Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace diplomové práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace diplomové práce"— Transkript prezentace:

1 Prezentace diplomové práce
Architektura systému pro úpravu 3D modelů budov Vedoucí projektu: Ing. Jan Růžička, Ph.D. Řešitel: Martin Krempl VŠB-TU Ostrava Hornicko - geologická fakulta Institut geoinformatiky

2 Úkoly Navrhnout a realizovat převod databáze Michala Kramáře do prostředí PostGIS Ověřit možnosti mapových serverů z pohledu přístupu k PostGIS a podpory WFS Ověřit možnosti technologie Flash pro budování klienta Navrhnout architekturu systému a zpracovat objektově orientovanou analýzu Vytvořit prototyp systému

3 Aktuální stav v řešené oblasti
„Generování 3D modelů budov pro potřeby vizualizace v prostředí Internetu“, Michalem Kramářem, 2002, aplikace VrmlGen

4 Aktuální stav v řešené oblasti
„Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budov“, Miroslav Umlauf, 2004, aplikace VŠB 3D model, browse and edit

5 Postup řešení Analýza mapových serverů
Seznámení se s používanými technologiemi a standardy: PostGIS, Macromedia Flash, WFS, XML, GML Návrh systému Transformace stávajících dat do prostředí PostGIS Vytvoření klientské aplikace

6 Macromedia Flash Nástroj pro tvorbu vektorové grafiky a animací na webových stránkách Rozvoj skriptování na straně klienta i serveru (ActionScript), umožnuje tvorbu dynamických stránek Umožňuje komunikaci pomocí jazyka XML Nejnovější verze ActionScriptu je objektově orientována, nové uživatelské komponenty Nástroje pro vizualizaci 3D modelů

7 Minnesota MapServer Nekomerční OpenSource produkt
Na základě dotazu klienta, vrací soubor s prostorovými informacemi (rastr, vektor, XML dokument) Komunikuje s relační databází PostGIS Podporuje komunikaci dle specifikace WFS (zatím pouze dotazování)

8 PostGIS Produkt umožňující uchovávat prostorová data v relační databázi Podporuje technologii vzdáleného přístupu k datům Nezávislý na platformě (Windows, Linux,…) Postaven na otevřené technologii PostgreSQL Obsahuje standardizované definice objektů „Simple Features“ Datové typy: POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON…

9 XML eXtensible Markup Language
Standardizovaný formát pro výměnu informací podporovaný W3C konsorciem Textový soubor s vysokým informačním obsahem, význam informací určují XML značky (tagy) Univerzálnost informativního obsahu (možnost uchování prostorových dat)

10 GML Geography Markup Language
Vychází z jazyka XML, je to standardizovaný formát Struktura přizpůsobena pro uchovávání geografických informací Umožňuje definovat geoprvky, referenční systém, geometrii, topologii, čas, jednotky…

11 podporující WFS specifikaci
Web Feature Service (OGC) Definice komunikace mezi mapovým serverem a klientem Zabývá se přenosem vektorových dat Server odpovídá formou GML dokumentu Klient může využívat služeb více serverů Kaskádování server dotaz s požadavkem WFS podporující WFS specifikaci klient odpověď v podobě XML dokumentu

12 Funkční schéma Mapserver dotaz s požadavkem WFS Flash aplikace
odpověď v podobě XML dokumentu config.map data SQL dotaz PostGIS

13 Převod databáze Databáze Michala Kramáře je rozdělena na budovy a jejich části Každá část má svůj lokální souřadnicový systém s vlastním počátkem Potřeba složení jednotlivých částí budov do jednoho celku Převod do souřadnicového systému S-JTSK (nutnost při použití WFS)

14 Převod databáze Spojení částí budov do jednoho celku

15 Převod databáze Transformace do S-JTSK

16 Převod databáze Uživatelské rozhraní aplikace pro převod databáze

17 Implementace systému Vytvoření konfigurační souboru mapového serveru – definice jednotlivých vrstev Vytvoření programového kódu klienta v prostředí Macromedia Flash (ActionScript)

18 Flash klient Grafické rozhraní Flash klienta

19 Aktualizace dat v databázi
Návrh systému aktualizace dat v databázi užitím Flash klienta Webová služba, která řeší vlastní aktualizaci dat v PostGIS Dva způsoby komunikace mezi klientem a webovou službou: - použitím GML - použitím komplexního objektu

20 Aktualizace dat v databázi
Nosičem aktualizačních informací je standardizovaný GML dokument

21 Aktualizace dat v databázi
Nosičem informací je komplexní objekt, který v sobě uchovává aktualizační data a také vlastní řešení aktualizace dat

22 Zdroje informací [1] KRAMÁŘ, M.: Generování 3D modelů budov pro potřeby vizualizace v prostředí Internetu. Diplomová práce, VŠB-TUO, Ostrava 2002 [2] UMLAUF, M.: Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budov. Diplomová práce, VŠB-TUO, Ostrava 2004 [3] NATE WEISS: Flash MX 2004 Professional pro vývojáře webových aplikací. ZONER software s.r.o., Brno 2004 [4] RŮŽIČKA J., PEŇÁZ T., HORÁK J.: Publikování prostorových dat na Internetu. VŠB-TUO 2003 [5] ARLOW, J. a NEUSTADT, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, 2003 [6] KOLÁŘ, J.: Analýza mapových serverů. Dokument ve formátu XLS, 2004 [7] RŮŽIČKA, J.: MapServer. Dokument ve formátu PPT [8] KOSEK: Internetové technologie [online]. Dostupné na WWW: [9] OGC konsorcium [online]. Dostupné na WWW: [10] Informace o databázích [online]. Dostupné na WWW: [11] Databáze PostGIS [online]. Dostupné na WWW: [12] Databáze PostgreSQL [online]. Dostupné na WWW: [13] Dokumentace k XML [online]. Dostupné na WWW: [14] Dokumentace k MapServeru [online]. Dostupné na WWW: [15] Dokumentace k produktu Macromedia Flash [online]. Dostupné na WWW:

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace diplomové práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google