Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Bc. Michal Samiec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Bc. Michal Samiec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Bc. Michal Samiec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

2 Vedení práce Vedoucí práce: Ing. Lucie Juřikovská (VŠB-TUO) Konzultant: Ing. Martin Sikora(Odbor informatiky, KÚ MSK)

3 Cíle projektu Vytvořit nástroj pro přehlednou vizualizaci dat odboru školství MSK a prostředí pro jednoduchou aktualizaci dat Vytvořit aplikaci pro pracovníky odboru školství MSK podle požadavků a potřeb zadavatele, postavenou na požadované technologii

4 Důvod vzniku aplikace Z rešerše vyplynulo – obecně malé využití GIS v praxi odborů zabývajících se školstvím Neexistence nástroje pro správu, vizualizaci a aktualizaci prostorových dat na odboru školství MSK Praktičnost a využitelnost takového nástroje v denní praxi odboru školství 1) 2) 3)

5 Současný stav na KÚ v ČR Mají krajské úřady na svých webových stránkách prezentaci prostorových dat týkajících se školství? –několik jich je, jen vizualizace rozmístění škol Provozují krajské úřady prostřednictvím intranetu nějakou aplikaci pro odbor školství? (Pokud ano – Co náplní? ArcGIS Server?) –celkem 10 odpovědí, 2x jednorázové analýzy –funguje řada intranetových, nic z oblasti školství

6 Spolupráce s odborem školství Začátek 2008/09 bakalářská práce Návrh GIS pro odbor školství MSK Loňský rok Naplněnost mateřských škol v obcích MSK Letošní rok Webová mapová aplikace Spolupráce s odborem informatiky, osobní schůzky

7 Požadavky na řešení projektu Použití technologie ArcGIS Server Vytvoření aplikace s požadovanými funkcemi: –možnost základní práce s mapou –možnost editace dat přes webového klienta –možnost v budoucnu jednoduše aplikaci rozšířit nebo upravit

8 Možnosti řešení S nápovědou od Esri možno řešit několika způsoby – ArcGIS Server Manager, ArcGIS API for MS Silverlight, ArcGIS API for JavaScript, ArcGIS API for Flex... ArcGIS Server Manager – základní možnost vytvoření aplikace pomocí nástrojů AGS Silverlight – vybrán pro zkušenosti s touto technologií na KÚ

9

10

11 Silverlight vs ArcGIS Server Manager Skládání kódu XAML a C# (help.arcgis.com) Efektnější vzhled Složitější administrace – nutno upravovat kód Přístup ke správě přes MS Visual Studio, je potřeba mít i přístup k ArcGIS Serveru Administrace aplikace přes webový prohlížeč Uniformní vzhled Velmi snadná admin. přes webový prohlížeč Pro správu stačí webový prohlížeč a přístup k ArcGIS Serveru

12 Zvolená technologie snadná správa přes webového klienta pro vypublikování služby i administrativní zásahy do aplikace používán stejný nástroj (AGS Manager) možnost zaškolit pracovníky školství Nakonec zvolena možnost vytvoření aplikace přes ArcGIS Server Managera Odůvodnění:

13

14

15 Vlastnosti a obsah aplikace Podle zadání aplikace umožňuje: –základní práci s mapou (zoom, posun, identifikace) –editaci přes webový prohlížeč –možnost vyhledávání podle hodnot atributů –nutnost vytvořit aplikaci tak, aby byla jednoduše rozšiřitelná Z hlediska obsahu byl požadavek: –vizualizovat data odboru školství MSK –bodová vrstva škol a školských zařízení –naplněnost MŠ (jako nepravé kartogramy)

16 Použitá data Bodová vrstva škol a školských zařízení poskytnuta odborem informatiky –jeden bod = jedno školské zařízení –v atributech informace o názvu, obci, souřadnicích, ředitelství atd. Data k naplněnosti MŠ poskytnuta odborem školství (bez možnosti publikovat) –počty dětí a kapacity na úrovni zařízení –spolu s demografickými daty analýza naplněnosti

17

18 Atributy k editaci Název atributuDatový typDélkaPopis TYP_ZARText6 Typ zařízení (Číselník ÚIV druhů a typů škol a školských zařízení součástí přílohy) NAZ_ZARText49 Název zařízení NAZEV_UL_AText60 Název ulice, na které je zařízení CIS_DLong Integer10 Číslo popisné budovy zařízení CIS_OText6 Číslo orientační budovy zařízení NAZ_OBECText60 Název obce, ve které je zařízení

19

20

21 Dokumentace k aplikaci, další materiály Byla vytvořena dokumentace pro pracovníky odboru školství uživatelskou příručku – popis aplikace, vysvětlení funkcí, možnosti ovládání, práce při editaci a vyhledávání atd. metodický postup zavádění nových úloh další možnosti aplikace – jak v budoucnu pracovat s daty, službami, jaké jsou možnosti rozšíření 1) 2) 3) Obsahuje:

22

23 Ohlasy – pohled konzultanta práce Požadavky byly v plné míře naplněny. Aplikace umožňuje volbu zobrazení dat, jak bylo požadováno, umožňuje uživatelům rychlou aktualizaci údajů ve vrstvě, umožňuje editaci dat přes webový prohlížeč. Způsob, jakým je aplikace vytvořena, umožňuje správci GIS jednoduchou a rychlou konfiguraci a rozšiřitelnost aplikace. Ing. Martin Sikora

24 Literatura VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I: Tematické mapy. KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. DAVIS, Scott. GIS for Web Developers. DOBEŠOVÁ, Zdena. Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů.

25 Elektronické zdroje ARCDATA PRAHA [online]. Dostupné z WWW:. Esri - The GIS Software Leader [online]. Dostupné z WWW:. Microsoft Corporation [online]. Dostupné z WWW:. Moravskoslezský kraj [online]. Dostupné z WWW:.

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Bc. Michal Samiec Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google