Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Macková Kateřina Fyziologie 2. ročník Všeobecného lékařství LF2, UK 8. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Macková Kateřina Fyziologie 2. ročník Všeobecného lékařství LF2, UK 8. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 Macková Kateřina Fyziologie 2. ročník Všeobecného lékařství LF2, UK 8. 11. 2009

2  Množství krve, které přečerpá komora za jednu minutu  = srdeční frekvence x systolický objem  Normální (klidová) hodnota = 5-6l/minutu  Výdej obou komor musí být stejný  MSV závisí na:  Věku  Pohlaví  Trénovanosti…

3  MSV se v systémovém oběhu rozděluje do paralelně zapojených orgánů  Podle životní důležitosti  Podle okamžité potřeby  Přednostně je udržováno dostatečné krevní zásobení mozku (cca 13% klidového MSV)

4

5  MSV=TF x TO  V regulaci TF a TO je zásadní rozdíl  TF:  Řízená výhradně extrakardiálními vlivy (nervově- vegetativní nervový systém, hormonálně- adrenalinem)  TO:  Řízen jak extrakardiálně, tak intrakardiálně (nejpodstatnější-Frankův-Starlingův mechanismus)

6  TF ‹= rychlost spontánní diastolické depolarizace v SA uzlu, tedy změna membránového potenciálu směrem ke spouštěcí úrovni v období mezi akčními potenciály ‹= dynamikou kladných nábojů na vnitřní membráně buněk SA uzlu, kterých postupně přibývá, až napětí na membráně dosáhne spouštěcí úrovně a vznikne akční potenciál ‹= rozdíl mezi vstupem a výstupem kladných iontů ‹= sympatikus,adrenalin/parasympatikus

7  TO ‹= kontraktilitou myokardu (inotropie)/ Frank-Starlingovým mechanismem (preload) a také je ovlivněna odporem, proti kterému srdce krev vypuzuje (afterload)  Kontraktilita ‹= sympatikus/hormony dřeně nadledvin

8  Vzestup:  Úzkost, vzrušení (50-100%)  Příjem potravy (30%)  Tělesná zátěž (až 700%)  Vysoká okolní teplota, horečka  Těhotenství, emoční vlivy  adrenalin  Pokles:  Přechod z leže do stoje nebo sedě (20-30%)  Tachyarytmie, srdeční choroby  Beze změny:  Spánek, mírné změny okolní teploty

9  U lidí:  EKG s doplerovskou technikou  Přímá Fickova metoda  Diluční metoda  U pokusných zvířat:  Elektromagnetický průtokoměr naložený na vzestupnou aortu

10

11  Aplikace zákona zachování hmoty  Úvaha:  Množství kyslíku, které je v krvi vytékající z plic plicními žilami musí být rovno množství kyslíku, které přiteče do plic plicní tepnou plus množství kyslíku, které přejde do krve plicních kapilár z plicních alveolů Kyslík v krvi plicních kapilár Kyslík v odkysličené krvi Kyslík v okysličené krvi Kyslík difundu jící z plicních alveolů

12  Tedy:  q 1 =q 2 + q 3 ▪ q 1 = množství kyslíku, které přiteče krví do levé komory (tedy v arteriální krvi) ▪ q 2 = množství kyslíku, které přiteče krví do pravé komory (tedy v tzv. smíšené venózní krvi) ▪ q 3 = množství kyslíku, které za minutu spotřebují tkáně vnitřním dýcháním a je nahrazeno z alveolárního vzduchu

13  Protože množství kyslíku, které proudí krví za minutu (q) je rovno koncentraci O 2 v krvi (c O 2 ) násobené minutovým tokem krve (Q) : ▪ q = c O 2 x Q

14  A průtok krve za minutu (minutový výdej) musí být stejný v pravém i levém srdci, lze vzorec napsat: ▪ ca O2 x Q = cv O2 x Q + q 3, neboli ▪ q 3 = ca O2 x Q – cv O2 x Q = Q x (ca O2 – cv O2 ), a jednoduchou úpravou ▪ Q = q 3 / (ca O2 – cv O2 ), ▪ kde Q je minutový objem srdeční, ▪ q 3 je množství O2, které se za minutu spotřebuje vnitřním dýcháním tkání (což lze změřit) ▪ ca O2 je koncentrace kyslíku v arteriální krvi (lze změřit) ▪ cv O2 je koncentrace kyslíku ve smíšené venózní krvi (lze změřit)

15  Známé množství indikátoru se injikuje do cévního řečiště a současně je zjišťována jeho koncentrace v arteriální krvi  Časový průběh je výsledkem poměru mezi množstvím vstříknuté látky a velikosti průtoku srdce  MSV se pak rovná množství indikátoru dělenému plochou pod křivkou koncentrace indikátoru v čase

16  Protože hodnota minutového srdečního výdeje závisí na tělesné konstituci jedince, je v praxi vhodnější používat pro hodnocení čerpací práce srdce místo MSV tzv. srdeční index  Srdeční index je minutový objem srdeční vztažený na 1m 2 tělesného povrchu  Průměrná hodnota srdečního indexu je 3,4l/min/m 2

17  Množství krve, které přečerpá komora za jednu minutu  = TF x TO  = 5-6l/minutu  Regulace: dělíme na regulaci TF a TO  TF: extrakardiálně  TO: extra i intrakardiálně  Měření:  EKG s doplerem  Diluční metoda  Fickova metoda  V praxi vhodnější tzv. srdeční index, = cca 3,4l/min/m 2 (bere v úvahu tělesnou konstituci)

18  Kittnar, O., Nárys fyziologie člověka, Sešit II, Fyziologie kardiovaskulární soustavy, Karolinum, Praha 2004  Kittnar, O., Fyziologické regulace ve schématech, Grada, Praha 2000  http://fyziologie.lf2.cuni.cz/

19


Stáhnout ppt "Macková Kateřina Fyziologie 2. ročník Všeobecného lékařství LF2, UK 8. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google