Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jak zahájit spolupráci se SK ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NK ČR Praha – 15.-19. června 2009 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jak zahájit spolupráci se SK ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NK ČR Praha – 15.-19. června 2009 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 1 Jak zahájit spolupráci se SK ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NK ČR Praha – 15.-19. června 2009 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR

2 2 Kde nás najdete ? Komu sloužíme ? A jak ? Co u nás najdete ? Jak s námi zahájit spolupráci ? SK ČR k datu 30.5.2009

3 3 Kde nás najdete ? na Internetu (od roku 1995) na adrese http://skc.nkp.cz (vyhledávání v SK ČR)http://skc.nkp.cz na adrese http://www.caslin.cz (informace o SK ČR)http://www.caslin.cz v Národní knihovně ČR http://www.nkp.cz – Katalogy a databázehttp://www.nkp.cz

4 http://www.caslin.cz

5 5 http://skc.nkp.cz

6 6 Komu sloužíme ? Uživatelům ! běžným uživatelům knihovníkům ve službách v katalogizaci I knihovník je jenom uživatel

7 7 Co poskytujeme běžným uživatelům? - možnost vyhledat dokumentvyhledat dokument (např. podle ISBN 0-425-15186-7) -možnost zjistit, která knihovna má dokument ve fondu -možnost ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný -vyhledat dokument jinde -prohlédnout si obálku knihy, obsah knihy (jen výběrově) -propojit se do Google Book Search -možnost zobrazit plný text, získat abstrakt článku, zobrazit digitální kopii atd. (u seriálů)

8 8 Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má

9 9 Ověřit, zda je dokument v knihovně nyní dostupný

10 10 Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má

11 Propojení do Adresáře

12 12 Propojení do Adresáře

13 Vyhledat dokument jinde

14 14 Vyhledat dokument jinde

15

16 16

17 17

18 Zobrazit plný text dokumentu Pokud je v záznamu odkaz na :

19

20 20 …… nebo digitalizovaný dokument

21 21 …… propojení s Google Book Search

22 22 Propojení s Google Book Search - exemplář byl vyřazen z fondu knihovny

23 23 Co poskytuje SK ČR knihovníkům ve službách? Vše co běžnému uživateli Možnost objednat pro běžného uživatele dokument prostřednictvím MVSMVS Zaslat objednávku MVS prostřednictvím SK ČR lze do 182 knihoven a celkem je zapojeno 240 knihoven182 knihoven Statistiku o odeslaných a přijatých objednávkách MVS – služby pro knihovnyMVSslužby pro knihovny

24 24 Další služby pro knihovníky z www rozhraní Editační formulář umožňuje aktualizovatEditační formulář - údaje o odběru dokumentu v SK ČR (přístup má 230 knihoven)o odběru - údaje o knihovně v bázi ADRo knihovně (přístup má 797) Zjištění počtu záznamů zaslaných do SK ČR Export záznamů dokumentů, ve vlastnictví konkrétní knihovny

25 25 Export záznamů ze SK ČR

26 26 Co chystáme nového ? Evidenci digitalizace v SK ČR (prostřednictvím on-line formuláře)

27 27 Co nabízí SK ČR knihovníkům v katalogizaci Stahování záznamů ze SK ČR protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html Kontrola správnosti zpracování záznamů (v případě, že knihovna dodává záznamy do SK ČR v elektronické podobě)

28 28 Co u nás najdete ? Záznamy z přispívajících knihovenpřispívajících knihoven (navíc - záznamy seriálů z CEZL a retrokonverze RSZP) Knihy, časopisy, speciální druhy dokumentů (české i zahraniční) Aktuální informace o knihovnách (báze ADR)

29 29 Co u nás najdete ? v číslech…. Cca 3.600.000 záznamů českých a zahraničních - monografií - speciálních druhů dokumentů - seriálů (136.821) - starých tisků (40.587) tj. celkem 6.106.020 odběrů (z toho seriály=335.503) a 5.648.894 odkazů do lokálních katalogů přispívajících knihoven (z 3.332.809 záznamů) Cca 240 knihoven přispívá elektronicky dalších cca 350 spolupracuje na dílčí bázi seriály

30 30 Proč spolupracovat se SK ČR ? Protože je to vzájemně výhodné

31 31 Co mohou knihovny nabídnout SK ČR (resp. jeho uživatelům) ? záznamy dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven (např.regionální literaturu) rychlé zpracování nové literatury aktuální informace o odběrech seriálů informaci o dostupnosti literatury MVS informace o digitálních kopiích aktuální informace pro bázi ADR

32 32 Co SK ČR nabízí knihovnám, které spolupracují na jeho budování ? „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR)ADR kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě) UNIMARCMARC21 interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru seriálů a přípis popř. odpis sigel i u monografií Vyhledávání ve více než ve třech milionech záznamůVyhledávání informace o dostupnosti dokumentů a objednávku MVS (propojení s bází ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu, obálky, informace z Google Book Search atd.) přebírání záznamů (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html školení pro knihovny

33 33 Bez vás by to nešlo!

34 34 Jak zahájit spolupráci se Souborným katalogem ČR ?

35 35 Jaké jsou formy spolupráce na budování SK ČR? dodávání dat v elektronické podobě přípis vlastnictví prostřednictvím on-line formuláře aktualizace periodik (pomocí seznamu) aktualizace periodik (on-line pomocí interaktivního formuláře) zasílání katalogizačních lístků (CEZL) aktualizace dat o knihovně v bázi ADR – Adresáři knihoven a informačních institucí

36 36 Jak zahájit spolupráci ? vyberte formu spolupráce …… a kontaktujte nás

37 37 Vybrali jste si dodávání záznamů ? Kontaktujte helena.wagnerova@nkp.cz nebo skc@nkp.czhelena.wagnerova@nkp.czskc@nkp.cz www.caslin.cz

38 38 Jak se konkrétně začíná ? Zasláním vzorku dat cca 50 záznamů z vašeho katalogu (disketa, FTP …) helena.wagnerova@nkp.cz Nebojte se zjistit, jak jste dobří !

39 39 Co je třeba splnit ? Standardy! výměnný formát UNIMARC /MARC 21 standard pro jmenné zpracování - ISBD pravidla pro jmenné zpracování - AACR2 pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt) Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamuInstrukce –Minimální záznam pro SK ČR –„Subminimální“ záznam pro SK ČR

40 40 V jakém formátu přijímá SK ČR data ? MARC21 - exportní soubor Aleph500 MARC21 - ISO 2709 UNIMARC - exportní soubor Aleph500 UNIMARC - exportní soubor Aleph300 UNIMARC - ISO 2709 UNIMARC řádkový

41 41 V jakém kódování češtiny přijímá SK ČR data ? Unicode UTF-8 PC Latin 2 (+ GIZMO) kód Kamenických (+ GIZMO) ISO 8859-2 (+ GIZMO) CP-1250 (+GIZMO)

42 42 … období testování dat - TRPĚLIVOST !

43 43 Po ukončení testování dat … správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolována kvalitativní váhu dohoda o frekvenci zasílání dat – záleží na účastníkovi (… týden, 14 dní, měsíc ….) podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogusmlouvy o spolupráci (text smlouvy najdete na www.caslin.cz )www.caslin.cz

44 44 Kvalita záznamu = váha váha vyjadřuje kvalitu záznamu váha je důležitá při deduplikaci záznamů základní váhu přiděluje správce SK ČR (4..6..8..10) na základě vstupní analýzy dat (testování dat) Maximální výše 18 více informací najdete na : www.caslin.czwww.caslin.cz

45 45 Bonusové body při importu se může základní váha u jednotlivých záznamů zvyšovat o bonusové body + 2 b. za přítomnost podpole 7, které signalizuje autoritní podobu jmenného záhlaví (=podpole 3 Unimarc) + 1 b. za přítomnost pole 020/022/024 (=010/011/013 Unimarc) + 1 b. za přítomnost některého z polí bloku 7XX s podpolem t (=některá pole bloku 4XX Unimarc) + 1 b. za přítomnost pole 080 nebo 072 (= 675 nebo 615 Unimarc) + 1 b. za přítomnost jakéhokoli pole věcného popisu se slovním vyjádřením (blok 6XX nebo 964) + 1 b. za podpole 2 v poli 650 (606 Unimarc) s obsahem vyjadřujícím, že jde o některý ze schválených systémů + 1 b. za anglické ekvivalenty v polích bloku 6XX (2. indikátor 9)

46 46 Statistiky o importech zaslané/přijaté záznamy záznamy přijaté jako originální / duplicitní výpisy chyb v jednotlivých záznamech Statistiky najdete na adrese: http://sigma.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm: Konkrétní příklad statistiky : Knihovna P. Bezruče Opava http://sigma.nkp.cz/web/skc/opg001/opg001.htm

47 47 Dodávání on-line přípis vlastnictví prostřednictvím on-line formuláře možnost připsat k titulům, které jsou již v SK ČR uloženy, siglu knihovny,signaturu, propojení do lokálního katalogu …. ( již spolupracují KAE701, ABE288, ABA601, TAE001, ABE367…)

48 48 Jaké jsou další formy spolupráce na budování SK ČR? aktualizace periodik (pomocí seznamu) aktualizace periodik (on-line pomocí interaktivního formuláře) zasílání katalogizačních lístků (CEZL) aktualizace dat o knihovně v bázi ADR – Adresáři knihoven a informačních institucí

49 49 Kontaktní adresy Navázání spolupráce : eva.svobodova@nkp.cz KONZULTACE Pro dodávání dat v elektronické podobě helena.wagnerova@nkp.cz nebo skc@nkp.czhelena.wagnerova@nkp.cz Periodika (on-line aktualizace) dana.vyoralkova@nkp.cz MVS zdenka.manouskova@nkp.cz Adresář – ADR lydia.vitova@nkp.cz K www stránkám: www.caslin.cz jiri.krebes@nkp.cz Dotazy na zkušenosti účastníků SK ČR zodpoví : hajkova@cbvk.cz

50 50 Děkujeme za pozornost „Možné je všechno, nemožné trvá jen o něco déle“. (Brown, Dan: Digitální pevnost)


Stáhnout ppt "1 Jak zahájit spolupráci se SK ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NK ČR Praha – 15.-19. června 2009 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google