Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím Dějiny impéria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím Dějiny impéria."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím Dějiny impéria

2 Antický Řím Téma předpokládá znalosti obsahu těchto pojmů: demokracie, athénská demokracie, legie, křesťanství, etruská kultura

3 Antický Řím Historický přehled Počátky antické římské kultury Řím
Apeninský poloostrov, první osada cca př.Kr., město v 7.stol.př.Kr. Řím původně osada pasteveckých latinských kmenů, během 7.stol.př.Kr. expanze a míšení s Etrusky, království s dominantní rolí Etrusků Od 510 př.Kr. republika dlouhé války o ovládnutí Apeninského poloostrova – Sicílie 1. provincie (241př.Kr.) Obr. 1 Římská říše na vrcholu svého rozmachu ve 2.stol.n.l.

4 Antický Řím Války a další expanze
Punské války – soupeření s Kartágem o nadvládu ve Středomoří, 146 př.Kr. – zničení Kartága růst římského impéria a jeho moci v Evropě, Africe i Asii --- významná role armády – legií Vrcholné období 1.stol.př.Kr. narůstání sociálních problémů, vzpoury otroků (Spartakovo povstání), politická krize vyústí v pád republiky a nastolení císařství 31.př.Kr. – Octavianus Augustus – následuje období rozkvětu ve všech oblastech života (umění) Od 2.stol. impérium ohroženo vnitřními i vnějšími problémy – expanze barbarských etnik, především Germánů Obr. 2 Římští legionáři – centurion a řadový pěšák.

5 Antický Řím Pozdní období impéria
Limes Romanus (konec 2.stol.) – řetězec pevností a hradeb na Dunaji a v dnešním Německu – obrana proti tlaku Germánů od 3.stol. postupný úpadek moci impéria rozdělení říše na východní a západní s dvěma centry (Konstantinopol) rostoucí role a vliv křesťanství 313 n.l. – Edikt milánský – zrovnoprávnění křesťanství se státním náboženstvím 5. stol. – postupný rozklad západní části říše římské a rozdrobení na státy a státečky v rukách germánských náčelníků 0br. 3 Limes Romanus, rekonstrukce brány, Německo.

6 Antický Řím Římské dějiny a území dnešní České republiky
jižní hranice dnešních Čech a Moravy nárazníkovým pásmem střetu římských legií (Markus Aurelius) s germánskými kmeny Markomanů a Kvádů v rámci markomanských válek na konci 2.stol. --- archeologické vykopávky odkrývají dočasné tábory předsunutých legionářských jednotek (Pálavské vrchy) Obr. 4 Úlomek cihly s fragmentem značení X. legie.

7 Antický Řím Nové pojmy: impérium, provincie, Limes Romanus, Germáni
Shrnutí: vývoj státního zřízení od královské moci přes republiku až k císařství cca tisíc let vrchol mocenský a kulturní 1. – 2. stol.n.l. významná role římské armády – legií

8 Antický Řím Citování odborných informačních zdrojů
Obr. 1 STAŇKOVÁ, Jaroslava, PECHAR, Josef. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: 1979, SNTL, n.p. Str. 91. Obr Werner, Gerhardt. Věčný Řím. Praha: 1999, Odeon. Str. 56. Obr. 3 Die Schutz und Erforschung. Die deutsche Limeskomisison . Dostupné z: limeskomission.de. Obr. 4 ČORNEJ, Petr. Vojáci věčného Říma. Časopis Reflex. Praha 2007, č.14, str. 19.


Stáhnout ppt "Antický Řím Dějiny impéria."

Podobné prezentace


Reklamy Google