Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mírný pás - Stepi Pří_121_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Stepi Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mírný pás - Stepi Pří_121_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Stepi Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Mírný pás - Stepi Pří_121_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Stepi Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o stepi.  Materiál vysvětluje, kde se step nachází, jaké je její podnebí, seznamuje s živočichy a rostlinami, kteří v ní žijí.  Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-313-3.

3 Stepi  Step je název pro travnaté oblasti mírného pásu.  Rozlehlé pláně jsou porostlé převážně trávou. Stromům se tady příliš nedaří, protože zde spadne velmi málo srážek.  V Severní Americe jsou stepi nazývány prérie, v Jižní Americe pampy. AMERIKA AFRIKA AUSTRÁLIE ASIE EVROPA

4 Podnebí  Jsou zde velmi horká suchá léta a velice studené zimy.  V krátké zimě je jen málo sněhu, který na jaře rychle taje a poskytuje vláhu.  Léto je velmi teplé, téměř beze srážek, a vane silný horký vítr, který krajinu ještě více vysušuje.  Stepi se rozkládají na úrodných půdách, proto je člověk často mění v pole, kde pěstuje hlavně obilniny.

5 Euroasijské stepi sajga tatarská kůň Převalského osel kulan

6 rys karakal sysel obecný

7 svišť orel stepní

8 Severoamerická step - prérie bizon americký kojot prériový psoun prériový

9 Jihoamerické stepi - pampy Pampy mají příznivější podmínky pro život. V zimě se zde téměř nevyskytují mrazy. Srážky jsou poměrně vysoké. V dnešní době je pampa velmi hustě osídlena a využívána k zemědělství. nandu pampovýmara stepní

10 Jihoamerická step - pampy lama guanakopudu jižní

11 Rostliny  část stepí člověk zavlažil a přeměnil je na pole  volně rostoucí rostliny: suchomilné traviny  zemědělské rostliny: pšenice, kukuřice

12 Vousatka (sloní tráva) může dorůst do výšky až 2 metry

13 Zemědělské plodiny kukuřice setá

14 žito seté pšenice setá

15 Mohelenská hadcová step Jediná step na území ČR je Mohelenská hadcová step. Nalezneme ji v okrese Třebíč.

16 Mohelenská hadcová step Chráněné druhy živočichů kudlanka nábožnáploskoroh pestrý

17 Mohelenská hadcová step Chráněné druhy živočichů ještěrka zelená přástevník kostivalový

18 Použité zdroje MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-313-3. KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro pátý ročník: Život na Zemi. Vyd. 1. Všeň: Alter, 1997, 63 s. ISBN 80-857-7561-1. ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011, 111 s. Člověk a jeho svět. ISBN 978-807-2354-689. ALLABY, Michael. Ottova obrazová encyklopedie - Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 608 s. ISBN 978-80-7360-926-9. ALLABY, Michael. Země: velká dětská encyklopedie. Praha: Svojtka, 2008, 256 s. ISBN 978-80-256- 0038-2. Step. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10. 4. 2013, 09:28 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stephttp://cs.wikipedia.org/wiki/Step Mohelenská hadcová step. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12. 3. 2013, 10:26 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelensk%C3%A1_hadcov%C3%A1_step http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelensk%C3%A1_hadcov%C3%A1_step Steppe world.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:31, 18 June 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_world.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_world.png Patagonian Steppe (3260842962).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:09, 26 January 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg

19 Steppe of western Kazakhstan in the early spring.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:55, 25 October 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jp g http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jp g Saiga.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:56, 29 January 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saiga.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saiga.jpg France Lozère Causse Méjean Chevaux de Przewalski 23.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:56, 7 December 2007 [cit. 2013- 04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_Loz%C3%A8re_Causse_M%C3%A9jean_Cheva ux_de_Przewalski_23.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_Loz%C3%A8re_Causse_M%C3%A9jean_Cheva ux_de_Przewalski_23.jpg 3 khulan am Wasser Abend.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:11, 13 May 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_khulan_am_Wasser_Abend.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_khulan_am_Wasser_Abend.jpg Caracal001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:16, 10 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracal001.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracal001.jpg Caracal hunting in the serengeti.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:13, 17 March 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracal_hunting_in_the_serengeti.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracal_hunting_in_the_serengeti.jpg Europäischer Ziesel in Hockstellung.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:29, 28 May 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Ziesel_in_Hockstellung.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Ziesel_in_Hockstellung.jpg

20 RK 0808 273 Marmota monax.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:35, 27 January 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RK_0808_273_Marmota_monax.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RK_0808_273_Marmota_monax.jpg Marmota baibacina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:03, 23 February 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marmota_baibacina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marmota_baibacina.jpg Aquila.nipalensis-ZOO.Olomouc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:46, 4 September 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquila.nipalensis-ZOO.Olomouc.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquila.nipalensis-ZOO.Olomouc.jpg Orzeł stepowy 1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:08, 3 November 2012 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orze%C5%82_stepowy_1.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orze%C5%82_stepowy_1.JPG American bison k5680-1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:15, 3 November 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_bison_k5680-1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_bison_k5680-1.jpg Canis latrans.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:31, 29 March 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_latrans.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_latrans.jpg Black-tailed Prairie Dog-Wichita Mountain Wildlife Refuge-1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:45, 22 August 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-tailed_Prairie_Dog- Wichita_Mountain_Wildlife_Refuge-1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-tailed_Prairie_Dog- Wichita_Mountain_Wildlife_Refuge-1.jpg Black-tailed Praire Dog 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:33, 29 July 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-tailed_Praire_Dog_001.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-tailed_Praire_Dog_001.jpg

21 Greater Rhea (Rhea americana) -Argentina-8.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:00, 30 October 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Rhea_%28Rhea_americana%29_- Argentina-8.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_Rhea_%28Rhea_americana%29_- Argentina-8.jpg Two Dolichotis patagonum hamburg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:41, 20 September 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Dolichotis_patagonum_hamburg.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Dolichotis_patagonum_hamburg.JPG Guanaco 09.24.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:11, 17 October 2012 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guanaco_09.24.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guanaco_09.24.jpg Bristol.zoo.southern.pudu.arp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:47, 2 March 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bristol.zoo.southern.pudu.arp.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bristol.zoo.southern.pudu.arp.jpg Bothriochloa ewartiana habit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:09, 6 April 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bothriochloa_ewartiana_habit.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bothriochloa_ewartiana_habit.jpg Starr 031210-0144 Bothriochloa pertusa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:25, 7 March 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031210-0144_Bothriochloa_pertusa.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031210-0144_Bothriochloa_pertusa.jpg Devinska kobyla 04.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:30, 26 July 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devinska_kobyla_04.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devinska_kobyla_04.jpg Festuca valesiaca1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:26, 27 May 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festuca_valesiaca1.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festuca_valesiaca1.JPG

22 Zea mays 001.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:51, 14 September 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_001.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_001.JPG Zea mays 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:56, 14 September 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_003.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_003.JPG Zea mays 004.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:01, 14 September 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_004.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_004.JPG Zea mays 005.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:09, 14 September 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_005.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_005.JPG Pszen jakosc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 11 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg Secale cereale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07:34, 24 August 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secale_cereale.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secale_cereale.jpg Mohelno.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:47, 17 October 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohelno.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohelno.jpg Mantid August 2007-2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:04, 15 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantid_August_2007-2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantid_August_2007-2.jpg

23 Libelloides macaronius.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:08, 16 August 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libelloides_macaronius.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libelloides_macaronius.JPG JesterkaZelena.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:58, 23 October 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JesterkaZelena.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JesterkaZelena.jpg Euplagia quadripunctaria Lehrensteinsfeld 20080802 4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:37, 3 August 2008 [cit. 2013-04- 27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euplagia_quadripunctaria_Lehrensteinsfeld_20080802_4.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euplagia_quadripunctaria_Lehrensteinsfeld_20080802_4.jpg


Stáhnout ppt "Mírný pás - Stepi Pří_121_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Stepi Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google