Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fiktivní firma 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fiktivní firma 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava."— Transkript prezentace:

1 Fiktivní firma 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 Zakládáme FIRMU První poplatky - ještě nemáme účet

3 Banka a pokladna pravidelné a správné vyplňování pokladní knihy správné vyplňování pokladních dokladů (příjmový/výdajový pokladní doklad) převod financí z pokladny na běžný účet nebo z běžného účtu do pokladny evidenci výpisů z bankovního účtu včasné dodávání správných podkladů pro hlavního účetního Oddělení Pokladna zajišťuje veškerý pohyb finanční hotovosti a pohyb financí z běžného účtu nebo na BÚ firmy. Pokladní a pomocná účetní plně zodpovídá za zpracování prvotních dokladů z pokladny a banky:

4 Výběr banky  FIBA – devizová (zahraniční obchod),  CEFIFBANKA - tuzemská,  Banka Academia Praha,  První plzeňská fiktivní banka,  Sollbanka Brno,  OBA banka Karviná, Běžné účty si fiktivní firmy založí u některé z těchto fiktivních bank (po odevzdání dotazníku obdrží firma od CEFIF IČ):

5 Úhrada kolků a poplatků – PPD a VPD Výpis z rejstříku trestů Skenovaný kolek 50 Kč, PPD Poplatek za živnostenský list/koncesi Složenkou nebo PPD Kč při vzniku firmy 500 Kč při převodu firmy Rejstříkový soud Složenkou nebo PPD 500 Kč

6 Originál zasíláme přímo CEFIF (Kč vydala CEFIF) Ke kopii vypíšeme VPD Zapíšeme do pokladní knihy Zaúčtujeme do deníku Výpis z rejstříku trestů PPD001 - Úhrada kolku VPD001 – výdej z pokladny Vypíšeme VPD Zapíšeme do pokladní knihy Zaúčtujeme do deníku

7 Podobně postupujeme u dalších poplatků, doklady vzestupně číslujeme PPD002 – úhrada poplatku ŽÚ Příjem do pokladny CEFIF VPD002 – výdej z pokladny Úhrada FF za vystavení ŽL nebo koncese PPD003 – úhrada poplatku za zápis do OR Příjem do pokladny CEFIF VPD003 – výdej z pokladny Úhrada za zápis do obchodního rejstříku

8 Platba nájemného – ještě není BÚ VPD004 – výdej z pokladny SPŠ Platba za měsíc září 2011 placena hotově Další měsíce již placeno fakturami, převodem z běžného účtu VPD004 – výdej z pokladny Úhrada za pronájem prostor – nájemné 9/2011 Příloha – smlouva o pronájmu komerčních prostor

9 Zákonné pojištění Úhrada zákonného pojištění zaměstnanců – Platí se 4x za rok, vypočte se ze součtu všech hrubých mezd za kvartál – PPD005 → pojišťovna CEFIF – VPD005 → výdej z pokladny Vozidel – u firem, které používají k podnikání motorová vozidla Cestovní kanceláře – proti úpadku

10 Struktura firmy příklad:

11 Pracovní náplň v odděleních a návaznost činností personalista, právník - jednatel firmy – pracovní smlouvy – osobní dotazníky – databáze pracovníků – styk s CEFIF

12 Propojenost a návaznost prací

13 První výplaty Smluvní platy Výpočet fondu pracovní doby Výpočet HM, zálohy na daň, SP, ZP, ČM Měsíční odvody na CEFIF výpočet mzdy, zaúčtování, odvody a vyplacení mezd zaměstnancům

14 Smluvní platy - Příklad: Příklad:

15 Docházka – podklady pro výplaty Příklad:

16 Sazby pro výpočet čisté mzdy a odvodů z mezd Při výpočtu používáme pro zjednodušení 8 hodinovou pracovní dobu Platný přehled sazeb

17 Výpočet mezd a nákladů firmy Příklad: Měsíc/rok: září 11 Počet pracovních dnů: 22dnů21+1 Pracovní doba: 8hodin/den Společníci Soc.Zdrav. 25%9% Kaiser Josef Havlíčková Anna Havlíčková Kateřina Bodnárová Andrea Zaměstnanci Soc.Zdrav. 25%9% Fialová Andrea Dvořáková Kateřina Hájková Simona Alex Doudová Dana Krejčová Barbora Juklová Michaela Hnízdilová Veronika Hodinková Kristýna Fenclová Dominika Od do Hrubá mzda Firma Celkem PříjmeníJméno Pracovní fond/měs. v hod Počet odprac. hodin Příjmení Celkem Celkem firma Smluvní plat Skutečně odprac. dny Jméno Pracovní fond/měs. v hod Počet odprac. hodin Hrubá mzda celkem Mzdy pracovníků Smluvní plat Skutečně odprac. dny Firma celkem

18 Způsob výpočtu hrubé mzdy  Vypočteme fond pracovní doby (FPD): FPD = Počet pracovních dnů za měsíc x 8 hodin za den  Doplníme počet odpracovaných dnů a přepočteme počet odpracovaných hodin (POH): POH = skutečně odpracované dny x 8 hodin za den  Vypočteme hrubou mzdu (HM): HM = Smluvní plat/Pracovní fond x Počet odpracovaných hodin  Z hrubé mzdy vypočítáme náklady na SP a ZP, které zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé Kč SP = HM x 25 % ZP = HM x 9 %

19 Postup výpočtu čisté mzdy Soc.Zdrav.Sleva 6,5%4,5%poplatník Soc.Zdrav.Sleva 6,5%4,5%poplatník SuperHr mzda Daňový základ Záloha na daň Čistá mzda SuperHr mzda Zaměstnanec Daňový základ Daň po slevě Záloha na daň Čistá mzda Daň po slevě Zaměstnanec

20 Způsob výpočtu čisté mzdy Z hrubé mzdy vypočítáme náklady na SP a ZP, které zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé Kč SP = HM x 6,5 % ZP = HM x 4,5 % Vypočteme základ daně, tzv. superhrubou mzdu (SHM) SHM = HM + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel Daňový základ upravíme = SHM zaokrouhlená na celé 100 koruny Měsíční záloha na daň = SHM x 15 % Sleva na poplatníka dle platného sazebníku: 1970 Kč Daň po slevě = měsíční záloha na daň – 1970 Čistá mzda (pokud zaměstnanec pracoval celý měsíc) = HM – SP zam – ZP zam – daň po slevě

21 Sazebník pro náhrady mzdy

22 Výpočet náhrady mzdy a ND Sazby platné od hodinová sazba neplacplac oddo ,43 90% 124,587 Kč/hod ,43207,55 60% 41,472 Kč/hod 31198, , ,55414,93 30% 62,214 Kč/hod 32142, , Celkem 228,273 Kč/hod x % neplacplac od 22. dne vyplácí SSZ nemocenské dávky (Správa sociálního zabezpečení ) 30142, , , , x počet dnů RPHV Náhrady mzdy PHV počet dnů PHV Čistá mzda celkem Náhrada mzdy den Náhrada mzdy Náhrady mzdy Sazba Náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem Max Kč nad 412,30 se neuvažuje Náhrada mzdy den karantény 60% Sazba v % Náhrada mzdy den Čistá mzda celkem Náhrada mzdy PHV RPHV

23 Dokončení výpočtu čisté mzdy u zaměstnanců, kteří byli nemocní  Pro jednoduchost výpočtu vycházíme z celého měsíce a nemoc vyhodnocujeme dle třídní knihy od 3 dnů souvislé absence.  Většinou jde o prvních 21 kalendářních dnů, takže pak jde o výpočet náhrady mzdy (počet pracovních dnů).  Vypočteme počet pracovních dnů a rozdělíme je do tabulky na neplacené a placené.  Průměrný hodinový výdělek vypočteme pro jednoduchost orientační = z hrubé mzdy za daný měsíc: PHV = HM září/počet odpracovaných hodin za září  PHV zredukujeme dle sazebníku (podle hranic) - RPHV  Vypočteme náhradu mzdy. NM = RPHV x 8 hodin x počet placených dnů x 60 %  Vypočteme čistou mzdu k výplatě.

24 Konečný přehled pro odvody Přehled pro odvody Pro příkaz k proplacení Na SSZ posíláme rozdíl

25 Vyplacené částky postupně zapíšeme do pokladní knihy příklad:

26 Odvody – zálohy na daň Příklad

27 Odvody – zálohy na sociální pojištění Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) Správa soc. poj. CEFIF 1. Identifikace zaměstnavatele Název Magic, s. r. o. Ulice Novoborská Obec Praha 9 - Prosek Zaměstnavatel se základní procentní sazbou pojistného uvede kód 1 Zaměstnavatel se zvýšenou procentní sazbou pojistného uvede kód 2 2. Pojistné odváděné za zaměstnance a zaměstnavatele Pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a)a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Kč b)Pojistné pouze na důchodové pojištění 0 Kč 0 Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti Kč 3. Vyplacené dávky a) Nemocenské 0 Kč b) Ošetřovné 0 Kč c) Peněžitá pomoc v mateřství 0 Kč d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 0 Kč 0 4. Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami Kč 5. Bankovní spojení 6. Kontaktní pracovník PříjmeníJméno DítětováDrahoslava 7. Datum vyplnění, podpisy a razítka K vyplnění tohoto formuláře na PC a následnému vytištění na Vaší tiskárně můžete využít elektronický formulář na internetové adrese "www.cssz.cz". ČSSZ I/ Datum, podpis a razítko zaměstnavatelePro potřeby OSSZ Datum vyplněníDatum přijetí formuláře na OSSZ Zatím není Kontaktní telefon Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami Úhrn vyplacených dávek 0 Částka vyplacených dávekPočet případů Den platbyBankovní spojení (předčíslí - číslo účtu / kód banky nebo IBAN) Částka vyplacených dávekPočet proplac. dnů 0 Částka vyplacených dávekPočet proplac. dnů 0 Částka vyplacených dávekPočet nových případů Rozdíl mezi pojistným a 1/2 zúčtovaných náhrad mzdy Úhrn zúčtovaných náhrad mzdy1/2 zúčtovaných náhrad mzdy Variabilní symbol Úhrn vyměřovacích základůÚhrn pojistného PSČ 2 Úhrn vyměřovacích základůÚhrn pojistného IČ Barbora Krejčová Nastavení psacího strojeza období (MM/RRRR) Číslo domu Kód OSSZ Kód sazby

28 Odvody – zálohy na zdrav. pojištění příklad ZDRAFIK Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Kód 1 Název a sídlo zaměstnavatele: Magic, s.r.o. Číslo plátce pojistného: Novoborská Praha 9 Hlášení za měsíc, rok (ve tvaru MMRRRR): Počet zaměstnanců pojištěných u VZP: 13 Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP: Kč Výše pojistného- součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP: Kč Datum splatnosti (nepovinná položka) : Dne: Převzato VZP dne: Krejčová razítko zaměstnavatele a podpis odpovědného pracovníka razítko OP VZP a podpis odpovědného pracovníka Do příslušné buňky zapište měsíc (MM) a rok (RRRR)! Vyplňte počet zaměstnanců pojištěných u VZP! Vyplňte úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP! Vyplňte součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP!

29 Hromadný příkaz do banky Pokud už máme založený bankovní účet, posíláme bance příkaz k provedení platby Příklad:

30 Výpis z banky příklad


Stáhnout ppt "Fiktivní firma 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google