Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace ICT Koordinátor Jihlava, listopad 2007 Tomáš Pitner Masarykova univerzita, Brno Universität Wien.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace ICT Koordinátor Jihlava, listopad 2007 Tomáš Pitner Masarykova univerzita, Brno Universität Wien."— Transkript prezentace:

1 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace ICT Koordinátor Jihlava, listopad 2007 Tomáš Pitner Masarykova univerzita, Brno Universität Wien e-mail: tomp@fi.muni.cz, tel: 549495940

2 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [2][2] Listopad 2007 Obsah modulu Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace (5 hod) –Základní přehled v obecné terminologii v ICT a moderní edukace, její význam a vazba na terminologii anglickou. Vhodné a snadno dostupné výukové a informační zdroje z vybraných oblastí ICT a vzdělávání. –Získávání dalších terminologických a výkladových informací volně na internetu a v dalších (i placených informačních zdrojích). Wikipedie, tezaury, slovníky, korpusy. Další známé internetové encyklopedie a informační zdroje (portály a elektronické časopisy k moderním trendům.

3 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [3][3] Listopad 2007 Terminologie ICT Česká terminologie ICT –O vývoji překladů odborných termínů v oboru ICT a slovníkovém projektu SPOT, Jiří Hynek, Přemysl Brada, Objekty 2006 Instalovatelný slovník –Data pod licencí FDL, používá řada subjektů, http://slovnik.zcu.cz http://slovnik.zcu.cz

4 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [4][4] Listopad 2007 Anglická terminologie ICT Slovník anglické terminologie SPOT –http://spot.zcu.czhttp://spot.zcu.cz Slovník akronymů a zkratek –Acronyms and Abbreviations, http://www.acronymfinder.com http://www.acronymfinder.com Webopedia –Webopedia is an online dictionary and search engine for computer and Internet technology definitions, http://www.webopedia.com http://www.webopedia.com

5 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [5][5] Listopad 2007 Anglická terminologie ICT TechDictionary –http://www.techdictionary.comhttp://www.techdictionary.com Slovníček terminologie pro učitele ICT a jazyků –http://www.ict4lt.org/en/en_glossary.htmhttp://www.ict4lt.org/en/en_glossary.htm

6 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [6][6] Listopad 2007 Anglická terminologie ICT Glossary of Internet Terms: A comprehensive list of Internet terminology compiled by Matisse Enzer: http://www.matisse.net/files/glossary.ht ml http://www.matisse.net/files/glossary.ht ml FOLDOC (Free Online Dictionary Of Computing): A searchable dictionary of ICT terms maintained by Imperial College, London: http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/ http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/

7 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [7][7] Listopad 2007 Terminologie moderní edukace Čeští specialisté –Mareš, Průcha, Švec, Walterová… Stručné shrnutí pro studium http://is.muni.cz/elportal/estud/lf/ps05/mpmp071/ ped_kategorie.pdf http://is.muni.cz/elportal/estud/lf/ps05/mpmp071/ ped_kategorie.pdf –Helena Jodasová, UPOL, http://kcjl.upol.cz/jodasova.html

8 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [8][8] Listopad 2007 Anglická terminologie edukace Lexicon of Learning –http://www.ascd.org/portal/site/ascd/menuite m.5a47c86b3b7b44128716b710e3108a0chttp://www.ascd.org/portal/site/ascd/menuite m.5a47c86b3b7b44128716b710e3108a0c Vyhledávání slovníků –http://www.glossarist.com/glossaries/educatio n/Default.asp?Page=4http://www.glossarist.com/glossaries/educatio n/Default.asp?Page=4 „Pro každého“ –http://www.nychold.com/hirsch-termin.htmlhttp://www.nychold.com/hirsch-termin.html

9 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [9][9] Listopad 2007 Wikipedia Volná encyklopedie –V anglické verzi cca 2 mil hesel –Další FR, DE cca 1/3, PL 1/5…

10 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [10] Listopad 2007 Další encyklopedie Encyclopedia Britannica –http://britannica.comhttp://britannica.com Microsoft Encarta –http://encarta.msn.comhttp://encarta.msn.com Answers.com –http://www.answers.comhttp://www.answers.com

11 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [11] Listopad 2007 Další encyklopedie World Book –http://www.worldbookonline.comhttp://www.worldbookonline.com CIA World Factbook –geografické a socioekonomické údaje –aktuální stav –https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/index.html

12 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [12] Listopad 2007 Slovníky Slovník je –nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. –Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie. –Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu. –(česká Wikipedia)

13 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [13] Listopad 2007 Slovníky Velikosti slovníků –malé, kapesní (do 10 000 hesel) –střední (50 000 až 60 000 hesel) –velké (nad 60 000 hesel)

14 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [14] Listopad 2007 Typy slovníků Slovníky výkladové (jednojazyčné) –v jednom jazyce, u každého slova lze nalézt informace ve stejném jazyku, dále je lze rozdělit na: –slovníky současného jazyka (významové, pravopisné, frazeologické, slovníky synonym, slovníky cizích slov atd.) –slovníky jednotlivých historických období a slovníky etymologické –slovníky popisující slovní zásobu profesních skupin –speciální speciální (retrográdní, frekvenční, valenční) slovníky překladové (vícejazyčné)

15 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [15] Listopad 2007 Slovníky www.slovnik.cz slovnik.seznam.cz slovniky.sms.cz slovnik.tiscali.cz www.wordbook.cz

16 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [16] Listopad 2007 Metaslovníky Centrum zpracování přirozeného jazyka FI MU, nlp.fi.muni.cz –http://metatrans.fi.muni.czhttp://metatrans.fi.muni.cz

17 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [17] Listopad 2007 Metaslovníky Dicts.info, http://www.dicts.infohttp://www.dicts.info –výkladový, obrázkový metaslovník

18 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [18] Listopad 2007 Překladače Free Online Translator / WorldLingo –http://www.worldlingo.com/products_services/worldling o_translator.htmlhttp://www.worldlingo.com/products_services/worldling o_translator.html Babel Fish Translation –http://babelfish.altavista.comhttp://babelfish.altavista.com Dictionary @ reference.com –http://dictionary.reference.com/translatehttp://dictionary.reference.com/translate

19 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [19] Listopad 2007 Korpusy Český národní korpus –http://ucnk.ff.cuni.czhttp://ucnk.ff.cuni.cz British National Corpus –http://www.natcorp.ox.ac.uk/http://www.natcorp.ox.ac.uk/ Tematické korpusy…

20 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [20] Listopad 2007 Tezaury Původ slova tezaurus –též thesaurus, lat. „poklad, pokladnice“) je slovník, který uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym.

21 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [21] Listopad 2007 Tezaury Definice –řízený slovník deskriptorů, mezi nimiž jsou určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, termíny synonymní a jiné související (česká Wikipedia, citováno List. 07) –Lidově řečeno: slovník, který umožňuje uživatelům nabízet shodný nebo podobný seznam slov, což zajišťuje shodné vyjádření problematiky překladu určitého tématu popsaného jazykem autora do jazyka systému. –Vyjadřuje pojmy, které jsou v přirozeném jazyce těžko postižitelné a pomocí složených termínů a dalších nástrojů překonává problémy s jazykem umělým.

22 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [22] Listopad 2007 Tezaury Další definice –Tezaurus - sémantická síť konceptů spojující slova s jejich synonymy, hononymy, antonymy, bližšími a vzdálenějšími výrazy a souvisejícími výrazy. –Tezaurus (dle ANSI a pro naše potřeby) - kontrolovaný slovník, ve kterém jsou definovány vztahy ekvivalence, hierarchie a asociace pro potřeby zlepšeného získávání dat. (cit. David Bureš, http://interval.cz/clanky/artefakty-informacni- architektury-rizene-slovniky)

23 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [23] Listopad 2007 Tezaury

24 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [24] Listopad 2007 Tezaury Typy tezaurů podle funkce –Klasický - používán pro indexování a prohledávání, pomáhá mapovat variantní výrazy na preferované při indexování dokumentů –Indexový - konzistentním indexem a jeho namapováním na dokumenty vyučujete uživatele k používání vašich výrazů –Vyhledávací - v případě, že nejste schopni použít indexaci na úrovni dokumentů (dodáváte obsah třetích stran jako novinky). Můžeme nechat uživatel prohlížet tezaurus a nalezené výrazy použít jako předdefinované dotazy

25 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [25] Listopad 2007 Tezaury České standardy –ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů.

26 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [26] Listopad 2007 Tezaury - významné příklady EUROVOC –http://www.psp.cz/kps/knih/e_zakinf.htm –Tezaurus Eurovoc je vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie (EU). –Eurovoc lze využít zejména v knihovnách a informačních střediscích specializovaných na právo, legislativu a politiku…. V některých případech slouží Eurovoc také jako propojovací selekční jazyk v některých metainformačních systémech.

27 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [27] Listopad 2007 Tezaury - významné příklady EUROVOC (pokrač.) –Eurovoc existuje v 17 oficiálních jazycích členských zemí Evropské unie (angličtina, dánština, francouzština, němčina, maďarština, řečtina, španělština, italština, nizozemština, portugalština, finština, švédština, slovinština, slovenština, litevština, lotyšština a čeština). –V dalších zemích se překlad Eurovocu do národního jazyka připravuje.

28 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [28] Listopad 2007 Tezaury pro vzdělávání Český pedagogický tezaurus –spravuje Národní pedagogická knihovna Komenského –http://www.npkk.cz/npkk/zakl_tez.php –obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (jejich teorie, výzkumu i praxe) a –výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie, jazykovědy, přírodních a společenských věd, ekonomiky apod.). –Vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o řadu dalších potřebných termínů.

29 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [29] Listopad 2007 Tezaury pro vzdělávání Český pedagogický tezaurus –různé pohledy na obsah: „shora dolů“ vs. abecedně –česká verze: http://www.npkk.cz/cgi- bin/waa1gate.exe?WAA_PACKAGE=kpopac&WAA_FOR M=dbViewAut&Fond=59&ID=2568&Tree=-1 –anglická verze: http://www.npkk.cz/cgi- bin/waa1gate.exe?WAA_PACKAGE=kpopac&WAA_FOR M=dbViewAut&Fond=59&ID=2568&Tree=- 1&TLang=EN –abecední rejstřík: http://www.npkk.cz/npkk/tezaurus.php

30 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [30] Listopad 2007 Oborové tezaury Český teologický tezaurus –ČTT je primárně určen pro využití v oborových knihovnách (informačních střediscích), tzn. institucích s gescí teologie a příbuzných oblastí (religionistika, filozofie). –ČTT je interkonfesijním tezaurem, který je vhodný pro indexaci dokumentů ve všech oborových knihovnách bez ohledu na konfesi. Zohledňuje stávající rozdíly odborné terminologie, jež vyplývají z odlišných paradigmat jednotlivých konfesijních teologií (např. katolické a protestantské teologie). http://www.etf.cuni.cz/~library/infoctt.html

31 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [31] Listopad 2007 Portály Portály a databáze výukových objektů DILLEO –knihovna z prostředků projektů MŠMT –společné dílo českých VŠ –https://dilleo.uhk.cz/dilleo/ LeMill –výsledek mezinárodního projektu –převážně střední a východní Evropa –http://lemill.net

32 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [32] Listopad 2007 Portály TELMAE –budován na UK v Praze –http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/welcome.nsf ARIADNE –evropský portál výukových zdrojů –http://www.ariadne-eu.org

33 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [33] Listopad 2007 Časopisy Elektronické časopisy a infozdroje o vzdělávání Česká škola –časopis Computer Pressu, http://www.ceskaskola.cz

34 Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace Koordinátor ICT, Jihlava [34] Listopad 2007 Diskuse Dotazy, prosím –Tomáš Pitner, tomp@fi.muni.cz


Stáhnout ppt "Anglická terminologie v oblasti ICT a moderní edukace ICT Koordinátor Jihlava, listopad 2007 Tomáš Pitner Masarykova univerzita, Brno Universität Wien."

Podobné prezentace


Reklamy Google