Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy"— Transkript prezentace:

1 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy
Fiktivní firma Jak účtovat ve firmě od A do Z 1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Zakládáme FIRMU První poplatky - ještě nemáme účet

3 Banka a pokladna Oddělení Pokladna zajišťuje veškerý pohyb finanční hotovosti a pohyb financí z běžného účtu nebo na BÚ firmy.   Pokladní a pomocná účetní plně zodpovídá za zpracování prvotních dokladů z pokladny a banky: pravidelné a správné vyplňování pokladní knihy správné vyplňování pokladních dokladů (příjmový/výdajový pokladní doklad) převod financí z pokladny na běžný účet nebo z běžného účtu do pokladny evidenci výpisů z bankovního účtu včasné dodávání správných podkladů pro hlavního účetního

4 Výběr banky FIBA – devizová (zahraniční obchod), fiba@nuov.cz
Běžné účty si fiktivní firmy založí u některé z těchto fiktivních bank (po odevzdání dotazníku obdrží firma od CEFIF IČ): FIBA – devizová (zahraniční obchod), CEFIFBANKA - tuzemská, Banka Academia Praha, První plzeňská fiktivní banka, Sollbanka Brno, OBA banka Karviná,

5 Úhrada kolků a poplatků – PPD a VPD
Výpis z rejstříku trestů Skenovaný kolek 50 Kč, PPD Poplatek za živnostenský list/koncesi Složenkou nebo PPD 1.000 Kč při vzniku firmy 500 Kč při převodu firmy Rejstříkový soud Složenkou nebo PPD 500 Kč

6 Výpis z rejstříku trestů
PPD001 - Úhrada kolku Originál zasíláme přímo CEFIF (Kč vydala CEFIF) Ke kopii vypíšeme VPD Zapíšeme do pokladní knihy Zaúčtujeme do deníku VPD001 – výdej z pokladny Vypíšeme VPD Zapíšeme do pokladní knihy Zaúčtujeme do deníku

7 Podobně postupujeme u dalších poplatků, doklady vzestupně číslujeme
PPD002 – úhrada poplatku ŽÚ Příjem do pokladny CEFIF VPD002 – výdej z pokladny Úhrada FF za vystavení ŽL nebo koncese PPD003 – úhrada poplatku za zápis do OR VPD003 – výdej z pokladny Úhrada za zápis do obchodního rejstříku

8 Platba nájemného – ještě není BÚ
VPD004 – výdej z pokladny SPŠ Platba za měsíc září 2011 placena hotově Další měsíce již placeno fakturami, převodem z běžného účtu VPD004 – výdej z pokladny Úhrada za pronájem prostor – nájemné 9/2011 Příloha – smlouva o pronájmu komerčních prostor

9 Zákonné pojištění Úhrada zákonného pojištění zaměstnanců
Platí se 4x za rok, vypočte se ze součtu všech hrubých mezd za kvartál PPD005 → pojišťovna CEFIF VPD005 → výdej z pokladny Vozidel – u firem, které používají k podnikání motorová vozidla Cestovní kanceláře – proti úpadku

10 Struktura firmy příklad:

11 Pracovní náplň v odděleních a návaznost činností
personalista, právník - jednatel firmy – pracovní smlouvy – osobní dotazníky – databáze pracovníků – styk s CEFIF

12 Propojenost a návaznost prací

13 První výplaty výpočet mzdy, zaúčtování, odvody a vyplacení mezd zaměstnancům Smluvní platy Výpočet fondu pracovní doby Výpočet HM, zálohy na daň, SP, ZP, ČM Měsíční odvody na CEFIF

14 Smluvní platy - Příklad:
Společníci: management firmy Poř. č. Příjmení Jméno Pracovní pozice Smluvní plat 1 Kaiser Josef ředitel - jednatel 45 000 2 Havlíčková Anna personalista - jednatel 40 000 3 Kateřina účetní - vedoucí 35 000 4 Bodnárová Andrea sekretářka 25 000 Zaměstnanci: P.č Fialová marketing - vedoucí 30 000 Dvořáková marketing - reklama Hájková Simona Alex Doudová Dana inventarizace, DPH 5 Krejčová Barbora mzdový účetní 6 Juklová Michaela odvody ZP, SP, daně 7 Hnízdilová Veronika pokladní 8 Hodinková Kristýna obchodní odd - vedoucí 9 Fenclová Dominika nákup/prodej Celkem Celkem firma Smluvní platy firmy MAGIC, s.r.o.

15 Docházka – podklady pro výplaty
Příklad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D N O NV S V St P A B Z X Kaiser Josef / So Ne Havlíčková Anna Kateřina Bodnárová Andrea Fialová Dvořáková Hájková Simona Doudová Dana Krejčová Barbora Juklová Michaela Hnízdilová Veronika Hodinková Kristýna Fenclová Dominika VZOR Frýba Dlouhá Lucie Důvod nepřítomnosti: D-dovolená, N-nemoc, O-ošetřování člena rodiny, NV-náhradní volno, S-svátky a ostatní dny volna,V-pracovní volno bez náhrady, St-studium při zaměstnání, P-důležité osobní překážky v práci, A-neomluvená absence,B-branná povinnost, Z-překážky z důvodu obecného zájmu, X-ostatní List č. Dny za měsíc:……………………………………………………říjen…………………………………………………… 2010….. Celkem odprac. dnů Firma: Magic, s.r.o. Evidence docházky Přesčasy Důvod nepřítomnosti* Evid. číslo Příjmení Jméno

16 Sazby pro výpočet čisté mzdy a odvodů z mezd
Při výpočtu používáme pro zjednodušení 8 hodinovou pracovní dobu Platný přehled sazeb

17 Výpočet mezd a nákladů firmy
Měsíc/rok: září 11 Počet pracovních dnů: 22 dnů 21+1 Pracovní doba: 8 hodin/den Společníci Soc. Zdrav. 25% 9% 45 000 176 Kaiser Josef 11250 4050 15300 40 000 Havlíčková Anna 10000 3600 13600 35 000 18 144 Kateřina 28 636 7160 2578 9738 25 000 17 136 Bodnárová Andrea 19 318 4830 1739 6569 33 240 11 967 45 207 Zaměstnanci 30 000 Fialová 7 500 2 700 10 200 19 152 Dvořáková 21 591 5 398 1 944 7 342 Hájková Simona Alex 6 250 2 250 8 500 Doudová Dana Krejčová Barbora Juklová Michaela Hnízdilová Veronika 4 830 1 739 6 569 Hodinková Kristýna Fenclová Dominika 58 126 20 927 79 053 91 366 32 894 Od do Hrubá mzda Firma Celkem Příjmení Jméno Pracovní fond/měs. v hod Počet odprac. hodin Celkem firma Smluvní plat Skutečně dny celkem Mzdy pracovníků Příklad:

18 Způsob výpočtu hrubé mzdy
Vypočteme fond pracovní doby (FPD): FPD = Počet pracovních dnů za měsíc x 8 hodin za den Doplníme počet odpracovaných dnů a přepočteme počet odpracovaných hodin (POH): POH = skutečně odpracované dny x 8 hodin za den Vypočteme hrubou mzdu (HM): HM = Smluvní plat/Pracovní fond x Počet odpracovaných hodin Z hrubé mzdy vypočítáme náklady na SP a ZP, které zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé Kč SP = HM x 25 % ZP = HM x 9 %

19 Postup výpočtu čisté mzdy
Soc. Zdrav. Sleva 6,5% 4,5% poplatník 2925 2025 60300 9045 1970 7075 32975 2600 1800 53600 8040 6070 29530 1862 1289 38374 38400 5760 3790 21695 1256 870 25887 25900 3885 1915 15277 8 643 5 984 26 730 18 850 99 478 1 950 1 350 40 200 6 030 1 970 4 060 22 640 1 404 972 28 933 29 000 4 350 2 380 16 835 1 625 1 125 33 500 5 025 3 055 19 195 1 256 25 887 25 900 3 885 1 915 15 277 15 114 10 464 46 755 29 025 23 757 16 448 73 485 47 875 SuperHr mzda Daňový základ Záloha na daň Čistá mzda Zaměstnanec Daň po slevě

20 Způsob výpočtu čisté mzdy
Z hrubé mzdy vypočítáme náklady na SP a ZP, které zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé Kč SP = HM x 6,5 % ZP = HM x 4,5 % Vypočteme základ daně, tzv. superhrubou mzdu (SHM) SHM = HM + SP zaměstnavatel + ZP zaměstnavatel Daňový základ upravíme = SHM zaokrouhlená na celé 100 koruny Měsíční záloha na daň = SHM x 15 % Sleva na poplatníka dle platného sazebníku: 1970 Kč Daň po slevě = měsíční záloha na daň – 1970 Čistá mzda (pokud zaměstnanec pracoval celý měsíc) = HM – SP zam – ZP zam – daň po slevě

21 Sazebník pro náhrady mzdy

22 Výpočet náhrady mzdy a ND
Sazby platné od hodinová sazba neplac plac od do 32975 138,43 90% 124,587 Kč/hod 29530 207,55 60% 41,472 3 1 198,86 127 76,2 21772 414,93 30% 62,214 2 142,05 152,4 15430 Celkem 228,273 x 341 254 229 99 706 0% od 22. dne vyplácí SSZ nemocenské dávky 22640 (Správa sociálního zabezpečení ) 16835 19195 426 381 152 5 767 635 počet dnů RPHV Náhrady mzdy PHV Čistá mzda celkem Náhrada mzdy den Náhrada mzdy Sazba Náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem Max Kč nad 412,30 se neuvažuje Náhrada mzdy den karantény v % Náhrada mzdy den

23 Dokončení výpočtu čisté mzdy u zaměstnanců, kteří byli nemocní
Pro jednoduchost výpočtu vycházíme z celého měsíce a nemoc vyhodnocujeme dle třídní knihy od 3 dnů souvislé absence. Většinou jde o prvních 21 kalendářních dnů, takže pak jde o výpočet náhrady mzdy (počet pracovních dnů). Vypočteme počet pracovních dnů a rozdělíme je do tabulky na neplacené a placené. Průměrný hodinový výdělek vypočteme pro jednoduchost orientační = z hrubé mzdy za daný měsíc: PHV = HM září/počet odpracovaných hodin za září PHV zredukujeme dle sazebníku (podle hranic) - RPHV Vypočteme náhradu mzdy. NM = RPHV x 8 hodin x počet placených dnů x 60 % Vypočteme čistou mzdu k výplatě.

24 Konečný přehled pro odvody
Na SSZ posíláme rozdíl Pro příkaz k proplacení

25 Vyplacené částky postupně zapíšeme do pokladní knihy
příklad:

26 Odvody – zálohy na daň Příklad

27 Odvody – zálohy na sociální pojištění
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ) Správa soc. poj. CEFIF 1. Identifikace zaměstnavatele Název Magic, s. r. o. Ulice Novoborská Obec Praha 9 - Prosek Zaměstnavatel se základní procentní sazbou pojistného uvede kód 1 Zaměstnavatel se zvýšenou procentní sazbou pojistného uvede kód 2 2. Pojistné odváděné za zaměstnance a zaměstnavatele Pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti b) Pojistné pouze na důchodové pojištění Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti 3. Vyplacené dávky a) Nemocenské b) Ošetřovné c) Peněžitá pomoc v mateřství d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 4. Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami 5. Bankovní spojení 6. Kontaktní pracovník Příjmení Jméno Dítětová Drahoslava 7. Datum vyplnění, podpisy a razítka K vyplnění tohoto formuláře na PC a následnému vytištění na Vaší tiskárně můžete využít elektronický formulář na internetové adrese "www.cssz.cz". ČSSZ I/2009 Datum, podpis a razítko zaměstnavatele Pro potřeby OSSZ Datum vyplnění Datum přijetí formuláře na OSSZ Zatím není Kontaktní telefon Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami Úhrn vyplacených dávek Částka vyplacených dávek Počet případů Den platby Bankovní spojení (předčíslí - číslo účtu / kód banky nebo IBAN) Počet proplac. dnů Počet nových případů Rozdíl mezi pojistným a 1/2 zúčtovaných náhrad mzdy Úhrn zúčtovaných náhrad mzdy 1/2 zúčtovaných náhrad mzdy 381 191 Variabilní symbol Úhrn vyměřovacích základů Úhrn pojistného 190 21 PSČ 2 Barbora Krejčová 92010 Nastavení psacího stroje za období (MM/RRRR) Číslo domu Kód OSSZ Kód sazby

28 Odvody – zálohy na zdrav. pojištění
příklad ZDRAFIK Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Kód 1 Název a sídlo zaměstnavatele: Magic, s.r.o. Číslo plátce pojistného: Novoborská 2 Praha 9 Hlášení za měsíc, rok (ve tvaru MMRRR R): 0920 Počet zaměstnanců pojištěných u VZP: 3 Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP: 65 455 Výše pojistného - součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP: 49 34 Datum splatnosti (nepovinná položka) : Dne: 7 Převzato VZP dne: Krejčová razítko zaměstnavatele a podpis odpovědného pracovníka razítko OP VZP a podpis odpovědného pracovníka Do příslušné buňky zapište měsíc (MM) a rok (RRRR)! Vyplňte poč et zaměstnanců pojištěných u VZP! Vyplňte úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP! Vyplňte součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP!

29 Hromadný příkaz do banky
Pokud už máme založený bankovní účet, posíláme bance příkaz k provedení platby Příklad:

30 Výpis z banky příklad


Stáhnout ppt "1. díl Poplatky při vzniku firmy, mzdy"

Podobné prezentace


Reklamy Google