Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuKřesťanství a jeho vznik a vliv v raném středověku Stupeň a typ vzděláváníSOU Vzdělávací oblastDějepis Vzdělávací oborMechanik seřizovač, Stavebnictví Tematický okruhStředověk Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 let AnotaceŽák porozumí problematice vzniku a vztahu judaismu a křesťanství, seznámí se s jeho počátky u nás Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaKřesťanství, judaismus, Starý a Nový zákon, počátky křesťanství u nás Datum3.7.2013 NÁZEV

2 NÁZEV Křesťanství a jeho vznik a vliv v raném středověku

3 Judaismus a Starý zákon Židovské náboženství Víra v jednoho boha – monoteismus Vzniká asi v 10.st.př.n.l. v Palestině Nutnost dodržovat Desatero božích přikázání Starý zákon - židovský původ, 10. – 9. st. př.n.l.: 1.5 knih Mojžíšových (tóra) – stvoření člověka, vyhnání z ráje, 2.Proroctví, dějiny žid. národa 3.Žalmy, Píseň písní Starý zákon – 10.st., Izrael

4 Vznik křesťanství Ježíš - nar. cca 4 př. n. l., vykupitel křesťanů, 33 let, 12 apoštolů přesvědčen, že je Synem božím, předurčeným ukázat cestu ke spasení kladl důraz na lásku k bližnímu, na pohrdání hmotnými statky, na vztahy mezi lidmi bez násilí Judaističtí kněží v něm viděli odpadlíka od pravé víry a prosadili jeho ukř i žování 1. st. n. l. - křesťanství se postupně šíří Zpoč. mezi chudými nejprve Jeruzalém v Palestině, dále Řím (1. římský biskup Petr) později i mezi bohatými a po celém světě Řecko, Malá Asie

5 Bible a Nový zákon Křesťanská bible sestává ze Starého a Nového zákona Nový zákon uznávají jen křesťané popisuje život Krista – asi 1.st.n.l. dále 4 evangelia (Marek, Matouš, Lukáš, Jan) a Epištoly – etické, věroučné problémy ve formě dopisů Obrazová Velislavova bible z 1.pol.14.st.

6 Křesťanství jako hrozba římským císařům křesťanství je monoteistické křesťané odmítali uctívat císaře jako boha, císaři proti nim bojují křesťanství je ve svých počátcích přitažlivé svým učením o rovnosti všech lidí ve středověku učení o trojím lidu (duchovenstvo - šlechta, panstvo - poddaní)

7 Státní náboženství 313 - edikt milánský – císař Konstantin Veliký zrovnoprávnil křesťanství s jinými náboženstvími v římské říši církevní organizace se vyvíjí v souvislosti s římskou správou (diecéze), v čele biskupové 380 - Theodosius – křesťanství jediné uznávané náboženství v římské říši Císař Konstantin, socha ze 4.st.

8 Sjednocující vliv křesťanství Převažuje vliv biskupa římského = papež (otec všech duchovních) soupeří s biskupem Konstantinopolu několik staletí (schizma) Byzantská říše - césaropapismus - těsné spojení státní a církevní moci Církev ovlivňuje duchovní život lidí + snaha o politický vliv (získává majetek a pozemky)

9 Vatikán – sídlo papežů - model

10 Středověký klášter Křesťanství se šíří do celé Evropy Duchovními centry se stávají kláštery Pomoc nemocným a poutníkům Klášterní knihovny – opis knih Uzavřené společensky a hospodářsky soběstačné jednotky – chov domácích zvířat, řemesla V 10.st. snaha klášterů o nezávislost na světské moci, podléhají papeži Kresba modelu ideálního kláštera, Sant Gallen, poč.9.st.

11 Francká říše a křesťanství francký císař Karel Veliký ( přelom 8.a 9.st.) se považoval v říši za hlavu církve osoboval si právo a povinnost šířit křesťanství usiloval o obnovení říše římské jako území všech křesťanů společný postup s papežem - aliance kříže a meče

12 Počátky křesťanství u nás na Moravu a do Čech přicházejí v 9.st. misionáři z franské říše, ale už v 8.st. Patrně i irsko-skotská mise na Moravu snaží se o christianizaci západních Slovanů úspěšnější je mise z Byzance – 863 Konstantin a Metoděj – písmo hlaholici pro staroslověnštinu, překlady bohoslužebných knih – viz Velká Morava

13 Konstantin a Metoděj, ukázka hlaholice

14 Rozšíření z Moravy do Čech Vliv Velké Moravy na česká knížata – kníže Bořivoj pokřtěn Metodějem V 10.st. vznikají u nás první kláštery – sv. Jiří na Pražském hradě, na Břevnově a další 13.st. cisterciácký klášter na Velehradě

15 Úkoly k tématu 1.Znáš další monoteistická náboženství, která jsou rozšířena i u nás? 2.Víš, z jakého písma se vyvinula azbuka? 3.Ve kterém městě sídlili kromě Říma také papežové?

16 Řešení 1.Islám (judaismus, křesťanství) 2.Z cyrilice 3.Ve francouzském Avignonu

17 ZDROJE A PRAMENY ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN 80-7235-194-X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN 80-7183-237-5. Soubor:Reims-Portail_Nord_4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reims-Portail_Nord_4.jpg Soubor:Aleppo_Codex_%28Deut%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aleppo_Codex_%28Deut%29.jpg Soubor:Stvorenisveta_velislav.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stvorenisveta_velislav.jpg Soubor:Constantine_Chiaramonti_Inv1749.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Constantine_Chiaramonti_Inv1749.jpg Soubor:Emblem_of_the_Papacy_SE.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emblem_of_the_Papacy_SE.svg Soubor:Model_Vatican_2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Model_Vatican_2.jpg Soubor:ZographensisColour.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZographensisColour.jpg Soubor:KyrilMethod.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KyrilMethod.jpg Soubor:Sankt_Galler_Klosterplan_%28ca_800%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sankt_Galler_Klosterplan_%28ca_800%29.jpg POKORNÁ, Jana. Soubor:Klášter Velehrad. In: Průvodce po Česku [online]. 2008 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: http://www.pruvodce.com/hrady_zamky_pohlednice/napsani.php3?adr=00043_01.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka Šupková Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google