Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

řecká a římská mytologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "řecká a římská mytologie"— Transkript prezentace:

1 řecká a římská mytologie
nábož. starověkého Řecka a Říma se od sebe příliš neliší, Římané přejali velkou část řecké mytologie doba cca 2000 PNL až do r. 313 NL, kdy císař Konstantin přijal Edikt milánský pronikání i pohanských kultů z oblasti Persie a Egypta (kult bohyně Isis, Myrta) polyteistické nábož.

2 mytologie slovo z řečtiny (Platon) smyšlené příběhy o bozích
doprovázejí je různé obřady a rituály

3 počátky v bohyni Gaie (Matka již v mínojské kultuře)
Gaia ze sebe sama zrodila Úrana (boha nebe) s ním zplodila 12 potomků, Titánů jménem Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos a Kronos a Titánky jménem Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis a Téthys. Pak ještě zrodila Kyklópy a Hekatoncheiry.

4 Gaia všechny své děti milovala, Úranos je nenáviděl
Gaia všechny své děti milovala, Úranos je nenáviděl. Když svrhl zvláště nenáviděné Hekatoncheiry do nitra země, odkud nesměli vycházet na zem, Gaia žádala Titány, aby Úrana zbavili vlády. Odhodlal se k tomu jenom nejmladší Kronos, který zbavil Úrana mužství a zbavil ho vlády. Z Úranovy krve zrodila Gaia Giganty. Když se později historie opakovala a Kronos byl svržen vlastním synem Diem, poštvala Gaia proti němu Giganty, které vybavila kouzelnou rostlinou nezranitelnosti. Zeus si zase přivedl na pomoc pozemského syna Hérakla, který Giganty přemohl a svrhl je do hlubokého Tartaru.

5 řečtí bohové sídlili na hoře Olymp, existovalo 12 základních bohů

6 řečtí / římští bohové Zeus/ Jupiter – pán bohů a lidí, nedokázal ovládat osud, zplozen tajně na Krétě; měl být poražen vlastním otcem; poté, co dospěl zaútočil na svého otce a po 10 letech jej porazil; se svými sourozenci losoval o vládu nad světem a podsvětím; sídlil ve Zlatém paláci

7

8 Apollón/Apollo – bůh světla, věštby, ochránce pořádku a života, ochraňoval lidi ve válkách, léčil nemoci, patronem umění a vůdce múz, trestal zlo Áres/Mars – bůh války, nenáviděl řád (ten prý bránil ve válkách), nebyl oblíben mezi lidmi ani bohy

9

10 Artemis/Diana – bohyně lovu a zvěře, vládkyně přírody, patronka porodů, spojována s některými nemocemi Athéna/Minerva – bohyně řemesel a umění, moudrosti, vítězné války, ochránkyně práva a spravedlnosti

11

12 Déméter/Ceres – bohyně zemědělství, plodnosti země, naučila lidi rolnictví
Hádés/Pluto – bůh podsvětí, jeho říši lemovalo 5 řek (Styx,Acleron, Léthé,…) Héfaistos/Vulkanus – bůh ohně, kovářů, vyráběl bohům zbraně, od narození byl chromý

13

14 Héra/Juno – manželka nejvyššího boha, ochránkyně manželství, království nebes
Poseidon/Neptun – bůh moře; velmi vznětlivý, zobrazován s trojzubcem, sídlil v paláci v Aiga, nejuctívanější bůh v pobřežních městech

15

16 Hermés/Merkur – posel bohů, bůh obchodníků, vynálezců, poutníků, podvodníků, zlodějů
Hestia/Vesta – obránkyně domácího ohně a krbu, domácnosti, některých obcí nebo států, obránkyně pronásledovaných, pannenská bohyně, zobrazována jako oheň hořící v krbu

17

18 Afrodité/Venuše – bohyně lásky a krásy, jejím synem byl Erós (Amor)

19

20 nestvůry a bájná zvířata
satyrové – podobali se kozlům, žili v lese, byli rozpustilí a mazaní nymfy harpyje – napůl ženy a napůl ptáci, zlodějky, kradly děti a mrtvé z bojiště, spojovány s bouří obři – byli symbolem velké prvotní síly Atlas – nese nebeskou klenbu Kyklopové – 1 oko Polybios – živil se lidmi

21 Atlas

22 satyr a nymfa

23 kentauři – napůl kůň/člověk
sirény – mořské nymfy, lákaly námořníky svým zpěvem hydra – pustošily zemi (hadí tělo a 9 hlav) skylla – šestihlavá mořská obluda, lovila delfíny, tuleně a námořníky Sfinx – střežila vchod do města Théby Medúza

24 siréna

25 hydra

26 kentaur

27 Medúza

28 byly symbolem temných sil v přírodě, v lidském životě i povaze
často ničili zemi i lidské životy

29 příběhy z řeckých bájí a pověstí viz. český jazyk

30 přírodní síly vysvětlovali si různé přírodní děje činností bohů
mořská bouře – Poseidon blesk a duha – Zeus sopky – Héfaistos

31 věštectví žádné důležité rozhodnutí se neobešlo bez rady věštců
nejslavnější věštírna v Delfách v zemi byla puklina z níž vycházely chladné páry, které navozovaly zvláštní stavy vědomí věštkyně pronášela a kněží věštby vykládají

32 věřili, že promlouvá bůh Apollón
nejslavnější věštkyně byla Pytie

33 konec života věřili v posmrtný život
duše zemřelého putovala do záhrobí (říše stínů) mrtvým vládaly pod jazyk minci

34 „rodokmen“ Kronos + Rhea = Zeus, Poseidon, Hádés, Hestia, Deméter, Hera Zeus + Hera = Árés, Héfaistos, Hébé Zeus +Létó = Apollón, Artemis Zeus + Maia = Hermés

35 Slovanská mytologie dochovaných informací o skutečném původu Slovanů a jejich životě je velmi málo 1. písemné památky pocházely z 6. stol., byly zaznamenány jinými národy, Slované si osvojili písmo až v 9. stol.

36 informace o slovanské mytologii pocházejí až z dob národního obrození
později doplněny archeologickými nálezy slovanská mytologie je podobná mytologii ostatních národů obývající tehdejší Evropu polyteismus řada bohů svým postavením odpovídá bohům řeckým a germánským

37 vyšší božstva Svarog – prabůh, stvořil celý vesmír (vytvořil všechny věci a zákony), patron nebeského ohně; údajně mu jednou vypadly kleště z rukou, lidé je našli a naučili se vyrábět zbraně Svarožic – Svarogův syn, považován za nejvyššího boha a vládce bohů; bůh slunce, ohně, války a věštby klaněli se mu 21.3., 21.6., 23.9.,

38 Perun – bůh blesku a hromu, dárce úrody
Radegast – bůh večerní oblohy, hvězd Vesna – bohyně jara, mladé a nespoutané lásky Moréna (Morana) – bohyně zimy a smrti Lada – jaro, splynutí duší Černobog – zlo a neštěstí Triglav – bůh vojáků, hospodářů

39 Svarog

40 Perun

41 Radegast

42 Vesna a Morana

43 Lada

44 Černobog

45 Triglav

46 nižší božstva různí démoni (nejrozšířenější), bůžkové, pohádkové bytosti démoni živlů – země, vody, vzduchu, ohně a nebeské oblohy permoníci – důlní skřítkové Car a Carevna – vládci všech mořských bytostí

47 Rusalky – vodní víly s rusými vlasy
Vodník – pán vodních duchů, dobrý i zlý Mráz – bratr krále větrů, nosil dárky Bludičky – oheň, duše zavražděných žen, žili v bažinách, hřbitovech a dutinách stromů

48 Ohnivý muž – duše zlého člověka
Slunce, Měsíc démoni času – synové krále času (12 Měsíčků) Polednice démoni osudu – sudičky, smrt

49 lesní démoni – lesní víly, v lípách a dubech
polní démoni – žitný děd – polní skřítek, který se dokázal proměnit v tříhlavou nestvůru s ohnivými jazyky domácí démoni – hospodáříček – pomáhá hospodářům

50 lidští démoni – mátoha – má proměnlivou podobu (stín, bílá postava), objevuje se na místech neštěstí
mora – využívá duši mrtvých, živých spících lidí, dusí je ve spánku vampír – vstupuje do mrtvol pochovaných zaživa vlkodlak – žijící v člověku, který se napil z vlčí stopy, přeměňuje se při úplňku

51 uctívání slovanských bohů přetrvalo v lidské kultuře až do nové doby
křesťanství se pokusilo některé z bohů ztotožnit s křes. svatými a některé obřady se ztotožnily s křes. slavnostmi

52 pohanské kulty a) kult plodivé síly – projevoval se v pohlavní uvolněnosti a radovánkách mladých, při slavnostech b) kult zvířat – výjimečné postavení měli kůň, kanec, rohatý dobytek, pes (symbol věrnosti, dáván do hrobu) c) idoly – hliněné sošky bohů nebo zvířat

53 pohanské svatyně chrámy – dřevěné stavby zasvěcené určitým bohům, byly zdobeny soškami a reliéfy, klenotnice celého kmene, veřejné shromaždiště posvátné háje – ohrazeny dřevěným plotem, vstup pouze s obětí

54 Slované uctívali stromy i prameny
byli velmi pohostinní, neexistovali např. chudí nebo žebráci nikdo nesměl odmítnout hosta, jinak by ho kmen mohl krutě potrestat Slované občas obětovali i lidi po smrti knížete museli zemřít všechny ovdovělé ženy a otrokyně

55 keltská mytologie počátky keltské civilizace se datují zhruba do stol. PNL zánik spadá do 1. stol. NL – začala být ovlivňována křesťanstvím o nábož. Keltů mnoho nevíme, dochovala se nám sice řada jmen, ale nevíme, co který představoval

56 existuje domněnka, že Keltové možná uctívali jednoho jediného boha stvořitele
bohové zřejmě původně neměli zjevnou podobu, teprve pod vlivem okolních národů (Řeků), začali Keltové zpodobňovat podoby bohů

57 nejznámějším příběhem, který je spojen s Kelty, je příběh o králi Artušovi, spojuje se v něm původní historické vyprávění s kelt. nábož. a později i s křes. žil v 6. stol. NL, byl to barbarský panovník, pokusil se sjednotit keltské kmeny žijící na území dnešní VB z původního keltského vyprávění se dochovala jména postav a některé zázračné prvky

58 poznámka hl. hrdina král Artuš – žil na hradě Kamelot, měl družinu rytířů (sedávali u kulatého stolu-symbol rovnosti) Artuš vlastnil meč Excaliber se zázračnou mocí oženil se s Ginevrou, ta se zamiluje do jeho rytíře Lancelota, Artuš je zdrcen, chřadne a dozví se, že mu pomůže sv. zlatý Grál (nádoba z níž pil Ježíš při poslední večeři nebo nádoba do níž byla zachycena Kristova krev)

59 keltské kněžstvo Bardové – udržovatelé písní a mýtů, lidoví pěvci
Vateové – prováděli posvátné věštby Druidové – zajišťovali nábož. obřady, muži dubového stromu, vyznávali učení o stěhování duší, po smrti lidská duše vstupuje do stromu, kamene, zvířete

60 posvátná místa posvátné háje (nemeton)– vstup pouze kněží
temenos – místo společných bohoslužeb, od okolí odděleno zdí a příkopem, čtvercový tvar, uvnitř kulturní památky


Stáhnout ppt "řecká a římská mytologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google