Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu vnitrodruhová variabilita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu vnitrodruhová variabilita."— Transkript prezentace:

1 2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu vnitrodruhová variabilita

2 Taxon (mn.č. taxa) každá skupina organizmů, kterou na kterékoli úrovni hierarchie formálně rozlišíme od ostatních a pojmenujeme např. Aves, Carabidae, Formica rufa, Quercus, Chordata je vymezen na základě konvence, většinou na základě genealogické příbuznosti podle společného předka

3 Monofyletický taxon zahrnuje všechny dceřinné taxony a jejich společného předka = klád (clade) = přirozená skupina (natural group) – odpovídá naší hypotéze o fylogenezi

4 Parafyletický taxon jeden nebo více dceřinných taxonů, které se vyvinuly ze společného předka, v něm chybí

5 Polyfyletický taxon zahrnuje příslušníky dvou či více nezávislých fylogenetických linií parafyletické a polyfyletické skupiny jsou tzv. umělé (artificial) – neodrážejí genealogickou příbuznost, fylogenezi

6 Příklad: Fylogeneze polokřídlého hmyzu (Hemiptera) Klasifikace: přirozená – v souladu s fylogenetickým vývojem, obsahuje jen monofyletické skupiny umělá – obsahuje para/polyfyletické taxony, někdy praktický (bakterie Gramm+/-) nebo didaktický účel HOMOPTERA (parafylum) HETEROPTERA (monofylum) HEMIPTERA (monofylum)

7 Příklad: Plazi (Reptilia) REPTILIA (parafylum) AVES (monofylum) REPTiLIA (monofylum) kladisté evoluční taxonomové

8 Grád (grade) představuje určitý stupeň evoluce, úroveň uspořádání, adaptace např. ptáci kritériem pro vymezení je dosažený stupeň anageneze subjektivní (co už je novinka a co ještě ne?) Fleger 2005

9 Monofyletických skupin existuje více, než je vhodné formálně pojmenovat Fleger 2005

10 Kategorie (category) název úrovně (rank) hierarchické klasifikace indikuje relativní pozici taxonu v klasifikaci linnéovský systém: třída (class) řád (order) čeleď (family) rod (genus) druh (species) později přidán kmen (phylum) doplňkové kategorie: nad- (super-), pod- (sub-), infra- (infra-) dodatečné kategorie: tribus a kohorta

11 Monotypické taxony např. kmen Cycliophora Wägele 2005

12 Přiřazení kategorie taxonu mělo by respektovat přirozenou hierarchii fylogeneze záleží na tradici, práci předchozích taxonomů v konkrétní skupině je záležitostí konvence a názoru taxonomů (splitters vs. lumpers) nelze srovnávat např. čeledi ptáků s čeleděmi korýšů (různý počet druhů, evoluční stáří, genetická vzdálenost, fenotypová podobnost, příbuznost k jiným taxonům stejné úrovně)! taxony různých úrovní (např. rody za druhy) navzájem nejsou nahraditelné (problém tzv. taxonomic surrogacy v ekologii a paleontologii)

13 Příklad: Počet rodů v jednotlivých čeledích rostlin A. de Jussieu (1789) současná klasifikace Bertrand et al. 2006

14 Informační hodnota kategorií rody – Linné: základní jednotky stvořené přímo Bohem (srovnej lidová taxonomie) kmeny – vyjadřují základní stavební plán (bauplan) říše – bazální rozdělení stromu života jediná kategorie, jejíž reálnou existenci uznává většina taxonomů je DRUH

15 Druh (species) – nominalistické pojetí William Occam (14. stol.) přirozenou vlastností všech biologických objektů je variabilita ostrá hranice mezi druhy neexistuje druhy objektivně v přírodě neexistují, jen v našem rozumu uplatnění – vymezování hranic druhů v čase

16 Hranice druhů v čase Wägele 2005Fleger 2005 chronospecies – druh v průběhu postupného vývoje

17 druhy a hranice mezi nimi objektivně existují, nezávisle na našem pozorování řada definicí – koncepcí druhu (species concepts): typologická (fenetická) biologická ekologická fylogenetická Druh (species) – realistické pojetí

18 Typologická (fenetická) koncepce druhu druh je skupina navzájem podobných jedinců (Linnaeus 1758) je možné jej definovat na základě fenotypových znaků – vlastností, které se u jiných druhů nevyskytují diagnostický znak morfologické druhy (morphospecies) karyotyp, fyziologické, molekulárně biologické, biochemické, imunologické znaky, chování

19 Problémy morfologické koncepce vnitrodruhová variabilita (např. geografické rasy) polymorfismus (samci/samice, sociální kasty, vývojová stádia) kryptické druhy (sibling species) Anopheles gambiae Wägele 2005

20 Biologická koncepce druhu biologické druhy (biospecies) J. Ray, G. Buffon: schopnost páru jedinců zplodit potomstvo E. Mayr (1942): druh je skupina populací reprodukčně izolovaná od ostatních skupin důraz na možnost genetického toku mezi populacemi reprodukčně-izolační mechanizmy (RIM)

21 Winston 1999

22 Reprodukčně-izolační mechanizmy Fleger 2005

23 sympatrická, mikroallopatrická speciace biotopová segregace častá u parazitů a fytofágního hmyzu Prostorová izolace Rhagoletis pomonella (Diptera: Tephritidae) Gyrodactylus spp. (Monogenea)

24 Časová izolace chroustci rodu Miltotrogus: V ČR 4 druhy aktivní a pářící se v různou denní dobu cikády rodu Magicicada: USA: populace s 13-ti a 17-tiletým vývojem, teoreticky se spolu vyskytnou jen jednou za 221 let

25 Etologická izolace akustické signály: např. cikáda chlumní (Cicadetta montana) optické signály: např. krabi houslisté (Uca spp.), skákavky (Salticidae), světlušky (Lamypiridae) Gogala 2002

26 Etologická izolace chemické signály: feromony kombinace: tořiče (Ophrys spp.)

27 Morfologická izolace kopulační orgány typu „zámek a klíč“ např. pidikřískové rodu Edwardsiana Dlabola 1954

28 Reprodukčně-izolační mechanizmy Fleger 2005

29 Problémy biologické koncepce (1) o druzích a RIM se můžeme vyjadřovat jen v současném čase Wägele 2005

30 Problémy biologické koncepce (2) některé druhy se kříží snadno a často vznik hybridních zón a kleptonů Corvus corone Corvus cornix domácí myši Macholán 1997

31 Problémy biologické koncepce (3) nepohlavně (klonálně) se rozmnožující organizmy: agamospecies = uniparentální druhy Rotifera: Bdelolidea Winston 1999 Wägele 2005

32 Řešení: koncepce fenotypové koheze (cohesion species concept, Templeton 1989): druh je největší vymezitelná populace, ve které funguje vnitřní mechanismus udržení podobnosti jejích členů (např. pohlavní rozmnožování, přírodní výběr) ekologická koncepce druhu (Van Vallen 1976): druh je soubor jedinců obsazující jednu ekologickou niku

33 Fylogenetická koncepce druhu evoluční definice (Simpson 1951): příbuzenská linie, která se vyvíjí odděleně od ostatních podobných linií („má své vlastní evoluční tendence a osud“) kladistická definice (Hennig 1982): druhy vznikají speciací a končí další speciací nebo extinkcí

34 Kladistická definice druhu Wägele 2005

35 Fylogenetická koncepce druhu evoluční definice (Simpson 1951): příbuzenská linie, která se vyvíjí odděleně od ostatních podobných linií kladistická definice (Hennig 1982): druhy vznikají speciací a končí další speciací nebo extinkcí fylogenetická definice (Nixon & Wheller 1990): nejmenší možný monofyletický soubor populací ve vztahu předek-potomek odlišitelný na základě diagnostického znaku od jiných takových souborů

36 Závěr: jak na to prakticky? definice na základě diagnostických znaků sympatrický výskyt morfologických forem bez existence přechodných jedinců Wägele 2005

37 přítomnost specializovaných struktur (kopulační přívěsky) nebo zvláštního reprodukčního chování neplodnost hybridů fylogenetická analýza: důkaz parafylie nebo polyfylie domnělého druhu genetická vzdálenost (je relativní!)  je nutná zkušenost v dané skupině Závěr: jak na to prakticky?

38 Winston 1999

39 Vnitrodruhová variabilita monotypický druh – málo variabilní, v celém areálu jen jedna forma polytypický druh – vyskytuje se ve dvou až několika odlišných formách nezpochybnitelná je jen existence reálně se rozmnožujících populací (deme) mezi druhy a vnitrodruhovými taxony je často plynulý přechod

40 Např. australští brhlíci (Aves: Sittidae: Daphoenositta) Daphoenositta chrysoptera Wägele 2005, podle Cracraft 1989 5 forem, každá s vlastním centrem rozšíření, všechny se stýkají a vzájemně kříží v Queenslandu

41 Kruhové gradienty: divergence populací může být vratná – sekundární hybridní zóny druhový komplex Rhymogona montivaga (Diplopoda) Wägele 2005 podle Scholl & Pedroli-Christensen 1996

42 Klinální variabilita klina (cline) plynulá variabilita (např. velikost těla, zbarvení) podél gradientu prostředí geografický gradient (průměrná teplota, srážky) biotický gradient (konkurence, mezidruhové křížení) někdy ve stejném znaku u více taxonů (např. Bergmanovo, Allenovo, Glogerovo pravidlo)

43 Přechodné případy allospecies – geograficky izolované velmi blízce příbuzné druhy semispecies – morfologicky shodní jedinci, kteří se nekříží microspecies – klonálně se rozmnožující populace ekotypy, biotypy – sympatrické populace částečně izolované podmínkami prostředí (např. hostitel) varieta – různé pojetí dle doby a autorů forma – neutrální pojem, nejsme si jisti, o co jde aberace – individuální odchylka, např. ve zbarvení

44 Allospecies Zubr evropský (Bison bonasus) Bizon americký (Bison bison)

45 Aberace: např. pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) Remane & Wachmann, 1993

46 Poddruh (subspecies) skupina fenotypicky shodných populací určitého druhu, obývající část areálu druhu, taxonomicky odlišná od jiných populací geografická rasa trinominální nomenklatura (např. Carabus auronitens escheri) boom popisů poddruhů: 1880-1920 v současné době spíše rezervovaný přístup

47 Kdy má smysl rozlišovat poddruhy? dostatek informací o evoluci skupiny existence znatelných morfologických znaků omezené geografické rozšíření (allopatrie, parapatrie) rozdíly v genech, částečná reprodukční izolace (snížená fertilita hybridů) praktický účel v ochraně přírody – poddruh jako jedinečnost, kterou je třeba chránit

48 Jasoň červenooký (Parnassius apollo) rozšířený od Evropy až po Mongolsko a Čínu popsáno ca. 160 poddruhů, většina v alpských údolích celoevropsky ohrožený v ČR např. vyhynulé poddruhy P. a. marcomanus (Podyjí), P. a. strambergensis (Štramberk)


Stáhnout ppt "2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu vnitrodruhová variabilita."

Podobné prezentace


Reklamy Google