Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příkazový řádek Windows

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příkazový řádek Windows"— Transkript prezentace:

1 Příkazový řádek Windows
Marek Balej

2 Co je to cmd Textový shell (rozhraní) pro Windows
Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více možností Možnost využívání skriptů

3 Spuštění a ukončení Start – Programy – Příslušenství – Příkazový řádek
Start – Spustit a napíšeme cmd Lze spouštět i s parametry pomocí přepínačů např. cmd /k příkaz – provede hned po spuštění daný příkaz cmd /k CD ”adresář“ - nastavení pracovního adresáře Ukončení – příkaz exit a stisknout enter Pozn. všechny příkazy je třeba potvrdit klávesou enter

4 Nápověda a historie Program help - zobrazí nápovědu ke všem příkazům
help | more – zobrazí nápovědu se stránkováním, ukončíme klávesou q Nápovědu k určitému příkazu zobrazíme příkaz /? nebo help příkaz Je také možno využívat systém nápovědy Windows Historii příkazů zobrazíme klávesou F7 Listovat historií můžeme také pomocí Alt + F7 – smazání historie

5 Příkazy a parametry Příkazy mohou být dodané s OS nebo může jít o programy třetích stran Parametr může být přepínač - /přepínač Řetězcové parametry – obvykle názvy souborů a adresářů

6 Práce s adresáři Hlavní adresář je označován symbolem \ např. C:\
dir adresář – vypíše obsah adresáře /p – po stránkách /w – zkrácený výpis /b – výpis bez záhlaví /s – vypíše i s obsahem všech podadresářů cd adresář – přesun do daného adresáře cd.. – přesun do nadřízeného adresáře mkdir adresář – vytvoření adresáře rmdir adresář – smazání adresáře delete tree – smaže adresář se všemi podadresáři tree – zobrazí strukturu adresářů move původní nový – přejmenování, přesun

7 Práce se soubory názevSouboru.přípona - Spuštění souboru
copy soubor cíl - kopírování souboru del soubor – smaže soubor type soubor – výpis obsahu souboru edit – spuštění DOSovského editoru souborů ren původní nový – přejmenování souboru move soubor cíl – přesun souboru print soubor – tisk obsahu souboru (neumí USB) sort soubor – seřazení obsahu souboru zástupné znaky - * nebo ?

8 Přesměrování Implicitní nastavení – vstup z klávesnice a výstup z obrazovky Znak > - určuje, kam chceme uložit výstup příkazu Znak > > - to samé, ale na konec Znak < - určuje, kde chceme získat vstup pro příkaz Znak | - zřetězení příkazů, výstup jednoho je zároveň vstupem druhého Výstupy lze směrovat nejen do souborů, ale také na zařízení – NOC(obrazovka), PRN(tiskárna), NULL(prázdné zařízení)

9 Vyhledávání v souborech
find “řetězec” soubor – vypíše řádky ve kterých je řetězec hledaný řetězec /n – vypíše čísla řádku s řetězcem /c – vypíše počet řádků s řetězcem /i – při hledání ignoruje velikost znaků findstr – komplexnější příkaz ve Windows NT - řada přepínačů - pracuje i s regulárními výrazy

10 Práce a diskem Fdisk – práce s partition. Pouze Windows s DOS jádrem
Format x: - zformátuje daný disk /q – rychlé formátování /FS: souborový systém - zformátuje na daný souborový systém Chkdisk – kontrola povrchu disku. Nepříliš kvalitní. Lepší použít jiné programy

11 Správa systému at – slouží k naplánování úloh př. at - 6:00 format d:
/datum – datum kdy má být úloha spuštěna - úlohy mohou být prováděny jednorázově nebo opakovaně Cacls – nastavení přístupových práva u NTFS ACL – seznam s přístupovými právy (u každého objektu) Cacls soubor – výpis přístupových práv k souboru /t – změní přístupová práva v adresáři i jeho pod adresářích /e – místo nahrazení ACL jej pouze upraví /g uživatel: oprávnění – připíše práva určitému uživateli /p uživatel: oprávnění - nastaví práva určitému uživateli /r user - zruší všechna práva uživateli Práva – n,r,w,f,c Pro určení více než jednoho souboru lze použít zástupné znaky

12 Net – příkaz s velmi širokým využitím, jak pro práci se síti, tak správy systému. Prvním parametrem bývá oblast, se kterou chceme pracovat Net user – Práce s uživateli (vytvoření, změna hesla, zrušení……) Net localgroup – Práce se skupinami(vytvoření, přiřazení uživatelů….) Net share – Práce se sdílenými položkami Net file – Práce se sdílenými otevřenými soubory Net accounts – nastavení zásad účtů Net view – seznam počítačů v doméně, popř. seznam sdílených prostředků daného počítače Net start – spustí proces nebo vypíše procesy Net stop – zastaví proces Netsh – spustí netShell, práce s kontexty(routing, firewall, dhcp….)

13 Práce se sítí Ipconfig – zobrazí nastavení TCP/IP
/all – podrobnější výpis Ping – testování propustnosti sítě Pingpath – vypíše cestu k zadané adrese Tracert – určování trasy. Počet skoků atd. Nslookup – textová konzole pro práci s DNS Route – práce se směrovacími tabulkami Netstat – zjišťuje údaje o stavu navázaných spojení ARP – zjištování MAC adres

14 Ostatní příkazy Cls – vymaže obsah obrazovky Ver – zobrazí verzi OS
Date – zobrazení, změna času Prompt – změna promptu Cscript – spouštění scriptů Start – spouštění programů s pamrametry

15 Dávkové soubory Soubory s příponou .BAT Textové spustitelné soubory
Obsahují posloupnost příkazů Lze je editovat pomocí programů pracujících s ASCII soubory Lze použít všechny příkazy + příkazy navíc + if + for

16 PowerShell Interpret ve Windows Vista Postaven na technologii .NET
Možnost používání myši Typy příkazů: Spustitelné soubory CMDLET – př. get_command Aliasy Funkce

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příkazový řádek Windows"

Podobné prezentace


Reklamy Google