Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela Energetického zákona změny a zkušenosti v oblasti elektroenergetiky a teplárenství Brno 3. 10. 2005 Ing. Josef Snítilý © 2005 Ministerstvo průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela Energetického zákona změny a zkušenosti v oblasti elektroenergetiky a teplárenství Brno 3. 10. 2005 Ing. Josef Snítilý © 2005 Ministerstvo průmyslu."— Transkript prezentace:

1

2 Novela Energetického zákona změny a zkušenosti v oblasti elektroenergetiky a teplárenství Brno 3. 10. 2005 Ing. Josef Snítilý © 2005 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Změna legislativního rámce EU pro energetiku – 1. A 2. Směrnice a nařízení Směrnice 2003/54elektroenergetika Směrnice 2003/55plynárenství Směrnice 2001/77obnovitelné zdroje Směrnice 2004/8kombinovaná výroba Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES. Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti přeshraniční výměny elektrické energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Legislativní rámec EU pro energetiku - II Rozhodnutí 1229/2003/ES podpora TEN - E Směrnice o bezpečnosti dodávek elektřiny (SoS) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES. Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti přeshraniční výměny elektrické energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Směrnice 2003/54/ES Vydána 26.6.2003 Platná od 17.7.2003 Účinná pro členské státy EU od 1.7.2004

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Směrnice 2003/54/ES Hlavní principy Otevírání trhu s elektřinou Přístup třetích stran k sítím Autorizační přístup Veřejná služba Univerzální služba Oddělení provozovatele distribuční soustavy Oddělení provozovatele přenosové soustavy

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Směrnice 2003/54/ES Povinnost veřejné služby a ochrana zákazníka bezpečnost, nepřetržitost, kvalita dodávky elektřiny cena dodávané elektřiny ochrana životního prostředí Univerzální služba právo na dodávku elektřiny – kvalita - cena

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Směrnice 2003/54/ES Ochrana slabých a bezbranných zákazníků Právo na uzavření smlouvy lhůta připojení informace o sazbách náhrady za nedodržení kvality služeb postupy řešení sporů způsoby placení právo na odstoupení od smlouvy bezplatná změna dodavatele

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Energetický zákon Obecná část (§ 1 – 20) Elektroenergetika (§ 21 – 54) Plynárenství (§ 55 – 75) Teplárenství (§ 76 – 89) Pokuty, Státní energetická inspekce, závěr (§ 90 …)

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Energetický zákon Licence Výlučné licence Přenos elektřiny Přeprava plynu OTE Veřejná služba Univerzální služba Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. Dodavatel poslední instance není povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu při zjištění neoprávněného odběru.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Energetický zákon Ministerstvo průmyslu a obchodu Autorizace elektroenergetika teplárenství Nabídkové řízení Informační povinnosti vůči Komisi evropských společenství podle směrnic č. 2003/54, 2003/55, 2004/8 Omezení dovozu elektřiny

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Energetický zákon Energetický regulační úřad podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů energií kvalita dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení,

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Energetický zákon Otvírání trhu s elektřinou Směrnice 2003/54 1. 7. 2004 všichni zákazníci mimo domácností Od 1. 7. 2007 všichni zákazníci Energetický zákon 1. leden 2005 všichni zákazníci mimo domácností 1. leden 2006 všichni zákazníci

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Energetický zákon Oddělení provozovatele přenosové soustavy (§ 24a) Oddělení provozovatele distribuční soustavy (§ 25a) Vertikálně integrovaný podnikatel

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Energetický zákon Oddělení provozovatelů distribučních soustav Směrnice 2003/54/ES1. 7. 2007 Energetický zákon1. 1. 2007 PDS vlastněné e.on (JČ, JM)v současnosti Ostatní PDSod 1.1.2007

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Energetický zákon Dodávka elektřiny chráněným zákazníkům Do 31. 12. 2004PDS Od 1. 1. 2005obchodník s elektřinou 100 000 odběrných míst konečných zákazníků

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Energetický zákon Obnovitelné zdroje (§ 31) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (§ 32) Druhotné zdroje (§ 32) Stejné principy zacházení s elektřinou Přednostní právo na připojení Přednostní právo na dopravu elektřiny

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Energetický zákon Osvědčení o původu elektřiny - § 32 (7) z kombinované výroby elektřiny a tepla z druhotných zdrojů osvědčení prokazuje schopnost zařízení KVET resp. DZ vyrábět elektřinu od 1.1.2006 pouze držitel osvědčení dostane příplatek k ceně elektřiny od PDS u KVET jen elektřina vyrobená současně s užitečným teplem

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Energetický zákon Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou Smlouva o dodávce elektřiny Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Smlouva o připojení Smlouva o přenosu elektřiny Smlouva o distribuci elektřiny

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Energetický zákon Smlouva o dodávce regulační energie Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií Smlouva o poskytování podpůrných služeb Smlouva o předávání technických údajů Smlouva o zúčtování odchylek

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Energetický zákon Přechodná a závěrečná ustanovení k úpravě účinné od 30. prosince 2004 (č. 670/2004 Sb.) Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny a ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou, přecházejí na držitele licence na obchod s elektřinou, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb.

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Energetický zákon Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (nebo § 55 – odběr plynu) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny (nebo o dodávce plynu) uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu) a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny (nebo o dodávce plynu) odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Energetický zákon Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz snitily@ mpo.cz


Stáhnout ppt "Novela Energetického zákona změny a zkušenosti v oblasti elektroenergetiky a teplárenství Brno 3. 10. 2005 Ing. Josef Snítilý © 2005 Ministerstvo průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google