Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie krvinek 605. Krev Objem krve – přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 – 45% u žen, 40 – 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie krvinek 605. Krev Objem krve – přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 – 45% u žen, 40 – 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty."— Transkript prezentace:

1 Morfologie krvinek 605

2 Krev Objem krve – přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 – 45% u žen, 40 – 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty (buffy coat) Zbytek – plasma (voda, anorganické soli, organické sloučeniny, bílkoviny (albumin, alfa, beta, gama globuliny, lipoproteiny, fibrinogen) Sérum – po odstranění fibrinogenu a faktorů srážení krve.

3 Erythrocyty Bezjaderné bikonkávní terčíky Velikost : 7,5 x 2,6 μ m (v centru jen 0,8 μ m) Tvar zaručuje větší povrch, což umožňuje lepší výměnu plynů. Počet: 3,9 – 5,5 milionů v 1 μ L Je závislý na věku, pohlaví, rase a mnoha dalších faktorech (i způsob výživy, nadmořská výška a další), proto je v každé zemi a nebo oblasti nutno určit a statisticky vypočítat referenční hodnoty. Plasmalema, cytoskelet (spectrin + actin), hemoglobin (33%), enzymy: glykolýza, pentosový cyklus Doba přežití v cirkulaci je 120 dní Oligosacharidy vázané k povrchu – ABO systém

4 Erytrocyty Deformovatelné – starší méně – zanikají ve slezině - fagocytovány makrofágy Při geneticky podmíněných defektech hemoglobinu – srpkovitá anemie – nižší mechanická a osmotická rezistence

5 Klinické aplikace Anemie Polycythemie – fyziologická adaptace nebo hemoblastosa – zvyšuje viskositu krve Anisocytosa – vyšší variabilita velikosti Makrocyty – větší – porucha dozrávání erytrocytů (nedostatek vit. B12) Mikrocyty – menší (nedostatek železa) Srpkovitá anemie – bodová mutace v genu pro hemoglobin

6 Normální hodnoty hematokritu Děti: 1-7 dnů 0,420-0,660 1-2 týdny 0,390-0,630 2-4 týdny 0,360-0,600 1-6 měsíců 0,300-0,480 0,5-2 roky 0,330-0,390 2-6 let 0,330-0,390 6-12 let 0,350-0,450 12-15 let 0,360-0,490 Muži: 15 - 18 let 0,370-0,490 Ženy: 15 - 18 let 0,360-0,460 Muži: 18 -110 let 0,390-0,510 Ženy: 18 -110 let 0,330-0,470

7 Erytrocyty (10*12/l) 1-7 dnů 3,9-5,90 1-2 týdny 3,60-6,20 2-4 týdny 3,20-5,80 1-6 měsíců 2,90-4,90 0,5-2 roky 3,70-5,30 2-6 let 3,90-5,30 6-12 let 4,0-5,20 12-15 let 4,10-5,30 Muži: 15-18 let 4,19- 5,75 Ženy: 15-18 let 3,54- 5,18 Muži: 18-110r 4,19- 5,75 Ženy: 18-110r 3,54- 5,18

8 Leukocyty 6 000 -10 000 v 1 μL Diferenciální počet: Granulocyty Neutrofily 60 -70% Eosinofily 2-4% Basofily 0-1% Agranulocyty Lymfocyty 20-30% Monocyty 3-8%

9 Leukocyty (10*9/l ) 1-2 dny 9,00-38,00 3-7 dnů 5,00-21,00 1-4 týdny 5,00-19,50 1-6 měsíců 5,50-19,00 0,5-2 roky 6,00-17,50 2-6 let 5,00-17,00 6-12 let 4,50-14,00 12-15 let 4,50-13,00 15-18 let 4,50-11,00 18-110 let Muži: 4,10-10,20 18-110 let Ženy: 4,00-10,70

10 Granulocyty Obsah dvou typů granul: specifických se specifickou funkcí pro daný typ leukocytů azurofilních (lyzosomy) Všechny granulocyty v periferní krvi jsou terminální stadia vývoje – již se nedělí. Přežívají v krvi jen několik dní Jádra jsou rozdělena do několika laloků

11 Neutrofilní granulocyty (polymorfonukleáry) 60-70% 12-15 μ m (v nátěru) Jádro rozděleno do dvou až tří laloků spojených chromatinovým můstkem; X chromosom – Barrovo tělísko Specifická granula – na hranici rozlišitelnosti v SM - lyzosomy Azurofilní granula – 0,5 μ m Glykogen – zdroj energie – anaerobní metabolismus Fagocytosa, oxidativní vzplanutí – (H 2 O 2 ) a kyslíkový radikál Myeloperoxidasa, lysozym, defensin, lactoferrin V krvi 1 den, v tkáních 1-2dny (vrozená imunita – fagocyty) Rezerva v žilách a kostní dřeni.

12 Neutrofilní leukocyt

13 Eosinofilní granulocyt 2-4% Velikost 12-15 μ m Dvoulaločnaté jádro Specifická granula: krystalická dřeň (internum) – hlavní bazický protein matrix (externum)- světlejší – modifikovaný lysozom - exocytosa Alergie, parazitické infekce Modulace zánětu (inaktivace leukotrienů a histaminu)

14

15 Bazofilní granulocyty Méně než 1% Velikost 12-15 μ m Jádro rozděleno do nepravidelných laloků, ale není vidět, protože je překryto granuly Specifická granula – metachromatická, obsahují heparin a histamin – degranulace po vazbě určitých antigenů. Funkce – regulace imunitní reakce

16

17 Agranulocyty Neobsahují specifická granula, pouze azurofilní Jádro je kulaté nebo vpáčené – ledvinovité Lymfocyty Monocyty

18 Lymfocyty Lymfocyty zajišťují specifickou imunitu. B-lymfocyty se diferencují na plazmatické buňky (protilátky - imunoglobuliny) – zajišťují protilátkovou (humorální) imunitu. T-lymfocyty: zajišťují buněčnou imunitu. Cytotoxické CD8 a supresorové CD8 (kontrolují aktivitu ostatních lymfocytů) - indukují apoptosu, Helper CD4 (umožňují kooperaci antigen-prezentujících buněk a B-lymfocytů)‏ NK buňky – zajišťují nespecifickou buněčnou imunitu - apoptosa- 5-10 % v periferní krvi Lymfocyty cirkulující v krvi - paměťové buňky – zajišťují imunologickou paměť.

19 Lymfocyty Třídění podle velikosti: malé (6-8 μ m), střední a velké (nad 18 μ m). V krvi převažují malé lymfocyty – paměťové buňky (B a T lymfocyty) Velké sférické jádro, kondenzovaný chromatin, nucleolus Tenký proužek cytoplasmy, ribosomy, azurofilní granula

20

21 Monocyty 12 -20 μ m Oválné, podkovovité jádro, excentricky uložené Basofilní cytoplasma, azurofilní granula (lyzosomy), GER, polyribosomy, mitochondrie, Golgiho komplex Monocyty jsou prekursory makrofágů

22 Migrace leukocytů Rolování P a E selectiny Adheze - integriny Diapedesa Migrace – chemotaktické stimuly - cytokiny sickle cell anemia

23 Destičky - trombocyty Bezjaderné, čočkovité fragmenty (2-4 μ m) megakaryocytů 200 – 400 tisíc na uL Centrální zona obsahující granula – granulomera a periferní světlejší hyalomera Hyalomera: otevřený systém kanálků – invaginace povrchové plasmalemy, marginální svazek mikrotubulů, aktin a myosin – kontraktilní funkce Granulomera: Mitochondrie, glykogen, granula ( δ - densní tělíska – ATP a serotonin; α – specifické destičkové proteiny: fibrinogen, PdGF, FGF, von Willebrantův faktor, destičkový faktor IV; λ - lyzosomy)

24 Trombocyt

25 Funkce – zástava krvácení: Primární agregace - destičková zátka Sekundární agregace – uvolnění obsahu z granul Koagulace - vznik fibrinu – trombus Retrakce trombu (aktin a myosin) Odstranění trombu plazminem


Stáhnout ppt "Morfologie krvinek 605. Krev Objem krve – přibližně 5,5 L Hematokrit - objem erytrocytů v procentech: 35 – 45% u žen, 40 – 50% u mužů 1% leukocyty a trombocyty."

Podobné prezentace


Reklamy Google