Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informační zdroje pro zubní lékařství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informační zdroje pro zubní lékařství"— Transkript prezentace:

1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství
10-LBF/ZUB21 Programové vybavení ordinace zubního lékaře Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace únor 2013 Web: --- Knihovna - Vzdělávání Tento kurz obsahuje komentované ukázky multizdrojového vyhledávání stomatologických informací v prostředí internetu. Student si vyzkouší různé zdroje pro získání informací na téma „Rizika a prevence vzniku zubního kazu u školních dětí“. Kurz se skládá se ze 3 modulů: 1. Vyhledávací stroje: „search engines“ 2. Bibliografická lékařská databáze MEDLINE/PubMed 3. Znalostní databáze DYNAMED a UPTODATE. Každý modul je proložen jednoduchými úkoly, na nichž si student ověří své schopnosti aplikovat poznatky v praxi.

2 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu
Interaktivní cvičení Internet je vhodný nástroj, který nám umožní práci s různými typy informačních zdrojů pro stomatologii a zubní lékařství. Během vyhledávání zjistíme, že některé zdroje jsou volně přístupné, jiné závisí na předplatném, licenci, resp. jednorázovém poplatku. K nejběžnějšími a nejoblíbenějším nástrojům patří vyhledávací stroje (angl. „search engines“).

3 Obsah Modul 3: výzkumná otázka 3 Internetový vyhledávač Google
Odborné bibliografické databáze Medline/PubMed Web of Knowledge E-knihy Portál Books Google

4 Výzkumná otázka 3 Formulace
Jaký je stav vývoje a praktického použití vakcín proti zubnímu kazu? Vyhledávací stroje jsou vhodným odrazovým můstkem při vyhledávání a získávání odborných informací před vstupem do profesionálních databází. Během vyhledávání si ověříme, případně upřesníme terminologii, a jsme schopni odhadnout výsledný objem informací k dané výzkumné otázce. Aktuální výzkumná otázka si klade za cíl objasnit rizika a možnosti prevence vzniku zubního kazu u školních dětí.

5 Výzkumná otázka 3 Terminologie
ČESKY Zubní kaz Karies Caries Vakcína Vakcíny Očkování Imunizace ANGLICKY (Dental) caries Anti-caries Tooth decay Vaccine(s) Vaccination Immunization Před vlastním vyhledáváním se doporučuje shromáždit terminologii (klíčová slova) v příslušných jazycích, nejčastěji v češtině a angličtině, která je komunikačním jazykem v medicíně a zdravotnictví.

6 Internetové vyhledávače Search Engines
Google a Google Scholar Vyzkoušíme si vyhledat odpověď na výzkumnou otázku v prostředí vyhledávacího stroje Google.

7 Google Zadání 1 : dotaz v češtině : navigace
Pokročilé vyhledávání Všechna tato slova zubní kaz Kterékoliv z těchto slov vakcína vakcíny vakcinace očkování imunizace Jazyk česky Výskyt výrazů kdekoliv na stránce Ze základní adresy přejdeme do režimu „Rozšířené vyhledávání“ a budeme zadávat termíny v českém jazyce. Využijeme možností kombinovat termíny mezi sebou (příkazový řádek „se všemi slovy“), anebo zadat terminologické varianty (příkazový řádek „alepoň jedno ze slov“). Jazyk dokumentu upravíme na češtinu.

8 Google Zadání 2 : dotaz v angličtině : navigace
Pokročilé vyhledávání Všechna tato slova caries Kterékoliv z těchto slov vaccine vaccines vaccination immunization Jazyk angličtina Výskyt výrazů v názvu stránky Vědecké články o … (posun na portál Google Scholar) Období po roce 2009 Seřadit podle data Ve druhém pokusu zadáme dotaz v angličtině, opět pomocí kombinace klíčových slov (příkazový řádek „se všemi slovy“), specifikací variant (příkazový řádek „alespoň jedno ze slov) a zpřesníme volbou „výskyt v názvu stránky“. Tím zajistíme, že získané dokumenty budou mít zadaná klíčová slova a jejich kombinace v názvu stránky.

9 Odborné bibliografické databáze
Lékařská: MEDLINE/PubMed Víceoborová: Web of Science Internet je vhodný nástroj, který nám umožní práci s různými typy informačních zdrojů pro stomatologii a zubní lékařství. Během vyhledávání zjistíme, že některé zdroje jsou volně přístupné, jiné závisí na předplatném, licenci, resp. jednorázovém poplatku. K nejběžnějšími a nejoblíbenějším nástrojům patří vyhledávací stroje (angl. „search engines“).

10 Výběr databází pro praktické ukázky
MEDLINE/PubMed National Library of Medicine, USA, mezinárodní pokrytí časopisecké produkce 22 mil. záznamů od r. 1946 Citace + abstrakt + navigace na plné texty (LinkOut-more resources) Volně dostupná Web of Science Thomson Reuters, nadnárodní společnost STM – Science-Technology-Medicine Citace + abstrakt + navigace na plné texty + citační ohlasy Přístup v počítačové síti UPOL a/nebo VPN

11 Formulace dotazu Booleovské operátory
G.Boole AND (a) Dokumenty obsahují všechny hledané terminy caries AND vaccine OR (a/nebo) Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. vaccine OR vaccines OR vaccination OR immunization NOT (ne) Vylučuje daný termín caries NOT nutrition

12 MEDLINE/PubMed Pokročilé vyhledávání /Advanced
12

13 PubMed Advanced Search Builder : nástroje Výskyt termínů v polích, Booleovské operátory
13

14 PubMed Advanced Search Builder Vyhledávací postup
All Fields Title caries Termíny v názvu OR tooth decay Add to history vaccine OR vaccines All Fields Title/Abstract OR Termíny v názvu/abstraktu vaccination immunization Add to history History #1 caries[Title] OR tooth decay [Title] #2 ((vaccine[Title/Abstract]) OR vaccines[Title/Abstract]) OR vaccination[Title/Abstract] OR immunization[Title/Abstract] #3 #1 AND #2 Search #4 Filter: Human 14

15 PubMed Advanced Search Builder Práce se záznamy
Seznam citací podle data vydání časopisu Citace + abstrakt Typologie článků – Publication types Doplňkové deskriptory – MeSH Terms (Medical Subject Headings) Chemické látky – Substances Navigace na plné texty – LinkOut – more resources Články s podobným obsahem – Related citations Uložit jako soubor – Send to -- File Poslat, např. do knihovny k vyřízení – Send to – Vyplnit pole Additional text, např. uvést svůj kontakt. Jinak je zpráva anonymní. Vytvořit seznam vybraných citací – Send to – Clipboard 15

16 Výběr databází pro praktické ukázky
MEDLINE/PubMed National Library of Medicine, USA, mezinárodní pokrytí časopisecké produkce 22 mil. záznamů od r. 1946 Citace + abstrakt + navigace na plné texty (LinkOut-more resources) Volně dostupná Web of Science Thomson Reuters, nadnárodní společnost STM – Science-Technology-Medicine Citace + abstrakt + navigace na plné texty + citační ohlasy Přístup v počítačové síti UPOL a/nebo VPN

17 Web of Science Vyhledávací prostředí - Search
17

18 Web of Science Search Vyhledávací postup a práce se záznamy
Topic Title caries Termíny v názvu AND Topic Title vaccin* OR immunization Search Plný text článku /Full text Zobrazení abstraktu/ View Abstract Odeslání vybraných záznamů em/ selected records 18

19 E-knihy Portál Books Google
Navigace Procházet knihy a časopisy Rozšířené vyhledávání Se všemi slovy: caries Alespoň s jedním slovem: vaccine vaccines vaccination immunization Označit Knihy Hledat Googlem Prohlížet obsah, pokud je k dispozici O této knize – základní údaje 19

20 20

21 Modul 3 Shrnutí poznatků
Řešili jsme výzkumnou otázku o stavu vývoje vakcín proti zubnímu kazu. Ověřili jsme si získané znalosti a dovednosti při vyhledávání v bibliografických databázích MEDLINE/PubMed (volně dostupná) a Web of Science (licencovaná). Přehled o knižním zpracování tématu jsme získali na portálu Books Google (volně dostupný). 21

22 22


Stáhnout ppt "Základní informační zdroje pro zubní lékařství"

Podobné prezentace


Reklamy Google