Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Soňa Krátká Koordinátorka PZM a MA21 web PZM a MA21 Jihlava: www.jihlava/zdravemesto www.jihlava/zdravemesto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Soňa Krátká Koordinátorka PZM a MA21 web PZM a MA21 Jihlava: www.jihlava/zdravemesto www.jihlava/zdravemesto."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Soňa Krátká Koordinátorka PZM a MA21 web PZM a MA21 Jihlava: www.jihlava/zdravemesto www.jihlava/zdravemesto 7.1.2015

2 Statutární město Jihlava – člen NSZM ČR Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo 26. června 2007  členství Statutárního města Jihlavy v Národní síti zdravých měst ČR  realizaci místní Agendy 21 (MA21) Prostřednictvím Projektu Zdravé město

3 Projekt zdravé město a místní Agenda 21 ODPOVĚDNÝ POLITIK KOORDINÁTOR NA ÚŘADĚ KOMISE PŘI RADĚ MĚSTA

4 Statutární město Jihlava – člen NSZM ČR -Zdravé město – mezinárodní projekt WHO iniciovaný v roce 1988 OSN -V ČR od roku 1994 -117 členů NSZM ČR(města, kraje, mikroreg., MAS, obce) – 56% obyvatel ČR

5 Z čeho vychází MA21? Z dokumentu OSN „Agenda 21“ (přijatý v roce 1992 v Rio de Janeiru)  základní politický a prováděcí dokument OSN ke globální podpoře udržitelného rozvoje Ze 3 základních pilířů – sociálního, ekonomického a ekologického (životní prostředí) směřující k udržitelnému rozvoji

6 Co je MA21? - nástroj k uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni v praxi - opatření realizována na konkrétním místě, v konkrétním čase

7 Co je trvale udržitelný rozvoj? - takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby

8 Co je MA21? Dlouhodobý proces - zkvalitňování správy věcí veřejných - strategického plánování (řízení) - zapojování veřejnosti

9 Kvalita výstupů MA21 v daném místě je měřitelná a veřejně přístupná v národní databázi http://ma21.cenia.czhttp://ma21.cenia.cz Přehled kategorií MA21 Z“ZÁJEMCI“ D“START“ C“STABILIZACE“ B“SYSTÉM ŘÍZENÍ“ A“DLOUHODOBÝ PROCES“

10 Kritéria kategorie C Co v Jihlavě funguje? -Oficiální orgán samosprávy (komise RM) -Schválený dokument MA21 (usnesení ZM) -Info, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 (kampaně, články apod.) -Sledování a hodnocení procesu MA 21 (Plán zdraví a kvality života, Plán zdraví a kvality života mládeže ) -Finanční podpora aktivit MA21 (dotační titul) -Pravidelné veřejné Fórum k UR/MA21 k celkovému rozvoji města (15. 4. 2015) + v Fórum mladých (2. 3. 2015)

11 Kritéria kategorie B -Strategický plán rozvoje města respektující UR – A -Dílčí koncepce respektující UR – A -Systém finanční podpory města – A -Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21 – A -Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 – příprava -Sledování mezinárodně standard. indikátorů UR – A -Certifikované proškolení koordinátora MA 21 – probíhá -Výměna zkušeností a přenos dobré praxe MA 21 – A -Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR – A -Management kvality v rámci veřejné správy – A -Audit UR (sebehodnocení dle Aalborgských závazků) min. v 7 tématech UR - N

12 TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí 10. Globální odpovědnost

13 Děkuji za pozornost web PZM a MA21 Jihlava: www.jihlava/zdravemesto www.jihlava/zdravemesto


Stáhnout ppt "Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Soňa Krátká Koordinátorka PZM a MA21 web PZM a MA21 Jihlava: www.jihlava/zdravemesto www.jihlava/zdravemesto."

Podobné prezentace


Reklamy Google