Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuCharakteristika období středověku Stupeň a typ vzděláváníSOU Vzdělávací oblastDějepis Vzdělávací oborMechanik seřizovač, Stavebnictví Tematický okruhStředověk Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 let anotaceŽák se seznámí s podstatou feudalismu na některých konkrétních příkladech Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaPeriodizace středověku, stěhování národů, barbarské národy, feudum, byzantská a arabská říše Datum3.7.2013 NÁZEV

2 NÁZEV Charakteristika období středověku

3 Periodizace středověku Počátek 476 – zánik Západořímské říše Konec 1492 – objevení Ameriky (nebo 1453 pádem centra Byzantské říše Cařihradu) Periodizace 1.Raný středověk 5.-11.st. 2.Vrcholný 12.-13.st. 3.Pozdní14.-15.st.

4 Stěhování národů

5 Ve 4. a 5. st. pronikají germánské kmeny na území římské říše, usazují se tam a způsobují kromě také dalších příčin její zánik Příchod germánských kmenů na území západořímské říše je součástí stěhování národů, které začalo přesuny kmenů na území východní Evropy ve 2.st. a skončilo usazením Maďarů na přelomu 9. a 10. st. v Podunajské nížině

6 Barbarské státy Barbarská království (germánských kmenů) – vznikala na území zanikající západořímské říše už ve 4.st. Vizigóti – část Pyrenejského poloostrova a část Francie Vandalové – Pyrenejský poloostrov, sev. Afrika Ostrogóti – sev. Itálie – centrum Ravenna Tyto státy neměly dlouhého trvání, přesuny kmenů na jiná území byly běžné

7 Byzantská říše Západořímská říše zaniká na sklonku 5.st. Východořímská říše se sídlem v Konstantinopol i odolala útokům slovanských kmenů rozvinula se v silný stát v jejím čele stál císař Rozsah říše viz internet http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzantine_Empir e_animated2.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzantine_Empir e_animated2.gif

8 Cařihrad, chrám Haghia Sofia, dobytí Turky 1453

9 Vytvořily se tři kulturní oblasti Latinská kultura na západě – latina Byzantská kultura na východě – řečtina, staroslověnština Arabská oblast v severní Africe, na Pyrenejském poloostrově - arabština

10 Vývoj arabské říše v jejích počátcích

11 Období feudalismu Kryje se zhruba s obdobím středověku Feudum – česky léno Panovník jako majitel veškeré půdy mohl udělovat členům své vojenské družiny za pomoc část půdy – léno, nejdříve doživotně později dědičně, tak vzniká šlechta S půdou byli darováni i rolníci – poddaní, nevolníci, kteří nesměli půdu opustit a měli ke svému pánovi a církvi povinnosti: 1.Naturální dávky (desátek církvi) 2.Robota – povinnost pracovat pro pána zadarmo 3.Peněžní dávky – daně panovníkovi

12 Učení o trojím lidu pro středověkou společnost typické rozlišení na 3 stavy = (ty pracuj, ty vládni a ochraňuj a ty se modli) : 1. panovník a šlechta 2. poddaní 3. duchovenstvo

13 Počátek středověku

14 Evropa kolem r. 1400

15 Úkoly k tématu 1.Vysvětli pojem barbar v současném slova smyslu a v období římské říše! 2.Kdo to byli Vandalové na počátku středověku a které území ve Španělsku je po nich pojmenováno? 3.Ve kterých vědních disciplínách vynikali A rabové?

16 Řešení 1.Nekulturní hrubý člověk, dříve cizinec neřímského původu 2.Jeden z germánských kmenů, území Andalusie 3.Matematika, zeměpis, astronomie, medicína i další

17 ZDROJE A PRAMENY ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN 80-7235-194-X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN 80-7183-237-5. Soubor:Constantinople_1453.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Constantinople_1453.jpg Soubor:IstanbulHaghiaSofia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IstanbulHaghiaSofia.jpg Mapa_stahovania_narodov.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_stahovania_narodov.png Soubor:Age_of_Caliphs.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Age_of_Caliphs.png Soubor:Europe_around_650.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_around_650.jpg Soubor:Europa_1400.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europa_1400.jpg Cleric-Knight-Workman.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cleric-Knight-Workman.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google