Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T Ě L N Í T E K U T I N Y  krev, míza, tkáňový mok  imunita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T Ě L N Í T E K U T I N Y  krev, míza, tkáňový mok  imunita."— Transkript prezentace:

1 T Ě L N Í T E K U T I N Y  krev, míza, tkáňový mok  imunita

2 Tělní tekutiny: rozdělení  tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek.  tělní tekutiny rozlišujeme: extracelulární - obsahuje velké množství Na +, Cl -, Ca 2+ a hydrogenuhličitanových iontů, dále glukózu, mastné kyseliny, a plyny (kyslík, oxid uhličitý).  tkáňový mok  krev a míza intracelulární – Mg 2+, K +, PO 4 3-  tkáňový mok + krev = vnitřní prostředí  homeostáza difúze  krev – kapiláry -- difúze – tkáňový mok

3 K R E V FFunkce: transportní: O 2, CO 2, živiny, odpadní látky regulační: transport hormonů a vitamínů termoregulační: rozděluje rovnoměrně teplo po organismu obranná: bílé krvinky udržování stálosti vnitřního prostředí SSložení krve: tekutá krevní plasma krevní částice: erytrocyty, leukocyty, trombocyty; vývoj z kmenových buněk kostní dřeně

4 krevní plazma Složení krve: krevní plazma nažloutlá tekutina, sloužící k přepravě glukózy, tuků aj.  91% H 2 O: volná (rozpouštědlo) nebo vázaná na bílkoviny  8% organické látky: 1) krevní bílkoviny 7%- albuminy - globuliny - fibrinogen - transport látek, poutají vodu, imunita 2) glukóza 1% glykémie - glykémie (0,8 – 1,2 g/l). - glykogen – polysacharid  1% anorganické látky: NaCl a NaHCO 3 (Fe 2+, Ca 2+, I - )  pH = 7,4

5 Krevní roztěr

6 krevní tělíska Složení krve: krevní tělíska

7 Složení krve: erytrocyty  bezjaderné buňky  bikonkávní tvar  zvětšují plochu  srpkovitý tvar hemoglobin  60% vody : 40% sušiny (95% hemoglobin)  životnost 120 dní  vznik: kostní dřeň x zánik RES  erytropoéza – erytropoetin  sedimentace červených krvinek  v 1 mm 3 : muž: 5 mil. č. k. žena: 4,5 mil. č. k. novorozenec: 8-9 mil. č. k.

8 Složení krve: erytrocyty hemoglobinu  stavba hemoglobinu bílkovinná složka – globin nebílkovinná složka – pigment hem obsahuje Fe II 1 molekula hemohlobinu  4 hemové skupiny  4 polypeptidové řetězce 1 Hb váže 4 O 2  Funkce: přenos kyslíku, odvod CO 2 oxyhemoglobin karbonylhemoglobin methemoglobin

9 Složení krve: erytrocyty  vznik erytrocytů – potřeba bílkovin, železa a vitamínu B12  zánik: v RES odštěpení železa bilirubin biliverdin oxidace zbytku na žlučová barviva bilirubin a biliverdin  anémie  hemolýza novorozenecká žloutenka

10 erytrocytů Životní cyklus erytrocytů

11 leukocyty Složení krve: leukocyty bbezbarvé buňky s jádrem oobsaženy v krvi, tkáňovém moku, míze a řídkém vazivu vvznik v kostní dření oobranná funkce žživotnost: několik hodin i dnů vv 1 mm 3 je 4 – 10 tis. leukocytů lleukopénie lleukocytóza aaméboidní pohyb, fagocytóza cchemotaxe lleukémie

12 leukocyty - dělení Složení krve: leukocyty - dělení  GRANULOCYTY – fagocytóza neutrofilní – nejpočetnější, fagocytóza eozinofilní – množství stoupá při alergiích bazofilní – možné antikoagulační a vazodilatační účinky, produkce heparinu  AGRANULOCYTY lymfocyty – imunita, typy B a T monocyty  nezralé se přeměňují na makrofágy  lymfatické uzliny, slezina, játra (Kupfferovy buňky)  největší z leukocytů, pozorovatelné okem

13 Složení krve: trombocyty  úlomky kostní dřeně  v 1 mm 3 je 150 – 300 tis. trombocytů  obsahují látky nepostradatelné pro srážení krve (Ca 2+, serotonin, enzymy)  hemofilie  hemokoagulace: 3 způsoby shluk trombocytů v místě poranění – uvolnění serotoninu – zúžení cév shluk a rozpad trombocytů – vytvoření zátky obsahují koagulační faktory pro srážení krve

14 Podstata hemokoagulace BBílkovina krevní plazmy, rozpustný fibrinogen, přechází na nerozpustný fibrin, který vytváří síťovitou strukturu, v níž se zachycují krevní elementy a plazma krevní koláč  k kk krevní sérum (plazma bez fibrinogenu) TTrombin je v plazmě přítomen jako neúčinný protrombin. Do krve se dostává z jater, kde se tvoří za přítomnosti vitamínu K. TTrombokináza se uvolňuje rozpadem krevních destiček. enzym trombin, Ca 2+ fibrinogen fibrin enzym trombokináza protrombin trombin

15 Krevní skupiny, aglutinace  aglutinace  aglutinace (shlukování) = reakce antigen – aglutinin  antigen: A, B (aglutinogen) – polysacharidy přítomné v membránách červených krvinek  aglutinin: anti-A, anti-B (protilátka) – jsou γ-globuliny přítomné v krevní plazmě HEMOLÝZA  uvolnění hemoglobinu do krevní plazmy  aglutinogen A + aglutinin anti-A = HEMOLÝZA  uvolnění hemoglobinu do krevní plazmy SKUPINA (systém AB0) AGLUTINOGEN ERYTROCYTY AGLUTININ PLASMA AAanti B 0-anti A, anti B BBanti A ABA, B-

16 Krevní transfúze  křížová zkouška  plazma, krvinky antigen Rh  objeven aglutinogen – antigen Rh = Rh faktor  85% Rh pozitivní, 15% Rh negativní anti-Rh dárce i příjemce musí mít stejný Rh faktor  protilátky anti-Rh nejsou přítomny od narození  vytváří se při podání Rh + krvinek Rh - člověku  dárce i příjemce musí mít stejný Rh faktor  problém v těhotenství!! aglutinaci matka Rh - a plod zdědí po otci Rh +  u matky může dojít k tvorbě anti-Rh  přes placentu projdou k plodu a vyvolají aglutinaci  každé další těhotenství je pak náchylnější k vytvoření více anti-Rh  onemocnění krve: ANÉMIE, LEUKÉMIE, HEMOFILIE

17 Obranný imunitní systém  Imunita  Imunita – schopnost organismu odolávat napadení a působení cizorodých látek a patogenů  ochrana proti cizorodým makromolekulárním látkám (bílkoviny, polysacharidy) patogenům (bakterie, viry, houby, prvoci, hlísti, ploštěnci)  Imunitní systém nespecifická imunita – pohlcování choroboplodných zárodků fagocytujícími buňkami, uvolňování obranných bílkovin specifická imunita – zprostředkována imunitním systémem - lymfocyty

18 Nespecifická imunita nespecifická imunita – pohlcování choroboplodných zárodků fagocytujícími buňkami, uvolňování obranných bílkovin  zánět  zánět – ochranné a reparativní reakce na mechanické či chemické dráždění tkání nebo na infekci  fagocytóza  likvidace bakterií  červenání, zduření bolestivost, zvýšení teploty  hnis  hnis – tekutina vzniklá při hnisavém zánětu ze zaniklých leukocytů, tkáňových buněk a bakterií  záněty orgánu: názvy s –itis (bronchitis)  pneumonie, angína  pyrogeny  pyrogeny – látky uvolňované leukocyty, které působí na termoregulační centrum v hypotalamu a zvyšují teplotu

19 Specifická imunita  lymfocyt = funkční jednotka imunitního systému  antigen x protilátka  imunoglobuliny  specifická imunitní reakce B-lymfocyty (Fabriciova burza): látková imunita T-lymfocyty (thymus): buněčná imunita

20 Aktivace B-lymfocytů receptor receptor (imunoglobulin)antigen B-lymfocyty proliferace plazmatické buňkypaměťové buňky

21 Aktivace T-lymfocytů plazmatické buňky

22 Imunita  mnoho variant imunoglobulinů  vakcinace – vpravení usmrcených nebo oslabených mikroorganismů či protilátek  vakcinace  imunizace aktivní imunizace - vpravení usmrcených nebo oslabených mikroorganismů pasivní imunizace – vpravení protilátek  hypersenzitivita – původně ochranná reakce vyvlává chorobný stav  antigeny vyvolávající alergii = alergeny  autoimunitní reakce – tělo si vytváří protilátky proti vlastním orgánům a tkáním  nebezpečí viru HIV

23 HIV


Stáhnout ppt "T Ě L N Í T E K U T I N Y  krev, míza, tkáňový mok  imunita."

Podobné prezentace


Reklamy Google