Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Serverové systémy Windows

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Serverové systémy Windows"— Transkript prezentace:

1 Serverové systémy Windows
Jednotlivé role systému, Základní zásady instalace, Administrace, Kontrola běhu serveru, Základní skupiny.

2 1. Jednotlivé role systému
Terminálový server Souborový server Tiskový server Aplikační server Poštovní server Vzdálený přístup/Server VPN Server mediálních proudů Server WINS Řadič domény Server DNS Server DHCP

3 2. Základní zásady instalace
Nastavení přístupové licence - Po instalaci je určen model přístupu (licence). - Model lze po instalaci měnit pouze 1x

4 2. Základní zásady instalace
druhy modelů: Per server určuje kolik uživatelů může být maximálně připojeno k serveru Per seat Licence na sídlo jednoho serveru, počet klientů definován dodatečně. Výhodnější pro větší podniky s více servery Per user kolik jednotlivých uživatelů může být v jediném okamžiku připojeno k serveru Per device licence udávaná na celkový počet počítačů, které se budou připojovat k serveru

5 2. Základní zásady instalace
Příprava instalace systému Před instalací je dobré rozdělit diskovou oblast na jednotlivé oddíly pro systém a pro data. Vzhledem k bezpečnosti dat umístěných na serveru by rozdělení mělo být samozřejmostí. Je dobré předem určit licenční model. Doporučuje se však využití modelů Per Device nebo Per User. Zabezpečení systému – důvody Zvědavost Zlomyslnost Zneužití Změna Dat

6 3. Administrace 3. 1. Základní funkce
Nástroje pro správu systému Ovládací panely obsahují nástroje pro nastavování a konfiguraci systému. Lze je uspořádat různými způsoby podle používaného zobrazení. Přidat HW spustí průvodce přidáním HW , který umožňuje instalovat HW a řešit problémy s ním spojené Přidat nebo ubrat Programy Slouží k instalaci programů a jejich bezpečnému odinstalování. Používá se také pro úpravu součástí instalace systému. V případě, že nebyla při instalaci nainstalována nějaká součást (certifikační služba, aj.), je možné jí později pomocí tohoto nástroje doinstalovat. Datum a čas Slouží k zobrazení nebo nastavení systémového data, času a časového pásma. Místo ručního nastavování času v jednotlivých počítačích v doméně lze pomocí nabídky systémový čas automaticky synchronizovat čas v síti. Zobrazení Slouží ke konfiguraci pozadí, spořičů obrazovky, režimu přehrávání videa a nastavení videa. Pomocí tohoto nástroje lze nastavovat ikony pracovní plochy a vizuální efekty. (efekt pozvolného zobrazování nabídek) Možnosti složky Slouží pro nastavení velké řady možností složek a souborů. Lze nastavit typ použité plochy, použitá zobrazení složek,ale také zda se soubory používají offline, či zda se položky otvírají jedním, nebo dvěmi klepnutími myší

7 3. Administrace 3. 1. Základní funkce
Správa licencí V pracovních stanicích lze pomocí tohoto nástroje spravovat licence v místním systému. Na serveru je možné měnit režim správy klientských licencí nainstalovaných produktů. Síťová připojení slouží k zobrazení informací o identifikaci v síti, k přidání síťových součástí a nastavení síťových připojení. Také lze pomocí tohoto nástroje měnit systémový název počítače a doménu. Tiskárny a faxy Zajišťuje rychlý přístup ke složce Tiskárny a faxy, ze které lze spravovat tisková zařízení v systému. Naplánované úlohy Umožňuje zobrazovat a přidávat naplánované úlohy. Úlohy lze plánovat jednorázové, nebo opakované a zpracovávat pomocí nich běžné úlohy správy. Systém Slouží k zobrazení a správě systémových vlastností, včetně vlastností pro spuštění čí vypnutí systému, prostředí, hardwarové a uživatelské profily.

8 3. Administrace 3. 2. Správa serveru
Správa serverů se systémem MS Win 2003 server Servery představují základ sítě Microsoft Windows. Jednou z hlavních zodpovědností správce je spravovat tyto prostředky. Klíčovým nástrojem pro práci správce je konzola Správa počítače., která zajišťuje jednotné integrované rozhraní pro zpracování základních úloh serveru. např. : správa uživatelských relací a připojení k serverům správa využívání souborů, adresářů a sdílených položek nastavení upozornění pro správu správa aplikací a síťových služeb konfigurace hardwarových zařízení zobrazení a konfigurace diskových jednotek a vyměnitelných úložišť Konzolu Správa počítače je možné používat pro vzdálenou správu síťových prostředků, je zapotřebí také nástroj, pro kontrolu nad nastavením a vlastnostmi prostředí systému. Pro tyto nastavení je vhodné použít nástroj Systém. Pomocí Systému lze provádět následující akce: konfigurace výkonu aplikací, virtuální paměti a nastavení registru správa proměnných systémového a uživatelského prostředí nastavení možnosti spuštění a zotavení systému správa hardwarových profilů a profilů uživatelů

9 3. Administrace 3. 2. Správa serveru
Správa počítačových systémů Konzola Správa počítače je určena ke zpracování hlavních systémových úloh v místním a vzdáleném systému. Konzola je rozdělena do třech základních kategorií. Systémové nástroje Zajišťuje přístup k nástrojům obecného využití pro správu systémů a zobrazení systémových informací Úložiště Zobrazí informace o vyměnitelných a logických jednotkách a zajišťuje přístup k nástrojům pro správu jednotek Služby a aplikace Umožňuje zobrazit a spravovat vlastnosti aplikací nainstalovaných na serveru Nástroje, které jsou k dispozici ve stromu konzoly, zajišťují základní funkce konzoly Správa počítače. Po výběru možnosti Správa počítače ve stromu konzoly lze snadno získat přístup ke třem důležitým úlohám: připojení k jiným počítačům odesílání zpráv konzoly export seznamů a informací

10 4. Kontrola běhu serveru Kontrola přiřazených rolí serveru
Pro potřeby kontroly a konfigurace rolí serveru existuje „Průvodce konfigurací serveru“. Pomocí průvodce můžeme zobrazit již přiřazené role serveru či upravit jejich nastavení nebo je spustit. Kontrola spuštěných služeb Každá role serveru je reprezentována příslušnou službou systému (nebo i více službami). Jednotlivé služby je možné zastavovat, nebo spouštět v závislosti na tom, zda chceme, aby server plnil určitou roli či nikoliv. Jednotlivé služby jsou do počítače přidávány při instalování nových aplikací (každá aplikace požaduje po systému službu). Správa uživatelský účtů systému Uživatelské účty slouží k ověření, povolení nebo odepření přístupu k prostředkům a k auditovaní činnosti jednotlivých uživatelů v síti. Účet skupiny je sada uživatelských účtů, která slouží k přiřazení sady oprávnění a práv více uživatelům současně. Skupina může obsahovat kontakty, počítače a další skupiny. Pro správu uživatelů v doméně můžete vytvářet uživatelské účty a účty skupin v rámci služby Active Directory. Tyto účty lze také vytvářet v místním počítači za účelem správy uživatelů vztahujících se k danému počítači. Mezi běžně úkoly patří vytváření uživatelských účtů ve službě Active Directory, vytváření účtů skupin ve službě Active Directory, vytváření uživatelských účtů v místním počítači a vytváření účtů skupin v místním počítači. K vytváření uživatelských účtů a účtů skupin ve službě Active Directory nebo v místním počítači můžete také použít příkazový řádek.

11 5. Základní skupiny Administrators Backup Operators
DHCP Administrators DHCP Users Guests HelpServicesGroup Network Configuration Operators Performance Monitor Users Performance Log Users Power Users


Stáhnout ppt "Serverové systémy Windows"

Podobné prezentace


Reklamy Google