Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Austrálie a Nový Zéland Socioekonomická charakteristika makroregionu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Austrálie a Nový Zéland Socioekonomická charakteristika makroregionu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Austrálie a Nový Zéland Socioekonomická charakteristika makroregionu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Obyvatelstvo a sídla (str. 1–9) Hospodářství (str. 10–11)

2 Vysvětlivky  odkaz na internet zapsat do pracovního listu odpověď na kvízovou otázku

3 Osídlení a vznik Australského svazu 1 Osídlení Austrálie  Pokuste se doplnit text výběrem z možností. Kontrolu správnosti proveďte s využitím nabídnutého textu (odkaz na dolní liště). Do Austrálie přišli první lidé pravděpodobně přes Guineu před asi 50 tisíci lety. V první vlně přišli a v druhé. První etapa osídlování bělochy byla spjata s dovozem britských vyhnanců a trestanců ukončená v polovině století. Druhá vlna byla spojena s rozvojem chovu ovcí a nálezy Na konci 19. století začala Austrálie, rozdělená na šest kolonií, usilovat o sjednocení. Dne 1. ledna byl založen Australský svaz, kterému Velká Británie poskytla práva dominia v rámci Commonwealth of Nations. V současné době je Austrálie. Hlavou je britská královna, která je zastupována generálním guvernérem. Řešení

4 Osídlení Nového Zélandu 2 Kvíz: Odkud připluli Maorové, původní obyvatelé na dnešní území Nového Zélandu? Místo svého původu nazývají Hawaiki. A) Z AustrálieC) Z Mikronésie B) Z MelanésieD) Z Polynésie Kvíz: Evropany byl Nový Zéland objeven v roce 1642 holandským kapitánem …?.... Díky němu ostrovy získaly jméno Nieuw Zeeland. Jak se známý mořeplavec jmenoval? A) James Cook C) Abel Tasman B) Fernão de Magalhães D) Francis Drake  Informace ke kvízovým otázkám najdete na stránkách magazínu České noviny (odkaz na dolní liště).

5 Počet obyvatel 3 Austrálie a Nový Zéland Všechny státy  S pomocí údajů na stránkách World Population Data Sheet doplňte do pracovního listu odpovědi na uvedené otázky. ? 1. Jaký podíl v počtu obyvatel má Austrálie a Nový Zéland na uvedeném celkovém počtu Austrálie a Oceánie? 2. Porovnejte přirozený přírůstek (natural increase) Austrálie a Nového Zélandu.Je v tomto ukazateli mezi nimi výrazný rozdíl? 3. Které oblasti ve světě mají v tomto ukazateli podobné údaje? 4. Jaký je odhad vývoje počtu obyvatel makroregionu do roku 2050? Je srovnatelný s předpokládaným vývojem ekonomicky vyspělých států Evropy a Severní Ameriky? Pokud ne, v čem se liší? 

6 Hustota zalidnění 4 Hustota zalidnění – mapa  Odpovědi na uvedené otázky zapište do pracovního listu. Využijte atlas nebo odkaz na dolní liště. 1.Která oblast Austrálie je nejhustěji osídlena? Zdůvodněte, proč je většina obyvatel koncentrována právě tam. Uveďte alespoň tři faktory, které to podle vás ovlivnily. 2. Ve kterém z ostrovů Nového Zélandu je větší koncentrace obyvatel? Pokuste se zdůvodnit. 

7 Národnostní složení 5 Země bílého mraku a člověk Nového Zélandu Obyvatelstvo Austrálie 1. Více ně 90 % obyvatel Austrálie jsou běloši evropského původu. 2. Necelou polovinu obyvatel Austrálie tvoří Australané britského původu. 3. Především díky imigrační politice v 70. letech 20. století má Nový Zéland velice různorodé složení obyvatelstva. 4. Početně významnou menšinou v Austrálii i na Novém Zélandu tvoří asiaté. 5. Většina bělošského obyvatelstva Nového Zélandu jsou potomci anglických, skotských a irských přistěhovalců. 6. Většinu obyvatel ostrova Tasmánie tvoří etničtí Tasmánci. 7. Původní obyvatelé – Austrálci (Aborigins) tvoří přibližně 10 % australské populace.  Která z uvedených tvrzení jsou pravdivá? Označte. Do pracovního listu zpracujte stručnou charakteristiku složení obyvatelstva makroregionu.  Kontrola správnosti

8 Problémy původních obyvatel 6 Aboridžinci Maorové Článek iDnes.cz  S použitím nabízených zdrojů, popř. vyhledáváním na internetu, porovnejte postavení ve společnosti původních obyvatel Austrálie a Nového Zélandu. Dokážete najít alespoň dva společné a dva rozdílné znaky v postojích většinové společnosti k těmto menšinám? Zapište do pracovního listu. Článek Českých novinČlánek aktuálně.cz Článek Hospodářských novin 

9 Sídla 7 Sídla – Austrálie Sídla – Nový Zéland  Dokážete na základě znalostí o přírodních poměrech Austrálie a Nového Zélandu odhadnout, jaká bude míra urbanizace těchto dvou států? Bude mezi těmito státy výrazný rozdíl? Vytvořte odhad a ověřte na stránkách The World Factbook (kliknutím na odkaz „Míra urbanizace“). Míra urbanizace  Kvíz: Austrálie má dvě města, jejichž počet obyvatel přesahuje 3 miliony. Která to jsou? A) Sydney a BrisbaneC) Adelaide a MelbourneD) Perth a CanberaB) Sydney a Melbourne Kvíz: Které z uvedených sídel Nového Zélandu má více jak 500 tis. obyvatel? A) AucklandC) ChritstchurchD) WellingtonB ) Žádné  Prohlédněte si mapu sídel (tlačítka) a vyberte správnou odpověď na kvízové otázky.  Do pracovního listu stručně popište míru urbanizace a vyjmenujte největší sídla regionu. 

10 Migrace 8 Austrálie přitvrzuje s přistěhovalciImigrace do AustrálieImigrační politika  S využitím nabídnutých odkazů na články na internetu odpovězte na uvedené otázky a vytvořte stručnou charakteristiku migrace a migrační politiky Austrálie. 1.Jaké jsou podle vás důvody přistěhovalectví do Austrálie? 2.Jak jsou s tím spojené problémy a jaké opatření vytváří australská vláda? 

11 Migrace 9 Australský imigrační programImigrační program Nového Zélandu Klikni pro zvětšení 1. Dokážete popsat, co znázorňuje uvedený graf? Jaký je rozdíl mezi „sponsored skille a non-sponsor skill? (Text v odkazech níže.) 2. Proč zavedla australská vláda bodový imigrační program? Co je jím podporováno?

12 Hospodářství Austrálie 10 Hospodářství Austrálie 1.Těžba kterých rud má důležitý význam pro australskou ekonomiku? 2.Co tvoří významnou složku hospodářské spolupráce s Japonskem? 3.Které odvětví průmyslu je pro australské hospodářství nejdůležitější? Uveďte příklady výrobků. 4.Na které oblasti ve světě zaměřuje Austrálie svůj export? Uveďte příklady výrobků pro export. 5.Uveďte alespoň tři typické znaky charakterizující australské zemědělství. 6.Uveďte alespoň tři typické znaky charakterizující australskou dopravu.   S využitím nabídnutého textu se pokuste odpovědět na uvedené otázky a z odpovědí vytvořte charakteristiku Australského hospodářství.  Po dohodě s ostatními studenty si případně rozdělte úkoly podle odvětví hospodářství a vytvořte charakteristiku jedné části. Informace si předejte.

13 Hospodářství Nového Zélandu 11   Vyberte si jeden z nabídnutých zdrojů a po přečtení napište alespoň pět znaků, charakterizující hospodářství Nového Zélandu. Ekonomika a hospodářství Nového Zélandu (Cestananovyzeland.cz) Ekonomická charakteristika země (Businessinfo.cz)

14 Konec prezentace: Esc

15 1. Více ně 90 % obyvatel Austrálie jsou běloši evropského původu 2. Necelou polovinu obyvatel Austrálie tvoří Australané britského původu. 3. Především díky imigrační politice v 70. letech 20. století má Nový Zéland velice různorodé složení obyvatelstva. 4. Početně významnou menšinou v Austrálii i na Novém Zélandu tvoří asiaté. 5. Většina bělošského obyvatelstva Nového Zélandu jsou potomci anglických, skotských a irských přistěhovalců. 6. Většinu obyvatel ostrova Tasmánie tvoří etničtí Tasmánci. 7. Původní obyvatelé – Austrálci (Aboridžinci ) tvoří přibližně 10 % australské populace. Správné řešení:

16

17

18 Maorové připluli na Nový Zéland někdy kolem roku 1200 z Polynésie. Sami místo svého původu nazývají Hawaiki. Z Polynésie si s sebou přivezli zemědělské plodiny jako kumary (sladké brambory), tykve, jamy a taro. Maorové byli a víceméně stále jsou kmenovou společností. Své kmeny označují jako iwi, které bývají pojmenovány podle některého z předků. Někdy se více kmenů spojuje do větší skupiny, dané společnou waka – tj. člunem, kterým na Nový Zéland připluli. Tradiční maorská společnost byla hierarchická, náčelníkem byl většinou muž a tato funkce byla dědičná. Převzato z článku: Maorové a maorské legendy na Novém Zélandu (zdroj 4). 

19 Imigrační program Austrálie v období let 1996–2010. Zdroj: 5

20

21 1.Anděl, Jiří. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2. 2.Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra : Terra klub, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9. 3.Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, 2007. 1. vyd. ISBN 978-80-7011-925-9. Jana a Eva Lejskovi. Maorové a maorské legendy na Novém Zélandu. [online]. 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupný z WWW:.http://www.cestananovyzeland.cz/clanky/info-o-zemi/10-maorove-a-maorske-legendy-na-novem-zelandu/ 4.A Valerious. Australian immigration statistics (1996 - 2010) by skill stream.jpg. [online]. 14. 1. 2010 [cit. 2014-11-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_immigration_statistics_(1996_-_2010)_by_skill_stream.jpg Zdroje:


Stáhnout ppt "Austrálie a Nový Zéland Socioekonomická charakteristika makroregionu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google