Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémový pohled na zdravotnictví Systémový pohled na problematiku zdravotnictví JK & JK Podrobnosti:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémový pohled na zdravotnictví Systémový pohled na problematiku zdravotnictví JK & JK Podrobnosti:"— Transkript prezentace:

1 Systémový pohled na zdravotnictví Systémový pohled na problematiku zdravotnictví JK & JK Podrobnosti: http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/reformahttp://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/reforma Připomínky posílejte na adresu: kofranek@cesnet.cz, nebo kubinyij@volny.czkofranek@cesnet.czkubinyij@volny.cz

2 Deset problémů současného stavu Nedostatečné zdroje pro stávající rozsah hrazené péče a objektivně se zvyšující nároky na zdroje Problematické rozdělování fin. prostředků ZP pro ZZ. Nejsou přesně definovány standardy a mimostandardy péče. Nedostatečné vymezení vícezdrojového financování. Extenzívní předimenzovaná síť ZZ. Nejsou definovány, sledovány a průběžně vyhodnocovány ukazatele kvality péče. Nedostatečná role pacienta v systému zdravotnictví Není vytvořen systém motivace k prevenci. Nejsou vytvořeny podmínky pro spolurozhodování a motivaci pacientů k účelnému čerpání zdravotní péče. Nedostatečné legislativní a organizační prostředí.

3 ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení v systému Národní zdravotní služby Spádové oblasti ZZ ZZ SYSTÉM STÁTNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ Občan ZP - Národní zdravotní pojišťění Úhrady ZZ Informace ZZ Řízení Řźení Pravidla

4 ZZ ZP ZZ Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení v pojišťovenském systému ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení POJIŠŤOVENSKÝ SYSTÉM Občan

5 ZP Zdravotní pojišťovna ZZ Zdravotnické zařízení Role občana, pojišťoven a zdravotnických zařízení ve smíšeném systému Informace Smlouvy, úhrady Volný výběr ZZ Informace Pravidla a informace Informace ZP Pravidla a informace ZZ SMÍŠENÝ SYSTÉM Občan

6 Nosná myšlenka Ústředním prvkem systému je pacient, aby toto tvrzení bylo pravdivé, je nutné aby měl informace: –o cenách /veřejná kontrola veřejných financí/ –o kvalitě poskytované péče /veřejné informace o indikátorech kvality zdravotní péče v zdravotnických zařízeních/

7 Nosná myšlenka ekonomická zátěž občana pacienta nebude zvýšena bude zaveden princip spolurozhodování jedince o nákladech na zdravotní péči při zachování sociální a zdravotní solidarity. zůstane zachována vysoká úroveň a dostupnost péče v pružně regulovatelném a finančně stabilním systému.

8 Ekonomický model financování zdravotní péče PŘÍJMY VÝDAJE

9 Ekonomický model financování zdravotní péče PŘÍJMY

10 Ekonomický model financování zdravotní péče Veřejné zdravotní pojištění Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Správa systému zdravotní péče

11 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Veřejné zdravotní pojištění Zaměstnanci OSVČ OBZP Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Správa systému zdravotní péče Nemocenské dávky Státem hrazení pojištěnci

12 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče Nemocenské dávky Spojení zdravotního a nemocenského pojištění Veřejné zdravotní pojištění

13 Ekonomický model financování zdravotní péče Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Cena léčeníDélka pracovní neschopnosti Volba způsobu léčení Celkové výdaje z veřejných prostředků Levnější léčení může znamenat delší neschopnost, dražší léčení může znamenat kratší neschopnost

14 Ekonomický model financování zdravotní péče Nemocenské pojištění Veřejné zdravotní pojištění Cena léčeníDélka pracovní neschopnosti Volba způsobu léčení Celkové výdaje z veřejných prostředků Levnější léčení může znamenat delší neschopnost, dražší léčení může znamenat kratší neschopnost optimální způsob léčení snižuje celkové výdaje

15 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče Nemocenské dávky Veřejné zdravotní pojištění Zavedení ošetřovatelsko- pečovatelského pojištění

16 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Spol. solidarita Zástupná platba Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelské, pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče Zrušení kategorie Státem hrazených pojištěnců Nemocenské dávky Veřejné zdravotní pojištění

17 Řešení kategorie státem hrazených pojištěnců Kategorii státem hrazených pojištěnců rozdělit na část řešenou : –Zahrnutím do systému veřejného zdravotního pojištění v rámci společenské solidarity (neplatí nic) - ekonomicky neaktivní občané Děti a studující do 26 let Matky pečující o jedno dítě do 7 nebo o dvě a více do 15 let – Zástupnou platbou pojistného placenou státem Důchodci Nezaměstnaní Procento zástupné platby je třeba nastavit tak, aby byla celkově fiskálně neutrální (tj. aby součet současných plateb odpovídal součtu budoucích plateb za důchodce a nezaměstnané)

18 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče Nemocenské dávky Veřejné zdravotní pojištění Nově zavedeno Spol. solidarita Zástupná platba

19 Finanční zdroje Limitované příspěvky pojištěnců –Slouží především k zabezpečení financování správy systému (nikoli na vlastní zdravotní péči) –Základní předpoklady: Sociální a zdravotní solidarita Finanční únosnost Jednoduchost provozování –Oblasti příspěvků na administrativní a podpůrné činnosti: Ambulantní péče /primární a specializovaná/ Hotelové služby při hospitalizaci Doprava Zpracování receptů a poukazů Podmínkou je plošné zavedení čipové karty pojištěnce s evidencí provedených příspěvků a jejich ročních limitů. Čipová karta bude vyžita i pro jiné účely (elektronickou preskripci, jako přístupový klíč ke zdravotní dokumentaci, jako přístupový klíč k evidenci k přehledu čerpané péče apod.).

20 Zdravotní pojišťovna Pojištěnec současnost Poskytovatel zdravotní péče Současný stav Vize vize limitované příspěvky pojištěnců přímá spoluúčast všeobecné zdravotní pojištění Varianta s kompenzací

21 Zdravotní pojišťovna Pojištěnec současnost Poskytovatel zdravotní péče Současný stav Vize vize limitované příspěvky pojištěnců přímá spoluúčast všeobecné zdravotní pojištění Varianta bez kompenzace

22 Příspěvky pojištěnců – před vyčerpáním ročního limitu ambulantní poplatek nemocniční poplatek za hotelové služby poplatek za dopravu poplatek za recept záznam o platbě Pojištěnec Zdravotní pojišťovna záznam o platbě

23 Příspěvky pojištěnců – po vyčerpání ročního limitu ambulantní poplatek nemocniční poplatek za hotelové služby poplatek za dopravu poplatek za recept záznam o platbě Pojištěnec Zdravotní pojišťovna informace o překročení limitu

24 Nemocenské pojištění Ekonomický model financování zdravotní péče Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče Nově zavedeno Nemocenské dávky Všeobecné zdravotní pojištění Spol. solidarita Zástupná platba

25 Nemocenské pojištění Nemocenské dávky Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Zástupná platba, Důchodci… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče 1.% odvodu 2. Nastavení výše příspěvků a výše limitů 3. Nastavení podílu odvodu 5. Výše odpočitatelných položek komerčního připojištění 1. % odvodu 6. Investiční politika státu, krajů, obci Všeobecné zdravotní pojištění 1. % odvodu Sedmero možností regulace financování 4. Definice mimostandard ů 7. Motivace k prevenci

26 Nemocenské pojištění Nemocenské dávky Zaměstnanci OSVČ OBZP Státem hrazení pojištěnci Zdravotní péče Základní (standardní) Mimostandardní péče Limitované příspěvky pojištěnců Doplňkové zdroje dobrovolné: - komerční připojištění - přímé platby Veřejné prostředky: -stát, -kraje, -obce Zdroje jiných rezortů: MŠ (univerzitní výuka), MPSV, MO, MV… Zástupná platba, Důchodci… Soukromé prostředky: - soukromé zdrav. zařízení Platby od zahraničních pacientů : - pojištění, - přímá platba - paušální úhrada Ošetřovatelsko- pečovatelské pojištění sociální pojištění Doplňkové zdroje povinné - povinné úrazové pojištění - povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Správa systému zdravotní péče 1.% odvodu 2. Nastavení výše příspěvků a výše limitů 3. Nastavení podílu odvodu 5. Výše odpočitatelných položek komerčního připojištění 1. % odvodu 6. Investiční politika státu, krajů, obci Všeobecné zdravotní pojištění 1. % odvodu Sedmero možností regulace financování 4. Definice mimostandard ů 7. Motivace k prevenci Obecný model financování s možností pružného nastavení jednotlivých parametrů, tak aby ve své podstatě byl využitelný dlouhodobě i při změnách politické reprezentace

27 Ekonomický model financování zdravotní péče VÝDAJE

28 Problémy výdajů Zdravotní péče Z veřejného zdravotního pojištění se v současné době kromě potřebné péče hradí: –Nadbytečná péče –Neoprávněně čerpaná péče /např. překročení frekvenčních omezení apod./. –Mimostandardní péče –Neprovedené péče

29 Problémy výdajů Správa systému –Neefektivní výběr pojistného –Neefektivní vyúčtování zdravotní péče –Duplicitní kontrolní a jiné činnosti

30 Nástroje pro řešení Problémy výdajů Moderní informační technologie Organizační změny

31 IZIS DRGePrecribing LÉKY SLUŽBY SUPPORT Ext. projekty ÚZIS Zdravotní a hygienické registry, PACS, … Ostatní zdrav. subjekty Identifikace a autorizace zdravotnickéh o profesionála Identifikace a autorizace pojištěnce (EI) Certifikace (el. podpis) Bezpečné rozhraní Bezpečná komunikace Registr lékařů Registr nelékařů Registr pojištěnců Datový standard Pojišťovny Kraje ICT standard ambulancí Pacient IZIP INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

32 Možnosti zefektivnění výběru zdravotního pojištění 9 Zdravotních pojišťoven Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Současný stav ZaměstnavatelZaměstnanci

33 Společný výběr zdravotního pojištění 9 Zdravotních pojišťoven Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Vize Zaměstnavatel jediné výběrčí místo Zaměstnanci

34 Společný výběr zdravotního a sociálního pojištění 9 Zdravotních pojišťoven Sociální pojištění Daň z příjmu (zálohy na daň) Vize ZaměstnavatelZaměstnanci jediné výběrčí místo

35 Daň z příjmu (zálohy na daň) Zprůhlednění výběru daní, zdravotního a sociálního pojištění Technologicky možné řešení Zaměstnavatel Zaměstnanci Sociální pojištění Informační a clearingové centrum Zprostředkování příkazů bankám Informace Zdravotní pojišťovny

36 Zavedení DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání

37 Zavedení DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje

38 Zavedení DRG Pacienti s různými diagnózami Různé nároky na zdroje Mzdové náklady Režijní náklady na provoz Náklady na léky a zdravotnický materiál Náklady na vyšetření Náklady na zdravotnické výkony porovnání Rozčlenění na skupiny dg se statisticky obdobnými nároky na zdroje DRG skupinám je přiřazeno číslo, vyjadřující relativní náročnost na zdroje (1 = průměrný nemocný) Porovnáním s celkovými náklady lze vyjádřit „kolik stojí průměrné náklady jednoho pacienta v dané DRG skupině v celém státě“ Porovnáním s náklady ve zdravotnickém zařízení lze vyjádřit nakolik je levnější či dražší léčení v dané nemocnici - důležitý údaj pro management nákladů

39 Poskytovatelé zdravotní péče Pojišťovny Pojištěnci Stanovení „norem“ nákladů pro jednotlivé DRG skupiny pacientů Informace od pojišťoven Informace od poskytovatelů Stanovení „norem“ kvality Ukazatele kvality léčení Národní referenční centrum Počty pacientů v jednotlivých DRG skupinách Úhrady poskytovatelům Stanovení úhrady Vyhodnocení kvality léčení zdrav.zařízení Informace o kvalitě péče v ZZ

40 Centrum pro informační technickou a expertní podporu pro celý systém veřejného zdravotního pojištění Národní referenční centrum

41 Vstup dat Referenční databáze DRG Referenční centrum klinická data ekonomická data strukturální data číselníky případy ukazatele kvality klasifikace Analytické výstupy, referenční hodnoty, atd. MZ ČR nemocnice ZP další

42 Národní referenční centrum –Současné funkce NRC v procesu podpory úhrad lůžkové péče: vývoj a správa grouperu DRG správa referenční databáze měření výkonnosti klinický a ekonomický benchmarking sledování a hodnocení kvality zdravotní péče normativní a regulativní činnost edukace

43 Národní referenční centrum –Předpokládané budoucí funkce NRC  pilotní projekt EZICC  podpora lékové politiky  podpora přímo řízených organizací ( Projekt Transition Facility)  služby rezortních IS -certifikace, autorizace, zabezpečení komunikace...

44 Pojišťovna Poskytovatel zdravotní péče Toky dat Současný stav

45 Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2 Member state 1

46 Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Health Care Provider Health Insurance Company Member state 2 Member state 1 1 2 3 4

47 Pojišťovna Poskytovatel zdravotní péče Národní referenční centrum Toky dat VIZE

48 Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM AT IT SE NL Zdravotnické zařízení Zdravotní pojišťovna Zdravotnické zařízení Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Zdravotnické zařízení 2 2 3 3 4 4 je pojištěn léčí se 1 1 DE CZ Portály referenčních center jednotlivých členských zemí Evropská vize

49 Ochrana citlivých osobních dat Nezbytná podmínka funkčnosti informačních systémů ve zdravotnictví Národní referenční centrum Přenos zdravotnických informací (o pacientech, o zdravotních výkonech, ekonomických nákladech apod.)

50 Jak nepostavit Orwelova „velkého bratra“ Ochrana citlivých osobních dat Jak bezpečně propojit zdravotnické informační systémy? Sdílení Ochrana Nutno zajistit oba požadavky

51 Neutrální data Identifikátor dokumentu Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Sdílené bezpečné referenční rozhraní Neutrální data

52 Identifikátor dokumentu Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Identifikátor dokumentu Obsah lékařské dokumentace Neutrální data Propojovací tabulka Databáze lékařské dokumentace Citlivá osobní data Obsah lékařské dokumentace Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Sdílené bezpečné referenční rozhraní Opětovné propojení umožněno pouze oprávněným osobám

53 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Propojovací tabulka Jméno, příjmení… Dotaz Ověření oprávněnosti dotazu Identifikátor dokumentu poskytnuta pouze oprávněné osobě! Databáze lékařské dokumentace Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Obsah lékařské dokumentace Registr pojišťěnců Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Citlivá osobní data Identifikátor dokumentu

54 Registr transakcí Sdílené bezpečné referenční rozhraní Identifikátor dokumentu Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Propojovací tabulka Jméno, příjmení… Dotaz Identifikátor dokumentu poskytnuta pouze oprávněné osobě! Databáze lékařské dokumentace Identifikátor pojištěnce Identifikátor pojištěnce Jméno, příjmení… Obsah lékařské dokumentace Registr pojišťěnců Odpověď: Identifikátor pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo…) Neutrální data Citlivá osobní data Identifikátor dokumentu Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Ověření oprávněnosti dotazu

55 European Health Care Information and Clearing Center Patient IDDocument IDHead ID CROSS CONNECTION TABLE Patient IDDocument IDHead IDDocument ID Medical record content Head ID Patient name… (personal ID) Medical record content Patient name… (personal ID) Portal of National Reference Centre Reconnection is permitted to authorised persons only

56 Central Health Registers !!!Very sensitive personal data!!! Individual biomedical data Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! For therapy and diagnosis Individual data For evaluation of effectiveness of various therapeutical and diagnostical approaches Statistical data

57 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register

58 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register

59 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register

60 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register

61 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register

62 Strong data security management Anonymous data in central registers! Individual data in central registers! Danger of misuse of the sensitive data Requirement of tracking of individual cases Record in register Evidence based medicine Statistical evaluation

63 Centrální zdravotnické registry Anonymní data v centrálních registrech! Individuální data v centrálních registrech! Nebezpečí zneužití citlivých dat Potřeba sledovat individuální data jednotlivých případů Technologické řešení

64 Registr transakcí rodné číslojméno, příjmení rodné čísloid registruid případu Anonymizovaný obsah záznamů jednoho pacienta id registru Centrální zdravotní registr (nenese citlivá osobní data) Chráněný přístup k registru Zápis pro následnou kontrolu ÚOOÚ Referenční, sdílené a bezpečné rozhraní Přístupový portál k registrům Registr pojištěnců (osob) Propojovací tabulka Chráněné registry Chráněný registr Ověření oprávněnosti přístupu Veřejný anonymizovaný registr

65 Propojení informačních systémů 1.Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede v informačním systému zdravotnictví – občan by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, k finančnímu přehledu plateb o čerpání svého zdravotního pojištění 2.Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště). Sdílení společně využívaných dat Ochrana před neoprávněným přístupem musí zajistit Dvě základní práva občana

66 Sdílený registr Zajišťuje sdílení a ochranu lékařské dokumentace Sdílené bezpečné referenční rozhraní Národní Referenční centrum Národní referenční centrum

67 Zpřístupnění informací o finančních tocích veřejného zdravotního pojištění jako nezbytnou podmínku veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky Sběr a zveřejňování dat o nákladech (DRG) a kvalitě péče Zprostředkovává informace o individuálně čerpané péči pacientům Zprostředkovává přenos zdravotnické dokumentace /návaznost na IZIP a další datové sklady/ Poskytuje garantované informace o závazcích pojišťoven při žádosti ZZ o bankovní úvěry Národní referenční centrum

68 Z hlediska ekonomické stability systému je nutno dodržet zásadu že růst nákladů na léky nesmí překročit růst příjmů zdravotního pojištění. V každé z lékových skupin bude zajištěno aby minimálně jeden lék byl plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Hlavní koncepční změnou v oblasti v oblasti lékové politiky je zavedení systému transparentních třístupňových regulačních opatření lékové politiky a spotřeby zdravotnických prostředků Léková politika

69 Porovnání evropských cen Historie a empirický výpočet MFCena požadovaná výrobcem Regulace maximální cenou MF Kategorizační proces Proces dohodnuté nejvyšší ceny Stanovisko státuStanovisko firem Informace evropské agentury Preskripční omezení Snaha firem Stanovisko plátců Cena, úhrady z v.z.p., Úroveň doplatku Cena pro plátceDoplatek pacienta

70 Recepty „po drátech“ využití pro elektronickou preskripci léků Sdílené bezpečné referenční rozhraní Národního referenčního centra a Elektronických identifikátorů Elektronické identifikátory Léková politika Informace o předepsaných lécích jinými lékaři v poslední dobé Zefektivnění sledování účelné preskripce

71 Sdílené bezpečné referenční rozhraní lékař Vystavení receptu Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Lékař Pacient Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Id receptu Platnost receptu Obsah receptu Ověření oprávněnosti přístupu Jméno, Příjmení Platnost receptu Obsah receptu Id receptu Platnost receptu Id pojištěnce

72 Sdílené bezpečné referenční rozhraní Vystavení receptu Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Lékař Pacient Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Id receptu Platnost receptu Id receptu Jméno, Příjmení Obsah receptu Platnost receptu

73 Výběr receptu Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Sdílené bezpečné referenční rozhraní Pacient Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Obsah receptu, Jméno, příjmení,… Platnost receptu Platnost receptu, Id receptu obsah receptu Lékárník vydané léky… lékárník Ověření oprávněnosti přístupu Vydané léky

74 využívaný i dalšími aplikacemi Sdílené bezpečné referenční rozhraní LékárníkPacient Registr vydaných receptů Id receptu Id pojištěnce Platnost receptu Registr vydávaných léků Id receptu obsah receptu vydané léky… Výběr receptu Obsah receptu, Jméno, příjmení,… Platnost receptu, Vydané léky Elektronický identifikátor Citlivá data poskytnuta pouze oprávněné osobě! Neutrální data důležitá pro ekonomický rozbor a informace o spotřebě léků pro ověření oprávněnosti ke čtení či zápisu dat Registr pojištěnců Id pojištěnce Jméno, příjmení,… Jméno, příjmení,…. Jméno, příjmení,… Společně sdílený registr Id pojištěnce

75 Čipová karta pojištěnce elektronická identifikace pojištěnce klíč k lékařské dokumentaci klíč osobního přístupu k informacím o čerpání zdravotní péče (účet pacienta pro kontrolu účtovaných položek) zápis o provedených platbách limitovaných příspěvků elektronické recepty

76 Zdravotní knížky

77 Data Zdravotní knížky elektronická identifikace pojištěnce klíč k lékařské dokumentaci klíč osobního přístupu k informacím o čerpání zdravotní péče (účet pacienta pro kontrolu účtovaných položek) zápis o provedených platbách limitovaných příspěvků elektronické recepty Data Portál Národního referenčního centra Chráněný přístup

78 Zefektivnění výdajů Organizační změny

79 Zefektivnění výdajů Změna systému dohodovacích řízení : 1.Rozdělení dohodovacího řízení na segmenty (lůžková péče, ambulantní a ostatní péče, léky a zdravotnické prostředky) s vlastním režimem dohodování 2.Vytvoření Rady pro úhradu zdravotní péče pro určení základních parametrů úhrad a řešení nedohod. 3.Využití Národního referenčního centra pro zabezpečení objektivních podkladů pro dohodovací řízení

80 Zefektivnění výdajů Změna systému úhrad zavedení systému DRG pro změnu úhrad akutní lůžkové péče a sledování kvality poskytnuté zdravotní péče zavedení jednoročního období úhrad optimalizaci rozsahu hrazené péče na základě podrobné analýzy s využitím standardů; revize seznamu zdravotních výkonů, dopravních výkonů seznamu léčiv a zdravotnických prostředků, indikačního seznamu lázeňské péče s cílem eliminovat dosud hrazené výkony, které nejsou základní zdravotní péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

81 Zefektivnění výdajů Změna systému úhrad redukci úhrad nadbytečně prováděných výkonů –účinnou revizní činností –zavedením DRG –zavedení systému motivace pojištěnce limitovanými příspěvky pojištěnců zpřístupněním informací o poskytnuté péči snížení růstu výdajů za léky a zdravotnické prostředky –využitím centra účelné farmakoterapie při NRC –kategorizační komisí pro léky i pro zdravotnické prostředky –regulačními opatřeními –zavedením elektronické preskripce zefektivnění preventivní péče – včasným zachycením vysoce nákladných onemocnění a včasnou léčbou dojde ke snížení nákladů za zdravotní péči

82 Správa zdravotního pojištění Správa zdravotního pojištění je veřejnoprávní instituce založená a pracující na základě podmínek a v rozsahu definovaných zákonem. Je hlavním koordinačním orgánem veřejného zdravotního pojištění.

83 Institucionální zajištění Veřejného zdravotního pojištění Správa zdravotního pojištění Správní rada SZP Zdravotní pojišťovny MZ MF Zdravotní pojišťovny Ministerstvo zdravotnictví Kraje Pojištěnec Zdravotnická zařízeni NRC Informační, technická a expertní podpora. Národní součást EZICC Dohodovací řízení Rada pro úhrady zdr. péče Zdravotní pojišťovny Poskytovatelé zdrav. péče MZ MF

84 1.přerozděluje vybrané pojistné v plné výši podle indexů nákladovosti na zdravotní péči ve stanovených věkových skupinách pojištěnců i s respektováním rovnosti přístupu k regionům, 2. vypracovává rozbory, ekonomické zprávy a analýzy za celý systém veřejného zdravotního pojištění pro MZ, vládu, Parlament ČR ve stanovených termínech 3.zajišťuje sběr dat, správu dat a informací za celý systém zdravotního pojištění 4.spravuje registry (registr pojištěnců, plátců, smluvních ZZ, cizinců atd.) 5.spravuje fondy (společné ) systému zdravotního pojištění včetně fondu řešící problematiku velmi nákladné, nepojistitelné a nepojištěné péče Správa zdravotního pojištění

85 6.organizuje a provádí pojistně matematickou, statistickou a finanční činnost ve zdravotním pojištění 7.provádí kontrolní činnost - rozsah a pravomoci budou stanoveny zákonem 8.provádí regulační činnost - vydává pozitivní a negativní lékové listy, vyhlašuje regulační opatření k efektivnějšímu a účelnějšímu vynakládání finančních prostředků v systému zdravotního pojištění pro jednotlivé typy zdravotní péče 9.sjednává ceny zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče na určené období za podmínek stanovených tímto zákonem. 10.navrhuje Ministerstvu zdravotnictví vyhlášení nucené správy nad pojišťovnou a likvidaci pojišťovny. Správa zdravotního pojištění

86 11.Po projednání a dohodě s příslušnými institucemi předkládá Ministerstvu zdravotnictví návrhy na úpravy stávajících i nových závazných postupů pro poskytování zdravotní péče hrazených z veřejného zdravotního pojištění –Správa předkládá Ministerstvu zdravotnictví návrhy na : –seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, –kategorizace výkonů a zařazení nových výkonů do seznamu. –seznam léčiv –seznam zdravotnických pomůcek (PZT) –seznam zvlášť účtovaných materiálů –seznam stomatologických výrobků –jednotné podmínky a náležitosti, které je třeba splnit v souvislosti s předkládáním žádostí o zařazování nových léčiv, nových výkonů, nových technologických postupů, přístrojů, materiálů atp.(např. z hlediska jejich efektivnosti, účelnosti a možné kategorizace) pro rozhodování o jejich úhradě ze zdravotního pojištění Správa zdravotního pojištění

87 12.v souladu s Nařízením EHS č. 1408 a č. 574/71 a mezinárodními smlouvami zajišťuje úhradu zdravotní péče poskytnuté českým pojištěncům v zahraničí a naopak v rozsahu vymezeném zákonem. 13.metodicky řídí pojišťovny v rozsahu stanoveném zákonem (např. ve spolupráci s MZ a MF v oblasti výkaznictví, jednotných způsobů a postupů účtování, v oblasti sběru dat, periodických statistických hlášení, revizní činnosti, kontrolní činnosti, informačních toků, sjednocování softwaru, v oblasti revizní činnosti, zajišťuje informační vzdělávací akce pro poskytovatele a poskytuje jim informace v rozsahu stanoveném zákonem atp.) 14. vypracovává a vydává tiskopisy a číselníky potřebné pro systém veřejného zdravotního pojištění (např. číselník léčiv a PZT, zvlášť účtovaných materiálů atp.) 15.oznamuje Ministerstvu zdravotnictví ta smluvní zdravotnická zařízení v nichž dojde k hrubému porušování zákona v oblasti práv pacienta na bezplatnou péči, zásadním problémům v oblasti kvality poskytované péče - ohrožující zdraví pacientů atp. Správa zdravotního pojištění

88 Zdravotní péče –Změna systému úhrad Porovnávání nákladů a kvality péče (DRG a další metody) Dohodovací řízení (změna období úhrad, změna mechanismu dohodovacího řízení) –Definice standardů –Transparentnost finančních toků a kvality zdravotní péče (veřejná informovanost – prostřednictvím NRC) –Motivace pojištěnce prostřednictvím limitovaných příspěvků –Přístup pojištěnce k přehledu úhrad poskytnuté zdravotní péče (prostřednictvím čipové karty a NRC) –Elektronická preskripce (prostřednictvím čipové karty a NRC). –Regulace, revizní činnost, léková politika – prostřednictvím Správy zdravotního pojištění Zefektivnění výdajů - shrnutí

89 Správa systému –Informační a clearingové centrum pro výběr zdravotního a sociálního pojistného (případně i v kombinaci s informačními a clearingovými službami pro výběr daní) zprůhlední a zjednoduší výběr. –Společný příjem dokladů o vyúčtování zdravotní péče a jeho redistribuce do jednotlivých zdravotních pojišťoven (prostřednictvím NRC). –Zprostředkování úhrad za zdravotní péči zdravotnickým zařízením ze všech zdravotnických pojišťoven (distribuce uznaných finančních závazků prostřednictvím NRC) –Činnosti společného zájmu veřejného zdravotního pojištění zajišťované Správou zdravotního pojištění (přerozdělení příjmů, správy registrů pojištěnců a zdravotníků, metodik a datových rozhraní, informační podpora…). Zefektivnění výdajů - shrnutí

90 Financování zdravotní péče Financování zdravotní péče SÍŤ

91 Síť zdravotnických zařízení Nástroje pro optimalizaci metodika plánování kapacit podle koncepcí jednotlivých oborů medicíny; rozmisťování (provozně či investičně) nákladné zdravotnické techniky bude realizováno na základě souhlasu nezávislé komise jmenované vládou; legislativa určující minimální požadavky personálního a přístrojového vybavení poskytovatele včetně požadavku na minimální spádovou oblast, podklady pro vytvoření minimálních standardů a jejich aktualizace budou zajišťovat odborné společnosti a vlastní kontrola splnění těchto požadavků bude prováděna Českou lékařskou komorou;

92 Síť zdravotnických zařízení Nástroje pro optimalizaci krajské zdravotní plány, sestavené podle jednotné metodiky zohledňující analýzu zdravotního stavu obyvatelstva, demografické údaje, kvalitu životního prostředí, dopravní obslužnost; periodická výběrová řízení na ambulantní i lůžkovou péči zohledňující kvantitu i kvalitu poskytovaných služeb; legislativa určující povinnost informovat veřejnost o kvalitě poskytované péče.

93 Průběžná veřejná kontrola finančních toků a kvality Zvýšení transparentnosti – veřejná kontrola Porovnání kvality a nákladů náklady kvalita Důležitá kritéria, podle kterých lze restrukturalizovat síť a optimalizovat pravidla financování zdravotnických zařízení Zveřejňování údajů o nákladech a kvalitě z hlediska regionu, i jednotlivých zdravotnických zařízení Podpora konkurence zdravotnických zařízení Zveřejňování výsledků

94 Síť zdravotnických zařízení Základní priorita Koncentrace superspecializované a specializované lůžkové zdravotní péče do optimálních funkčních celků (podle požadavků současné medicíny) tak, aby bylo jejich využití včetně drahé přístrojové techniky co nejefektivnější z hlediska kvality a kvantity poskytovaných služeb i ekonomické bilance. S tím souvisí restrukturalizace lůžkového fondu nadbytečných kapacit akutní lůžkové péče na lůžka následné péče a rovněž přesun značné části léčby do ambulantní sféry.

95 Síť zdravotnických zařízení Vymezení kompetencí V případě ambulantní a lůžkové péče spadající pod kraj je rozhodování v pravomoci kraje a pojišťoven (při dodržení platné legislativy stanovujcící výše uvedené minimální požadavky spádovosti, personálního a přístrojového vybavení), v případě přímořízených organizací a superspecializované péče je rozhodování v pravomoci státu po dohodě s pojišťovnami (výběrová řízení). Pro ekonomicky zvlášť náročnou superspecializovanou péči (AIDS, hemofilie, transplantace a pod.) vytvořit zvláštní způsob financování (oddělený fond nebo definování zvláštních kriterií pro úhrady). U zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění (mimostandardní nebo nesmluvní) se výběrové řízení nepředpokládá, trvá však nutnost dodržení minimálních standardů personálního a přístrojového vybavení (nikoli spádovosti).

96 Síť zdravotnických zařízení Veřejná kontrola nakládání s veřejnými prostředky Použití finančních zdrojů z veřejného zdravotního pojištění bude kontrolováno prostřednictvím NRC, které bude zpřístupňovat informace o finančních tocích (úhrady zdravotních pojišťoven a příjmy poskytovatelů za zdravotní péči) jako nezbytnou podmínku veřejné kontroly. Současně bude připravován zákon o veřejnoprávní instituci s vymezením subjektů (perspektivně i některá lůžková zařízení) spadajících do to tohoto režimu. Bude zachován volný výběr poskytovatele zdravotní péče. Spádové oblasti budou určeny pouze pro případy nepřijetí pacienta v jiném zařízení.

97 Po dohodě s hejtmany bude realizováno převedení organizace, řízení a financování záchranné zdravotní služby pod centrální státní správu. Poskytování urgentní medicíny náleží k oblastem vymezeným komunitárním právem. Každý občan EU by měl mít, v případě úrazu nebo náhlého onemocnění, vyžadujícího rychlý zásah, zajištěnou stejnou péči ve všech státech a regionech EU. Bude vytvořena nová legislativní norma pro provozování rychlé záchranné služby – pozemní i letecké. Bude zachována dojezdová doba do 15ti minut a budou stanovena cílová místa převozu, která budou pro tyto účely akreditovaná Záchranná zdravotní služba

98 Postihují: rovný přístup ke zdravotnictví kapacitu a schopnosti zdravotnického systému zabezpečení odpovídající zdravotní péče produktivitu a účinnost zdravotnického systému klinickou efektivita léčebné výsledky zdravotní péče zkušenosti pacientů se zdravotnictvím Národní zdravotní ukazatele

99 budou vyhodnocovány ve vazbě na: průměry zemí EU a komparovány s nejlepší zemí EU regionální hodnocení výsledků práce zdravotnického systému místní hodnocení výsledků podle druhu Veřejné zdravotnické služby Národní zdravotní ukazatele

100 Zpětné vazby pomocí zdravotnických ukazatelů a indikátorů kvality Veřejné zdravotní pojištění Veřejné zdravotnické služby (poskytované z veřejného zdrav. pojištění) Národní zdravotnické ukazatele Evropská Unie Ukazatele podle zdr. služeb Regionální ukazatele Místní ukazatele

101 Koordinace evropské zdravotnické politiky Struktura spotřeby léků, Indikátory kvality zdravotní péče… Cenová struktura AT IT SE NL DE CZ Benchmarkin g Průběžné srovnávací studie mezi členskými státy Portály referenčních center členských států Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum

102 –Bude se zabývat především:  vzájemným přeúčtováním nákladů za skutečně poskytnutou zdravotní péči  přeúčtováním paušálních úhrad a to za důchodce a rodinné příslušníky osob zaměstnaných v jiném státě  řešením přeúčtování nákladů na zdravotní péči mezi národními zdravotními pojišťovnami v rámci smluv o vzdání se úhrad  sledování nákladů zdravotní péče  sledováním kvality zdravotní péče  lékovou politikou  poskytováním certifikačních a autorizačních služeb Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum

103 –Základní předpoklady:  komunikační propojení národních center úhrad, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče členských států s vysokými přenosovými rychlostmi v režimu on line  zachování národních informačních systému zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče a jejich datových rozhraní – převod jednotlivých národních datových rozhraní bude řešen v centru  využití Evropského průkazu pojištěnce s identifikací státu, pojišťovny a pojištěnce Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum

104 –Výhodami navrženého řešení jsou zejména :  údržba veškerých národních datových rozhraní a číselníků na jediném místě  vysoká přístupová rychlost a dostupnost dat pro veškeré účastníky systému  vysoká kvalita dat  zabezpečení dat a ochrana proti neoprávněnému přístupu  jednotná informační základna s možností mezinárodního srovnání  zjednodušení komunikace (poskytovatel a zdravotní pojišťovna komunikuje pouze s jedním místem ve svém národním datovém rozhraní) Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum

105 –Etapy projektu EZIC:  Příprava úvodní studie a na jejím základě vznik pilotního projektu.  Pilotní projekt s jedním partnerským státem (Slovenská republika).  Připojení dalších čtyř až pěti států k pilotnímu projektu.  Připojení všech států na základě dobrovolnosti nebo na základě evropského právního předpisu. Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum

106 Krátkodobé – operativní opatření vedoucí stabilizaci systému –zveřejňování výsledků hospodaření přímo řízených organizací –prohloubení kontrolních mechanizmů ve zdravotních pojišťovnách s cílem zamezit prohlubování finančního deficitu –zavádění stoprocentního přerozdělení příjmů zdravotního pojištění –příprava zákona o zveřejňování ukazatelů kvality zdravotní péče –zavádění systému úhrad pomocí DRG –rozšíření činností Národního referenčního centra –novela zákona o veřejném zdravotním pojištění –vytvoření metodiky krajských zdravotních plánů –zřízení nezávislé komise pro nákladnou zdravotnickou techniku Reformní kroky

107 Střednědobé (do konce volebního období) –zákon o zdravotnických zařízeních –zákon o zdravotní péči –zákony o zdravotních pojišťovnách –zákon o veřejnoprávních organizacích –zákon o zdravotnické záchranné službě –příprava Integrovaného zdravotnického informačního systému –příprava Evropského zdravotnického informačního a cleringového centra –příprava elektronického identifikátoru a evropského průkazu zdravotního pojištění –optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče –změna systému financování zdravotní péče –organizační změny systému veřejného zdravotního pojištění (Správa zdravotního pojištění, dohodovací řízení …) Reformní kroky

108 Dlouhodobé (po roce 2006) –zavedení elektronického identifikátoru a evropského průkazu zdravotního pojištění (do roku 2008) –rozšíření funkcionality Integrovaného zdravotnického informačního systému –realizace Evropského zdravotnického informačního a clearingového centra –pokračování v realizaci kroků střednědobé etapy Reformní kroky

109 Navržená koncepce si klade nemalý cíl vytvořit rámec reformních kroků s obecným modelem financování s možností pružného nastavení jednotlivých parametrů, tak aby ve své podstatě byla využitelná dlouhodobě i při změnách politické reprezentace. Reformní kroky navržené v koncepci jsou dlouhodobého charakteru a většina z nich je vyžaduje více času než dovolují časté změny ve vedení rezortu zdravotnictví. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby koncepce prošla jak politickou, tak i odbornou diskusí, aby mohl být vytvořen základ dlouhodobých koncepčních změn zdravotnictví. Závěr


Stáhnout ppt "Systémový pohled na zdravotnictví Systémový pohled na problematiku zdravotnictví JK & JK Podrobnosti:"

Podobné prezentace


Reklamy Google