Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Helénská republika.  Hlavní město: Atény  Rozloha: 131 940 km²  Počet obyvatel: 10 706 290  Hustota zalidnění: 81 ob. / km²  Úřední jazyk: řečtina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Helénská republika.  Hlavní město: Atény  Rozloha: 131 940 km²  Počet obyvatel: 10 706 290  Hustota zalidnění: 81 ob. / km²  Úřední jazyk: řečtina."— Transkript prezentace:

1 Helénská republika

2  Hlavní město: Atény  Rozloha: 131 940 km²  Počet obyvatel: 10 706 290  Hustota zalidnění: 81 ob. / km²  Úřední jazyk: řečtina  Nejvyšší bod: Olymp (2 919 m n. m.)  Časové pásmo: GMT + 2  Měna: euro ( 1. 1. 2001 )  Státní zřízení: parlamentní republika

3  J Evropa ( Itálie, Španělsko, Porugalsko ….. ) subtropický pás, turistický ruch, podpora od EU, ovoce ( olivy, fíky, víno )  K Řecku patří okolo dvou tisíc ostrovů a ostrůvků(Kréta)  Hranice: S: Albánie, Makedonie, Bulharsko V: Turecko  Řecko má více než 15 000 kilometrů pobřeží.  15% tvoří ostrovy Egejském, Jónském a Krétském moři  Okolo 80 % země je tvořeno horami nebo kopci  Helenidy=horská pásma na území Řecka  Ostrovy v Egejském moři jsou ve skutečnosti vrcholy podvodních hor, které kdysi byly prodloužením pevniny

4  KLIMA :Přímořské zahrnuje mírné vlhké zimy a horká suchá léta, příležitostně může sněžit i v Aténách nebo na Krétě.  Horské se nachází hlavně v západním Řecku  Mírné pásmo má chladné a sychravé zimi a horká suchá léta.  Atény jsou umístěny na přechodovém území mezi přímořským a horským klimatem - v J čtvrtích je klima přímořské, v S čtvrtích je horské.  ze S ledový vítr (bóra) - množství sněhu na hory  Okolo 50% řeckého území je pokryto lesy s bohatě rozličnou vegetací.  Řecké lesy jsou domovem posledním hnědým medvědům a rysům v západní Evropě.  V moři kolem Řecka žijí tuleni, mořské želvy a další vzácní mořští živočichové

5  poč.ob.: 10 706 290  96% Řekové, 1,5% Makedonci, 0,7% Turci, 0,6% Albánci, 1,2% ostatní  náboženství: převážně pravoslavná církev  nezaměstnanost: 8.4 %  urbanizace: +- 70 %  úř.jazyk: řečtina (99%)

6  St. zřízení: republika  Vznik: 25.3 1821 (odtržením od Osmanské říše)  Hlava státu: prezident Károlos Papoúlias  Předseda vlády: Kóstas Karamanlís  Prezident republiky volen na 5 let většinou v parlamentu a je formální hlavou státu.  Premiér a vláda i přesto hrají ústřední roli v politickém vývoji.  300 člený jednokomorový parlament  komplexní posílení volebního systému: strana, která zvítězí v národních volbách, získá většinu křesel.( znevýhodnění drobných stran)  Člen NATO ( 1952 ), EU ( 1981 )  13 administrativních oblastí a 50 krajů

7  Patří k nejzaostalejším zemím EU  Služby jsou hlavním zdroj příjmů ( turistika )  Produktivita práce je nízká ( vysedávání u jídla)  obděláváno více než 20% rozlohy země  nutná investice do zavlažování (1%vody)  převaha rostlinné výroby - zelenina (rajčata), cukrovka, pšenice, kukuřice, víno, citrusy, olivy, tabák, rýže, bavlník, brambory  chov ovcí, koz, rybolov

8  bohaté nerostné zdroje  Nedostatek paliv ( 75 % dovoz )  50 mil. tun hnědého uhlí, produkce bauxitu  těžba - nikl, zinek, olovo, mangan, chrom  10% elektřiny - vodní elektrárny,rozšířeny solární a větrné elektrárny  Hlavními centry průmyslu Athény a částečně i Soluň  chemická výroba, produkce cementu, textilů  cestovní ruch (9 mil. návštěvníků ročně), stavebnictví  dovoz strojů, dopr. prostředků, ropy, masa, mléka, oceli  vývoz potravin, oděvů, ropných produktů

9  rozvoj dopravy (námořní, silniční (dálnice))  jedna z největších námořních flotil na světě  největší přístavy - Pireus, Soluň, Pátrai  rozsáhlá autobusová síť  železniční síť krátká  35 domácích letišť, z toho 9 mezinárodních (nejv. Heraklion na Krétě)

10  Pravěk a antika :  2000 - 1 500 př.n.l. - Kréta, středisko minójské kultury  Doba temna až do 800 BC  Éra nových městských států (Sparta,Atény..) kolonie po celém středozemí  řecká kultura stala základem helénské civilizace

11  Nadvláda římanů a středověk  5. st. př. n. l. - odražení perských útoků  382-336 př. n. l. - Filip II. Makedonský  356-323 př. n. l. - Alexandr Veliký ( Indie )  168 př. n. l. : vojensky Řecko sláblo natolik, že se muselo podřídit Římu  Od 4. do 15. století Byzantská říše přežila jedenáct století útoků ze severu, západu a východu  29. května 1453 se Konstantinopol ocitla pod nadvládou Osmanské říše.  Zbytek Řecka byl postupně podmaňován Osmany během 15. století.

12  Vznik současného řeckého státu  1829: nezávislost na Osmanské říši  2.pol. 19. století a 1.pol. 20. století: Řecko postupně připojovalo sousední ostrovy  1949 porážka povstání komunistů - Řecko se orientovalo na západní demokracie  1967 – 1974 Řecko vojenskou diktaturou, řecký král donucen opustit zemi  1974: Demokratické volby spolu s referendem ukončily období vojenské diktatury a zrušily monarchii.  Řecko se na základě výsledků referenda stalo parlamentní demokracií. Problematická historie se projevila i v národním sloganu – Svoboda nebo smrt.

13 Zdroje neprozradim ;)


Stáhnout ppt "Helénská republika.  Hlavní město: Atény  Rozloha: 131 940 km²  Počet obyvatel: 10 706 290  Hustota zalidnění: 81 ob. / km²  Úřední jazyk: řečtina."

Podobné prezentace


Reklamy Google