Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Austrálie a Nový Zéland

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Austrálie a Nový Zéland"— Transkript prezentace:

1 Austrálie a Nový Zéland
Socioekonomická charakteristika makroregionu Obyvatelstvo a sídla (str. 1–9) Hospodářství (str. 10–11) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2  Vysvětlivky odkaz na internet odpověď na kvízovou otázku
zapsat do pracovního listu

3 Osídlení a vznik Australského svazu
1 Pokuste se doplnit text výběrem z možností. Kontrolu správnosti proveďte s využitím nabídnutého textu (odkaz na dolní liště). Do Austrálie přišli první lidé pravděpodobně přes Guineu před asi 50 tisíci lety. V první vlně přišli a v druhé První etapa osídlování bělochy byla spjata s dovozem britských vyhnanců a trestanců ukončená v polovině století. Druhá vlna byla spojena s rozvojem chovu ovcí a nálezy Na konci 19. století začala Austrálie, rozdělená na šest kolonií, usilovat o sjednocení.  Dne 1. ledna byl založen Australský svaz, kterému Velká Británie poskytla práva dominia v rámci Commonwealth of Nations. V současné době je Austrálie Hlavou je britská královna, která je zastupována generálním guvernérem. Řešení Osídlení Austrálie

4 Osídlení Nového Zélandu
2 Informace ke kvízovým otázkám najdete na stránkách magazínu České noviny (odkaz na dolní liště). Kvíz: Odkud připluli Maorové, původní obyvatelé na dnešní území Nového Zélandu? Místo svého původu nazývají Hawaiki. A) Z Austrálie C) Z Mikronésie B) Z Melanésie D) Z Polynésie Kvíz: Evropany byl Nový Zéland objeven v roce 1642 holandským kapitánem …?.... Díky němu ostrovy získaly jméno Nieuw Zeeland. Jak se známý mořeplavec jmenoval? A) James Cook B) Fernão de Magalhães C) Abel Tasman D) Francis Drake Osídlení Nového Zélandu

5 Austrálie a Nový Zéland
Počet obyvatel 3 S pomocí údajů na stránkách World Population Data Sheet doplňte do pracovního listu odpovědi na uvedené otázky. 2. Porovnejte přirozený přírůstek (natural increase) Austrálie a Nového Zélandu.Je v tomto ukazateli mezi nimi výrazný rozdíl? 3. Které oblasti ve světě mají v tomto ukazateli podobné údaje? 1. Jaký podíl v počtu obyvatel má Austrálie a Nový Zéland na uvedeném celkovém počtu Austrálie a Oceánie? ? 4. Jaký je odhad vývoje počtu obyvatel makroregionu do roku 2050? Je srovnatelný s předpokládaným vývojem ekonomicky vyspělých států Evropy a Severní Ameriky? Pokud ne, v čem se liší? Austrálie a Nový Zéland Všechny státy

6 Hustota zalidnění – mapa
4 Odpovědi na uvedené otázky zapište do pracovního listu. Využijte atlas nebo odkaz na dolní liště. Která oblast Austrálie je nejhustěji osídlena? Zdůvodněte, proč je většina obyvatel koncentrována právě tam. Uveďte alespoň tři faktory, které to podle vás ovlivnily. 2. Ve kterém z ostrovů Nového Zélandu je větší koncentrace obyvatel? Pokuste se zdůvodnit. Hustota zalidnění – mapa

7 Národnostní složení 5 Která z uvedených tvrzení jsou pravdivá? Označte. Do pracovního listu zpracujte stručnou charakteristiku složení obyvatelstva makroregionu. 1. Více ně 90 % obyvatel Austrálie jsou běloši evropského původu. 2. Necelou polovinu obyvatel Austrálie tvoří Australané britského původu. 3. Především díky imigrační politice v 70. letech 20. století má Nový Zéland velice různorodé složení obyvatelstva. 4. Početně významnou menšinou v Austrálii i na Novém Zélandu tvoří asiaté. 5. Většina bělošského obyvatelstva Nového Zélandu jsou potomci anglických, skotských a irských přistěhovalců. 6. Většinu obyvatel ostrova Tasmánie tvoří etničtí Tasmánci. 7. Původní obyvatelé – Austrálci (Aborigins) tvoří přibližně 10 % australské populace. Obyvatelstvo Austrálie Země bílého mraku a člověk Nového Zélandu Kontrola správnosti

8  Problémy původních obyvatel 6 Maorové Aboridžinci
S použitím nabízených zdrojů, popř. vyhledáváním na internetu, porovnejte postavení ve společnosti původních obyvatel Austrálie a Nového Zélandu. Dokážete najít alespoň dva společné a dva rozdílné znaky v postojích většinové společnosti k těmto menšinám? Zapište do pracovního listu. Maorové Aboridžinci Článek iDnes.cz Článek Hospodářských novin Článek aktuálně.cz Článek Českých novin

9 C) Adelaide a Melbourne
Sídla 7 Dokážete na základě znalostí o přírodních poměrech Austrálie a Nového Zélandu odhadnout, jaká bude míra urbanizace těchto dvou států? Bude mezi těmito státy výrazný rozdíl? Vytvořte odhad a ověřte na stránkách The World Factbook (kliknutím na odkaz „Míra urbanizace“). Prohlédněte si mapu sídel (tlačítka) a vyberte správnou odpověď na kvízové otázky. Kvíz: Austrálie má dvě města, jejichž počet obyvatel přesahuje 3 miliony. Která to jsou? A) Sydney a Brisbane B) Sydney a Melbourne C) Adelaide a Melbourne D) Perth a Canbera Kvíz: Které z uvedených sídel Nového Zélandu má více jak 500 tis. obyvatel? A) Auckland D) Wellington C) Chritstchurch B ) Žádné Do pracovního listu stručně popište míru urbanizace a vyjmenujte největší sídla regionu. Míra urbanizace Sídla – Austrálie Sídla – Nový Zéland

10 Austrálie přitvrzuje s přistěhovalci
Migrace 8 S využitím nabídnutých odkazů na články na internetu odpovězte na uvedené otázky a vytvořte stručnou charakteristiku migrace a migrační politiky Austrálie. Jaké jsou podle vás důvody přistěhovalectví do Austrálie? Jak jsou s tím spojené problémy a jaké opatření vytváří australská vláda? Imigrační politika Austrálie přitvrzuje s přistěhovalci Imigrace do Austrálie

11 Migrace 9 1. Dokážete popsat, co znázorňuje uvedený graf? Jaký je rozdíl mezi „sponsored skille a non-sponsor skill? (Text v odkazech níže.) 2. Proč zavedla australská vláda bodový imigrační program? Co je jím podporováno? Klikni pro zvětšení Australský imigrační program Imigrační program Nového Zélandu

12  Hospodářství Austrálie 10
S využitím nabídnutého textu se pokuste odpovědět na uvedené otázky a z odpovědí vytvořte charakteristiku Australského hospodářství. Po dohodě s ostatními studenty si případně rozdělte úkoly podle odvětví hospodářství a vytvořte charakteristiku jedné části. Informace si předejte. Těžba kterých rud má důležitý význam pro australskou ekonomiku? Co tvoří významnou složku hospodářské spolupráce s Japonskem? Které odvětví průmyslu je pro australské hospodářství nejdůležitější? Uveďte příklady výrobků. Na které oblasti ve světě zaměřuje Austrálie svůj export? Uveďte příklady výrobků pro export. Uveďte alespoň tři typické znaky charakterizující australské zemědělství. Uveďte alespoň tři typické znaky charakterizující australskou dopravu. Hospodářství Austrálie

13  Hospodářství Nového Zélandu 11
Vyberte si jeden z nabídnutých zdrojů a po přečtení napište alespoň pět znaků, charakterizující hospodářství Nového Zélandu. Ekonomická charakteristika země (Businessinfo.cz) Ekonomika a hospodářství Nového Zélandu (Cestananovyzeland.cz)

14 Konec prezentace: Esc

15 Správné řešení: 1. Více ně 90 % obyvatel Austrálie jsou běloši evropského původu 2. Necelou polovinu obyvatel Austrálie tvoří Australané britského původu. 3. Především díky imigrační politice v 70. letech 20. století má Nový Zéland velice různorodé složení obyvatelstva. 4. Početně významnou menšinou v Austrálii i na Novém Zélandu tvoří asiaté. 5. Většina bělošského obyvatelstva Nového Zélandu jsou potomci anglických, skotských a irských přistěhovalců. 6. Většinu obyvatel ostrova Tasmánie tvoří etničtí Tasmánci. 7. Původní obyvatelé – Austrálci (Aboridžinci ) tvoří přibližně 10 % australské populace.

16

17

18 Maorové připluli na Nový Zéland někdy kolem roku 1200 z Polynésie. Sami místo svého původu nazývají Hawaiki. Z Polynésie si s sebou přivezli zemědělské plodiny jako kumary (sladké brambory), tykve, jamy a taro. Maorové byli a víceméně stále jsou kmenovou společností. Své kmeny označují jako iwi, které bývají pojmenovány podle některého z předků. Někdy se více kmenů spojuje do větší skupiny, dané společnou waka – tj. člunem, kterým na Nový Zéland připluli. Tradiční maorská společnost byla hierarchická, náčelníkem byl většinou muž a tato funkce byla dědičná. Převzato z článku: Maorové a maorské legendy na Novém Zélandu (zdroj 4).

19 Imigrační program Austrálie v období let 1996–2010.
Zdroj: 5

20

21 Zdroje: Anděl, Jiří. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra : Terra klub, vydání. ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, vyd. ISBN Jana a Eva Lejskovi. Maorové a maorské legendy na Novém Zélandu. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cestananovyzeland.cz/clanky/info-o-zemi/10-maorove-a-maorske-legendy-na-novem-zelandu/>. A Valerious. Australian immigration statistics ( ) by skill stream.jpg. [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_immigration_statistics_(1996_-_2010)_by_skill_stream.jpg>.


Stáhnout ppt "Austrálie a Nový Zéland"

Podobné prezentace


Reklamy Google