Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CUBE - Operátor relační agregace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CUBE - Operátor relační agregace"— Transkript prezentace:

1 CUBE - Operátor relační agregace
David Hoksza

2 Aplikace pro analýzu dat
Formulace dotazu Extrakce dat Vizualizace výsledků Analýza výsledků

3 Modelování n-dimenzionálního problému plochými tabulkami
Počasí

4 Dimenzionální redukce (agregace) ve vizualizačních nástrojích
Histogramy Křížové tabulky Součty, podsoučty, …

5 Dimenzionální redukce v SQL
Agregační funkce COUNT() SUM () MIN() MAX() AVG() Operátor GROUP BY

6 Příklady agregace SELECT AVG(Tepl) FROM Pocasi;
SELECT COUNT(DISTINCT Cas) FROM Pocasi; SELECT Cas, Vyska, AVG(Tepl) FROM Pocasi GROUP BY Cas, Vyska;

7 Problémy GROUP BY Histogramy Roll-up součty, drill-down podsoučty
Křížové tabulky

8 GROUP BY a histogramy SELECT Den, stat, MAX(Tepl) FROM Pocasi
GROUP BY Den(Cas) AS Den, Stát(Sirka, Delka) AS stat; NELZE SELECT Den, stat, MAX(Tepl) FROM ( SELECT Den(Cas) AS Den, Stat(Sirka, Delka) AS stat, Tepl FROM Pocasi ) AS foo GROUP BY Den, stat;

9 Řešení roll up není relační

10 Řešení roll up 2N agregačních sloupců

11 Řešení roll up – hodnota ALL(1)
Přetížení hodnot sloupce => přidání ALL SELECT Model, ‘ALL’, ‘ALL’, SUM(Prodeje) FROM Prodeje WHERE Model = 'Chevy' GROUP BY Model UNION SELECT Model, Rok, ‘ALL’, SUM(Prodeje) FROM Prodeje WHERE Model = 'Chevy' GROUP BY Model,Rok UNION SELECT Model, Rok, Barva, SUM(Prodeje) FROM Prodeje WHERE Model = 'Chevy' GROUP BY Model, Rok, Barva;

12 Řešení roll up – hodnota ALL(2)
Symetrická agregace: UNION SELECT Model, ALL, Barva, SUM(Prodeje) FROM Prodeje WHERE Model = 'Chevy' GROUP BY Model, Barva;

13 Křížové tabulky (1) cross-tabulation, cross tab
Předchozí jsou relační formou křížové tabulky Obvyklá reprezentace v reportech

14 Křížové tabulky (2)

15 Problémy Složitý SQL zápis (6D dotaz => 64 UNION) Optimalizace

16 Dimenze CUBE

17 Celkové a dílčí agregace CUBE
CUBE tvoří tabulku se všemi dimenzemi celková agregace funkcí f(): ALL, ALL, ….., ALL, f(*) Dílčí agregace (vyšší dimenze) …, ALL, …ALL, …, f(*)

18 Příklad (1) CUBE SELECT Model, Rok, Barva, SUM(prodeje) as Prodeje
FROM Prodeje WHERE Model in (‘Ford’, ‘Chevy’) AND Rok BETWEEN 1900 AND 1992 GROUP BY CUBE Model, Rok, Barva

19 Příklad (2) SELECT Den, stat, MAX(Tepl) FROM Pocasi GROUP BY CUBE
Den(Cas) AS Den, Zeme(Sirka, Delka) AS stat;

20 Sémantika CUBE Provádění CUBE:
Klasický GROUP BY přes <select list> Postupná záměna za ALL => superagregáty

21 Operátor ROLLUP CUBE může být být moc => vznik operátoru ROLLUP
Chci pouze roll-up nebo drill-down Funkční závislosti atributů => vznik operátoru ROLLUP Produkuje pouze superagregáty: (v1 , v2 , …., vn , f()), (v1 , v2 , …., ALL, f()), .. (v1 , ALL, …., ALL, f()), (ALL, ALL, …., ALL, f()).

22 Výhody ROLLUP Rychlejší
Výhodné pro kumulativní agregáty (přirozeně lineární množina výsledků)

23 Algebra pro operátory GROUP, CUBE, ROLLUP
CUBE od GROUP BY je CUBE CUBE od ROLLUP je CUBE ROLLUP od GROUP BY je ROLLUP Tedy: CUBE(ROLLUP) = CUBE ROLLUP(GROUP BY) = ROLLUP Použití: GROUP BY <select list> ROLLUP <select list> CUBE <select list>

24 Příklad složení SELECT Manufacturer, Rok , Mesic, Den, Barva, Model
SUM(cena) AS Vynos FROM Prodeje GROUP BY Manufacturer, ROLLUP Rok(Cas) AS Rok , Mesic(Cas) AS Mesic, Den(Cas) AS Den, CUBE Barva, Model;

25 Syntaxe Současná: Rozšířená: Nová:
GROUP BY {<column jmeno> [collate clause], …} Rozšířená: GROUP BY <aggregation list> <aggregation list> ::= {(<column jmeno> | <expression>) [ AS <correlation jmeno> ] [ <collate clause> ] ,…} Nová: GROUP BY [ <aggregation list> ] [ ROLLUP <aggregation list> ] [ CUBE <aggregation list> ]

26 Diskuse hodnoty ALL Co je ALL? Model.ALL = ALL(Model) = {Chevy, Ford}
Model.ALL = ALL(Rok) = {1990, 1991, 1992} Model.ALL = ALL(Barva) = {red, white, blue} hnízděné relace

27 ALL() ALL reprezentuje množinu Funkce ALL() vrací množinu, nebo NULL
Zjištění, zda je sloupec agregát

28 Přidání ALL do SQL Nové klíčové slovo
ALL [NOT] ALLOWED do definice sloupce a systémového katalogu Interpretace operátorů jako množinových (=) Ostatní prvky domény => singltony

29 Problémy ALL Tvoří speciální případy
Nutí pracovat s hodnotami jako s množinami Lze vynechat

30 Nahrazení ALL Místo ALL použít NULL Neimplementovat ALL()
Implementovat GROUPING() pro rozlišení mezi NULL a ALL

31 Nahrazení ALL - příklad
SELECT Model,Rok,Barva,SUM(prodeje), GROUPING(Model), GROUPING(Rok), GROUPING(Barva) FROM Prodeje GROUP BY CUBE Model, Rok, Barva; Dostaneme: (NULL, NULL, NULL, 941, TRUE, TRUE, TRUE) Místo (ALL, ALL, ALL, 941)

32 Dekorace Sloupce, které nejsou v GROUP BY, ale jsou na nich funkčně závislé SELECT oddeleni.jmeno, sum(prodeje) FROM prodeje JOIN oddeleni USING (oddeleni_cislo) GROUP BY prodeje.oddeleni_cislo; oddeleni.jmeno není v SQL92 povoleno

33 Dekorace – nový přístup
Je-li dekorace funkčně závislá na agregaci, pak je v SELECT listu povolena Dekorace interagují s agregačními sloupci: SELECT Den,stat,MAX(Tepl), kontitnent(stat) AS kontitnent FROM Pocasi GROUP BY CUBE Den(Cas) AS Den, Zeme(Sirka, Delka) AS stat

34 Schémata dimenzí Ukládáno mnoho informacích o akci => dimenze
Schéma sněhové vločky (snowflake schema) Hvězdicové schéma (star schema)

35 Snowflake - příklad Tabulky dimenzí mohou obsahovat i dekorace (např. další informace o kanceláři…) Dimenze se mohou dále štěpit (např. týdny nezapadají do měsíců)

36 Počítání CUBE a ROLLUP Zobecnění GROUP BY => stejné techniky výpočtu Počítaní agregátů na co nejnižší systémové úrovni Omezit přesuny dat Používat pole nebo hashování pro reprezentaci agregačních sloupců v paměti Pro velké agregáty (řetězce) používat hashování

37 Definice a implementace agregačních funkcí
1. Inicializace agregační funkce 2. Volání agregace pro každou novou hodnotu 3. Získání výsledné hodnoty Možnost definovat cenu funkce => Prostor pro optimalizátor

38 2N - algoritmus Alokování prostoru pro každou buňku kostky
Pro každý nový (x1, …, xN, v) Iter(ukazatel, v) tzn. 2N krát (xi nebo ALL) Final(&ukazatel) pro každý z Π(Ci+1) uzlů kostky Kardinalita základní tabulky T => T*2N volání Iter() Lze zrychlit podle typu agregační funkce

39 Typy agregačních funkcí
Mějme 2-dimenzionální množinu hodnot {Xij|I=1,…I;j=1,…J} Typy funkcí: Distributivní Algebraické Holistické

40 Distributivní funkce Agregační funkce F() je distributivní, existuje-li funkce G() tž.: F({Xi,j}) = G({F({Xi,j|I=1,…,I}) | j=1,…,J}) Př.: MIN(), MAX(), SUM() ….. F=G COUNT() … G=SUM()

41 Algebraické funkce Agregační funkce F() je algebraická, existuje-li funkce G() vracející n-tici a funkce H() tž.: F({Xi,j}) = H({G({Xi,j|I=1,…,I}) | j=1,…,J}) Př.: Average(), MaxN(), MinN()

42 Holistické funkce Agregační funkce F() je holistická, jestliže neexistuje konstanta omezující velikost subagregátu tj.: Neexistuje konstanta M charakterizující F({Xi,j|I=1,…,I}) Př.: Median(), MostFrequent()

43 Počítání super-agregátů holistické funkce
Není znám efektivnější postup než N-algoritmus používající standardní techniky GROUP BY

44 Počítání super-agregátů distributivní funkce
Z N-té dimenze spočítáme (N-1)-tou dimenzi projekcí (agregací) jedné dimenze Př.: CUBE(ALL,x2,…,xN) = F({CUBE(u,x2,…,xN)}) Distributivnost umožňuje agregaci agregátů

45 Počítání super-agregátů algebraické funkce
Spíše než subagregáty je nutno si pamatovat n-tice z vyšších dimenzí!

46 Shrnutí Operátor CUBE generalizuje a sjednocuje:
Agregáty GROUP BY Histogramy Roll-upy Křížové tabulky CUBE je založen na ALL (označení sloupce přes který se agreguje) Někdy se vyplatí pouze ROLLUP Jednoduše spočitatelné pro distributivní a algebraické funkce


Stáhnout ppt "CUBE - Operátor relační agregace"

Podobné prezentace


Reklamy Google