Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN"— Transkript prezentace:

1 M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN
Autor modulu: Ing. Radim Církva

2 Botanické systémy a) umělé systémy – třídily rostliny podle jednoho nebo několika libovolně zvolených znaků, bez ohledu na příbuznost – autorem je švédský přírodovědec C. Linné b) přirozené systémy – založené na analýze většího počtu významných morfologických znaků s ohledem na příbuznost c) vývojové systémy – vycházejí z toho, že rostlinstvo současné doby je výsledkem dlouhodobého procesu vývoje, který vede od jednoduchých forem života k dokonalejším – představitelem je anglický biolog Ch. Darwin

3 Kategorie (systematické jednotky)
se používají pro třídění a uspořádání rostlin v hierarchické soustavě rozdělujeme je na: a) základní: b) doplňkové: tvoří se z kategorií základních pomocí předpony nad- nebo pod-, např. c) nižší: říše oddělení třída řád čeleď rod druh podříše poddruh odrůda forma

4 soustava základních kategorií
Příklad rostlinného druhu zařazeného do systému soustava základních kategorií české taxony vědecké taxony říše rostlinná Plantae oddělení krytosemenné Magnoliophyta třída dvouděložné Magnoliopsida řád brukvotvaré Brassicales čeleď brukvovité Brassicaceae rod kyčelnice Dentaria druh kyčelnice žlaznatá Dentaria glandulosa Taxony – jsou pojmenované kategorie v systému, některé mají charakteristickou koncovku svého českého i vědeckého jména ( tučně zvýrazněné)

5 Kultivar (culti varietas = kulturní odrůda)
je systematická jednotka na úrovni odrůdy (variety) vznikla vyšlechtěním (umělým výběrem, mutací, křížením) a) barevné kultivary: např. červenolisté, žlutolisté, namodralé ap. b) tvarové kultivary: např. převislé, sloupovité, stříhanolisté ap. dříve se označovaly zkratkou cv. před jménem kultivaru Fagus sylvatica cv. Atropunicea dnes pomocí jména v jednoduchých uvozovkách nahoře Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

6 Přehled botanického systému
nebuněčné živé soustavy: říše: nebuněční oddělení: viry b) buněčné živé soustavy: nadříše: prokaryota (prvojaderní) říše: bakterie říše: sinice nadříše: eukaryota (jaderní) říše: houby říše: rostliny

7 Přehled systému hub Říše Oddělení Třída HOUBY hlenky
buňkovky (chytridiomycety) řasovky (oomycety) houby pravé (vlastní) (eumycety) houby spájivé houby vřeckovýtrusné houby stopkovýtrusné lišejníky

8 Přehled systému rostlin
Podříše Oddělení Třída ROSTLINY Nižší rostliny ruduchy hnědé řasy zlativky chaluhy rozsivky různobrvky obrněnky krásnoočka zelené řasy zelenivky spájivky trubicovky parožnatky Vyšší rostliny mechorosty játrovky mechy kapraďorosty plavuně přesličky kapradiny nahosemenné rostliny cykasy jinany jehličnany krytosemenné rostliny dvouděložné jednoděložné

9 Botanické názvosloví (nomenklatura)
je nauka o zásadách, jak pojmenovávat rostliny jmény jména taxonů říše až rodů jsou jednoslovná jména rostlinných druhů jsou dvouslovná, složená z rodového jména a druhového přívlastku, např. růže šípková – Rosa canina české názvosloví se píše malým počátečním písmenem vědecké názvosloví se píše s velkým počátečním písmenem u taxonů říše až rodů, ale druhový přívlastek s malým počátečním písmenem u vědeckých pracích se za názvem druhu ještě píše zkratka jména autora, který druh poprvé popsal, např. „L.“ znamená C. Linné sasanka hajní – Anemone nemorosa L.

10 Úkoly na příště Zopakujte si pojmy prokaryota a eukaryota.
Vyhledejte na internetu některé kultivary u dřevin. Prostudujte si učebnici str. 6 až 9.


Stáhnout ppt "M1: LESNICKÁ BOTANIKA BOTANICKÝ SYSTÉM A NÁZVOSLOVÍ ROSTLIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google