Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Balej. Co je to cmd Textový shell (rozhraní) pro Windows Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Balej. Co je to cmd Textový shell (rozhraní) pro Windows Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více."— Transkript prezentace:

1 Marek Balej

2 Co je to cmd Textový shell (rozhraní) pro Windows Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více možností Možnost využívání skriptů

3 Spuštění a ukončení Start – Programy – Příslušenství – Příkazový řádek Start – Spustit a napíšeme cmd Lze spouštět i s parametry pomocí přepínačů např. cmd /k příkaz – provede hned po spuštění daný příkaz cmd /k CD ”adresář“ - nastavení pracovního adresáře Ukončení – příkaz exit a stisknout enter Pozn. všechny příkazy je třeba potvrdit klávesou enter

4 Nápověda a historie Program help - zobrazí nápovědu ke všem příkazům help | more – zobrazí nápovědu se stránkováním, ukončíme klávesou q Nápovědu k určitému příkazu zobrazíme příkaz /? nebo help příkaz Je také možno využívat systém nápovědy Windows Historii příkazů zobrazíme klávesou F7 Listovat historií můžeme také pomocí Alt + F7 – smazání historie

5 Příkazy a parametry Příkazy mohou být dodané s OS nebo může jít o programy třetích stran Parametr může být přepínač - /přepínač Řetězcové parametry – obvykle názvy souborů a adresářů

6 Práce s adresáři Hlavní adresář je označován symbolem \ např. C:\ dir adresář – vypíše obsah adresáře /p – po stránkách /w – zkrácený výpis /b – výpis bez záhlaví /s – vypíše i s obsahem všech podadresářů cd adresář – přesun do daného adresáře cd.. – přesun do nadřízeného adresáře mkdir adresář – vytvoření adresáře rmdir adresář – smazání adresáře delete tree – smaže adresář se všemi podadresáři tree – zobrazí strukturu adresářů move původní nový – přejmenování, přesun

7 Práce se soubory názevSouboru.přípona - Spuštění souboru copy soubor cíl - kopírování souboru del soubor – smaže soubor type soubor – výpis obsahu souboru edit – spuštění DOSovského editoru souborů ren původní nový – přejmenování souboru move soubor cíl – přesun souboru print soubor – tisk obsahu souboru (neumí USB) sort soubor – seřazení obsahu souboru zástupné znaky - * nebo ?

8 Přesměrování Implicitní nastavení – vstup z klávesnice a výstup z obrazovky Znak > - určuje, kam chceme uložit výstup příkazu Znak > > - to samé, ale na konec Znak < - určuje, kde chceme získat vstup pro příkaz Znak | - zřetězení příkazů, výstup jednoho je zároveň vstupem druhého Výstupy lze směrovat nejen do souborů, ale také na zařízení – NOC(obrazovka), PRN(tiskárna), NULL(prázdné zařízení)

9 Vyhledávání v souborech find “řetězec” soubor – vypíše řádky ve kterých je řetězec hledaný řetězec /n – vypíše čísla řádku s řetězcem /c – vypíše počet řádků s řetězcem /i – při hledání ignoruje velikost znaků findstr – komplexnější příkaz ve Windows NT - řada přepínačů - pracuje i s regulárními výrazy

10 Práce a diskem Fdisk – práce s partition. Pouze Windows s DOS jádrem Format x: - zformátuje daný disk /q – rychlé formátování /FS: souborový systém - zformátuje na daný souborový systém Chkdisk – kontrola povrchu disku. Nepříliš kvalitní. Lepší použít jiné programy

11 Správa systému at – slouží k naplánování úloh př. at - 6:00 format d: /datum – datum kdy má být úloha spuštěna - úlohy mohou být prováděny jednorázově nebo opakovaně Cacls – nastavení přístupových práva u NTFS ACL – seznam s přístupovými právy (u každého objektu) Cacls soubor – výpis přístupových práv k souboru /t – změní přístupová práva v adresáři i jeho pod adresářích /e – místo nahrazení ACL jej pouze upraví /g uživatel: oprávnění – připíše práva určitému uživateli /p uživatel: oprávnění - nastaví práva určitému uživateli /r user - zruší všechna práva uživateli Práva – n,r,w,f,c Pro určení více než jednoho souboru lze použít zástupné znaky

12 Net – příkaz s velmi širokým využitím, jak pro práci se síti, tak správy systému. Prvním parametrem bývá oblast, se kterou chceme pracovat Net user – Práce s uživateli (vytvoření, změna hesla, zrušení……) Net localgroup – Práce se skupinami(vytvoření, přiřazení uživatelů….) Net share – Práce se sdílenými položkami Net file – Práce se sdílenými otevřenými soubory Net accounts – nastavení zásad účtů Net view – seznam počítačů v doméně, popř. seznam sdílených prostředků daného počítače Net start – spustí proces nebo vypíše procesy Net stop – zastaví proces Netsh – spustí netShell, práce s kontexty(routing, firewall, dhcp….)

13 Práce se sítí Ipconfig – zobrazí nastavení TCP/IP /all – podrobnější výpis Ping – testování propustnosti sítě Pingpath – vypíše cestu k zadané adrese Tracert – určování trasy. Počet skoků atd. Nslookup – textová konzole pro práci s DNS Route – práce se směrovacími tabulkami Netstat – zjišťuje údaje o stavu navázaných spojení ARP – zjištování MAC adres

14 Ostatní příkazy Cls – vymaže obsah obrazovky Ver – zobrazí verzi OS Date – zobrazení, změna času Prompt – změna promptu Cscript – spouštění scriptů Start – spouštění programů s pamrametry

15 Dávkové soubory Soubory s příponou.BAT Textové spustitelné soubory Obsahují posloupnost příkazů Lze je editovat pomocí programů pracujících s ASCII soubory Lze použít všechny příkazy + příkazy navíc + if + for

16 PowerShell Interpret ve Windows Vista Postaven na technologii.NET Možnost používání myši Typy příkazů: Spustitelné soubory CMDLET – př. get_command Aliasy Funkce

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Marek Balej. Co je to cmd Textový shell (rozhraní) pro Windows Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více."

Podobné prezentace


Reklamy Google