Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu"— Transkript prezentace:

1 2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu
vnitrodruhová variabilita

2 Taxon (mn.č. taxa) každá skupina organizmů, kterou na kterékoli úrovni hierarchie formálně rozlišíme od ostatních a pojmenujeme např. Aves, Carabidae, Formica rufa, Quercus, Chordata je vymezen na základě konvence, většinou na základě genealogické příbuznosti podle společného předka

3 Monofyletický taxon zahrnuje všechny dceřinné taxony a jejich společného předka = klád (clade) = přirozená skupina (natural group) – odpovídá naší hypotéze o fylogenezi

4 Parafyletický taxon jeden nebo více dceřinných taxonů, které se vyvinuly ze společného předka, v něm chybí

5 Polyfyletický taxon zahrnuje příslušníky dvou či více nezávislých fylogenetických linií parafyletické a polyfyletické skupiny jsou tzv. umělé (artificial) – neodrážejí genealogickou příbuznost, fylogenezi

6 Příklad: Fylogeneze polokřídlého hmyzu (Hemiptera)
HOMOPTERA (parafylum) HEMIPTERA (monofylum) HETEROPTERA (monofylum) Klasifikace: přirozená – v souladu s fylogenetickým vývojem, obsahuje jen monofyla umělá – obsahuje para/polyfyletické taxony, někdy praktický (bakterie Gramm+/-) nebo didaktický účel

7 Příklad: Plazi (Reptilia)
REPTiLIA (monofylum) Příklad: Plazi (Reptilia) kladisté AVES (monofylum) REPTILIA (parafylum) evoluční taxonomové

8 Grád (grade) představuje určitý stupeň evoluce, úroveň uspořádání, adaptace např. ptáci kritériem pro vymezení je dosažený stupeň anageneze subjektivní (co už je novinka a co ještě ne?)

9 Korunová skupina, kmenová linie, sesterská skupina
crown group

10 Monofyletických skupin existuje více, než je vhodné formálně pojmenovat

11 Kategorie (category) název úrovně (rank) hierarchické klasifikace
indikuje relativní pozici taxonu v klasifikaci linnéovský systém: třída (class) řád (order) čeleď (family) rod (genus) druh (species) později přidán kmen (phylum) doplňkové kategorie: nad- (super-), pod- (sub-), infra- (infra-) dodatečné kategorie: tribus a kohorta

12 Monotypické taxony např. kmen Cycliophora

13 Přiřazení kategorie taxonu
mělo by respektovat přirozenou hierarchii fylogeneze záleží na tradici, práci předchozích taxonomů v konkrétní skupině je záležitostí konvence a názoru taxonomů (splitters vs. lumpers) nelze srovnávat např. čeledi ptáků s čeleděmi korýšů (různý počet druhů, evoluční stáří, genetická vzdálenost, fenotypová podobnost, příbuznost k jiným taxonům stejné úrovně)! taxony různých úrovní (např. rody za druhy) navzájem nejsou nahraditelné

14 Příklad: Počet rodů v jednotlivých čeledích rostlin
A. de Jussieu (1789) současná klasifikace

15 Informační hodnota kategorií
rody – Linné: základní jednotky stvořené přímo Bohem (srovnej lidová taxonomie) kmeny – vyjadřují základní stavební plán (bauplan) říše – bazální rozdělení stromu života jediná kategorie, jejíž reálnou existenci uznává většina taxonomů je DRUH

16 Druh (species) – nominalistické pojetí
William Occam (14. stol.) přirozenou vlastností všech biologických objektů je variabilita ostrá hranice mezi druhy neexistuje druhy objektivně v přírodě neexistují, jen v našem rozumu uplatnění – vymezování hranic druhů v čase

17 Hranice druhů v čase (chronospecies)

18 Druh (species) – realistické pojetí
druhy a hranice mezi nimi objektivně existují, nezávisle na našem pozorování řada definicí – koncepcí druhu (species concepts): typologická (fenetická) biologická ekologická fylogenetická

19 Typologická (fenetická) koncepce druhu
druh je skupina navzájem podobných jedinců (Linnaeus 1758) je možné jej definovat na základě fenotypových znaků – vlastností, které se u jiných druhů nevyskytují diagnostický znak morfologické druhy (morphospecies) karyotyp, fyziologické, molekulárně biologické, biochemické, imunologické znaky, chování

20 Problémy morfologické koncepce
vnitrodruhová variabilita (např. geografické rasy) polymorfismus (samci/samice, sociální kasty, vývojová stádia) kryptické druhy (sibling species) Anopheles gambiae

21 Biologická koncepce druhu
biologické druhy (biospecies) J. Ray, G. Buffon: schopnost páru jedinců zplodit potomstvo E. Mayr (1942): druh je skupina populací reprodukčně izolovaná od ostatních skupin důraz na možnost genetického toku mezi populacemi reprodukčně-izolační mechanizmy (RIM)

22

23 Reprodukčně-izolační mechanizmy

24 Časová izolace cikády rodu Magicicada:
USA: populace s 13-ti a 17-tiletým vývojem, teoreticky se spolu vyskytnou jen jednou za 221 let chroustci rodu Miltotrogus: V ČR 4 druhy aktivní a pářící se v různou denní dobu

25 Etologická izolace akustické signály:
např. cikáda chlumní (Cicadetta montana) optické signály: např. krabi houslisté (Uca spp.)

26 Etologická izolace chemické signály: feromony kombinace:
tořiče (Ophrys spp.)

27 Morfologická izolace kopulační orgány typu zámek a klíč
např. pidikřískové rodu Edwardsiana

28 Problémy biologické koncepce (1)
o druzích a RIM se můžeme vyjadřovat jen v současném čase

29 Problémy biologické koncepce (2)
některé druhy se kříží snadno a často vznik hybridních zón a kleptonů Corvus corone Corvus cornix

30 Problémy biologické koncepce (3)
nepohlavně (klonálně) se rozmnožující organizmy: - agamospecies Rotifera: Bdelolidea

31 Řešení: koncepce fenotypové koheze (cohesion species concept, Templeton 1989): druh je největší vymezitelná populace, ve které frunguje vnitřní mechanismus udržení podobnosti jejích členů ekologická koncepce druhu (Van Vallen 1976): druh je soubor jedinců obsazující jednu ekologickou niku

32 Fylogenetická koncepce druhu
evoluční definice (Simpson 1951): příbuzenská linie, která se vyvíjí odděleně od ostatních podobných linií kladistická definice (Hennig 1982): druhy vznikají speciací a končí další speciací nebo extinkcí fylogenetická definice (Nixon & Wheller 1990): nejmenší možný monofyletický soubor populací ve vztahu předek-potomek odlišitelný na základě diagnostického znaku od jiných takových souborů

33 Kladistická definice druhu

34 Fylogenetická koncepce druhu
evoluční definice (Simpson 1951): příbuzenská linie, která se vyvíjí odděleně od ostatních podobných linií kladistická definice (Hennig 1982): druhy vznikají speciací a končí další speciací nebo extinkcí fylogenetická definice (Nixon & Wheller 1990): nejmenší možný monofyletický soubor populací ve vztahu předek-potomek odlišitelný na základě diagnostického znaku od jiných takových souborů

35 Závěr: jak na to prakticky?
definice na základě diagnostických znaků sympatrický výskyt morfologických forem bez existence přechodných jedinců

36 Závěr: jak na to prakticky?
přítomnost specializovaných struktur (kopulační přívěsky) nebo zvláštního reprodukčního chování neplodnost hybridů fylogenetická analýza: důkaz parafylie nebo polyfylie domnělého druhu genetická vzdálenost (je relativní!) je nutná zkušenost v dané skupině

37

38 Vnitrodruhová variabilita
monotypický druh – málo variabilní, v celém areálu jen jedna forma polytypický druh – vyskytuje se ve dvou až několika odlišných formách nezpochybnitelná je jen existence reálně se rozmnožujících populací (deme) mezi druhy a vnitrodruhovými taxony je často plynulý přechod

39 Př. australští brhlíci (Daphoenositta)
Daphoenositta chrysoptera

40 Kruhové gradienty: divergence populací může být vratná!
Rhymogona montivaga (Diplopoda)

41 Klinální variabilita klína (cline)
plynulá variabilita (např. velikost těla, zbarvení) podél gradientu prostředí geografický gradient (průměrná teplota, srážky) biotický gradient (konkurence, mezidruhové křížení) někdy ve stejném znaku u více taxonů (např. Bergmanovo, Allenovo pravidlo)

42 Přechodné případy allospecies – geograficky izolované velmi blízce příbuzné druhy semispecies – morfologicky shodní jedinci, kteří se nekříží microspecies – klonálně se rozmnožující populace ekotypy – sympatrické populace částečně izolované podmínkami prostředí (např. hostitel) varieta – různé pojetí dle doby a autorů forma – neutrální pojem, nejsme si jisti, o co jde aberace – individuální odchylka, např. ve zbarvení

43 Allospecies Bizon americký (Bison bison) Zubr evropský (Bison bonasus)

44 Aberace: např. pěnodějka obecná (Philaenus spumarius)

45 Poddruh (subspecies) skupina fenotypicky shodných populací určitého druhu, obývající část areálu druhu, taxonomicky odlišná od jiných populací geografická rasa trinominální nomenklatura (např. Carabus auronitens escheri)

46 Kdy má smysl rozlišovat poddruhy?
dostatek informací o evoluci skupiny existence znatelných morfologických znaků omezené geografické rozšíření (alopatrie, parapatrie) rozdíly v genech, částečná reprodukční izolace (snížená fertilita hybridů) praktický účel v ochraně přírody – poddruh jako jedinečnost, kterou je třeba chránit

47 Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
rozšířený od Evropy až po Mongolsko a Čínu popsáno ca. 160 poddruhů, většina v alpských údolích celoevropsky ohrožený v ČR např. vyhynulé poddruhy P. a. marcomanus (Podyjí), P. a. strambergensis (Štramberk)


Stáhnout ppt "2. Taxon, kategorie, druh taxon monofylie kategorie koncepce druhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google