Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNOŘENÉ SQL (EMBEDDED SQL) DOTAZOVACÍ JAZYKY I Jan Sequens MFF UK, ak. rok 2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNOŘENÉ SQL (EMBEDDED SQL) DOTAZOVACÍ JAZYKY I Jan Sequens MFF UK, ak. rok 2009/2010."— Transkript prezentace:

1 VNOŘENÉ SQL (EMBEDDED SQL) DOTAZOVACÍ JAZYKY I Jan Sequens MFF UK, ak. rok 2009/2010

2 Použité zdroje  Chapter 6: Embedded SQL, Pro*C/C++ Precompiler Programmer’s guide, Release 9.2, Oracle Corporation  http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/ a97269/pc_06sql.htm  Chapter 13: Application Programming I: Embedded SQL, A Guide to DB2, 4/e, C J Date, Colin J White  Embedded SQL : Introduction to Pro*C, Ankur Jain and Jeff Ullman  http://infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or-proc.html  Embedded SQL v C/C++, Kateřina Opočenská  http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/vyuka/oracle2/ora2_opoc. pdf

3 Obsah této prezentace  Co je vnořené SQL a jak se používá  Hostitelské a indikátorové proměnné  Příkazy INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT  Kurzory  Ošetření chyb

4 Co a k čemu je vnořené SQL?  Způsob použití SQL v programovacích jazycích  SQL vepsané ve zdrojovém kódu jiného programovacího jazyka  Všechny příkazy interaktivního SQL jdou použít ve vnořeném SQL

5 Co a k čemu je vnořené SQL?  Způsob použití SQL v programovacích jazycích  SQL vepsané ve zdrojovém kódu jiného programovacího jazyka  Všechny příkazy interaktivního SQL jdou použít ve vnořeném SQL (nikoliv naopak)

6 Jak vnořené SQL používáme?  Náš databázový systém musí mít podporu vnořeného SQL v našem programovacím jazyce

7 Jak vnořené SQL používáme? IBM DB2 Oracle Microsoft SQL Server MySQL

8 Jak vnořené SQL používáme? IBM DB2 C/C++, COBOL, FORTRAN, REXX Oracle Microsoft SQL Server MySQL

9 Jak vnořené SQL používáme? IBM DB2 C/C++, COBOL, FORTRAN, REXX Oracle Ada, C/C++, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1 Microsoft SQL Server MySQL

10 Jak vnořené SQL používáme? IBM DB2 C/C++, COBOL, FORTRAN, REXX Oracle Ada, C/C++, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1 Microsoft SQL Server Od verze 2008 ukončena oficiální podpora MySQL

11 Jak vnořené SQL používáme? IBM DB2 C/C++, COBOL, FORTRAN, REXX Oracle Ada, C/C++, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1 Microsoft SQL Server Od verze 2008 ukončena oficiální podpora MySQL Nepodporováno

12 Jak vnořené SQL používáme?  Příklad vnořeného SQL (Oracle a C): #include int main(void) { EXEC SQL INSERT INTO osoby (prijmeni) VALUES (‘Sequens’); return 0; }

13 Jak vnořené SQL používáme?  Vložíme hlavičkový soubor struktury SQL Communication Area (SQLCA)  Příkazy vnořeného SQL začínáme direktivou EXEC SQL a ukončujeme středníkem

14 Jak vnořené SQL používáme?  Oracle prostředí pro SQL vnořené v C/C++ se nazývá Pro*C/C++  Zdrojové soubory s příponou *.pc  Prekompilátor Pro*C/C++ přeloží *.pc na čistý C/C++ kód  Nahrazení konstrukcí vnořeného SQL voláními standardní run-time knihovny  C/C++ kód je standardně zkompilován

15 Hostitelské proměnné  Předávání dat mezi SQL a C/C++  Ve vnořeném SQL označujeme dvojtečkou  Vstupní  EXEC SQL INSERT INTO osoby (prijmeni) VALUES (:prijmeni_osoby);  Výstupní  EXEC SQL SELECT prijmeni INTO :prijmeni_osoby FROM osoby;

16 Indikátorové proměnné  Motivace: Co uložit do proměnné, když SELECT vrátí NULL?  Řešení: Použijeme druhou, „spřátelenou“ proměnnou, která bude indikovat, jak a zda je původní proměnná naplněna  Indikátorová proměnná se zapisuje bezprostředně za původní proměnnou, oddělená dvojtečkou

17 Indikátorové proměnné u výstupních proměnných Indikátorová proměnnáHostitelská proměnná -2Oříznutá hodnota z databáze, hodnota se do hostitelské proměnné nevejde a její velikost nemůže být určena. Nedefinovaná hodnota, v databázi byla NULL. 0Hodnota z databáze, není to NULL. >0Oříznutá hodnota z databáze, hodnota se do hostitelské proměnné nevejde. Indikátorová proměnná obsahuje velikost hodnoty v databázi.

18 Indikátorové proměnné u výstupních proměnných - příklad EXEC SQL SELECT pocet_deti INTO :pocet:ind_pocet FROM osoby WHERE prijmeni = ‘Sequens’; if (ind_pocet == -1) /* NULL v databázi */ pocet = 0;

19 Indikátorové proměnné u vstupních proměnných  Ovlivní, co se zapíše do databáze v příkazech INSERT nebo UPDATE Indikátorová proměnnáZápis do databáze Zapíše se NULL (hodnota hostitelské proměnné se bude ignorovat). >= 0Zapíše se hodnota hostitelské proměnné.

20 Příkaz INSERT  Stejné použití jako při interaktivním SQL  Skutečný zápis proveden až po zapsání změn příkazem COMMIT EXEC SQL INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni) VALUES (:jmeno_osoby, :prijmeni_osoby);

21 Příkaz UPDATE  Stejné použití jako při interaktivním SQL  Skutečný zápis proveden až po zapsání změn příkazem COMMIT EXEC SQL UPDATE osoby SET jmeno = :jmeno_osoby WHERE prijmeni = :prijmeni_osoby;

22 Příkaz DELETE  Stejné použití jako při interaktivním SQL  Skutečné smazání provedeno až po zapsání změn příkazem COMMIT EXEC SQL DELETE FROM osoby WHERE prijmeni = :prijmeni_osoby;

23 Příkaz SELECT  V zásadě stejné použití jako u interaktivního SQL  Je třeba vyřešit, kam a jak uložíme to, co SELECT vrátí

24 Příkaz SELECT  Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden řádek, je situace jednoduchá

25 Příkaz SELECT  Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden řádek, je situace jednoduchá EXEC SQL SELECT jmeno, prijmeni INTO :jmeno_osoby, :prijmeni_osoby FROM osoby;

26 Příkaz SELECT  Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden řádek, je situace jednoduchá EXEC SQL SELECT jmeno, prijmeni INTO :jmeno_osoby, :prijmeni_osoby FROM osoby;  Vrací-li SELECT více než jeden řádek, je třeba použít ke zpracování výsledku tzv. kurzor

27 Kurzor  Nástroj pro práci s množinou řádků, kterou vrací příkaz SELECT  Udržuje ukazatel na aktuální zpracovávaný řádek

28 Princip práce s kurzorem  DECLARE CURSOR  Určení SQL dotazu, se kterým bude kurzor pracovat  OPEN  Provedení SQL dotazu, se kterým kurzor pracuje  FETCH  Načtení jednoho řádku z výsledku dotazu  CLOSE  Ukončení práce s kurzorem

29 DECLARE CURSOR  Pojmenování kurzoru  Asiociace s dotazem EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR SELECT jmeno, prijmeni FROM osoby WHERE pocet_deti > :minimalni_plodnost;

30 DECLARE CURSOR  Pojmenování kurzoru  Asiociace s dotazem EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR SELECT jmeno, prijmeni FROM osoby WHERE pocet_deti > :minimalni_plodnost;  Nezahrnujeme klauzuli INTO

31 OPEN  Navázání hostitelských proměnných  Vykonání dotazu EXEC SQL OPEN osoby_kurzor;

32 FETCH  Načtení řádku z výsledku  Posunutí ukazatele na další řádek EXEC SQL FETCH osoby_kurzor INTO :jmeno_osoby, :prijmeni_osoby;

33 FETCH  Načtení řádku z výsledku  Posunutí ukazatele na další řádek EXEC SQL FETCH osoby_kurzor INTO :jmeno_osoby, :prijmeni_osoby;  Klauzule INTO se použije zde, nikoliv v deklaraci kurzoru  Kurzor musí být deklarován a otevřen.

34 CLOSE  Uzavře kurzor, uvolní zdroje.  Posunutí ukazatele na další řádek EXEC SQL CLOSE osoby_kurzor;

35 Ošetření chyb  Ke smysluplnému příkladu použití kurzoru nám chybí způsob, jak ošetřit chyby  První možnost je testovat po každém vnořeném SQL příkazu, zda-li nedošlo k chybě, tzv. explicitní testování  Druhá možnost je implicitní testování pomocí příkazu WHENEVER

36 Explicitní ošetření chyb  Po vykonání každého vnořeného SQL příkazu obsahuje struktura SQLCA v poli sqlcode kontrolní hodnotu Hodnota sqlcodeVýsledek posledního příkazu 0Proběhl v pořádku > 0Proběhl, ale „s problémy“ (warning). Např. hodnota 100 značí, že nebyla nalezena žádná data. < 0Skončil chybou (error).

37 Implicitní ošetření chyb  Zjednodušení oproti explicitnímu ošetření  Není třeba testovat po každém příkazu, testovací podmínka platí až do určení podmínky nové  Zajištění příkazem WHENEVER se syntaxí: EXEC SQL WHENEVER ;

38 Příkaz WHENEVER EXEC SQL WHENEVER ;  Kde je  NOT FOUND (sqlcode je 100, prázdná data),  SQLWARNING (varování jiné než prázdná data),  SQLERROR (chyba),  A je  CONTINUE (program se pokusí pokračovat)  DO (zavolání C/C++ funkce)  GO TO (odskok)  STOP (program ihned skončí)

39 Kurzory – příklad použití EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR SELECT jmeno FROM osoby WHERE pocet_deti = :minimalni_plodnost; EXEC SQL OPEN osoby_kurzor; EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break; while(1) { EXEC SQL FETCH emp_cursor INTO :jmeno_osoby; } EXEC SQL CLOSE osoby_kurzor;

40 Kurzory FOR UPDATE  Kurzory sloužící také pro úpravu či mazání záznamů v tabulce  Kurzor je deklarován s klauzulí FOR UPDATE OF na konci  Příkazy UPDATE či DELETE ho mohou využít v části WHERE, byl-li již kurzor otevřen a proveden příkaz FETCH  EXEC SQL UPDATE … WHERE CURRENT OF osoby_kurzor;  Odkaz na poslední záznam získaný příkazem FETCH

41 Posuvné (scrollable) kurzory  Dovolují i jiný pohyb ve vybraných záznamech než jen o jeden záznam vpřed

42 Posuvné (scrollable) kurzory  Dovolují i jiný pohyb ve vybraných záznamech než jen o jeden záznam vpřed  FETCH FIRST  FETCH LAST  FETCH PRIOR  FETCH NEXT  FETCH CURRENT  FETCH RELATIVE n  FETCH ABSOLUTE n

43 Závěrečný příklad (1/4) #include /* deklarace hostitelských proměnných */ char userid[12] = "SCOTT/TIGER"; char jmeno_zamestnance[10]; int cislo_zamestanance; int cislo_oddeleni; char temp[32]; void sql_error(); /* SQL Communications Area */ #include main() { emp_number = 7499; /* ošetření chyb */ EXEC SQL WHENEVER SQLERROR do sql_error("Oracle chyba");

44 Závěrečný příklad (2/4) /* připojení k Oracle databázi */ EXEC SQL CONNECT :userid; printf(„Pripojeno.\n"); /* deklarace kurzoru */ EXEC SQL DECLARE zam_kurzor CURSOR FOR SELECT prijmeni FROM zam WHERE cislo_oddeleni = :cislo_oddeleni; printf(„Cislo oddeleni? "); gets(temp); dept_number = atoi(temp); /* otevření kurzoru a vykonání dotazu */ EXEC SQL OPEN zam_kurzor;

45 Závěrečný příklad (3/4) printf(„Prijmeni zamestnance\n"); printf("-------------\n"); /* načtení dat ve smyčce pomocí FETCH opuštění smyčky, když nebude další řádek */ EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break; while (1) { EXEC SQL FETCH zam_kurzor INTO :jmeno_zamestnance; printf("%s\n", jmeno_zamestnance); } EXEC SQL CLOSE zam_kurzor; EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE; exit(0); }

46 Závěrečný příklad (4/4) void sql_error(msg) char *msg; { char buf[500]; int buflen, msglen; EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE; EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE; buflen = sizeof (buf); sqlglm(buf, &buflen, &msglen); printf("%s\n", msg); printf("%*.s\n", msglen, buf); exit(1); }

47 Konec prezentace  Čas pro čarokrásnou referující Šárku


Stáhnout ppt "VNOŘENÉ SQL (EMBEDDED SQL) DOTAZOVACÍ JAZYKY I Jan Sequens MFF UK, ak. rok 2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google