Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PARYBY Př_106_Obratlovci_Paryby Autor: Mgr. Hana Krajčová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PARYBY Př_106_Obratlovci_Paryby Autor: Mgr. Hana Krajčová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 PARYBY Př_106_Obratlovci_Paryby Autor: Mgr. Hana Krajčová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro předmět přírodopis, 7.ročník.  Je zaměřen na opakování znaků a zástupců třídy paryb, jeho součástí je procvičení učiva formou testových otázek.  Materiál vznikal ze zápisů autorky, která vycházela z učebnice: Černík,V., Hamerská, M., Martinec, Z., Vaněk, J. Přírodopis 7: Zoologie a botanika pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2008, ISBN

3  žijí v mořích  v kůži ostré šupiny  vnitřní chrupavčitá kostra  v čelistech několik řad dorůstajících zubů  dýchají žábrami (nekryté skřelemi)  smyslové orgány: výborný čich, zrak, chuť  vejcorodí

4  torpédovitý tvar těla  ploutve párové: prsní, břišní nepárové: hřbetní, řitní, ocasní (nesouměrná) 1

5  zploštělý tvar těla  párové ploutve srostlé v ploutevní lem 2

6 Ž raloci Ž ralok obrovský Ž ralok bílý Ž ralok dlouhoploutvý Kladivoun obecnýMá č ka skvrnitá

7 Rejnoci Parejnok elektrickýManta obrovská Trnucha

8 Ž ralok obrovský Ž ralok obrovský je nejv ě tším druhem ž ralok ů, je dlouhý a ž 18 m. Ž iví se planktonem, proto není pro č lov ě ka nebezpe č ný. 3

9 Ž ralok bílý Ž ralok bílý („bílý zabiják“) pat ř í mezi nejnebezpe č n ě jší dravý druh ž ralok ů. Díky jeho pronásledování dnes č elí vyhubení. 4

10 Ž ralok dlouhoploutvý Ž ralok dlouhoploutvý má charakteristické dlouhé prsní ploutve. Ob č as se vyskytuje p ř i pob ř e ž í, proto je velkou hrozbou trose č ník ů. 5

11 Kladivoun obecný Kladivoun obecný dor ů stá délky 2,5 – 4m, m ůž e být tedy pro č lov ě ka nebezpe č ný. Má charakteristický tvar hlavy. 6

12 Má č ka skvrnitá Má č ka skvrnitá pat ř í mezi menší druhy ž ralok ů, m ěř í kolem 70 cm. Ž ije na dn ě mo ř í p ř i pob ř e ž í. Je b ěž n ě lovena pro maso. 7

13 Parejnok elektrický Parejnok má tém ěř kruhovitý tvar t ě la s odd ě lenou ocasní ploutví. Ž ije u dna p ř i pob ř e ž í. Loví pomocí elektrických výboj ů o nap ě tí 45 a ž 200 V. nebezpe č ný. 8

14 Manta obrovská Manta obrovská má siln ě zplošt ě lé t ě lo koso č tvere č ného tvaru, široké a ž 5 m a dlouhé a ž 2,5 m. Ž iví se planktonem. 9

15 Trnucha americká Trnucha má jedový trn se zp ě tnými há č ky, který m ůž e č lov ě ku zp ů sobit bolestivá zran ě ní. Ž ije v m ě lkých vodách p ř i pob ř e ž í St ř edozemního mo ř e. 10

16 Žraloci mají povrch těla: a)bez šupin b)kryté ostrými tvrdými šupinami c)kryté velmi měkkými šupinkami

17 Oporu těla paryb tvoří: a)vnitřní kostěná kostra b)vnější kostěná kostra c)vnitřní chrupavčitá kostra

18 Pro člověka není nebezpečný: a)žralok obrovský b)žralok dlouhoploutvý c)žralok bílý

19 Toto je:a) žralok bílý b) žralok obrovský c) máčka skvrnitá 11

20 Toto je:a) trnucha b) máčka skvrnitá c) manta obrovská 12

21 Opakování paryb: ? 1. Mezi paryby patří ? ? 2. Paryby žijí ? ? 3. Kůže paryb je krytá ostrými ? ? 4. Vnitřní kostra paryb je ? ? 5. Zuby v čelistech rostou ? ? 6. Paryby dýchají ? ? 7. Mají vyvinuté smyslové orgány: ? ? 8. Způsobem rození mláďat jsou ? žraloci a rejnoci. v mořích. šupinami. chrupavčitá. v řadách. žábrami. čich, chuť. vejcorodí.

22 Výborně!

23 Zdroje použité dne : 1.White shark.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 13:17 [cit ]. Dostupné z: 2.Torpedo marmorata2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 21:10 [cit ]. Dostupné z: 3.Rhincodon typus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 4.White shark.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 13:17 [cit ]. Dostupné z: 5.Oceanic Whitetip Shark.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 6.Sphyrna zygaena noaa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 18:08 [cit ]. Dostupné z: 7.Scyliorhinus canicula.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 22:04 [cit ]. Dostupné z: 8.Torpedo marmorata2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 21:10 [cit ]. Dostupné z:

24 9.Manta birostris-Thailand.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 11:06 [cit ]. Dostupné z: 10.Rog4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 11.Rhincodon typus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 12.Rog4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "PARYBY Př_106_Obratlovci_Paryby Autor: Mgr. Hana Krajčová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google