Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní Jednotné informační brány Lenka Němečková Eliška Pavlásková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní Jednotné informační brány Lenka Němečková Eliška Pavlásková"— Transkript prezentace:

1 1 Aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní Jednotné informační brány Lenka Němečková (lenka.nemeckova@gmail.com) Eliška Pavlásková (eliska.pavlaskova@gmail.com)

2 2 Definice folksonomií Folk + taxonomie (alternativně „etnoklasifikace“) Kolektivně tvořené selekční údaje či klasifikační schéma Zejména (ale ne pouze) ve webovém prostředí Příklady: Správa a sdílení záložek – Del.icio.usDel.icio.us Soukromý knihovní katalog – Library thingLibrary thing Wikipedia

3 3 Tagování Tagy - jednoduchá uživatelsky tvořená metadata Tag clouds - vizuální zobrazení frekvence použití jednotlivých tagů

4 4

5

6

7 7 Přínosy kolaborativní tvorby selekčních údajů Tvorba individuálního pořádacího systému konkrétního uživatele Browsing, objevování dokumentů Reflexe aktuálního stavu terminologie Zdroj dat pro teoretický výzkum…

8 8 Problematické oblasti Problém víceznačnosti Polysémie Synonymie Gramatické tvary slov Míra kompetence uživatelů Kritické množství uživatelů

9 9 Návrh funkcí systému I. Uživatelé: Základní: Vlastní účet Možnost ukládat záznamy a vyhledávat v nich Profil Pokročilé: Skupiny uživatelů (sdílím záznamy jen s...) Záznamy Základní: Tagy Sdílet/nesdílet SFX Pokročilé: Poznámky – sdílet/nesdílet, komentáře Přečteno ano/ne, Zpracováno ano/ne, priority

10 10 Návrh funkcí systému II. Tagy Základní Třídění tagů Sdílení tagů Nabídka již použitého tagu (tag clouds a pod) Pokročilé: Propojení s řízenými slovníky Uživatelé se zvýšenou důvěryhodností

11 11 Aplikace v českém knihovnicko - informačním prostředí Jednotná informační brána

12 12 Požadavky na uživatele Dostatečný počet uživatelů Homogenita uživatelů Akademická, vědecká, výzkumná obec Vzdělání, informační gramotnost, znalostní tezaurus, znalost oboru, potřeba zpětné vazby

13 13 Wikipedie jako systém kolaborativní organizace znalostí Wikipedie je tvořena méně než 1% svých uživatelů K lednu 2007 registrovala 42.8 milionů unikátních návštěvníků a necelých 75,000 přispěvovatelů (tj. 0,17%) Kritická masa pro provoz Wiki: 12 uživatelů

14 14 Jednotná informační brána Analýza zdrojů

15 15 Prohledatelné zdroje JIB (k 09/2006) 93 prohledatelných zdrojů 54 institucí 33 českých Veřejné (všeobecné) knihovny (vč. NK ČR a MZK) – 9 Univerzitní knihovny – 9 Knihovny institucí – 9 Vědecké a technické knihovny – 6  73% akademických, vědeckých či oborově zaměřených 21 zahraničních Všeobecné národní knihovny a souborné katalogy – 8 Univerzitní a vědecké knihovny a souborné katalogy - 10 Centrální oborově zaměřené knihovny - 2 Institucionální knihovny a databáze -1  62 % akademických, vědeckých či oborově zaměřených  68,5% akademické, vědecké či oborově zaměřené instituce

16 16 Využívání zdrojů JIB k 12/2006

17

18 18 Top 30 zdrojů 81,2% všech dotazů Z českých zdrojů: 83,2% akademických, vědeckých, nebo oborových Ze zahraničních zdrojů: 79,8% do oblasti zahraničních akademických, vědeckých, nebo oborových Celkově: 82,2% dotazů do akademických, vědeckých a oborově zaměřených zdrojů

19 19 Uživatelé JIB více než 75% uživatelů z akademické, vědecké a výzkumné sféry Cit. záměr tvůrců: „V průběhu roku 2007 také plánujeme navštívit několik velkých univerzitních měst s naší JIB roadshow a rozšířit povědomí o informačním potenciálu mezi vysokoškolské uživatele.“ [cit. Informační zpravodaj JIB /8/] Charakteristika: obdobná úroveň vzdělání a informační gramotnost podobný aktivně využívaným znalostním tezaurem vyjadřovacími schopnostmi znalostí příslušného oboru potřeba (návyk) konzultace a zpětné vazby ke své činnosti, resp. dosaženým výsledkům

20 20 Naplnění požadavků Dostatečný počet uživatelů  Homogenita uživatelů  Akademická, vědecká, výzkumná obec  Vzdělání, informační gramotnost, znalostní  tezaurus, znalost oboru, potřeba zpětné vazby

21 21 Aplikace folksonomií v JIB Návrh organizačně funkčního řešení

22 22 Přínosy propojení uživatelů s podobnými zájmy nalezení užitečných informačních zdrojů a doporučení vytvoření určité formy „invisible college“ snadné začlenění „nováčků“ do dané problematiky

23 23 Problematika absence jednoznačných identifikátorů lokální identifikátory jednotlivých zdrojů často neplní funkci selekčního údaje nelze zachovat přímou vazbu na konkrétní záznam či podle něj zpětně vyhledávat

24 24 Možné řešení vytvoření nového zdroje s přidanou hodnotou tj. záznamy vyhledané pomocí JIB vč. tagů a popisků plná integrace mezi ostatní zdroje JIB

25 25 Organizačně funkční schéma

26 26 Další možnosti využití folksonomií a sociálního tagování Knihovní systémy Menší univerzitní informační systémy Paralelní s tradičně tvořenými metadaty v rozsáhlejších informačních a rešeršních systémech


Stáhnout ppt "1 Aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní Jednotné informační brány Lenka Němečková Eliška Pavlásková"

Podobné prezentace


Reklamy Google