Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví
Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Sekce Biomedicínské informatiky Lékařský dům, Praha 3. října 2012 1 1

2 WHO Resolution on E-Health, WHA58-28, eHealth, 2005
The World Health Assembly in its resolution on e-health (approved in 2005) recognized the potential of e-health to strenghthen health systems and to improve the quality, efficiency and safety of care and the added value of the information technologies for health purposes. 2

3 E-Health Systems Quality and Reliability: Models and Standards
Editors: A. Moumtzoglou, A. Kastania Chapter 2: Zvárová J., Zvára K. e3Health: Three Main Features of Modern Healthcare. Kapitola popisuje jak posuzovat aplikace elektronického zdravotnictví. Kromě elektronické komponenty je třeba posuzovat i dvě další komponenty, jmenovitě ekonomickou a environmentální komponentu. Medical Informaton Science Reference Hershey, New York, USA, 2011 3 3

4 Koncept e3Health Environmentální komponenta nezahrnuje jen působení fyzikálních, chemických a biologických faktorů, ale rovněž kulturní, jazykové a geografické rozdíly stejně jako typ státu s jeho legislativou, zdravotnickým a sociálním systémem a dalšími charakteristikami. e3-Health koncept harmonizuje vnitřní vazby mezi elektronickou, ekonomickou a environmentální komponentou pro všechny zdravotnické služby. 4 4

5 Sdílení informací v elektronickém zdravotnictví
Data – jednotlivé znaky, textová data, signály, obrazová data, Znalosti - metadata popisující data, zpravidla vyjádřená pomocí ontologií, formalizované postupy v klinických doporučeních. 5

6 Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví
6

7 Standardy pro sdílení dat na výstupech přístrojů
Jednotlivé údaje – neexistuje jednotný standard Signály - neexistuje jednotný standard Obrazová data - DICOM 7

8 Standardy pro sdílení dat mezi zdravotnickými informačními systémy
DASTA – vývoj ad hoc, postupně rozšiřován, tvorba pouze na národní úrovni HL7 - systematický přístup, mezinárodně přijatý,využití RIM HL7 Česká republika 8

9 Jádrem efektivního fungování elektronického zdravotnictví je interoperabilita
Technická interoperabilita – schopnost dvou či více systémů si vyměňovat data, zajistit jejich integritu a autenticitu. Sémantická interoperabilita - schopnost systémů na úrovni formálně definovaných konceptů rozumět obsahu v přenášených datech. Umožnit uživateli porozumět zprávě bez ohledu na jazyk a fyzikální prostředí (částečná sémantická interoperabilita s využitím klasifikačních systémů a nomenklatur – SNOMED CT). 9

10 Sémantická interoperabilita
Sémantika jsou vlastně metadata popisující data. Zpravidla je vyjádřena pomocí ontologií. Pro reprezentaci ontologií se často používá Ontology Web Language (OWL), který je standardem W3C.

11 Jádrem efektivního fungování elektronického zdravotnictví je interoperabilita
Organizační a procesní interoperabilita – umožňuje poskytovatelům péče sdílet informace napříč různými vnitřními strukturami a procesy. Legislativní interoperabilita - umožňuje různou jurisdikci pro zabezpečený přístup a zpracování pacientových údajů. 11

12 Interoperabilita elektronických zdravotních záznamů (EZZ)
Postupně vzniklo několik směrů vývoje EZZ a následně se začaly tvořit standardy HL7 a její Clinical Document Architecture (CDA),CEN EN EHR com,OpenEHR. Tyto standardy mají strukturovat a označovat klinický obsah záznamů pro výměnu informací – IHE (Integrating Healthcare Enterprise) 12

13 epSOS – http://www.epsos.eu/
evropský projekt pro eHealth interoperabilitu Hlavním cílem projektu epSOS je poskytnou přeshraniční výměnu osobních zdravotních údajů, národní zástupci v projektu kooperují při testování eHealth služeb v pilotních aplikacích (národní zástupce ČR je IZIP). Technické, právní a organizační koncepty projektu se v první fázi testují pomocí eHealth služeb pro Patient Summary a ePrescription: Patient summary je standardizovaná množina základních zdravotních údajů pacienta, která zahrnuje nejdůležitějsí klinické údaje požadované pro zajištění bezpečné péče o zdraví pacienta. 13

14 Vazby na EN EHR com epSOS Patient summary má jednoznačný způsob zápisu do struktury EN EHR com EN EHR com definuje návaznost na standardy HL7 a využívá SNOMED CT a LOINC

15 Elektronické zdravotní záznamy se strukturovanou informací
Elektronický zdravotní záznam MUDR založený na evropských projektech I4C a TripleC (české aplikace v kardiologii a v zubním lékařství) Elektronický zdravotní záznam založený na evropském projektu K4CARE, aplikace v domácí péči. 15 15

16 Stomatologická znalostní báze
EZZ MUDR obsahuje rozsáhlou znalostní bázi z oblasti zubního lékařství. Schéma odráží hierarchickou strukturu podskupin databáze. Sestává z přiblížně položek. Hlavní skupiny jsou: vyšetření, léčba. 16 16

17 Interaktivní komponenta zubního kříže
Historie ošetření Kompozitní výplň Kořenová inlay Periodontitis Korunka Sekundární kaz Hloubka chobotu Poznámky Nekróza pulpy Endodontické ošetření 17 17

18 Závěry Posuzovat elektronické zdravotnictví z širšího pohledu e3Health. Otevřeně a odborně hodnotit aplikace elektronického zdravotnictví v součinnosti státu (legislativa), akademické sféry (výzkumné projekty, odborné společnosti), průmyslu (vývoj, aplikace) a uživatelů. Vytvořit podmínky pro uplatnění strukturovaného EZZ ve zdravotnictví s maximální mírou interoperability (mezinárodní standardy, terminologie –International Health Terminology Standards Development Organisation, SNOMED CT, využívání znalostí – standardy péče) Vzdělávat nejen uživatele ale i učitele a architekty aplikací elektronického zdravotnictví.

19 Data and knowledge for medical decision support Prague , 17-19 April 2013


Stáhnout ppt "Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google