Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie krvinek 605.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie krvinek 605."— Transkript prezentace:

1 Morfologie krvinek 605

2 Krev Objem krve – přibližně 5,5 L
Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 – 45% u žen, 40 – 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty (buffy coat) Zbytek – plasma (voda, anorganické soli, organické sloučeniny, bílkoviny (albumin, alfa, beta, gama globuliny, lipoproteiny, fibrinogen) Sérum – po odstranění fibrinogenu a faktorů srážení krve.

3 Erythrocyty Bezjaderné bikonkávní terčíky
Velikost : 7,5 x 2,6 μm (v centru jen 0,8 μm) Tvar zaručuje větší povrch, což umožňuje lepší výměnu plynů. Počet: 3,9 – 5,5 milionů v 1μL Je závislý na věku, pohlaví, rase a mnoha dalších faktorech (i způsob výživy, nadmořská výška a další), proto je v každé zemi a nebo oblasti nutno určit a statisticky vypočítat referenční hodnoty. Plasmalema, cytoskelet (spectrin + actin), hemoglobin (33%), enzymy: glykolýza, pentosový cyklus Doba přežití v cirkulaci je 120 dní Oligosacharidy vázané k povrchu – ABO systém

4 Erytrocyty Deformovatelné – starší méně – zanikají ve slezině - fagocytovány makrofágy Při geneticky podmíněných defektech hemoglobinu – srpkovitá anemie – nižší mechanická a osmotická rezistence

5 Klinické aplikace Anemie
Polycythemie – fyziologická adaptace nebo hemoblastosa – zvyšuje viskositu krve Anisocytosa – vyšší variabilita velikosti Makrocyty – větší – porucha dozrávání erytrocytů (nedostatek vit. B12) Mikrocyty – menší (nedostatek železa) Srpkovitá anemie – bodová mutace v genu pro hemoglobin

6 Normální hodnoty hematokritu
Děti: 1-7 dnů 0,420-0,660 1-2 týdny 0,390-0,630 2-4 týdny 0,360-0,600 1-6 měsíců 0,300-0,480 0,5-2 roky 0,330-0,390 2-6 let 0,330-0,390 6-12 let 0,350-0,450 12-15 let 0,360-0,490 Muži: let 0,370-0,490 Ženy: let 0,360-0,460 Muži: let 0,390-0,510 Ženy: let 0,330-0,470

7 Erytrocyty (10*12/l) 1-7 dnů 3,9-5,90 1-2 týdny 3,60-6,20
1-6 měsíců 2,90-4,90 0,5-2 roky 3,70-5,30 2-6 let 3,90-5,30 6-12 let 4,0-5,20 12-15 let 4,10-5,30 Muži: let 4,19-5,75 Ženy: let 3,54-5,18 Muži: r 4,19-5,75 Ženy: r 3,54-5,18

8 Leukocyty 6 000 -10 000 v 1μL Diferenciální počet: Granulocyty
Neutrofily % Eosinofily 2-4% Basofily % Agranulocyty Lymfocyty % Monocyty %

9 Leukocyty (10*9/l ) 1-2 dny 9,00-38,00 3-7 dnů 5,00-21,00
1-4 týdny 5,00-19,50 1-6 měsíců 5,50-19,00 0,5-2 roky 6,00-17,50 2-6 let 5,00-17,00 6-12 let 4,50-14,00 12-15 let 4,50-13,00 15-18 let 4,50-11,00 let Muži: ,10-10,20 let Ženy: 4,00-10,70

10 Granulocyty Obsah dvou typů granul:
specifických se specifickou funkcí pro daný typ leukocytů azurofilních (lyzosomy) Všechny granulocyty v periferní krvi jsou terminální stadia vývoje – již se nedělí. Přežívají v krvi jen několik dní Jádra jsou rozdělena do několika laloků

11 Neutrofilní granulocyty (polymorfonukleáry)
60-70% 12-15 μm (v nátěru) Jádro rozděleno do dvou až tří laloků spojených chromatinovým můstkem; X chromosom – Barrovo tělísko Specifická granula – na hranici rozlišitelnosti v SM - lyzosomy Azurofilní granula – 0,5 μm Glykogen – zdroj energie – anaerobní metabolismus Fagocytosa, oxidativní vzplanutí – (H2O2) a kyslíkový radikál Myeloperoxidasa, lysozym, defensin, lactoferrin V krvi 1 den, v tkáních 1-2dny (vrozená imunita – fagocyty) Rezerva v žilách a kostní dřeni.

12 Neutrofilní leukocyt

13 Eosinofilní granulocyt
2-4% Velikost 12-15μm Dvoulaločnaté jádro Specifická granula: krystalická dřeň (internum) – hlavní bazický protein matrix (externum)- světlejší –modifikovaný lysozom - exocytosa Alergie, parazitické infekce Modulace zánětu (inaktivace leukotrienů a histaminu)

14

15 Bazofilní granulocyty
Méně než 1% Velikost μm Jádro rozděleno do nepravidelných laloků, ale není vidět, protože je překryto granuly Specifická granula – metachromatická, obsahují heparin a histamin – degranulace po vazbě určitých antigenů. Funkce – regulace imunitní reakce

16

17 Agranulocyty Neobsahují specifická granula, pouze azurofilní
Jádro je kulaté nebo vpáčené – ledvinovité Lymfocyty Monocyty

18 Lymfocyty Lymfocyty zajišťují specifickou imunitu.
B-lymfocyty se diferencují na plazmatické buňky (protilátky - imunoglobuliny) – zajišťují protilátkovou (humorální) imunitu. T-lymfocyty: zajišťují buněčnou imunitu. Cytotoxické CD8 a supresorové CD8 (kontrolují aktivitu ostatních lymfocytů) - indukují apoptosu, Helper CD4 (umožňují kooperaci antigen-prezentujících buněk a B-lymfocytů)‏ NK buňky – zajišťují nespecifickou buněčnou imunitu - apoptosa-5-10 % v periferní krvi Lymfocyty cirkulující v krvi - paměťové buňky – zajišťují imunologickou paměť.

19 Lymfocyty Třídění podle velikosti: malé (6-8μm), střední a velké (nad 18μm). V krvi převažují malé lymfocyty – paměťové buňky (B a T lymfocyty) Velké sférické jádro, kondenzovaný chromatin, nucleolus Tenký proužek cytoplasmy, ribosomy, azurofilní granula

20

21 Monocyty 12 -20μm Oválné, podkovovité jádro, excentricky uložené
Basofilní cytoplasma, azurofilní granula (lyzosomy), GER, polyribosomy, mitochondrie, Golgiho komplex Monocyty jsou prekursory makrofágů

22 Migrace leukocytů Rolování P a E selectiny Adheze - integriny
Diapedesa Migrace – chemotaktické stimuly - cytokiny sickle cell anemia

23 Destičky - trombocyty Bezjaderné, čočkovité fragmenty (2-4 μm) megakaryocytů 200 – 400 tisíc na uL Centrální zona obsahující granula – granulomera a periferní světlejší hyalomera Hyalomera: otevřený systém kanálků – invaginace povrchové plasmalemy, marginální svazek mikrotubulů, aktin a myosin – kontraktilní funkce Granulomera: Mitochondrie, glykogen, granula (δ - densní tělíska – ATP a serotonin; α – specifické destičkové proteiny: fibrinogen, PdGF, FGF, von Willebrantův faktor, destičkový faktor IV; λ - lyzosomy)

24 Trombocyt

25 Funkce – zástava krvácení:
Primární agregace - destičková zátka Sekundární agregace – uvolnění obsahu z granul Koagulace - vznik fibrinu – trombus Retrakce trombu (aktin a myosin) Odstranění trombu plazminem


Stáhnout ppt "Morfologie krvinek 605."

Podobné prezentace


Reklamy Google