Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografické informační systémy. Digitální mapy Rastrové obrázky (například www.mapy.cz) www.mapy.cz Vektorové obrázky Geografické databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografické informační systémy. Digitální mapy Rastrové obrázky (například www.mapy.cz) www.mapy.cz Vektorové obrázky Geografické databáze."— Transkript prezentace:

1 Geografické informační systémy

2 Digitální mapy Rastrové obrázky (například www.mapy.cz) www.mapy.cz Vektorové obrázky Geografické databáze

3 Vektorová geografická data Vrstva (hladina, coverage, layer)

4 Typy geografických dat Data polohová Data popisná Data topologická Metadata

5 Geometrické typy objektů Body Linie (lomené čáry) Plochy (polygony) (3D tělesa) …

6 Manipulace s geografickými daty Získávání dat Ukládání dat Zobrazování dat Analýzy dat

7 Získávání dat Přímé geodetické měření GPS Dálkový průzkum Země Laserové skenování

8 Typy GIS programů DeskTop GIS GIS server Analytické nadstavby GIS Prohlížečka dat Internetový mapový server Samostatné GIS programy Rozšíření obecných RDBMS Rozšíření obecných CAD systémů

9 Zobrazování dat

10 Atributová tabulka Otevření atributové tabulky Řádky v tabulce = jednotlivé záznamy (objekty) Sloupce v tabulce = atributy Atributy mohou být různých datových typů – Object ID (FID) - pro prostorová data povinný atribut – geometrie (Geometry) - pro prostorová data povinný atribut –číselné – textové řetězce (Text) – datum (Date) – …

11 Práce s atributy Pravé tlačítko v záhlaví sloupce - kontextové menu – Sort Ascending/Descending - seřadit vzestupně/sestupně –Statistics - vypočítá statistické údaje nad atributem Pravé tlačítko v záhlaví sloupce radku –Ukazani objektu, vyber objektu,…

12 Výběr dat Interaktivně Pomocí atributových dotazů Pomocí prostorových dotazů

13 Atributové dotazy Z hlavního menu ArcMap - Selection - Select By Attributes) Zobrazí se návrhová tabulka dotazů – Layer - nastavujeme v které vrstvě budeme dělat výběr – Method - nastavujeme typ výběru (nový, přidat do výběru, odebrat z výběru) Výběr je vlastně SQL dotazem do atributové tabulky. Základní schéma dotazu je „vyber všechny objekty z tabulky pro které platí podmínka“ V podmínce je možné používat hodnoty atributů a různé operátory. Je možné použít i číselné konstanty.

14 Atributové dotazy Operátory „je větší, je menší, rovná se, nerovná se, závorky“ – "AREA" > 1000000 – "NAZEV" = 'Praha' (textové řetězce v apostrofech) Operátory AND, OR, NOT pro logické hodnoty – ("AREA" > 1000000) AND ("NAZEVORP" = 'Benešov') – ("AREA" > 1000000) OR ("NAZEVORP" = 'Benešov') – NOT( "NAZORP" = 'Benešov')

15 Atributové dotazy Podtržítko _ u textových řetězců = právě jeden znak –('B_r') (vyhovuje Bor, Ber, Bar ) Procento % u textových řetězců = libovolný počet znaků (i žádný znak) – ('B%r') (vyhovuje Br, Bar, Boží Dar ) Pro porovnání řetězců existuje operátor „LIKE“ – "NAZEV" LIKE 'P%' (vše, co začíná na P) Tlačítko Get Unique Values vrátí seznam všech unikátních hodnot pro danný atribut v tabulce

16 Odpovězte na následující otázky 1.Jak se jmenuje nejmenší obec v ČR podle rozlohy? 2.Jaká je rozloha celé ČR v km 2 ? 3.Kolik obcí v ČR má v názvu "Lhota" ? 4.Které obce mají hustotu obyvatel větší než 2000 obyv. / km 2 ?

17 Úkol 1.Jak se jmenuje obec s nejmenším počtem obyvatel v ČR k 31.12.2002 ? 2.Kolik měla ČR k 31.12.2002 obyvatel? 3.kolik obcí v ČR má jméno končící na "ice" ? 4.kolik je obcí v ČR, kde mezi lety 1991 a 2001 vzrostl počet obyvatel alespoň o 100% (tedy vice nez na dvojnasobek)?

18 Prostorové dotazy

19 Buffer = obalová zóna

20 Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance = velikost, může být konstantní pro celou vrstvu (Linear Unit), nebo závislá na nějakém atributu

21 Prostorové výběry Selection - Select By Location otevře se tabulka návrhu prostorového dotazu schéma dotazu je „Chci vybrat/přidat do výběru/odebrat z výběru/vybrat z vybraných objekty v následující vrstvě, které mají nějaký prostorový vztah k vybrané vrstvě“ Pokud jsou nějaké prvky již vybrané, je možné zaškrtnout pole Use Selected Features, jinak se pracuje s celou vrstvou.

22 Prostorové vztahy intersect - protíná share a line segment with - sdílí část linie contain/completely contain - obsahuje (částečně, úplně) are within/are completely within - je obsaženo (částečně, úplně) are crossed by the outline of - je protnuto obrysem touch the boundary of - dotýká se hranice (stačí 1 společný bod) are identical to - je identické have their centroid in - má centroid (těžiště) v …

23 Aplikace obalové zóny k prostorovému vztahu je možné přidat obalovou zónu (buffer) v určitých jednotkách je tak možné nastavit vlastně toleranci prostorového vztahu

24 Mnozinove operace: Intersect = průnik

25 Union = sjednocení

26 Clip = ořezání

27 Erase = odečtení, vymazání

28 Úkoly 1. kolik železničních stanic v ČR je v lese? (267) 2. kolik obcí v ČR (bodová vrstva) je dál než 20 km od nejbližší železniční stanice? (169) 4. kolik obcí (polygonová vrstva) má celou svou plochu do 10 km od hranic Prahy? (246) 5. kolik procent Prahy pokrývá les? (12,3%)

29 Závěrečný úkol Nalezněte místo pro stavbu studně Na obecní louce Maximálně 100m od lesa Maximálně 200m od silnice Alespoň 150m od kravína Výsledek vhodně vizualizujte

30 Závěrečný úkol Nalezněte místo pro stavbu prodejny výrobků Lesního závodu Colorado Mansfeld Na Coloradově louce Maximálně 100m od lesa Maximálně 50m od silnice Alespoň 40m od obecních pozemků Maximálně 100m od zástavby Výsledek vhodně vizualizujte


Stáhnout ppt "Geografické informační systémy. Digitální mapy Rastrové obrázky (například www.mapy.cz) www.mapy.cz Vektorové obrázky Geografické databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google