Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenní systém Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0105.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenní systém Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0105."— Transkript prezentace:

1 Lenní systém Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0105

2 vojenské družiny  V období raných středověkých států byla královská moc založena spíše na velikosti vojenské družiny než na charismatu panovníka. propůjčení půdy, úřadu nebo peněz, tzv. léna  Jedním ze způsobů, jak si mohl udržet věrnost svých bojovníků, bylo propůjčení půdy, úřadu nebo peněz, tzv. léna. lenní systém  Vznikl tak vzájemný vztah mezi pánem a leníkem, resp. vazalem, který nazýváme lenní systém. Název feudální systém je odvozen od latinského výrazu pro léno – feudum.

3 hierarchický charakter  Lenní systém má hierarchický charakter. Je to systém vzájemných vztahů, které začínají od toho nejmenšího vlastníka půdy – prostého rytíře, až po vrchního vlastníka půdy – panovníka.  Systém vznikl tak, že panovník část půdy (popř. se mohl propůjčit úřad nebo dát peníze) propůjčil členům své družiny, kteří o ni měli pečovat.  Vzhledem ke svým povinnostem u dvora však neměli mnoho času, a proto část své půdy propůjčili svým poddaným.  Lenní systém přejala většina západní a střední Evropy, ve větších částech tam, kde byl vliv germánských národů.

4  Lenní pán chránil své poddané povinnosti pro vazaly  Lenní pán (senior) chránil své poddané a propůjčoval svým věrným služebníkům půdu (leníkům), úřad nebo peníze. Z toho však plynuly povinnosti pro vazaly:  Bránit jim svěřenou část půdy před nepřítelem  Sestavit vojenský oddíl v závislosti na velikosti svěřeného území  Někdy bylo propůjčení léna spojeno se specifickými požadavky pro dané území

5 bojovníky duchovenstvo a dělný lid  V počátcích lenního systému, kdy se půda pouze propůjčovala, byla společnost rozdělena na tři hlavní části – bojovníky (králova družina), duchovenstvo a dělný lid (řemeslníci, zemědělci).  Časem se území začalo propůjčovat dědičně v rodové linii. Tím se změnil vztah mezi pánem a vazalem, protože leník nebyl přímo ohrožen odebráním půdy. šlechta  Na základě vlastnictví půdy se začíná tvořit šlechta, kterou podle bohatství můžeme dělit na vyšší a nižší.  Později šlechta získává větší práva, upadá rytířský stav a města posilují své postavení. Vzniká tak stavovská společnost.

6 Hlavním vlastníkem půdy ve státě byl panovník, který propůjčoval část území členům své vojenské družiny. Území se tak dostávalo pod vliv panovníkových poddaných, kteří se o území pečovali. Část zisku z propůjčeného území směřovala zpět k panovníkovi. Rozdělení členům družiny

7 Členové družiny měli své povinnosti ve vojsku a u panovnického dvora, popř. v jiných úřadech, které jim byly svěřeny. Proto se nemohli sami dostatečně věnovat jim propůjčenému území. Přerozdělili tedy část půdy mezi své poddané, na které přenesli také povinnost péče o svěřenou půdu. Další dělení

8 Dle uvedeného principu se mohla půda dělit na stále menší části. Díky principu lenního systému vznikla soustava vzájemných vztahů. Na nejvyšším stupni stál panovník, každý další člen této soustavy byl podřízen svému pánovi. Stát

9  1) Popiš lenní systém.  2) Jmenuj výhody a nevýhody lenního systému.  3) Vysvětli, jakým způsobem vznikla šlechta.

10  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

11  Při tvorbě schémat byl použit program Malování, který je součástí operačního systému Windows.


Stáhnout ppt "Lenní systém Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0105."

Podobné prezentace


Reklamy Google