Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLEXUS BRACHIALIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLEXUS BRACHIALIS."— Transkript prezentace:

1 PLEXUS BRACHIALIS

2 PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis)
pažní nervová pleteň je tvořena spojkami z předních větví pátého až osmého krčního nervu (C4 – Th1) prochází společně s arteria subclavia skrze fissura scalenorum do podpažní jamky a vystupuje z ní několik senzitivních i motorických nervů nervová pleteň má velmi složité uspořádání jednotlivé nervy pažní pleteně inervují: senzitivně kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také svaly, které se vyvíjely původně jako svaly horních končetin a druhotně se přemístily na trup (tedy heterochtonní svaly zad a hrudníku)

3 Plexus brachialis: rami ventrales C4 –Th1
Primární svazky: Truncus superior (C4) C5+6 Truncus medialis C7 Truncus inferior C8+Th1 Sekundární svazky: Fasciculus posterior: spojení všech dorzálních větví Fasciculus lateralis: spojení ventrálních větví truncus superior a medius. Fasciculus medialis: ventrální větev truncus inferior Oddělení jednotlivých nervových kmenů z fascikulů: FP: n. radialis, n. axillaris FL: n. musculocutaneus + část n. medianus FM: n. ulnaris + část n. medianus rozdělení na ventrální a dorzální větve

4 skalenový syndrom (fissura scalenorum)
syndrom kostoklavikulární komprese (1. žebro a clavicula) avulze plexu (vytržení kořenových vláken)

5 Rami ventrales nn. spinalium C4-Th1
I. PARS SUPRACLAVICULARIS Trunci plexus brachialis truncus superior (C4–6) truncus medius (C7) truncus inferior (C8–Th1)

6 Pars supraclavicularis plexus brachialis
Inervace: heterochtonní svaly zad (spinohumerální) + heterochtonní svaly hrudníku + svaly lopatky n. dorsalis scapulae (C5–6) –m. levator scapulae a mm. rhomboidei n. thoracicus longus (C5–7) –m. serratus anterior n. subclavius (C4–6) –m. subclavius (n. phrenicus accesorius) n. suprascapularis (C4–6) m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, senzitivně pouzdro ramenního kloubu nn. subscapulares (C5–7) –m. subscapularis a m. teres major n. pectoralis lat. (C5–7) –pectoralis major et minor n. pectoralis med. (C8–Th1) –m. pectoralis major et minor n. thoracodorsalis (C6-8)- m. latissimus dorsi (m. teres major)

7 N. thoracicus longus - scapula alata- křídlovitá lopatka, obrna opilců

8 N. subclavius

9 N. suprascapularis

10 Nn. subscapulares N. thoracodorsalis

11 Nn. pectorales

12 II. PARS INFRACLAVICULARIS
fasciculus lateralis fasciculus medialis fasciculus posterior

13 Fasciculus lateralis n. musculocutaneus (smíšený) (C5–7)
rr. musculares (m. coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis) n. cutaneus antebrachii lateralis vulnerabilní místo - fossa cubiti radix lateralis n. mediani

14 Fasciculus medialis radix medialis n. mediani
n. cutaneus brachii medialis (C8–Th1) spojky s nn. intercostales II., (III.) – nn. intercostobrachiales n. cutaneus antebrachii medialis (C8–Th1) (skrze hiatus basilicus do podkoží a jde distálně po předloktí) r. anterior et r. ulnaris n. ulnaris

15 n. ulnaris - (smíšený) (C8–Th1)
- po paži mediálně od n. medianus, sulcus nervi ulnaris, mezi m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum profundus s a. ulnaris a do dlaně na povrchu retinaculum flexorum rr. articulares rr. musculares r. dorsalis n. ulnari - nn. digitales dorsales r. palmaris n. ulnaris Kmen n. ulnaris se v dlani větví na: r. superficialis - r. muscularis (m. palmaris brevis) - 2 nn. digitales palmares communes et proprii r. profundus - rr. musculares Motoricky: m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus (4. a 5. prst), svaly hypothenaru, m. adductor pollicis a m. flexor pollicis brevis (caput profundum), mm. interossei, mm. lumbricales (III. a IV.) Senzitivně: palmárně: 5. a polovinu 4. prstu dorsálně: 5., 4., a polovinu 3. prstu

16 (mezi os pisiforme a hamulus ossis hamati)
Canalis ulnaris kubitální syndrom (léze v sulcus n. ulnaris) Guyonův kanálek (mezi os pisiforme a hamulus ossis hamati) Guyonův kanálek

17 Drápovitá ruka Drápovitá ruka

18 n. medianus smíšený (C5–Th1) – radix med. (C8–Th1), radix lat. (C6-8) podél a. brachialis, mezi m. pronator teres a flexor digitorum superficialis pak mezi hlubokým a povrchovým flexorem (do dlaně pod retinaculum flexorum) rr. musculares, rr. articulares n. interosseus antebrachii anterior r. palmaris V dlani: r. communicans cum nervo ulnari (úroveň canalis carpi) r. thenaris (rr. musculares) nn. digitales palmares comm.- nn. digitales palmares proprii Motoricky: svaly přední skupiny předloktí (kromě m. flexor carpi ulnaris a části m. flexor digitorum profundus), m. abductor pollicis brevis , m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis (caput superficiale) Senzitivně: thenarovou část dlaně a dlaňovou část prstů až po hranici jdoucí 4. prstem

19 Syndrom opičí ruky - vázne opozice palce Přísahající ruka
Poškození nervu: sebevražedné pokusy (řezné poranění) patologické změny v karpálním tunelu chybí úchopový pohyb (opozice palce, zaškrábání ukazovákem) Syndrom opičí ruky - vázne opozice palce Syndrom opičí ruky- vázne opozice palce Přísahající ruka (neschopnost opozice palce a flexe 2. a 3. prstu)

20 Fasciculus posterior n. axillaris foramen humerotricipitale
(smíšený) (C5–6) rr. musculares rr. articulares n. cutaneus brachii lat. sup. Motoricky: m. deltoideus, m. teres minor Senzitivně: oblast ramene Poškození nervu (luxace, zlomenina v collum chirurgicum) chybí zevní rotace a abdukce paže do horizontály

21 Epoletový příznak (pokleslé rameno) Epoletový příznak

22 n. radialis (smíšený) (C5–Th1) n. cutaneus brachii posterior
n. cutaneus brachii lateralis inferior rr. musculares n. cutaneus antebrachii posterior Větvení v oblasti lokte (mezi m. brachialis a m. brachioradialis) r. profundus (svaly dorsální skupiny předloktí) n. interosseus antebrachii posterior (senzitivní nerv) r. superficialis (pod m. brachioradialis na hřbet ruky) nn. digitales dorsales Motoricky: m. triceps brachii, laterální skupinu svalů předloktí, m. supinator, svaly zadní skupiny předloktí Senzitivně: hřbetní plocha zápěstí a 1., 2. a polovinu 3. prstu

23 Syndrom labutí šíje Canalis supinatorius
Poranění nervu: na paži (zlomeniny) obrna extensorů ruky přepadá palmárně Canalis supinatorius Canalis supinatorius Syndrom labutího krku Syndrom labutí šíje

24 Obrázky: Atlas der Anatomie des Menschen/Sobotta. Putz,R., und Pabst,R. 20. Auflage. München:Urban & Schwarzenberg, 1993 Netter: Interactive Atlas of Human Anatomy. Naňka, Elišková: Přehled anatomie. Galén, Praha 2009. Čihák: Anatomie I, II, III. Drake et al: Gray´s Anatomy for Students. 2010


Stáhnout ppt "PLEXUS BRACHIALIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google