Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři)- pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři)- pouze."— Transkript prezentace:

1 Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři)- pouze čtyři nebyli zavražděni

2 Říše – příliš velké území, mnoho národů na různé kulturní úrovni
Kolonát: Skončily výbojné války = úbytek otroků= pronájem rozparcelovaných velkostatků svobodným rolníkům-kolónům Lepší motivace k práci, ale… Dostávali horší půdu+ museli produkty levně prodávat (laciný dovoz zeměď. produktů)= upadali do dluhů, ale nesměli půdu opustit- postupně se vyvinulo poddanství

3 Dioklecián Snaha vyřešit krizi posílením panovníkovy osobní moci Prohlásil se za neomezeného pána (Dominus = pán) Vzniká nový způsob vlády: Dominát

4 Dominát Císař už není „první mezi rovnými „(princeps), ale neomezený absolutistický vládce podle vzoru orientálních despotů (dominus) Dioklecián- schopný, tvrdý, bývalý pretorián, zlepšil správu, hospodářství, armádu Tetrarchie- obrovská říše je rozdělena mezi 4 panovníky (Dioklecián v čele)

5

6 Reformy se osvědčily až do r
Reformy se osvědčily až do r. 305, kdy Dioklecián odstoupil a uchýlil se do paláce ve Splitu.

7 Konstantin Veliký 306 - 337 Zrušil systém 4 vladařů
Hlavní město říše – Konstantinopol (řecká osada Byzantion na Bosporu) Sympatizuje s křesťany- před smrtí křest r edikt milánský = zrovnoprávnil křesťanství s ostatními povolenými náboženstvími

8 Konstantinův oblouk

9 Křesťanství Zrodilo se v římské provincii Judei z židovského náboženství S judaismem společná víra v jednoho boha a víra v příchod spasitele = Mesiáše (hebrejsky)= Christos (řecky) . Postava Ježíše Nazaretského Jeho život, skutky, smrt a zmrtvýchvstání v Novém zákoně (Bible), zjm. 4 evangelia

10 Život Ježíše Místo narození:Betlém
Doba: za císaře Augusta, asi 4 př.n.l. Rodiče: Marie a Duch svatý Otčím: Josef Zvěstování, neposkvrněné početí Král Herodes- vraždění novorozených chlapců

11 Dospívání v Nazaretě- tesař
Ve 30 letech pokřtěn Janem Křtitelem Kázal, uzdravoval, konal zázraky Učedníci – 12 apoštolů (= poslů) Získává popularitu, ale i nepřátele- farizejové, židovští kněží, kteří se báli nového náboženství (= ztráta moci) Nařčen z porušování zákonů- asi r. 30 n.l. Odsouzen římským správcem Pilátem k ukřižování

12 Poslední večeře „Vezměte, toto jest mé tělo“…“Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé!“

13 Ukřižování – trest pro nejtěžší zločince Olivetská hora v Jeruzalémě, v pátek ukřižován…

14 V pondělí vzkříšen – po 40 dnech vstoupil na nebesa

15 Vznikla nová církev - křesťanství
První křesťané- Židé Postupně se rozšiřuje po celém území římského impéria 12 apoštolů (respektive 11,- Jidáš) šíří novou víru- vznikají křesťanské obce, obřady, kněží, křest = církev

16 První mučedníci- sv. Petr

17 sv. Pavel (Saul z Tarsu) a sv. Štěpán

18 První tři století – pronásledování římskou mocí
Křesťané odmítali uctívat císaře jako boha a sloužit v armádě pronásledováni, zjm. za císaře Diokleciána

19

20 r.313 edikt milánský – císař Konstantin zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími
r. 380 prohlásil císař Theodosius křesťanství za jediné povolené státní náboženství

21 Přitažlivost nového náboženství
Ústřední myšlenka: všeodpouštějící láska Nenásilí v mezilidských vztazích Rovnost všech lidí Později uznání sociálních rozdílů a loajalita vůči autoritám

22 Kultura, věda a umění Silný vliv Řeků a Etrusků
Vše, co přejali, dokázali vylepšit Náboženství: tolerantní- přejali mnoho různých náboženství- nejsilnější vliv- řečtí bohové (přejmenováni):

23 Římští bohové Iupiter Zeus Iunona Héra Minerva Pallas Athéna Venuše
Diana Vulcanus Zeus Héra Pallas Athéna Afrodita Artemis Hefaistos

24 Jazyk - Latina Dala základ moderním románským jazykům

25 Mezinárodní dorozumívací jazyk učenců a církve
Odborná terminologie založena na latině Latinská slovní zásoba pronikla i do nerománských jazyků (V angličtině téměř 70 % slovní zásoby! )

26 Tři předměty, které denně používáte

27 A kam rádi chodíte ? - schola

28 Odvozená slova: patria – patriot occupare – occupy mutare – mutation populus – popular antiqua – ancient nominare – nominate lingua – language est – is dies – day Zkuste odhadnout význam: corona costa crux domus duo templum superus moveo aqua terra aureus mater Téměř shodná slova: longa – long nova – new pictura – picture bestia – beast fama – fame flamma - flame

29 Každodenní život

30

31 Literatura Historie: Livius, Tacitus
Poezie: Vergilius, Ovidius, Horatius Divadlo: Plautus, Terentius

32 Architektura

33

34

35 Stavby Řecké a etruské vzory Klenba, oblouk Chrámy (římský Panteon)
Amfiteátry (Colosseum) Triumfální oblouky (Constantinův) Veřejné lázně (anglické město Bath) Vodovody (akvadukty) Silnice („Všechny cesty vedou do Říma“) Činžovní domy, venkovské vily

36

37

38 Pád Říma

39 Zánik západořímské říše
Vnitřní rozklad (gigantismus), hospodářská krize, úpadek dopravy a obchodu Sílící tlak Germánů, způsobený stěhováním národů 395 císař Theodosius rozdělil říši mezi syny: západní (Honorius) a východní (Arcadius)

40 Theodosiova rozdělená říše r.395

41 Východořímská říše Hlavní město Konstantinopol Byzanc Řečtina
Hospodářsky stabilní Přežila do r. 1453 Dobyta Turky

42 Západořímská říše Odolávala náporu Germánů, Hunů
„Stěhování národů“- vyvoláno tlakem Hunů (v čele král Atilla) r. 451 bitva na Katalaunských polích – Atilla odražen 455 Vandalové vyplenili Řím

43

44

45 r.476 Germánský vůdce Odoakar ( germanizace armády) sesadil posledního císaře Romula Augustula (malý chlapec) Vládl jako germánský král Zánik západořímské říše Konec starověku Počátek středověku

46

47


Stáhnout ppt "Vojenští císaři Legie si samy provolávaly a sesazovaly císaře! – za 50 let tohoto období bylo 28 oficiálně uznaných císařů (+ další vzdorocísaři)- pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google