Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS Vedoucí: Ing. Antonín Orlík Zpracovává: Radek Hojgr 2004/2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS Vedoucí: Ing. Antonín Orlík Zpracovává: Radek Hojgr 2004/2005."— Transkript prezentace:

1 Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS Vedoucí: Ing. Antonín Orlík Zpracovává: Radek Hojgr 2004/2005

2 Cíl  Zjištění možností vizualizačních nástrojů pro prostorová data v prostředí GRASS GIS  Využití výsledků pro projekt TRANSCAT 2004/2005 Radek Hojgr

3 Úkoly  Seznámení se s prostředím GRASS GIS  Přehled vizualizačních nástrojů  Možnosti skriptování v systému GRASS  Import dat z prostředí MODFLOW a CASC2D a následná vizualizace v prostředí GRASS GIS pomocí skriptů  Zhodnocení vhodnosti vizualizačních nástrojů pro výstupní data z MODFLOW, MT3D A CASC2D pro projekt TRANSCAT 2004/2005 Radek Hojgr

4 Datové zdroje  Cvičná data pro jednotlivé moduly dostupné v síti Internet  Dostupná data z povodí řeky Bělé 2004/2005 Radek Hojgr

5  Základní vizualizační nástroj  tzv. „GRASS monitor“  Až 7 - (x0-x6) d.mon x0  Modifikace příkazy d.*  Vstup: Rastr Vektor Bodová data 2004/2005 Radek Hojgr d.mon [-lLprs] [start=name] [stop=name] [select=name] [unlock=name]d.mon

6  Perspektivní pohledy na modely krajiny  Vstup: DMT Souřadnice rozhledu Souřadnice pohledu Úhel rozhledu Multiplikátor výškových dat (exaggeration) Drátěný x plně vykreslený model …  Interaktivita uživatele 2004/2005 Radek Hojgr d.3d [-lan] map=name elevation=name [from_coordinate=x,y,z] [to_coordinate=x,y,z] [exaggeration=value] [lines=value] [field=value] [color=name] [box=name]d.3d

7 d.3d d.3d: Formulář Drátěný model Plně vykreslený model

8  VRML 1.0  Vstup: DMT Rastr nad DMT  Nevhodný pro velké oblasti 2004/2005 Radek Hojgr p.vrml elev=name [color=name] [exag=float] output=namep.vrml

9 2004/2005 Radek Hojgr  Vizualizační nástroj formátu Grid3D ( 3D rastrový „voxel“ formát )  Pro zobrazení DisplayFile Soubor polygonů reprezentujících isoplochy prostorových dat Vytvoření pomocí r3.mkdspf r3.showdspf grid3=name dspf=name [color=name] r3.mkdspf [-qf] grid3=name dspf=name [levels=value[,value,...]] [min=value] [max=value] [step=value] [tnum=value] r3.showdspf r3.showdspf

10  Systém pro interaktivní vizualizaci multidimenzionálních dat  Projekt University of Wisconsin-Madison  Nepřímá součást GRASS  Správa a analýza až 5D dat 3D – lokalizace 4D – čas 5D – výpočty složených fyzikálních proměnných (teplota, tlak, …)  Vhodné pro výstupy z modelů počasí  Vytváření izolinií, izoploch, profilů, vytváření animací,… 2004/2005 Radek Hojgr Vis5D+

11 Vis5D+ Vis5D+: Zjištění hodnoty Izoplochy větru – 50 m/s Větrné proudnice – 50 m/s

12 Vis5D+ Vis5D+: Vertikální průzkum - SkewT diagram (aerologický d.)

13 Vis5D+ Vis5D+: 3D zobrazení rychlosti větru

14  Vyvinut z SG3d – původně pro SGI  Realistické generování povrchu ve 3D  Vstup: rastrová, vektorová i bodová data  Volitelně nízká úroveň rozlišení – rychlý náhled  Nasvícení – pozice zdroje světla, intenzita, zabarvení  Dotazování - „What’s Here?“ (ve 3D)  Animace (průlet nad terénem)  Cesta k mocnému vizualizačnímu nástroji 2004/2005 Radek Hojgr nviz [-qkx] [elevation=name] [color=name] [vector=name] [sites=name] [path=name] [state=name] [script=name]NVIZ

15 NVIZ - NVIZ - zobrazení izoploch s hodnotami srážek 700 mm a 1100 mm Modul r3.showdspf implementovaný v NVIZ ve verzi GRASS 6.0

16  Modifikace NVIZ  Vytváření skriptu pro průlet nad terénem -> NVIZ  Textová konzole  Interaktivita uživatele Trasa průletu - GRASS monitor / příkazový řádek 2004/2005 Radek Hojgr d.nviz [-i] [-f] [-c] [-k] [-o] [-e] input=name output=name name=name dist=value ht=value frames=value start=value route=east,northd.nviz

17 Skriptování  Textové příkazy - jednoduché použití  Možnosti  Shell (BASH)  Omezené možnosti  Spíše pro cyklické úlohy  Perl  Plnohodnotný interpretovaný programovací jazyk  Vytváření skriptů v textovém editoru  GRASS - nutná inicializace  Možnost využití internetových technologií – návaznost na projekt TRANSCAT 2004/2005 Radek Hojgr

18 TRANSCAT  Projekt EU  Cíl: Schopnost odhadovat pozitivní i negativní vlivy na kvantitu i kvalitu podzemních i povrchových vod v rámci přeshraničních regionů  Testování modelů  hydrogeologický – produkt MODFLOW  hydrologický – CASC2D 2004/2005 Radek Hojgr Skriptování

19 MODFLOW  MODFLOW - hydrogeologický model  Formát LST – může obsahovat mj. matici dat s hladinami podzemních vod  Statické – d.mon, d.3d 2004/2005 Radek Hojgr Skriptování Skriptování

20 LST soubor nalezení matice zápis hlavičky extrakce dat proces vizualizace MODFLOW export do TIFFCELL driver d.mon - TIFFexport do TIFF d.3d - TIFF <- d.mon d.3d -> import

21 CASC2D  CASC2D - hydrologický model  Série rastrových souborů v ESRI ARC/INFO ASCII formátu z oblasti Goodwin Creek, Mississippi  Animace – d.mon, d.3d 2004/2005 Radek Hojgr Skriptování Skriptování

22 původní soubor úprava názvu import do systému GRASS export do formátu PPM r.out.mpeg mpeg_encode ppmquant ppmtogif Gifsicle MPEG GIF proces vizualizace Výška vodního sloupce - GIF CASC2D - d.mon

23 původní soubor úprava názvu import do systému GRASS proces vizualizace CELL driver Export do PPM Výška vodního sloupce - GIF ppmquant ppmtogif Gifsicle GIF CASC2D - d.3d

24 Zhodnocení  Vizualizační nástroje systému GRASS pro TRANSCAT:  Výhoda textové komunikace – skriptování  Využití zejména GRASS monitoru a d.3d  NVIZ - GUI  Vis5D+ - GUI (API)  MODFLOW  Složitá struktura LST souboru – vhodná utilita pro extrakci relevantních dat ?  MT3D - podobná struktura  CASC2D  ASCII ESRI ARC/INFO – jednoduchý import  Rastrové soubory v rozumném formátu a časových řadách 2004/2005 Radek Hojgr

25 Zdroje informací  http://grass.itc.cz – domovská stránka GRASS GIS  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html - GNU/GPL  http://www.rpmfind.net – rpm  http://pandora.idnes.cz/conference/grass - česká konference  http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/ - Helena Mitasová – členka vývoj. Týmu  http://mpa.itc.it/radim/ - Radim Blažek – člen vývoj. Týmu  http://www.ssec.wisc.edu/~billh/vis5d.html - Vis5D  http://www.gis.uiuc.edu/ - Univerzita v Illinois  http://www.remotesensing.org/gdal/ogr/ogr_formats.html - formáty pro import  http://www.udel.edu/johnmack/frec682/grass_3d.html - d.3d  http://www.engr.colostate.edu/~pierre/ce_old/Projects/CASC2D- Rosalia/Example_Site.htm - cvičná data CASC2D 2004/2005 Radek Hojgr

26 Děkuji za pozornost … 2004/2005 Radek Hojgr


Stáhnout ppt "Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS Vedoucí: Ing. Antonín Orlík Zpracovává: Radek Hojgr 2004/2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google