Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 –staré tisky pro účastníky SK ČR Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž 20.-21.června 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 –staré tisky pro účastníky SK ČR Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž 20.-21.června 2012."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 –staré tisky pro účastníky SK ČR Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž 20.-21.června 2012 Eva Svobodová a Běla Moravcová Národní knihovna ČR

2 Souborný katalog ČR  reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog  z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají  dostupný na adresách http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.czhttp://skc.nkp.czwww.caslin.cz výsledek i nástroj spolupráce

3 SK ČR umožňuje uživatelům  vyhledat konkrétní dokument z cca 4.951.000 záznamů – cca 105.000 záznamů starých tisků  zjistit, která knihovna má dokument ve fondu (propojení do Adresáře knihoven)  ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný (propojení do lokálního katalogu)  zobrazit plný text nebo digitální kopii dokumentu, získat abstrakt článku (u seriálů) atd.

4 Vyhledávání : Beschreibung der königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten

5 Nalezeno : 11 různých záznamů

6 Zdigitalizované dokumenty 27.325 záznamů v SK ČR propojeno s digitálními kopiemi vytvořenými především v rámci projektu Kramerius (z toho 4808 záznamům starých tisků) Monografie – grafika – noviny – mapy ….

7

8 Ukázka 1 : Digitální kopie - kniha

9 Ukázka 2 : Digitální kopie - grafika

10 Ukázka 3 : Digitální kopie - noviny

11 Ukázka 4 : Digitální kopie –mapa

12 Ukázka 5 : Digitální kopie – starý tisk  Digitální kopii u starého tisku najdete např. u titulu :Ducatus Silesiae LigniciensisDucatus Silesiae Ligniciensis [mezi 1701-1710] - údaje dodala společně se záznamem MZK Brno (BOA001) : - 85641 |u http://almor.mzk.cz/moll/AA23/076.html |y Digitalizovaná mapahttp://almor.mzk.cz/moll/AA23/076.html

13 Knihovníkům SK ČR umožňuje  objednávat pro uživatele dokumenty prostřednictvím MVS – staré tisky se nepůjčují MVS  on-line editovat něktré údaje v SK ČR a bázi ADR  on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu  exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů)  stahovat záznamy ze SK ČR protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  kontrolovat správnost zpracování záznamů (týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR v elektronické podobě)

14 Využívání odkazů do lokálních katalogů SK ČR umožňuje propojení do lokálního katalogu přispívajících knihoven  Od počátku roku 2012- do 31. 5. 2012 byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven 236.643 x  Pro srovnání - počátku roku 2011- do 2.5. 2011 byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven 188.588 x

15 SK ČR v číslech (k 31.5.2012)  4.951.083 záznamů monografií, seriálů a speciálních druhů dokumentů a starých tisků z 382 knihoven (které dodaly údaje elektronicky (cca 300), on-line nebo v tištěné podobě)  8.609.310 připsaných sigel (odběrů)  Cc 105.000 záznamů starých tisků

16 SK ČR v číslech (k 31.5.2012)  69 knihoven má v SK ČR alespoň 1 záznam na starý tisk Národní knihovna ČR - 44.002 MZK Brno - 41.419 Knihovna AV ČR a ústavy AV ČR – 4.736 Knihovny VŠ – 4.411 Knihovny muzeí, galerií – 3.718 Dominikánská knihovna Znojmo – 3.608 Jiné 23

17 Co mohou knihovny nabídnout SK ČR  záznamy dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven, záznamy dokumentů, které jsou zatím nezpracované (ke stahovaní)  aktuální informace o vlastnictví a dostupnosti dokumentu  aktuální informace pro bázi ADR  své čtenáře  ????

18 Co může SK ČR nabídnout knihovnám  „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR)ADR  kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě)UNIMARC MARC21  interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru  Vyhledávání cca v 5 mil. záznamů Vyhledávání  informace o dostupnosti dokumentů včetně informace o zhotovených digitálních kopiiích (propojení s bází ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu)  přebírání záznamů (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  školení pro knihovny (AACR2, školení na konkrétních pracovištích ….. )  ???

19 Kdo se chce připojit k budování SK ČR  najde informace na http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani -dat/ http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani -dat/  může se se zeptat JAK ? e—mailem : bela.moravcova@nkp.cz jan.matejovic@nkp.cz nebo zavolat na tel : 221 663 205 Základní podmínka  dodržovat dohodnuté knihovnické standardy standardy

20 Formy spolupráce se SK ČR Dodávání dat DÁVKOVĚDÁVKOVĚ  Dávkové dodávání dat v elektronické podobě (přes FTP server, prostřednictvím OAI) ON-LINE - pomocí interaktivního formuláře  aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR Sk ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9) v papírové podobě  zasílání katalogizačních lístků (CEZL)  aktualizace periodik (pomocí seznamu)

21 Jak konkrétně začít ? Nebojte se zjistit, jak jste dobří ! Zaslání vzorku dat do SK ČR cca 20- 50 záznamů (export z vašeho katalogu) předání : FTP, disketa, e-mail … konzultace: bela.moravcova@nkp.czbela.moravcova@nkp.cz jan.matejovic@nkp.cz

22 Co je třeba dodržovat : STANDARDY  výměnný formát UNIMARC /MARC 21  standard pro jmenné zpracování – ISBD  pravidla pro jmenné zpracování - AACR2  pro věcné zpracování - notace MDT /konspekt  Instrukce – MINIMÁLNÍ ZÁZNAM pro SK Instrukce stanoví strukturu a obsah záznamu (minimální záznam pro staré tisky : http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/stare- tisky-minimalni-zaznam/ ) http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/stare- tisky-minimalni-zaznam/  Názvovou konvenci při odesílání souborů dat do SK ČR (př. : osa001lg.uis_050110 ) Názvovou konvenci

23 Formát dat  MARC21 - exportní soubor Aleph500  MARC21 - ISO 2709  UNIMARC - exportní soubor Aleph500  UNIMARC - exportní soubor Aleph300  UNIMARC - ISO 2709  UNIMARC řádkový

24 Kódování češtiny  Unicode UTF-8  PC Latin 2 (+ GIZMO)  kód Kamenických (+ GIZMO)  ISO 8859-2 (+ GIZMO)  CP-1250 (+GIZMO)

25 Proběhne testování dat a pak ….  správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolovánakvalitativní váhu  podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogusmlouvy o spolupráci - dohoda o způsobu (FTP / OAI ) a frekvenci zasílání datOAI - údaje k propojení do lokálního katalogu knihovny

26 http://www.knihovnatr.cz/katalog/l.dll?cll~

27 Příklad pro staré tisky (ABA001, OLA001)  Bonus iudex, amplissimis regiae Prag: triurbis... http://aleph.nkp.cz/F/?local_base=STT&func =find-c&ccl_term=ICZ=stt20010000510 http://aleph.nkp.cz/F/?local_base=STT&func =find-c&ccl_term=ICZ=stt20010000510  Drey-fache Cron http://aleph.vkol.cz/F/?local_base=SVK01&fu nc=find-c&ccl_term=IDN=vkol000759085 http://aleph.vkol.cz/F/?local_base=SVK01&fu nc=find-c&ccl_term=IDN=vkol000759085

28 Statistiky o importech  zaslané/přijaté záznamy  záznamy přijaté jako originální / duplicitní  výpisy chyb v jednotlivých záznamech Statistiky najdete na adrese:  http://sigma.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm: Konkrétní příklad statistiky : http://sigma.nkp.cz/web/skc/jig001/jig001.htm

29 Správce SK ČR předpokládá, že  dodávající knihovna statistiku otevře  záznamy, které nebyly v pořádku ve svém katalogu opraví  opravené záznamy zašle znova do SK ČR nebo  záznamy ve svém katalogu ponechá tak, jak jsou, ale dokumenty připíše prostřednictvím on-line formuláře do SK ČR Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

30 Uživatel jistě ocení pokud dodávající knihovna zajistí odepsání titulu (nikoliv exempláře) ze SK ČR pokud titul vyřazuje ze svého fondu  Odebrání sigly prostřednictvím on-line formuláře u jednotlivých titulů  Dávkový odpis více titulů najednou Dávkový odpis  Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

31 K dobré vzájemné spolupráci přispěje : pokud dodávající knihovna bude správce SK ČR informovat o následujících situacích :  přechod na jiný knihovnický systém (nebo vyšší verzi stávajícího systému) a s tím spojené dočasné přerušení spolupráce se SK ČR  přečíslování databáze (zvláště pokud má na základě systémových čísel zajištěno propojení do svého lokálního katalogu) a případné změně url adresy zajišťující propojení do lokálního katalogu  Ideálně neobsazovat záznamy odepsaných dokumentů záznamy nově získaných dokumentů – nebo dát o tom správci SK ČR vědět

32 Správce SK ČR přivítá  pokud spolupracující knihovna upozorní na jakékoliv nesrovnalosti v SK ČR ( duplicitní záznamy, překlepy, chybné údaje v záznamech … atd.)  Formulář zpráva pro správce Formulář zpráva pro správce

33 Spolupráce na budování SK ČR – ON-LINEON-LINE  aktualizace periodik aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů přípis /odpis  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR aktualizace dat o knihovně v bázi ADR SK ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9)

34 Děkuji za pozornost. eva.svobodova@nkp.cz Bela.moravcova@nkp.cz http://www.caslin.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 –staré tisky pro účastníky SK ČR Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž 20.-21.června 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google