Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LINUX Úvod do administrace Roman Danel VŠB TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LINUX Úvod do administrace Roman Danel VŠB TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta."— Transkript prezentace:

1 LINUX Úvod do administrace Roman Danel VŠB TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta

2 IP ADRESA Ret Hat, Fedora, CentOS Konfigurace síťové karty: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 BOOTPROTO=dhcp, static, none Je-li static: BOOTPROTO=static IPADDR= NETMASK=

3 Restart síťové karty # service network restart

4 Ověření konfigurace # ifconfig nebo # ip Příklad: # ip link show eth0 # ip address list # ping ip_adresa

5 Ověření TCP/IP # ping localhost nebo # ping 127.0.0.1

6 Síťová konfigurace /etc/hosts -Zde uvést IP adresu počítače a jeho jméno -Primární překlad jmenných adres Internetu na jejich číselné ekvivalenty -Nemusí se restartovat síťová karta -Má přednost před DNS Poznámka: Ve Windows se soubor hosts nachází v adresáři: c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts Mac OSX: /private/etc/hosts

7 Síťová konfigurace /etc/sysconfig/network -Zde se definuje jméno počítače HOSTNAME -Zde se definuje GATEWAY (počítač pro připojení do vnější sítě) -Po změně jména nutný restart PC!!

8 IP na jméno # host ip host [-aCdlnrTwv] domain-name/ipaddress

9 IPv4, IPv6 IP je jedinečný identifikátor v TCP/IP IPv4 – 32 bit IPv6 – 128 bit Příklad zápisu IP adres Protokol Ipv4: 195.39.10.82 Protokol Ipv6: 2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5 WhoIs – zjištění, komu IP adresa patří

10 IP adresa Zápis IP adresy a masky v decimálním a binárním tvaru: Decimální (IP adresa): 192. 168. 1. 200 Decimální (maska): 255. 255. 255. 0 Binární (IP adresa): 11000000. 10101000. 00000001. 11001000 Binární (maska): 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 +-------------------------------------------+-------------+ Síť Stroj

11 Ubuntu Hostname: # /etc/hostname Zobrazení IP adresy: # ip a Nastavení IP adresy: # sudo ip addr add

12 Ubuntu # /etc/network/interfaces Příklad statické IP: iface eth0 inet static address 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254 Pro DHCP: auto eth0 iface eth0 inet dhcp

13 Linux - další nastavení Nameserver (DNS): /etc/resolv.conf Obsahuje konfiguraci pro DNS resolver. Uživatelé: /etc/passwd Počet uživatelů: # cat /etc/passwd | wc

14 Změna hesla # passwd uživatel

15 Textové konzole Počet textových konzolí je nastavitelný v: /etc/inittab Přepínání: ALT-Fx Default: 6 textových konzol (F1-F6)

16 INITTAB Upravuje chování procesu init Počet textových konzol Runlevel (1-6): – 0 - halt – 1 - Single user mode – 2 - Multiuser, without NFS (the same as 3, if you don't have networking) – 3 - Full multiuser mode – 4 - unused – 5 - X11 – 6 - Reboot

17 X-WINDOWS (X11) Software, který umožňuje GUI MIT, 1984 Model klient-server – X-server, X-protokol, knihovna Xlib – X-server zajišťuje vstupy/výstupy s HW – X-protokol – TCP, IPC – Klienti – aplikace – X-Windows nezajišťuje logickou obsluhu zobrazovaných informací -> správce oken (IceWM, FVWM, Sawfish, Window Maker, Kwm, Metacity, Fluxbox, Compiz)

18 X-WINDOWS Ukončení: CTLR – ALT – BACKSPACE Start: startx – Poznámka: do textové konzoly, ze které byl spuštěn X-windows příkazem startx, se nelze vrátit přes CTRL-ALT-Fx

19 Ověření běhu služby # service název_služby status

20 FIREWALL iptables Firewall, komunikace s Internetem Red Hat – vypnutí pravidel iptables: # chkconfig iptables off

21 Partition Podrobný popis k partition: http://school.kjn.cz/operacni-systemy/partitions.html Výpis nastavení: # fdisk –l # fdisk /dev/hda > d smazání diskového oddílu > p/eprimární/extended > wzápis změn

22 Popis partition je v souboru: – /etc/fstab – Řádek – konfiguruje připojované zařízení. – Sloupečky jednotlivé hodnoty, oddělují se mezerou nebo tabulátorem. – Každý řádek (i poslední) musí končit enterem.

23 Formátování Příklad formátování s filesystémem FAT32: # mkfs -t vfat /dev/hda4

24 MOUNT # mkdir /widnows # mount /dev/hda4 /widnows # mount /etc/fstabmapování při startu

25 http://www.root.cz/serialy/porovnani- systemu-linux-a-freebsd/


Stáhnout ppt "LINUX Úvod do administrace Roman Danel VŠB TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google