Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS"— Transkript prezentace:

1 Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS
Vedoucí: Ing. Antonín Orlík Zpracovává: Radek Hojgr 2004/2005

2 Cíl Zjištění možností vizualizačních nástrojů pro prostorová data v prostředí GRASS GIS Využití výsledků pro projekt TRANSCAT 2004/ Radek Hojgr

3 Úkoly Seznámení se s prostředím GRASS GIS
Přehled vizualizačních nástrojů Možnosti skriptování v systému GRASS Import dat z prostředí MODFLOW a CASC2D a následná vizualizace v prostředí GRASS GIS pomocí skriptů Zhodnocení vhodnosti vizualizačních nástrojů pro výstupní data z MODFLOW, MT3D A CASC2D pro projekt TRANSCAT 2004/ Radek Hojgr

4 Datové zdroje Cvičná data pro jednotlivé moduly dostupné v síti Internet Dostupná data z povodí řeky Bělé 2004/ Radek Hojgr

5 d.mon Základní vizualizační nástroj tzv. „GRASS monitor“
Až 7 - (x0-x6) d.mon x0 Modifikace příkazy d.* Vstup: Rastr Vektor Bodová data d.mon [-lLprs] [start=name] [stop=name] [select=name] [unlock=name] 2004/ Radek Hojgr

6 d.3d Perspektivní pohledy na modely krajiny Vstup:
DMT Souřadnice rozhledu Souřadnice pohledu Úhel rozhledu Multiplikátor výškových dat (exaggeration) Drátěný x plně vykreslený model Interaktivita uživatele Multiplikátor - využití především při minimální vertikální změně reliéfu a potřebě vizualizace v určitých zřetelných výškových diferencích d.3d [-lan] map=name elevation=name [from_coordinate=x,y,z] [to_coordinate=x,y,z] [exaggeration=value] [lines=value] [field=value] [color=name] [box=name] 2004/ Radek Hojgr

7 d.3d: Formulář Drátěný model Plně vykreslený model

8 p.vrml VRML 1.0 Vstup: Nevhodný pro velké oblasti DMT Rastr nad DMT
p.vrml elev=name [color=name] [exag=float] output=name 2004/ Radek Hojgr

9 r3.showdspf Vizualizační nástroj formátu Grid3D (3D rastrový „voxel“ formát) Pro zobrazení DisplayFile Soubor polygonů reprezentujících isoplochy prostorových dat Vytvoření pomocí r3.mkdspf r3.showdspf grid3=name dspf=name [color=name] r3.mkdspf [-qf] grid3=name dspf=name [levels=value[,value,...]] [min=value] [max=value] [step=value] [tnum=value] 2004/ Radek Hojgr

10 Vis5D+ Systém pro interaktivní vizualizaci multidimenzionálních dat
Projekt University of Wisconsin-Madison Nepřímá součást GRASS Správa a analýza až 5D dat 3D – lokalizace 4D – čas 5D – výpočty složených fyzikálních proměnných (teplota, tlak, …) Vhodné pro výstupy z modelů počasí Vytváření izolinií, izoploch, profilů, vytváření animací,… 2004/ Radek Hojgr

11 Vis5D+: Zjištění hodnoty Izoplochy větru – 50 m/s
Větrné proudnice – 50 m/s

12 Vis5D+: Vertikální průzkum - SkewT diagram (aerologický d.)

13 Vis5D+: 3D zobrazení rychlosti větru

14 NVIZ Vyvinut z SG3d – původně pro SGI
Realistické generování povrchu ve 3D Vstup: rastrová, vektorová i bodová data Volitelně nízká úroveň rozlišení – rychlý náhled Nasvícení – pozice zdroje světla, intenzita, zabarvení Dotazování - „What’s Here?“ (ve 3D) Animace (průlet nad terénem) Cesta k mocnému vizualizačnímu nástroji nviz [-qkx] [elevation=name] [color=name] [vector=name] [sites=name] [path=name] [state=name] [script=name] 2004/ Radek Hojgr

15 NVIZ - zobrazení izoploch s hodnotami srážek 700 mm a 1100 mm
Modul r3.showdspf implementovaný v NVIZ ve verzi GRASS 6.0

16 d.nviz Modifikace NVIZ Vytváření skriptu pro průlet nad terénem -> NVIZ Textová konzole Interaktivita uživatele Trasa průletu - GRASS monitor / příkazový řádek d.nviz [-i] [-f] [-c] [-k] [-o] [-e] input=name output=name name=name dist=value ht=value frames=value start=value route=east,north 2004/ Radek Hojgr

17 Skriptování Textové příkazy - jednoduché použití Možnosti Shell (BASH)
Omezené možnosti Spíše pro cyklické úlohy Perl Plnohodnotný interpretovaný programovací jazyk Vytváření skriptů v textovém editoru GRASS - nutná inicializace Možnost využití internetových technologií – návaznost na projekt TRANSCAT 2004/ Radek Hojgr

18 Skriptování TRANSCAT Projekt EU
Cíl: Schopnost odhadovat pozitivní i negativní vlivy na kvantitu i kvalitu podzemních i povrchových vod v rámci přeshraničních regionů Testování modelů hydrogeologický – produkt MODFLOW hydrologický – CASC2D 2004/ Radek Hojgr

19 Skriptování MODFLOW MODFLOW - hydrogeologický model
Formát LST – může obsahovat mj. matici dat s hladinami podzemních vod Statické – d.mon, d.3d 2004/ Radek Hojgr

20 MODFLOW <- d.mon d.3d -> LST soubor zápis hlavičky
nalezení matice extrakce dat import proces vizualizace export do TIFF CELL driver d.mon - TIFF export do TIFF d.3d - TIFF d.3d ->

21 Skriptování CASC2D CASC2D - hydrologický model
Série rastrových souborů v ESRI ARC/INFO ASCII formátu z oblasti Goodwin Creek, Mississippi Animace – d.mon, d.3d 2004/ Radek Hojgr

22 import do systému GRASS
původní soubor CASC2D - d.mon úprava názvu import do systému GRASS proces vizualizace r.out.mpeg export do formátu PPM MPEG Výška vodního sloupce - GIF mpeg_encode ppmquant ppmtogif MPEG Gifsicle GIF

23 import do systému GRASS
CASC2D - d.3d původní soubor úprava názvu Výška vodního sloupce - GIF import do systému GRASS proces vizualizace CELL driver Export do PPM ppmquant Doplnit legendu… ppmtogif Gifsicle GIF

24 Zhodnocení Vizualizační nástroje systému GRASS pro TRANSCAT: MODFLOW
Výhoda textové komunikace – skriptování Využití zejména GRASS monitoru a d.3d NVIZ - GUI Vis5D+ - GUI (API) MODFLOW Složitá struktura LST souboru – vhodná utilita pro extrakci relevantních dat ? MT3D - podobná struktura CASC2D ASCII ESRI ARC/INFO – jednoduchý import Rastrové soubory v rozumném formátu a časových řadách 2004/ Radek Hojgr

25 Zdroje informací http://grass.itc.cz – domovská stránka GRASS GIS
- GNU/GPL – rpm - česká konference - Helena Mitasová – členka vývoj. Týmu - Radim Blažek – člen vývoj. Týmu - Vis5D - Univerzita v Illinois - formáty pro import - d.3d Rosalia/Example_Site.htm - cvičná data CASC2D 2004/ Radek Hojgr

26 Děkuji za pozornost … 2004/ Radek Hojgr


Stáhnout ppt "Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google