Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecko."— Transkript prezentace:

1 Řecko

2 základní údaje Rozloha : 131 957 km2 Vznik : 25.března 1821
Nejvyšší hora : Ólimbos (Olymp) 2917 m Nejdelší řeka : Aliákmon 297 km Největší ostrov : Kréta km2 Počet obyvatel (1994) : Státní zřízení : pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem Ozbrojené síly : celkem ; pozemní vojsko , letectvo , námořnictvo Největší města : Athény (hl. město) , Thessaloniki , Pireus

3 Úřední jazyk : řečtina Národnostní složení : Řekové 96 %, Makedonci 1,5 %, Turci 0,7 %, Albánci 0,6 %, ostatní 1,2 % Oficiální náboženství : východní (řecké) ortodoxní Náboženská příslušnost : ortodoxní 96 %,muslimové 1 %, ostatní 3% Nadějě dožití při narození : muži 74,7 roku, ženy 80 let Měna : drachma

4 Povrch Řecko zaujímá nejjižnější část Balkánského poloostrova. Asi 15 % jeho území tvoří ostrovy v Egejském, Jónském a Krétském moři, které vznikly poklesem pevniny do Středozemního moře. Pobřeží je proto velmi členité, vedle Norska nejdelší v Evropě. Na severozápadě Řecko hraničí s Albánií, na severu s Makedonií a Bulharskem, na severovýchodě a na východě s Tureckem. Většinu Řecka vyplňují hory, převážně vápencové, a tudíž značně zkrasovělé. Západní polovinou území prostupuje pohoří Pindos, které je pokračováním Dinárské soustavy z Albánie a Makedonie. Na severovýchodě je část řecké Makedonie a Thrákie lemonova pohořími Belasica, Pirin a Rodopy na bulharských hranicích. Hranici s Tureckem tvoří řeka Marica.

5 Z území Makedonie vybíhá do Egejského moře bizarní tříprstý poloostrov Chalkidiki s posvátnou horou Athos na východě. Východně od pohoří Pindos se rozkládá nížiny Thesálie, největší v zemi. Od moře je opět oddělena pásmem hor, které při Soluňském zálivu vrcholí bájnou horou Olymp, nejvyšší horou Řecka. Pohoří Othrys pokračuje odtud k jihovýchodu a vynořuje se z Egejského moře na ostrově Euboia, probíhajícím paralelně s pevninou.Ostrovní část Řecka tvoří asi 2000 ostrovů, z nichž pouze 200 není obydleno. Největším ostrovem jeKréta na jihu Krétského moře.

6 Dějiny V období 2000 až 1500 př.n.l. byla Kréta střediskem minójské kultury, patrně nejstarší civilizace v Evropě. V 16.stol.př.n.l. se její vliv projevil v Mykénách na Peloponésu. Kolem r př.n.l. byl Peloponés obsazen od severu válečníky Dóru, kteří vyvinuli a používali železné zbraně. Řecké městské státy vznikaly v této době slučováním vesnic na obranu proti útočníkům a základním akropolí - měst obklopených hradbami.Na přelomu 18. a 19. století se ortodoxní církev zasloužila o probuzení národního uvědomění a osvobozeneckého boje proti Turkům. Po tvrdých bojích vznikl r. 1830 na území Peloponésu, středního Řecka a egejských ostrovů ¨nezávislý řecký stát´. V roce 1863 se připojily Jónské ostrovy a v roce 1881 Thesálie.

7 Obyvatelstvo Hospodářství
Řecko je národnostně homogenním státem. Malé menšiny tvoří Makedonci, Turci a Albánci. Téměř všichni Řekové jsou aktivními členy řecké pravoslavné církve. Vstup do Evropy znamenal odstranění diskriminovaného postavení žen. Řekové jsou tradičně silně spojeni s venkovem, i když již téměř 2/3 obyvatel žijí ve městech, přitom v samotné aglomeraci Ahtén celá třetina. Hospodářství Řecko patří mezi nejzaostalejší země EU. Služby, především v rámci cestovního ruchu, bankovnictví a námořní plavby, jsou hlavním zdrojem příjmů a zmírňují trvalý schodek obchodní bilance i rozpočtu. Velmi významná je produkce vína, citrusů, oliv a tabáku. Pěstuje se také rýže, bavlník a brambory. Po celé zemi se chovají ovce a kozy. Rybolov je moderní a stačí uspokojit potřebu.Převažuje rostlinná výroba a v jejím rámci pěstování zeleniny (hlavně rajčat), dále cukrovky, pšenice a kukuřice.

8 Státní zřízení Řecko je parlamentní republika s jednokomorovým Národním shromážděním (300 poslanců) voleným obyvatelstvem starším 18 let na pětileté období. Prezident je volen parlamentem na dobu pěti let a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Výkonnou moc má vláda volená na čtyři roky, jejím poradním orgánem je rada republiky v čele s prezidentem. Řecko je rozděleno do 13 administrativních oblastí a 50 krajů (nómio). Starostové a zastupitelstvo jsou voleni v místních volbách, ale jsou financováni státem.

9 Průmysl a obchod Řecko má poměrně značné nerostné zdroje, ale spotřeba paliv musí být ze 75 % kryta dovozem. Těží se více než 50 mil. Tun hnědého uhlí a velmi významná je produkce bauxitu. Dále se těží rudy niklu, zinku, olova, manganu a chromu. Plánuje se zvýšení produkce elektřiny ve vodních elektrárnách (zatím kolem 10 %) a širší spalování místního uhlí a lignitu. Využívá se též solární a větrné energie. Většina řeckého průmyslu je soustředěna v Athénské aglomeraci, jediným dalším větším průmyslovým centrem je Soluň na severu. Nejdůležitějším odvětvím je potravinářství. Významná je chemická výroba, produkce cementu, dále textilu, oděvů a obuvi. Významný cestovní ruch (téměř 9 milionů návštěvníků ročně) přináší peníze, rozvoj služeb, stavebnictví a vyšší zaměstnanost. Vstupem do ES (EU) se obrat řeckého obchodu zvětšil, ale hodnotově nízký export a naopak drahý dovoz způsobují trvale vysoký deficit. Vedle strojů, dopravních prostředků a ropy se dováží maso, mléko, ocel a farmaceutické výrobky. V exportu dominují potraviny, oděvy a ropné produkty.

10 doprava Geografické podmínky Řecka byly důvodem rozvoje intenzivní vnitřní i mezinárodní námořní dopravy. Řecko má jednu z největších obchodních flotil na světě a realizuje námořní dopravu pro řadu dalších států. Největší přístavy jsou Pireus, Soluň a Pátrai. Nedostatek dobrých silnic trval až do 70. let, ale nyní je v provozu dálnice spojující Athény s ostatními středisky. Země má rozsáhlou síť autobusových linek jak na pevnině, tak na Krétě. Železniční síť je krátká, zmodernizovaná a omezuje se pouze na pevninu. V provozu je 35 domácích letišť, z toho 9 mezinárodních, včetně Heraklionu na Krétě a letiště na Rhodu, které slouží hlavně turistickému ruchu. Rozhlasové vysílání je kontrolováno státem, a podobně jako tisk, je do jité míry cenzurováno. Vydává se 130 časopisů a novin.


Stáhnout ppt "Řecko."

Podobné prezentace


Reklamy Google