfách

11 Heřin chrám v Olympiii

12 Olympia - rekonstrukce

13 Pohled na komplex v Olympii

14 Agrigentum?

15 Topografie Athén Poloha: od jihu přístup k moři Centrum – Akropolis
Na západě podhradí; hrnčířská čtvrť, tzv. kerameikos; na východ stál Diův chrám Nový rozvoj akropole nasává za Peisistratovců v 6. Století Thémistoklés opevnil hradbami, pak vznik tzv. dlouhých zdí, vrcholný rozvoj za Perikla Název řec. Athénai, lat. Athenae

16 O bohyni Athéně Podle legendy se nenarodila z ženy, ale vyskočila Diovi z hlavy Bohyně války a rozvahy, která vždy hleděla přispět ke sjednávání míru Bohyně vítězná, nepřemožitelná, dokázala také chránit (města i státy), pomáhala i v nemocech Rozvaha, moudrost, ovládala různá umění a dovednosti, byly jí připisovány mnohé vynálezy Zpodobňována různým způsobem, nejčastěji v řasnatém rouchu s přilbicí na hlavě, se štítem a kopím s Na její počest malé i velké Panathenaje

17 Rozvoj Athén za Perikla
Sloupořadí: stoá Přestavba Akropole Centrum agora, poblíž další svatyně (Héfaisteion); ulice (dromos) vedoucí k tzv. Dvojité bráně (Dipylon) Posvátný háj héroa Akadéma Lýkeion – škola, kde učil Aristoteles Zde v Akadémii učil Platón Školy : Akadémia – Platón; Lýkeion - Aristoteles

18 Periklova busta

19 Parthenon Architekti Iktínos, Kallikratés, výzdobou pověřen sochař Feidiás Vlys s 92 reliéfy Východní štít: narození Athény Západní štít: zápas Athény s Poseidónem o Attiku

20 Parthenon z r. 480; pohled na parthenon s Propylajemi; dnešní stav; rekonstrukce a divadlo v Epidauru

21

22

23

24 Parthenon detaily: je to oktastylos

25 Další stavby v Athénách
Propylaje Chrám Athény Niké Erechteion Propylaje = reprezentační vstupní brána často zdobená sloupy, vedoucí buď do palácového nádvoří (tíryns, Pylos) nebo na agoru (Korint) nebo do posvátného chrámového okrsku (Éleusis, Olympia). Propylaje, jimiž se vstupuje na athénskou akropolis jsou nejskvělejším dokladem tohoto druhu. Zbudoval je architekt Mnésiklés v letech Vypadají jako malý dórský chrám, která má vpředu i vzadu 6 sloupů a skrz nějž vede průchod lemovaný na každé straně 3 sloupy iónskými. Erechteion: iónský chrám na Akropoli severně od Parthenonu. Z 2. poloviny 5. století př.n.l. Erechtheus: syn země, vychovala ho bohyně Pallas Athéna, otcem byl bůh Héfaistos. Erechtheus založil Panathénaje, slavnosti na počest bohyně Athény. Byl údajně první, kdo zoral zemi pluhem a zapřáhl koně do vozu.

26 Erechteion

27 Propylaje

28 Diův oltář v Pergamu; rekonstrukce pocházející z Berlína; jediná ukázka helénistické arhcitektury


Stáhnout ppt "Antické Řecko Architektura"

Podobné prezentace


Reklamy Google