Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ Použití vyhledávačů a specializovaných služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ Použití vyhledávačů a specializovaných služeb."— Transkript prezentace:

1

2 INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ Použití vyhledávačů a specializovaných služeb

3 PŘÍPRAVA REŠERŠNÍHO DOTAZU Klinický dotaz: hledáme zahraniční informační zdroje zaměřené na doporučené postupy léčení zánětu středního ucha, ověření účinnosti resp. nezbytnosti použití antibiotik ve srovnání s placebem v souladu s moderním trendem evidence-based medicine

4 PŘÍPRAVA REŠERŠNÍHO DOTAZU Lingvistická analýza a výběr terminologie Lingvistická analýza a výběr terminologie: otitis media –middle ear infection(s) (příbuzný termín) clinical guideline(s) management antibiotics placebo

5 ALTAVISTA (vyhledávač - search engine) http://www.altavista.com

6 ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ - BASIC SEARCH 1. krok do příkazového řádku (Search for = hledej) zapíšeme volně bez interpunkce hledané termíny clinical guidelines otitis media antibiotics prvních 20 - 30 vyhledaných dokumentů bude mít nejvyšší stupeň relevance. Budou pojednávat o klinických postupech léčby zánětu středního ucha antibiotiky. vyhledávač Altavista je v současné době schopen identifikovat ustálená spojení jako logické celky, aniž byly použity syntaktické prostředky (tj. znaménka plus, minus, uvozovky apod.) UKÁZKA

7

8 ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ - BASIC SEARCH 2. krok do příkazového řádku (Search for = hledej) zapíšeme volně bez interpunkce hledané termíny clinical guideline* otitis media antibiotics slovo guideline* zapíšeme s hvězdičkovou notací, čímž umožníme vyhledání jednotného i množného čísla tohoto podstatného jména sledujeme nárůst počtu vyhledaných dokumentů UKÁZKA

9

10 ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ - BASIC SEARCH 3. krok do příkazového řádku (Search for = hledej) zapíšeme hledané termíny v upřesněné podobě : “clinical guideline*“ “otitis media“ antibiotics dvouslovné odborné termíny uzavřeme do uvozovek použijeme hvězdičkovou notaci pro pravostranné rozšíření (jednotné i množné číslo výrazu guideline) sledujeme výraznou redukci počtu vyhledaných dokumentů UKÁZKA

11

12 ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ - BASIC SEARCH 4. krok UKÁZKA +.do příkazového řádku (Search for = hledej) zapíšeme jednotlivá hledaná slova se znaménkem plus +. musí vyskytovat ve vyhledaných dokumentech Tato slova se musí vyskytovat ve vyhledaných dokumentech naproti tomu znaménko minus - znamená, že uvedené slovo se ve vyhledaných dokumentech vyskytovat nesmí.naproti tomu znaménko minus - znamená, že uvedené slovo se ve vyhledaných dokumentech vyskytovat nesmí. +clinical +guideline* +otitis +media +antibiotics -placebo získáme literaturu o klinických postupech léčby zánětu středního ucha pomocí antibiotik, ale bude vyloučeno použití placeba.

13

14 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 1. krok ze základního vyhledávání přejdeme do pokročilého režimu klikneme myší na hypertextový odkaz Advanced Search (pokročilé vyhledávání) objeví se příkazový řádek s možností kombinačního vyhledávání pomocí Booleovských operátorů (Boolean query) UKÁZKA

15 UKÁ;ZKA

16 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 2. krok do příkazového řádku (Boolean query) vepíšeme hledané víceslovné termíny spojené operátorem OR otitis media OR middle ear infection* v pokročilém režimu vyhledávání není nutno uzavírat víceslovné termíny do uvozovek u výrazu infection použijeme hvězdičkovou notaci pro vyhledání jednotného i množného čísla výsledkem jsou dokumenty pojednávající buď o zánětu středního ucha, nebo o středoušních infekcích, případně jsou obsaženy oba pojmy UKÁZKA

17 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 1. krok

18 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 3. krok do příkazového řádku (Boolean query) vepíšeme hledané víceslovné termíny spojené operátorem OR před každý víceslovný termín vložíme výraz title: (nezapomeňte na dvojtečku) tímto postupem dosáhneme vyhledání uvedených termínů pouze v názvu dokumentu a tím zvýšení relevance vyhledávání title:otitis media OR title:middle ear infection* získané dokumenty „přetřídíme“ (okno Sort by) termínem clinical guideline* a sledujeme počet získaných zdrojů, které pojednávají o klinických postupech u zánětu středního ucha a středoušních infekcí UKÁZKA

19

20 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 4. krok vyzkoušejte si funkci proximitního operátoru NEAR do příkazového řádku zapíšte otitis media NEAR clinical guideline* vyhledané dokumenty budou mít hledané termíny ve vzdálenosti 10 slov dojde ke zvýšení relevance vyhledávání UKÁZKA

21

22 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ - ADVANCED SEARCH 5. krok do příkazového řádku formulujeme složitý dotaz s použitím všech tří Booleovských operátorů, kulatých závorek pro stanovení vyhledávacích priorit a hvězdičkové notace. Název pole title: zaručuje výskyt termínů v názvu dokumentů (title:otitis media OR title:middle ear infection*) AND antibiotics AND NOT placebo vyhledané dokumenty budou pojednávat o zánětu středního ucha resp. středoušních infekcích léčených antibiotiky s vyloučením placeba. Názvy onemocnění budou v názvu dokumentů. UKÁZKA

23

24 NORTHERNLIGHT (vyhledávač - search engine) http://www.northernlight.com

25 JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ - SIMPLE SEARCH 1. krok do příkazového řádku vepíšeme viceslovné termíny uzavřené v uvozovkách ORBooleovský operátor OR vyhledá dokumenty obsahující jeden nebo druhý termín, případně oba dva využijeme možnosti hvězdičkové notace u slova infection pro vyhledání jednotného i množného čísla “otitis media“ OR “middle ear infection*“ sledujeme procento relevance u vyhledaných dokumentů (např. č.1 - 91 %) UKÁZKA

26

27 JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ - SIMPLE SEARCH 2. krok do příkazového řádku vepíšeme hledané pojmy kombinované použitím Booleovského operátoru AND dvouslovný termín uzavřeme do uvozovek management AND “otitis media“ vyhledané dokumenty budou pojednávat o jakékoliv léčbě (management) zánětu středního ucha (otitis media) použijeme-li hvězdičkovou notaci pro odvozená slova od základu manag*, výsledný počet vyhledaných dokumentů se zvětší UKÁZKA

28

29 JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ - SIMPLE SEARCH 3. krok použitím Booleovského operátoru NOT vyloučíme ty dokumenty, které pojednávají o použití antibiotik při zánětu středního ucha “otitis media“ NOT antibiotic* UKÁZKA

30

31 JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ - SIMPLE SEARCH 4. krok rešeršní dotaz upřesníme pomocí definice polí, tj. stanovíme, v které části dokumentu se má hledaný termín vyskytovat termíny kombinujeme Booleovskými operátory AND, OR použijeme hvězdičkovou notaci pro vyhledání odvozených slov TITLE:“otitis media“ AND TEXT:(antibiotic* OR placebo) otitis mediavyhledané dokumenty budou mít termín otitis media v názvu, kdežto léčba antibiotiky nebo placebem (příp. oběma způsoby) může být obsažena i v textu. UKÁZKA

32

33 PUBMED specializovaná služba (biomedicínská bibliografická databáze) http://www.nlm.nih.gov

34 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 1. krok vstup do databáze postupným navigováním přes rubriky  Library services  Databases  MEDLINE via PubMed 2 UKÁZKY

35

36

37 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 2.krok vyhledávání zahájíme kliknutím myší na lištu Preview/Index Search PubMed forobjeví se prázdný příkazový řádek (Search PubMed for) pro zápis hledaných termínů Poznámka: Enter terms and click Preview Poznámka: správnou obrazovku poznáte podle růžového pruhu s instrukcí Enter terms and click Preview 2 UKÁZKY

38

39

40 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 3. krok Search PubMed fordo příkazového řádku Search PubMed for postupně zapisujeme termíny s definicí vyhledávaných polí a použitím hvězdičkové notace Previewvyhledání aktivujeme kliknutím na lištu Preview po každém jednotlivém dotazu  otitis media[TI] termín v názvu  middle ear infection*[TI] termín v názvu  antibiotic*[TIAB] termín v názvu (a)nebo abstraktu  placebo[TIAB] termín v názvu (a)nebo abstraktu UKÁZKA

41

42 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 4. krok v tabulce se řadí jednotlivé dotazy a jsou automaticky označovány číselnými kódy #1, #2 atd. Resultssloupec Results ukazuje počty vyhledaných dokumentů k jednotlivým dotazům současně se zobrazí pouze 3 posledně vyhledané položky, History. další aktivujeme kliknutím na lištu History. UKÁZKA

43

44 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 5. krok provedeme kombinaci dotazů pomocí Booleovských operátorů AND, OR, NOT pracujeme pouze s číselnými kódy a používáme kulaté závorky pro vyjádření priorit (#1 OR #2) AND #3 NOT #4 Výklad: Výklad: hledáme zánět středního ucha (#1) nebo středoušní infekce (#2), léčbu antibiotiky (#3), ale vyloučíme placebo (#4) Resultsdále pracujeme s dotazem #5, ve sloupci Results klikneme na získaný počet záznamů (612) UKÁZKA

45

46 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 6. krok vyhledané záznamy je možno zobrazit Display (lišta Display) v různé podobě, např. –Summary –Summary (krátký bibliografický záznam –Abstract –Abstract (bibliografické údaje se souhrnem) –LinkOut –LinkOut (odkaz na plný text článku, pokud je k dispozici) nabídku různých formátů zobrazení získáme kliknutím na rozbalovací menu 2 UKÁZKY

47

48

49 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 7. krok LinkOut Displaypřehled o dostupnosti plných textů článků získáme výběrem režimu LinkOut a kliknutím na lištu Display hvězdička (*) u nakladatele/poskytovatele (Publisher/Provider/Aggregator) (full-text online) (Publisher/Provider/Aggregator) plnotextové elektronické služby (full-text online) znamená, že plný text je na dostupný za poplatek. pro získání plných textů vyzkoušejte FREE IN PMC (PubMed Central) –bezplatnou službu FREE IN PMC (PubMed Central) ELSEVIER SCIENCE –nakladatele ELSEVIER SCIENCE (konsorciální přístup LF UP v Olomouci 2 UKÁZKY

50

51

52 Pokročilé vyhledávání - Advanced searching 8. krok Formáty plných textů online –html (hypertext markup language) –pdf (portable document format) zobrazení pomocí freeware Acrobat Reader 2 UKÁZKY

53

54


Stáhnout ppt "INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ Použití vyhledávačů a specializovaných služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google