Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gaia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gaia."— Transkript prezentace:

1 Gaia

2 Gaia (Země) porodila hory, moře a hvězdné nebe – Urana
Gaia (Země) porodila hory, moře a hvězdné nebe – Urana. S Uranem pak měla dvanáct obrů, Titánů. Uran je uvěznil hluboko pod zemí. Ale Kronos, nejmladší z Titánů, se proti svému otci vzbouřil. Osvobodil své bratry Titány z podzemního vězení. Stal se králem a oženil se se svou sestrou Rheou. Gaia a Uran mu předpověděli, že jeden z jeho synů ho svrhne. Proto Kronos bez milosti požíral všechny své děti. Rhee se však podařilo zachránit poslední dítě – Dia.

3 mythos — který v Homérské řečtině zhruba znamená "rituální rečnický akt" třeba u vůdce ve shromáždění nebo u básníka nebo kněze. logos — který v klasické řečtině znamená "přesvědčivý příběh, správný argument".

4 Kronos Rhea Zeus Poseidon Hádés Héra Démétér Hestie

5 Rhea dává Kronovi kámen

6 Zeus: Král všech bohů

7 Byl vládcem bohů i lidí Talk about him being ruler of mount olympus making him head god

8 Byl bohem deště Shromažďoval mraky Ovládal blesky

9 Héra Héra byla sestra i žena Dia. Stala se ochránkyní žen a manželství. Byla krásná ale i velmi pyšná. Jejími posvátnými zvířaty byl páv, jako symbol hrdosti (její kočár byl tažen pávy) . Symbol bylo granátové jablko. Héra velmi těžce nesla Diovu nevěru a krutě trestala milenky Dia a jejich děti. Jejím oblíbeným městem byl Argos.

10 Diův chrám

11 Zeus: Král všech bohů

12 Afrodita Byla bohyně lásky a krásy. Narodila se v pobřeží v mušli. Afrodita se vdala za Hefaista, ale milovala boha války Area. Okouzlila každého , protože nosila kouzelný ,zlatý opasek který ji činil neodolatelnou. Afrodita byla milována mnohými bohy i lidmi. Mezi jejími smrtelnými milenci byl například Adonis. Mezi její syny patří například Eros, Anteros, Hymenaios a Aeneas (toho měla s trójským milencem Anchisem). Snad nejslavnější legendou o Afroditě je příběh o Trojské válce. Jejím stromem byla myrta a posvátnými ptáky holub, labuť a vrabec.

13 Poseidon Byl jedním ze tří nejmocnějších bohů. Byl Diův bratr a vládce moří. Jeho zbraní byl troujzubec, který dokázal roztřást zem a rozbít cokoliv.Tím se předpokládalo že je původem zemětřesení. Co do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na Olympu.A na dně oceánu měl obdivuhodný zlatý palác. Jeho manželkou byla Amfitríta, dcera mořského boha Nérea. Nejmilejším synem byl mořský bůh Tritón.

14 Hádés Nejstarší z Kronových synů a se svými bratry Diem a Poseidónem tvořili trojici nejvyšších bohů. Stal se všemocným vládcem podsvětí. Jeho jméno znamená neviditelný, a opravdu byl díky kouzelné přilbě od Kyklopů. Manželkou byla Persefona, žárlivě střežila , aby žádný zemřelý z jejich království neunikl a aby se každý smrtelník včas do něj dostal. Byla neúprosná a nelítostná jako sám Hádés.

15 Démétér Diova sestra a bohyně plodnosti země a rolnictví. Naučila lidi obdělávat pole a stala se tak zakladatelkou nového způsobu života lidí – usedlého života, který vystřídal kočovné lovectví a pastevectví. S polobohem Íasíonem měla syna Pluta, který se stal bohem bohatství. Zeus Íasíona zabil bleskem. S Diem měla dceru Persefonu, která byla unesena do podsvětí bohem Hádém.

16 Hestia Poslední Diova sestra, bohyně rodinného krbu a jeho ohně. Poseidó i Apollón ji chtěli za manželku. Rozhodla se však zachovat věčné panenství. Její symbol byl oheň. Obětí Hestii začínaly a končily všechny slavnostní hostiny a vzdávala se jí povinná úcta v každém chrámu, ať byl zasvěcen kterémukoli z bohů. Protože podle Řeků tvořilo i obyvatelstvo obce a státu jednu rodinu, stala se navíc ochránkyní obcí a států.

17 Apollón Synem boha Dia a Titánky Léty a bratr Artemis. Byl bohem světla a slunce, ochránce života a pořádku, neomylný střelec a věštec. Jeho symbol je vavřín

18 Artemis Bohyně lovu a zvěře, vládkyně přírody, také bohyně měsíce. Sestra Apollóna. Nikdy se neprovdala. Byla bohyní plodnosti přírody, měla pod ochranou lesy, háje a louky. Do její působnosti spadaly i léčebné prameny, mohla na lidi sesílat šílenství, ochrnutí a náhlou smrt.

19

20 Athéna Dcera boha Dia, bohyně moudrosti a vítězně vedené války, ochránkyně práva, spravedlnosti a umění. Vynalezla uzdu, která lidem umožnila řídit koně, dále trumpetu, flétnu, hrnec, hrábě (nebo pohrabáč), jařmo, loď a kočár. Je zobrazována spolu s třepeným pláštěm, přilbou a kopím. Naučila ženy příst a tkát, muže hrnčířství a stavbě válečných vozů i lidí.

21 Arés Syn boha Dia a jeho manželky Héry. Bůh války – bůh zuřivé války, válečného vraždění. Válku miloval a nezáleželo mu, proč vypukla a ani jak dopadne. Byl milencem Afrodity. Jeho symboly jsou hořící pochodeň, ostěp, supové a psi.

22 Hefaistos Byl kovářem a tím i bůh kovu a ohně. Jeho dílna se nacházela pod horou Etna na Sicilii.Vytvořil Diův trůn, štít ,který když držel způsobil bouře a hromy. Narodil se chromý a slabý a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. Stal se patronem řemeslníku a byl dlouho trpící muž Afrodity.

23 Hermés Hlavní prací Herma bylo dělat posla. Jako speciální kurýr Dia měl Hermes okřídlené sandály a klobouk. Nosil také kouzelnou hůlku ovinutou hady. Vodil duše mrtvých do podsvětí a také se věřilo, že měl zvláštní magickou moc nad spánkem. Byl patronem šibalství a zlodějů

24 Dionýsos Syn boha Dia, bůh vína a vinařství. Na rozdíl od ostatních Olympanů mohl jíst syrové maso, miloval tanec, víno a smích. Dokonce se i opíjel. Byl to bůh radosti a bláznovství.

25 Amazonky Fáma Génius Fúrie Argonauti Harpyje Múzy Nymfy Hermafrodítos


Stáhnout ppt "Gaia."

Podobné prezentace


Reklamy Google