Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení Plzeň – 6.-7. dubna 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení Plzeň – 6.-7. dubna 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj."— Transkript prezentace:

1 Školení Plzeň – 6.-7. dubna 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj

2 Souborný katalog - charakteristika souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka) k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka)

3 Katalog buduje několik knihoven … Katalog buduje několik knihoven … konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT) konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT) území – region (např. CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín ) území – region (např. CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín ) obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž ) obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž ) systém (např. LANIUS - SKAT) systém (např. LANIUS - SKAT)

4 Souborný katalog může být …. lístkový, tištěný, v elektronické podobě lístkový, tištěný, v elektronické podobě reálný nebo virtuální reálný nebo virtuální budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí budovaný on-line nebo dávkově budovaný on-line nebo dávkově souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace) souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace) úplný ? úplný ?

5 Souborný katalog jako nástroj pro … služby služby Kdo má hledaný dokument ? Kdo má hledaný dokument ? MVS (uspokojení potřeb uživatele) MVS (uspokojení potřeb uživatele) katalogizaci katalogizaci Byl hledaný dokument již zkatalogizován ? Byl hledaný dokument již zkatalogizován ? převzetí záznamu (ušetření práce odborníků) převzetí záznamu (ušetření práce odborníků) akvizici akvizici Byl hledaný dokument již koupen ? Byl hledaný dokument již koupen ? racionalizace akvizice (ušetření financí) racionalizace akvizice (ušetření financí) rešerši rešerši Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ? Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ? závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov

6 Příklady souborných katalogů v ČR 1 Souborný katalog Univerzity Karlovy http://skuk.cuni.cz/ obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově (20 knihoven) (20 knihoven) obsahuje záznamy monografií a seriálů a článků obsahuje záznamy monografií a seriálů a článků cca 700.000 záznamů) cca 700.000 záznamů) správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994 vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994 katalog je budován dávkově katalog je budován dávkově http://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgi TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven systém T Series systém T Series

7 Příklady souborných katalogů v ČR 2 Souborný katalog SKAT http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm SKAT vzniká zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius SKAT vzniká zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry) obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry) obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici, kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS) informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici, kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS)

8 Příklady „souborných katalogů“ v ČR 3 Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná www.mvs.cz systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí: systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí: - prohledávání online katalogů přístupných v síti Internet - rychlé vyhledání požadovaného informačního pramene a místa knihovny, kde se hledaný dokument nachází - okamžité vypsání elektronického formuláře MVS a jeho odeslání v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů

9 Příklady souborných katalogů v ČR 4 Lístkový souborný katalog CEZL - knihy není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií, které byly vydané v letech 1951-2000 obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií, které byly vydané v letech 1951-2000 je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR) je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR) byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby

10 Souborné katalogy budované v NK ČR část 1 Lístkový katalog CEZL 2 800 000 záznamů zahraničních monografií (v českých a slovenských institucích) – přístupný pouze přes knihovníka Souborný katalog národní retrospektivy 19. století http://katif.nkp.cz/ - naskenovaný katalog http://katif.nkp.cz/ 97 161 českých tisků bez územního omezení z 19. století z pražských i mimopražských knihoven (36 institucí – z toho 15 muzeí) Otevřený katalog historických fondů http://www.memoria.cz http://www.memoria.cz http://www.memoria.cz 29.230 počet bibliografických popisů, z toho 966 plných digitálních dokumentů

11 Souborné katalogy budované v NK ČR část 2 Souborný katalog ČR - Báze SKC http://skc.nkp.cz http://skc.nkp.cz http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.czwww.caslin.cz 2.145.000 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů Báze ADR www.caslin.czwww.caslin.cz nebo http://www.nkp.cz http://www.nkp.cz www.caslin.czhttp://www.nkp.cz 2 959 záznamů (české knihovny a instituce) – z toho 1912 existujících institucí

12 CASLIN - Souborný katalog ČR v elektronické podobě - od roku 1995 reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog budovaný dávkově z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů

13 Standardy výměnný formát UNIMARC (MARC 21) výměnný formát UNIMARC (MARC 21) standard pro jmenné zpracování - ISBD standard pro jmenné zpracování - ISBD pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt) pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt) Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu k dispozici od počátku sběru tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení) speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení) tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení) http://www.caslin.cz:7777/

14 Budování Souborného katalogu ČR je budován dávkově je budován dávkově heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě) knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě) Modul pro dávkový import dat formálně logické kontroly formálně logické kontroly kontroly na UNIMARC kontroly na UNIMARC přidělení váhy přidělení váhy porovnání záznamů na duplicitu porovnání záznamů na duplicitu

15 Co můžete v SK ČR najít české a zahraniční monografie české a zahraniční monografie speciálních druhů dokumentů speciálních druhů dokumentů česká a zahraniční periodika česká a zahraniční periodika

16 Souborný katalog ČR v číslech (stav na počátku roku 2004) 2.145.000 záznamů 2.145.000 záznamů toho cca 90.000 seriálů toho cca 90.000 seriálů cca 450 přispívajících institucí cca 450 přispívajících institucí z toho 57 přispívá elektronicky z toho 57 přispívá elektronicky u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika cca 400 návštěvníků denně cca 400 návštěvníků denně www.caslin.cz

17

18

19 Účastníci Souborného katalogu ČR - část.1 ( dodávající záznamy do SK ČR v elektronické )

20 Účastníci Souborného katalogu ČR - obr. 2 (spolupracující na budování části – zahraniční periodika)

21 Účastníci Souborného katalogu ČR - obr.3 Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny Krajské vědecké knihovny Krajské vědecké knihovny Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR Výzkumné ústavy Výzkumné ústavy Vysoké školy Vysoké školy Kulturní instituce Kulturní instituce Městské knihovny Městské knihovny Knihovny institucí a organizací http://www.caslin.cz Knihovny institucí a organizací http://www.caslin.cz http://www.caslin.cz

22 Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003 část 1

23 Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003 část 2

24 Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003 část 3

25 Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003 část 4

26 Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003 část 5

27 SK ČR nabízí : Vyhledávání ve více než ve dvou milionech záznamů Vyhledávání ve více než ve dvou milionech záznamů Vyhledávání –monografií –seriálů –speciálních druhů dokumentů propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí) propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí) propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu propojení s bází Národních autorit propojení s bází Národních autorit přebírání záznamů (Z39.50…… ) přebírání záznamů (Z39.50…… ) - školení pro knihovny

28 CASLIN – SK ČR spolupráce s JVK PhDr. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice hajkova@cbvk.cz Logo vaší společno sti vložíte na snímek tak, že V nabídce Vložit Vyberte příkaz Obrázek Najděte soubor s logem své společno sti. Klepněte na tlačítko OK. Velikost loga změníte tak, že Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty. Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu. Pokud před použitím úchytů podržíte stisknuto u klávesu SHIFT, budou zachován y poměry objektu.

29 Využívání SK ČR v JVK Katalogizace Katalogizace MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníků MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníků Akvizice - výjimečně Akvizice - výjimečně Sdílená on-line katalogizace – neuvažuje se Sdílená on-line katalogizace – neuvažuje se  Testování SK

30 Využívání SK ČR - katalogizace Katalogizace Katalogizace Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50 Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50 –Katalogizace v T-Series –Klient Z39.50 Advanced Rapid Library

31

32

33

34

35

36 JVK České Budějovice Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR – data z února 2004

37 Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004

38 Univerzita Karlova - Právnická fakulta Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004

39 Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004

40 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR data z února 2004

41 Budoucnost SK ČR možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik interaktivní formulář pro aktualizaci údajů o knihovnách v bázi ADR interaktivní formulář pro aktualizaci údajů o knihovnách v bázi ADR vydání příručky pro uživatele (2004) vydání příručky pro uživatele (2004) konspekt v SK ČR http://www.caslin.cz:7777/SK/Predmetova_kategorizace_soubory/frame.htm konspekt v SK ČR http://www.caslin.cz:7777/SK/Predmetova_kategorizace_soubory/frame.htm http://www.caslin.cz:7777/SK/Predmetova_kategorizace_soubory/frame.htm formát MARC 21 http://www.caslin.cz:7777/SK/CASLIN%20MARC%2021_soubory/frame.htm formát MARC 21 http://www.caslin.cz:7777/SK/CASLIN%20MARC%2021_soubory/frame.htm http://www.caslin.cz:7777/SK/CASLIN%20MARC%2021_soubory/frame.htm On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….) On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….)

42 MVS v prostředí SK ČR jedna ze služeb SK ČR – neplacená jedna ze služeb SK ČR – neplacená možnost objednat knihu nebo kopii má pouze registrovaná knihovna možnost objednat knihu nebo kopii má pouze registrovaná knihovna objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do SK ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do SK ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR testovací období - formulář pro objednání je možno aktivovat pouze z formátu UNIMARC testovací období - formulář pro objednání je možno aktivovat pouze z formátu UNIMARC

43 Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat ….

44 Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC …

45 Klikněte na pole 200 a zalogujte se …… Napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS …OK

46 Vyplňte formulář objednávky MVS … v této části formuláře lze zapisovat jen do polí označených *…… Další část

47 Vyplňte formulář objednávky MVS … v této části formuláře lze zapisovat do všech polí …. OK

48

49 Očekávejte kopii vaší objednávky na své e-mailové adrese…

50 V příloze najdete kopii vaší objednávky … Originál obdrží knihovna, ze které jste si dílo objednali

51 Při pokusu o objednání díla, které vlastní pouze knihovny, které nepřijímají objednávky přes SK ČR se objeví následující obrazovka:

52 Malá rekapitulace : Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC (týká se testovacího období) Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC (týká se testovacího období) V zobrazení UNIMARC klikněte na pole 200 V zobrazení UNIMARC klikněte na pole 200 objeví se obrazovka pro zalogování - zalogujte se - napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS … a klikněte na tlačítko OK Vyplňte formulář objednávky MVS Vyplňte formulář objednávky MVS – první část formuláře je již vyplněněna – do jednotlivých polí formuláře jsou automaticky okopírovány údaje o objednávaném díle – vyplňovat nebo editovat lze jen pole s hvězdičkou - v druhé části formuláře – zaškrtněte, zda máte zájem o výpůjčku nebo kopii díla, ze seznamu vyberte, knihovnu, kterou chcete o výpůjčku nebo kopii požádat a vyplňte dle potřeby ostatní uvedená pole a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko OK Očekávejte kopii objednávky na své e-mailové adrese Očekávejte kopii objednávky na své e-mailové adrese

53 MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které: budou mít o tuto službu zájem budou mít o tuto službu zájem Staňte se takovou knihovnou !!! Stačí požádat o registraci na adrese: eva.svobodova@nkp.cz

54 MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které: budou zasílat své záznamy do SK ČR budou zasílat své záznamy do SK ČR budou ochotny přijímat objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR budou ochotny přijímat objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR Staňte se takovou knihovnou !!! Stačí požádat o registraci na adrese: eva.svobodova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Školení Plzeň – 6.-7. dubna 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR jako informační zdroj."

Podobné prezentace


Reklamy Google