Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení Zlín – Olomouc – Hradec Králové, 1. - 3. 12. 2003 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení Zlín – Olomouc – Hradec Králové, 1. - 3. 12. 2003 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj."— Transkript prezentace:

1 Školení Zlín – Olomouc – Hradec Králové, 1. - 3. 12. 2003 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj

2 Souborný katalog - charakteristika souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka) k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka)

3 Katalog buduje několik knihoven … Katalog buduje několik knihoven … konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT, ) konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT, ) území – region (např.CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín ) území – region (např.CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín ) obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž ) obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž ) systém (např. LANIUS – SKAT, TINWEB) systém (např. LANIUS – SKAT, TINWEB)

4 Souborný katalog může být …. lístkový, tištěný, v elektronické podobě lístkový, tištěný, v elektronické podobě reálný nebo virtuální reálný nebo virtuální budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí budovaný on-line nebo dávkově budovaný on-line nebo dávkově souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace) souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace) úplný ? úplný ?

5 Souborný katalog jako nástroj pro … služby služby Kdo má hledaný dokument ? Kdo má hledaný dokument ? MVS (uspokojení potřeb uživatele) MVS (uspokojení potřeb uživatele) katalogizaci katalogizaci Byl hledaný dokument již zkatalogizován ? Byl hledaný dokument již zkatalogizován ? převzetí záznamu (ušetření práce odborníků) převzetí záznamu (ušetření práce odborníků) akvizici akvizici Byl hledaný dokument již koupen ? Byl hledaný dokument již koupen ? racionalizace akvizice (ušetření financí) racionalizace akvizice (ušetření financí) rešerši rešerši Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ? Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ? závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov … závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov …

6 Příklady souborných katalogů v ČR 1 Souborný katalog Univerzity Karlovy http://skuk.cuni.cz/http://skuk.cuni.cz/ - reálny SK http://skuk.cuni.cz/ obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově (20 knihoven) obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově (20 knihoven) obsahuje záznamy monografií a seriálů (celkem 692 270 záznamů) obsahuje záznamy monografií a seriálů (celkem 692 270 záznamů) správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994 vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994 katalog je budován dávkově katalog je budován dávkově http://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgihttp://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgi - virtuální SK http://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgi TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven systém T Series systém T Series

7 Příklady souborných katalogů v ČR 2 Souborný katalog SKAT http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm SKAT vzniká zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius SKAT vzniká zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry) obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry) obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici, kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS) informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici, kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS)

8 Příklady „souborných katalogů“ v ČR 3 Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná www.mvs.cz systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí: systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí: - prohledávání online katalogů přístupných v síti Internet - rychlé vyhledání požadovaného informačního pramene a místa knihovny, kde se hledaný dokument nachází - okamžité vypsání elektronického formuláře MVS a jeho odeslání v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů

9 Příklady souborných katalogů v ČR 4 Lístkový souborný katalog CEZL - knihy není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií, které byly vydané v letech 1951-2000 obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií, které byly vydané v letech 1951-2000 je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR) je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR) byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby

10 Souborné katalogy budované v NK ČR část 1 Lístkový katalog CEZL 2 800 000 záznamů zahraničních monografií (v českých a slovenských institucích) – přístupný pouze přes knihovníka Souborný katalog národní retrospektivy 19. století http://www.nkp.cz/baze_dat/katif.htm#BIB19 – naskenovaný katalog http://www.nkp.cz/baze_dat/katif.htm#BIB19 97 161 českých tisků bez územního omezení z 19. století z pražských i mimopražských knihoven (36 institucí – z toho 15 muzeí ) Otevřený katalog historických fondů http://www.memoria.cz http://www.memoria.czhttp://www.memoria.cz 28 128 počet bibliografických popisů, z toho 829 plných digitálních dokumentů (12.11.2003 - umožněn přístup k plným textům dokumentu z NK ČR)

11 Souborné katalogy budované v NK ČR část 2 Souborný katalog ČR - Báze SKC http://skc.nkp.cz http://skc.nkp.cz http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.czwww.caslin.cz 1 937 090 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů Báze ADR www.caslin.czwww.caslin.cz nebo http://www.nkp.cz http://www.nkp.cz www.caslin.czhttp://www.nkp.cz 2 959 záznamů (české knihovny a instituce) – z toho 1912 existujících institucí

12 CASLIN – Souborný katalog ČR Czech and Slovak Library Information Network Souborný katalog ČR - jeden z výsledků projektu CASLIN Souborný katalog ČR - jeden z výsledků projektu CASLIN 1993-1995 - formulována koncepce snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím cílovým principem - sdílená katalogizace on-line správce souborného katalogu – Národní knihovna ČR - OSK správce souborného katalogu – Národní knihovna ČR - OSK

13 CASLIN - Souborný katalog ČR v elektronické podobě - od roku 1995 reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog budovaný dávkově z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů

14 Standardy výměnný formát UNIMARC výměnný formát UNIMARC standard pro jmenné zpracování - ISBD standard pro jmenné zpracování - ISBD pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 pro věcné zpracování - notace MDT pro věcné zpracování - notace MDT Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu k dispozici od počátku sběru tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení) speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení) tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení) http://www.caslin.cz:7777/

15 Souborný katalog ČR v číslech (stav k 25. září 2003) 1.937.090 záznamů 1.937.090 záznamů toho cca 92.000 seriálů toho cca 92.000 seriálů cca 450 přispívajících institucí cca 450 přispívajících institucí z toho 61 přispívá elektronicky z toho 61 přispívá elektronicky u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika cca 400 návštěvníků denně cca 400 návštěvníků denně www.caslin.cz

16 Účastníci Souborného katalogu ČR

17 Účastníci SK ČR Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny 7 Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny 7 Vědecké knihovny 9 Vědecké knihovny 9 Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR 6 Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR 6 Výzkumné ústavy 7 Výzkumné ústavy 7 Vysoké školy 23 Vysoké školy 23 Kulturní instituce 2 + 2 Kulturní instituce 2 + 2 Městské knihovny 3 Městské knihovny 3 Knihovny institucí a organizací 1 + 1 Knihovny institucí a organizací 1 + 1 http://www.caslin.cz

18

19 Souborný katalog ČR - Import dat je budován dávkově je budován dávkově heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě) knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě) Modul pro dávkový import dat formálně logické kontroly formálně logické kontroly kontroly na UNIMARC kontroly na UNIMARC přidělení váhy přidělení váhy porovnání záznamů na duplicitu porovnání záznamů na duplicitu

20 Podporované formáty dat 8 - exportní soubor z ALEPH 300 8 - exportní soubor z ALEPH 300 5 - řádkový UNIMARC 5 - řádkový UNIMARC 32 - UNIMARC ISO 2709 32 - UNIMARC ISO 2709 7 - výměnný formát ISO 2709 7 - výměnný formát ISO 2709 1 - výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS 1 - výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS 1 - exportní soubor z ALEPH 500 1 - exportní soubor z ALEPH 500

21 Podporované kódování češtiny 32 - PC Latin 2 + GIZMO 32 - PC Latin 2 + GIZMO 4 - kód Kamenických + GIZMO 4 - kód Kamenických + GIZMO 2 - UNICODE UTF 8 2 - UNICODE UTF 8 13 - ISO 8859-2 + GIZMO 13 - ISO 8859-2 + GIZMO ISO 646 nebo ISO 5426 ISO 646 nebo ISO 5426 veškerá diakritika pomocí GIZMO notace veškerá diakritika pomocí GIZMO notace ANSEL ANSEL

22 SK ČR nabízí : Vyhledávání v téměř ve dvou milionech záznamů Vyhledávání v téměř ve dvou milionech záznamů Vyhledávání –monografií –seriálů –speciálních druhů dokumentů propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí) propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí) propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu propojení s bází Národních autorit propojení s bází Národních autorit přebírání záznamů (Z39.50…… ) přebírání záznamů (Z39.50…… ) - školení pro knihovny

23 Budoucnost SK ČR možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik interaktivní formulář pro aktualizaci údajů o knihovnách v bázi ADR interaktivní formulář pro aktualizaci údajů o knihovnách v bázi ADR vydání tištěného Adresáře knihoven a informačních institucí (2003) vydání tištěného Adresáře knihoven a informačních institucí (2003) vydání příručky pro uživatele (2004) vydání příručky pro uživatele (2004) konspekt v SK ČR konspekt v SK ČR formát MARC 21 formát MARC 21 On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….) On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….)

24 Souborný katalog ČR z hlediska jeho uživatele a účastníka - JVK České Budějovice Následující údaje popř. obrazovky jsou převzaty z prezentace: SK CASLIN spolupráce s JVK PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice hajkova@cbvk.cz

25 Spolupráce JVK ČB na budování SK ČR pravidelné zasílání nových přírůstků monografií do SK ČR pravidelné zasílání nových přírůstků monografií do SK ČR 1995 – zpočátku pouze zahraniční literatura (CEZL)1995 – zpočátku pouze zahraniční literatura (CEZL) 2003 - ca 68 000 záznamů běžného přírůstku - monografie2003 - ca 68 000 záznamů běžného přírůstku - monografie připraveno caa 180 000 záznamů z retrokonverzepřipraveno caa 180 000 záznamů z retrokonverze

26 Využívání SK ČR v JVK ČB Katalogizace (monografie) Katalogizace (monografie) MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníka MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníka Akvizice - výjimečně Akvizice - výjimečně Sdílená on-line katalogizace – zatím se neuvažuje Sdílená on-line katalogizace – zatím se neuvažuje  Testování SK ČR

27 Využívání SK ČR v JVK ČB - katalogizace Katalogizace Katalogizace Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50 Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50 Katalogizace v T-SeriesKatalogizace v T-Series Klient Z39.50 Advanced Rapid LibraryKlient Z39.50 Advanced Rapid Library

28

29

30

31

32 Statistika o přebírání záznamů v JVK ČB

33 Jak zahájit spolupráci s SK ČR Dodávání záznamů do SK ČR - Zaslání vzorku záznamů (cca 50) Zaslání vzorku záznamů Zaslání vzorku záznamů (Souborný katalog přijímá záznamy tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů domácí i zahraniční provenience. Je žádoucí zasílat také starší záznamy (např. z retrokonverze). - může předcházet dotaz na správce souborného katalogu, na adresy: Helena.Wagnerova@nkp.cz nebo Katerina.Hajna@nkp.cz. Helena.Wagnerova@nkp.cz Katerina.Hajna@nkp.czHelena.Wagnerova@nkp.cz Katerina.Hajna@nkp.cz

34 Jak zahájit spolupráci s SK ČR 2 - provedení analýzy vzorku správcem (konzultace výsledků s pracovníky knihovny písemně, telefonicky, možné je i osobní jednání. - po ukončení analýzy správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolována kvalitativní váhukvalitativní váhu - podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogu smlouvy o spoluprácismlouvy o spolupráci - přidělení kategorie účastníkovi souborného katalogu kategorie

35 Jak zahájit spolupráci s SK ČR 3 - dohoda o nejvhodnější periodicitě zasílání záznamů - správce provádí přesnou evidenci dodaných záznamů statistika o importech je přístupná na adrese : http://psi.nkp.cz:2400/r/SKK/p190/p10Init http://psi.nkp.cz:2400/r/SKK/p190/p10Init - knihovna má možnost přebírat ze souborného katalogu vybrané záznamy dokumentů a to e-mailem, přes FTP nebo stažením souboru s vybranými záznamy do svého domovského adresáře nebo prostřednictvím protokolu Z39.50

36 Kontaktní adresy Navázání spolupráce : eva.svobodova@nkp.cz eva.svobodova@nkp.cz KONZULTACE Pro dodávání dat :helena.wagnerova@nkp.cz nebo skc@nkp.cz helena.wagnerova@nkp.czskc@nkp.czhelena.wagnerova@nkp.czskc@nkp.cz Knihy a speciální druhy dokumentů: katerina.hajna@nkp.cz katerina.hajna@nkp.cz Periodika : dana.vyoralkova@nkp.cz dana.vyoralkova@nkp.cz Adresář – ADR : lydia.vitova@nkp.cz nebo ingrid.vostra@nkp.cz lydia.vitova@nkp.czingrid.vostra@nkp.czlydia.vitova@nkp.czingrid.vostra@nkp.cz K www stránkám: www.caslin.cz: jiri.krebes@nkp.cz www.caslin.czjiri.krebes@nkp.czwww.caslin.czjiri.krebes@nkp.cz Spolupráce s SK ČR z hlediska účastníka SK : hajkova@cbvk.cz hajkova@cbvk.cz


Stáhnout ppt "Školení Zlín – Olomouc – Hradec Králové, 1. - 3. 12. 2003 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj."

Podobné prezentace


Reklamy Google