Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání vzorů (template matching)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání vzorů (template matching)"— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání vzorů (template matching)

2 Vyhledávání vzorů (template matching)
obsah metriky založené na metodách hledání optimální cesty metriky založené na korelaci

3 Párování vzorů (template matching)
doposud: zatím jsme se snažili přiřadit neznámý vzor do jedné ze znáných tříd nyní: vstup: množina předdefinovaných vzorů ... šablona/template neznámý vzor výstup máme zjistit, ke které šabloně bude nejlépe „pasovat“ neznámý vzor šablony objekty ve scéně, řetězce, slova v mluveném textu, .... aplikace rozpoznávání řeči, získávání dat z databáze obrázků, .... postup Krok 1 – definování míry podobnosti mezi šablonou a neznámým vzorem Krok 2 – párování vzorů na šablonu

4 Metriky založené na metodách hledání optimální cesty
vstup: vzory jsou řetězce symbolů výstup: rozhodnout, který „známý“ řetězec (šablona) nejlépe „pasuje“ na „neznámý“ řetězec značení: „známý“ vzor (šablona) r(i) i=1,...,I „neznámý“ vzor t(j) j=1,...,J obecně je I ≠ J vytvoříme 2D mřížku prvky vzorů naneseme na na souřadnicové osy každý bod mřížky udává vztah mezi příslušným prvkem šablony a neznámého vzoru př. bod (3,2) udává vztah mezi r(3) a t(2) neznámý vzor šablona

5 Metriky založené na metodách hledání optimální cesty
pro každý uzel (i,j) mřížky je definována „vzdálenost“ d(i,j) vzdálenost mezi elementy r(i) a t(j) d(i,j|k,l) ... vzdálenost v bodě (i,j) mřížky závisí na bodu (k,l), odkud jsme přišli do bodu (i,j) délka cesty součet vzdálenosti uzlů na této cestě vzdálenost řetězců r a t délka minimální cesty z (0,0) do (I,J) k nalezení cesty s minimální délkou lze použít Bellmanův princip optimality a dynamické programování Belmannův princip dynamické programování spojení

6 Metriky založené na metodách hledání optimální cesty
optimální cesta je vytvořena hledáním mezi všemi dostupnými cestami z bodu (0,0) do bodu (I,J) příklad použití této metody editační vzdálenost v řetězcích

7 Metriky založené na korelaci
vstup: množina známých vzorů blok dat výstup: zjistit, zda se v bloku dat vyskytuje nějaký známý vzor a kde příklad: analýza scény součástí tohoto problému je i kódování videa kódování videa potřebuje odhadnout pohyb ve scéně tedy hledání stejných objektů, které se pohybují 1. hledání odpovídajících si pixelů hledáme stejné objekty, které změní pozici v jednotlivých obrazech snímaných s časovým odstupem 2. odstranění pohybu ze snímků vytvoříme „rozdílový“ obraz e(i,j,t) = r(i,j,t) - r(i-m,j-n,t-1) kódujeme jen novou informaci, která je obsažena v nejnovějším snímku (bez redundancí) šedotónový pixel v čase t odpovídající pixel na posunuté pozici v čase t-1

8 Metriky založené na korelaci
vstup: referenční vzor r(i,j) známý vzor/šablona matice velikosti M×N obrazová matice t(i,j) neznámý blok dat matice velikosti I×J obrazová matice je větší než hledaný referenční vzor cíl: najít metriku, která v obrazové matici t(i,j) najde submatici velikosti M×N, která najlépe „pasuje“ na referenční vzor r(i,j) postup: referenční vzor postupně přikládáme do všech možných poloh (m,n) obrazové matice pro každou polohu (m,n) spočteme chybu mezi referenčním vzorem r(i,j) a submaticí z t(i,j)

9 Metriky založené na korelaci
chyba D pro polohu (m,n): => hledáme takovou polohu (m,n), kde je D(m,n) minimální vztah pro chybu D(m,n) upravíme: (*) pro daný referenční vzor je konstantní

10 Metriky založené na korelaci
pokud se výraz (*) v obrazové matici t(i,j) příliš nemění tj. není velký rozptyl úrovní šedi v testovaném obraze definujeme korelaci c(m,n) mezi r(i,j) a t(i,j) jako: => minimum D(m,n) je dosaženo, když korelace c(m,n) je maximální pokud je velký rozptyl úrovní šedi v obrazové matici korelaci definujeme jako => minimum D(m,n) je dosaženo, když korelace cN(m,n) je maximální

11 Metriky založené na korelaci
použijeme Cauchy–Schwarzovu nerovnost z ní dostaneme => tedy cN(m,n) ≤ 1 a svého maxima (hodnota 1) dosáhne, když testovaný podobraz je stejný jako referenční vzor

12 Metriky založené na korelaci
testovaný obraz korelace c(m,n) referenční vzor maximální korelace je dosaženo v bodě (13,66) tečkovaná oblast zobrazuje pozici v bodě (m,n)

13 Metriky založené na korelaci
zatím jsme uvažovali, že referenční vzory jsou jen posunuty žádné škálování či rotace pokud bychom chtěli uvažovat i škálování nebo rotaci: popsat referenční vzor a testovaný podobraz pomocí momentů, které jsou invariantní vůči daným operacím, a pak spočítat korelaci použít Fourierovu nebo Mellinovu transformaci hledání správné polohy v t(i,j), kde je dosaženo max. korelace početně nejnáročnější operace typicky hledáme správné polohy ve čtverci [-p,p]×[-p,p] vycentrované v bodě (x,y) obrazu t(i,j) => obecně potřebujeme (2p+1)2MN operací sčítání a násobení v praxi se používají heuristiky na hledání nejlepší pozice nemusí nalézt maximum (–) sníží počet operací (+)

14 Metriky založené na korelaci – 2D logaritmické hledání
uvažujme čtverec [-p,p]×[-p,p] kde p = 7 střed čtverce je bod (0,0) nejprve spočteme korelaci ve středu a v 8 bodech na obvodu čtverce [-p/2,p/2] × [-p/2,p/2] (žluté body) vzdálenost mezi žlutými body je nechť největší korelace je v bodě (-4,0) (oranžový čtverec) tento bod se stane středem čtverce pro další iteraci

15 Metriky založené na korelaci – 2D logaritmické hledání
v další iteraci pracujeme se čtvercem se středem (-4,0) a velikosti [-p/4,p/4]×[-p/4,p/4] spočteme korelaci v 8 bodech na obvodu čtverce (modré body) vzdálenost mezi modrými body je proces opakujeme až 8 bodů bude na obvodu čtverce o velikosti [-1,1]×[-1,1], který má střed v předchozím optimálním bodě (zelený čtverec a fialové kolečko) červený bod je bod s maximální korelací a výpočet končí počet operací je MN(8k+1)

16 Metriky založené na korelaci – sekvenční metoda
heuristika vychází přímo z definice chyby D(m,n) mezi referenčním vzorem a podobrazem definujeme chybu na okénku tedy chyba se počítá na malém okénku p,q = 1,2,... (kde p ≤ M, q ≤ N) výpočet Dpq(m,n) skončí, když chyba je větší než předdefinovaná prahová hodnota a pak se posuneme do jiné polohy (m,n) a zopakujeme výpočet


Stáhnout ppt "Vyhledávání vzorů (template matching)"

Podobné prezentace


Reklamy Google