Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Statika těles Stupeň a typ vzděláváníStřední vzdělávání s maturitní zkouškou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnická mechanika Vzdělávací obor23 – 45 – L/01 Tematický okruh Statika těles Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2. ročník Anotace Žáci se ve dvojhodinovém bloku seznámí s rozdělením technické mechaniky, základními jednotkami ISO, zásadami klasifikace a vedení dokumentace. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Mechanika, veličina, jednotky, klasifikace Datum9. 5. 2013 STATIKA TĚLES

2 2 OBSAH 1/2 11.Úvod – zásady organizace a klasifikace předmětu Technická mechanika 12.Rozdělení technické mechaniky, fyzikální veličiny, metody řešení úloh, nutné znalosti, k řešení příkladů, Základní zákony mechaniky 13.Síla a její určení, skládání sil, rozklad sil, výslednice sil (graficky, početně), moment síly, silová dvojice 14.Soustava sil majících společné působiště – grafické řešení 15.Soustava sil majících společné působiště – početní řešení 16.Soustava rovnoběžných sil – grafické řešení 17.Soustava rovnoběžných sil – početní řešení 18.Uvedení soustavy sil majících společné působiště do rovnováhy 19.Uvedení soustavy rovnoběžných sil do rovnováhy 20.Rovnováha sil na páce

3 STATIKA TĚLES 3 OBSAH 2/2 21.Vazbové síly a druhy vazeb 22.Statické podmínky rovnováhy nosníku 23.Řešení reakčních sil na nosníku o dvou podporách 24.Řešení reakčních sil na vetknutém (krakorcovém) nosníku 25.Řešení prutových konstrukcí 26.Těžiště čar 27.Těžiště ploch 28.Guldinovy věty – aplikace výpočtů těžiště 29.Statická rovnováha tělesa 30.Jednoduché stroje 31.Tření 32.Souhrnná sbírka příkladů

4 Sešit, pomůcky 4 čtverečkový sešit tužky – měkká tuha HB guma modrá a černá (zelená) pastelka nebo tenká propisovací tužka kalkulačka (ne mobil) 2 pravítka (z toho 1 trojúhelník)

5 5 Goniometrické funkce Druhá mocnina Druhá odmocnina Třetí odmocnina Inverzní tlačítko Ludolfovo číslo Exponent (Exp) y x Procenta 1/x ± Nezbytné funkce kalkulačky

6 6  přední strana sešitu - velkým tiskacím ZÁKLADY TECHNICKÉ MECHANIKY PŘÍJMENÍ Jméno třídaškolní rok  1.stranaStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město (nahoře vlevo, h=5) ZÁKLADY TECHNICKÉ MECHANIKY (uprostřed na střed, h=10) PŘÍJMENÍ Jméno (dole vlevo, h=5)školní rok (vpravo dole, h=5)  2. stranavolná strana  3. stranaUčební plán  4. stranavolná strana  5. stranapočátek záznamů v sešitě úprava: ____________________1. hod._________________08.09.2008 Téma: 1. 2. Probíraná látka Úprava sešitu

7 7  písemné práce  hodnocení v hodinách  sešit - dopsána veškerá látka, domácí úkoly, úprava Zásady vyplývající ze školního řádu:  Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních dokumentů a jeho schopnost používat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky konkrétních situací.  Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka v klasifikačním období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  Klasifikace bude zapisována prostřednictvím programu Bakalář (Evidence, Třídní kniha nebo webové rozhraní) a zveřejňována na Webové aplikaci  Má-li žák více než 25% omluvené i neomluvené nepřítomnosti ve výuce v daném předmětu, nemůže být z tohoto předmětu za pololetí klasifikován a následuje klasifikační přezkoušení žáka z učiva za celé pololetí za účelem uzavření klasifikace. Pokud je absence v rozmezí 25 - 30% a žák má splněny všechny požadavky na klasifikaci, může být klasifikován rozhodnutím vyučujícího daného předmětu Klasifikace

8 ZDROJE A PRAMENY 8 ADOLF FRISCHHERZ, Paul Skop. Technologie zpracování kovů: Základní poznatky. Brno: Exprint - Kocián, 1993. ISBN 80-901-6572-9. MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030- 0103-X. Mechanické vlastnosti. ATeam. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/mechvlast.html Vlastnosti materiálů - pružnost a pevnost. Strojírenství [online]. 2007 [cit. 2013-02- 01]. Dostupné z: http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/06a_pruznost_pevnost.php


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google