Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření"— Transkript prezentace:

1 Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření
Macková Kateřina Fyziologie 2. ročník Všeobecného lékařství LF2, UK Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření

2 Minutový srdeční výdej
Množství krve, které přečerpá komora za jednu minutu = srdeční frekvence x systolický objem Normální (klidová) hodnota = 5-6l/minutu Výdej obou komor musí být stejný MSV závisí na: Věku Pohlaví Trénovanosti…

3 Minutový srdeční výdej
MSV se v systémovém oběhu rozděluje do paralelně zapojených orgánů Podle životní důležitosti Podle okamžité potřeby Přednostně je udržováno dostatečné krevní zásobení mozku (cca 13% klidového MSV)

4

5 Regulace minutového srdečního výdeje
MSV=TF x TO V regulaci TF a TO je zásadní rozdíl TF: Řízená výhradně extrakardiálními vlivy (nervově-vegetativní nervový systém, hormonálně-adrenalinem) TO: Řízen jak extrakardiálně, tak intrakardiálně (nejpodstatnější-Frankův-Starlingův mechanismus)

6 Ad. regulace TF: TF ‹= rychlost spontánní diastolické depolarizace v SA uzlu, tedy změna membránového potenciálu směrem ke spouštěcí úrovni v období mezi akčními potenciály ‹= dynamikou kladných nábojů na vnitřní membráně buněk SA uzlu, kterých postupně přibývá, až napětí na membráně dosáhne spouštěcí úrovně a vznikne akční potenciál ‹= rozdíl mezi vstupem a výstupem kladných iontů ‹= sympatikus,adrenalin/parasympatikus

7 Ad. regulace TO: TO ‹= kontraktilitou myokardu (inotropie)/ Frank-Starlingovým mechanismem (preload) a také je ovlivněna odporem, proti kterému srdce krev vypuzuje (afterload) Kontraktilita ‹= sympatikus/hormony dřeně nadledvin

8 Faktory ovlivňující srdeční výdej:
Vzestup: Úzkost, vzrušení (50-100%) Příjem potravy (30%) Tělesná zátěž (až 700%) Vysoká okolní teplota, horečka Těhotenství, emoční vlivy adrenalin Pokles: Přechod z leže do stoje nebo sedě (20-30%) Tachyarytmie, srdeční choroby Beze změny: Spánek, mírné změny okolní teploty

9 Měření minutového srdečního výdeje:
U lidí: EKG s doplerovskou technikou Přímá Fickova metoda Diluční metoda U pokusných zvířat: Elektromagnetický průtokoměr naložený na vzestupnou aortu

10 Ad EKG s dopplerovskou technikou

11 Ad. přímá Fickova metoda
Aplikace zákona zachování hmoty Úvaha: Množství kyslíku, které je v krvi vytékající z plic plicními žilami musí být rovno množství kyslíku, které přiteče do plic plicní tepnou plus množství kyslíku, které přejde do krve plicních kapilár z plicních alveolů Kyslík difundující z plicních alveolů Kyslík v krvi plicních kapilár Kyslík v okysličené krvi Kyslík v odkysličené krvi

12 Ad. přímá Fickova metoda
Tedy: q1=q2 + q3 q1 = množství kyslíku, které přiteče krví do levé komory (tedy v arteriální krvi) q2 = množství kyslíku, které přiteče krví do pravé komory (tedy v tzv. smíšené venózní krvi) q3 = množství kyslíku, které za minutu spotřebují tkáně vnitřním dýcháním a je nahrazeno z alveolárního vzduchu

13 Ad. přímá Fickova metoda
Protože množství kyslíku, které proudí krví za minutu (q) je rovno koncentraci O2 v krvi (cO2 ) násobené minutovým tokem krve (Q) : q = cO2 x Q

14 Ad. přímá Fickova metoda
A průtok krve za minutu (minutový výdej) musí být stejný v pravém i levém srdci, lze vzorec napsat: caO2 x Q = cvO2 x Q + q3, neboli q3 = caO2 x Q – cvO2 x Q = Q x (caO2 – cvO2), a jednoduchou úpravou Q = q3 / (caO2 – cvO2), kde Q je minutový objem srdeční, q3 je množství O2 , které se za minutu spotřebuje vnitřním dýcháním tkání (což lze změřit) caO2 je koncentrace kyslíku v arteriální krvi (lze změřit) cvO2 je koncentrace kyslíku ve smíšené venózní krvi (lze změřit)

15 Ad. diluční metoda Známé množství indikátoru se injikuje do cévního řečiště a současně je zjišťována jeho koncentrace v arteriální krvi Časový průběh je výsledkem poměru mezi množstvím vstříknuté látky a velikosti průtoku srdce MSV se pak rovná množství indikátoru dělenému plochou pod křivkou koncentrace indikátoru v čase

16 Srdeční index Protože hodnota minutového srdečního výdeje závisí na tělesné konstituci jedince, je v praxi vhodnější používat pro hodnocení čerpací práce srdce místo MSV tzv. srdeční index Srdeční index je minutový objem srdeční vztažený na 1m2 tělesného povrchu Průměrná hodnota srdečního indexu je 3,4l/min/m2

17 Shrnutí: Množství krve, které přečerpá komora za jednu minutu
= TF x TO = 5-6l/minutu Regulace: dělíme na regulaci TF a TO TF: extrakardiálně TO: extra i intrakardiálně Měření: EKG s doplerem Diluční metoda Fickova metoda V praxi vhodnější tzv. srdeční index, = cca 3,4l/min/m2 (bere v úvahu tělesnou konstituci)

18 Zdroje: Kittnar, O., Nárys fyziologie člověka, Sešit II, Fyziologie kardiovaskulární soustavy, Karolinum, Praha 2004 Kittnar, O., Fyziologické regulace ve schématech, Grada, Praha 2000

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření"

Podobné prezentace


Reklamy Google