Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Raný středověk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_02_rany_stredovek.ppt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Raný středověk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_02_rany_stredovek.ppt"— Transkript prezentace:

1 Raný středověk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_02_rany_stredovek.ppt
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, raný středověk ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Raný středověk - společenské změny po rozpadu západořímské říše, vliv křesťanství na vznik novách států. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Raný středověk

3 raný středověk : 5. – 12. stol. rozpad západořímské říše 476- úpadek společnosti: (bezpečnosti, obchodu a řemesel, vzdělanosti a umění, odchod lidí na venkov) vznik nových států – situace se zlepšila znovu rozvoj obchodu, kultury a vzdělanosti křesťanství – naděje na lepší posmrtný život pro strádající dodržování Desatera nebo věčné zatracení v pekle

4 Rukopis s Desaterem z 2. století, tzv. Nashův papyrus

5 Mojžíš se na hoře Sinaj setkal s bohem Jahve, kde mu bylo zjeveno Desatero božích přikázání (v knize Exodus) 1. Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! Nebudeš míti jiných Bohů mimo mne! 2. Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého nadarmo! 3. Pomni, abys den sváteční světil! 4. Cti otce a matku! 5. Nezabiješ! 6. Nezcizoložíš! 7. Nepokradeš! 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému! 9. Nepožádáš manželky bližního svého! 10. Nepožádáš domu bližního svého, ani služebníka jeho, ani dobytčete, ani cožkoliv jest bližního tvého!

6 Bible vznikala po staletí nejprve ústní tradice
nejstarší části sepsány asi v 10. až 9. stol. př. n. l. prameny byly ještě starší – první zmínky o potopě již u Sumerů do dnešní podoby text upraven až po návratu Židů z babylonského zajetí mezi 6. a 4. stoletím př. n. l. sepsali ji kněží celý soubor Bible = Starý i Nový zákon- uzavřen až po 1. stol. n. l. rozšířením o Nový zákon

7 církevní obřady provázely celým životem
křest – vstup člověka do křesť. církve biřmování – potvrzuje tento vstup přijímání těla a krve Kristovy (připomenutí poslední večeře Ježíše s učedníky) pokání – slib nápravy a modlitby poslední pomazání – udílí kněz umírajícímu jako znamení odpuštění hříchů manželství posvěcené knězem svěcení kněží – potvrzení vstupu do duchovního kněžského stavu (biskupem nebo arcibiskupem)

8 ústřední postavou křesťanství - Ježíš Kristus (mezi 7 a 1 př. n. l
ústřední postavou křesťanství - Ježíš Kristus (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 33), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta působil asi od roku 28 jako potulný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k pokání po několika letech jej Římané ukřižovali jeho narození je začátkem křesťanského letopočtu Opakování – uč. str. 18

9 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str mapa: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 23 – 24 obrázky:


Stáhnout ppt "Raný středověk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_02_rany_stredovek.ppt"

Podobné prezentace


Reklamy Google